LINGID TEENUSTELE
 
 

Tasuta otsing

Tõlked vene keelde

Tallinna õigusaktide register

ESTLEXi RAAMATUD

Kalapüügiseadus vene keeles
Seisuga 13.07.2014
Loe lähemalt...
Hind 17.00€ (hind sisaldab km)

Karistusseadustik vene keeles
Seisuga 08.03.2014
Loe lähemalt...
Hind 25.00€ (hind sisaldab km)

Halduskohtumenetluse seadustik vene keeles
Seisuga 01.01.2014
Loe lähemalt...
Hind 30.00€ (hind sisaldab km)

Jahiseadus vene keeles
Seisuga 01.06.2013
Loe lähemalt...
Hind 11.99€ (hind sisaldab km)

Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus
Seisuga 01.01.2014
Loe lähemalt...
Hind 12€ (hind sisaldab km ja saatmiskulud)

Kriminaalmenetluse seadustik vene keeles 
Muudatused seisuga 08.03.2014
Loe lähemalt...
Hind 30€ (hind sisaldab km)

Välismaalaste seadus vene keeles
Muudatused seisuga 12.07.2013
Loe lähemalt...
Hind 25€ (hind sisaldab km)

Brošüüri tellimiseks võta ühendust 5842 6052 või e-posti aadressil anu@estlex.ee


AVALEHT

Uudised

ESTLEX-i kaubamärgi all osutame kolme liiki teenuseid:
• ESTLEX-i õigusinfosüsteemi teenuseid,
• omavalitsustele õigusaktide andmebaasi pidamise ja avalikustamise teenust,
• õigusaktide venekeelseid tõlkeid ja nende haldamise teenust kliendi kodulehel.

ESTLEXi õigusinfosüsteemi tasuta osas on võimalik igaühel tutvuda kehtivate riiklike õigusaktidega - seaduste ja määrustega.

Erinevad tasulised teenusepaketid on suunatud eelkõige neile, kes oma igapäevatöös erinevat õigusinfot vajavad ja oma aega kõrgelt hindavad.
Enne elektroonilise Riigi Teataja (eRT) loomist oli ESTLEX ainuke arvestatav õigusaktide elektrooniline andmebaas Eestis. Kui eRT eesmärk on eelkõige teha kõigile tasuta kättesaadavaks nii uued õigusaktid kui kehtivate aktide varasemad versioonid, siis ESTLEX pakub lisaks sellele veel aktidevahelisi hierarhilisi ja rööpseoseid, õigusharudesse liigitamist, seoseid riigikohtu lahenditega, Euroopa Liidu õigusaktidega jm. Teisisõnu - eRT tagab igale inimesele võimaluse saada kätte õigusakti ametlik tekst, ESTLEX on aga õiguse rakendaja igapäevane töövahend olukorras, kus õigusakti sätte õigel tõlgendamisel on vajalik vaadata akte juba koostoimes.

Pikka aega oleme tegelenud ka õigusaktide tõlkimisega vene keelde ja tõlgitud aktide terviktekstide koostamisega. Tõlkimisel oleme olulist rõhku pannud eelkõige tõlgete kvaliteedile. Valdavalt on tõlked kättesaadavad ESTLEXi tasuliste teenuste koosseisus, aga Rahvastikuministri büroo ja AS Andmevara koostööprojekti tulemusena oli kõige olulisemate õigusaktide tõlgetega võimalik tutvuda ka tasuta. Tänaseni on tasuta kättesaadavad need aktitõlked, mis pärast koostööprojekti lõppu on endiselt kehtivas seisus.

Regulaarselt koostatavad uudiskirjad on viimasel ajal järjest enamatele kasutajatele abiks õigusruumis toimuvatest muudatustest ülevaate saamisel.

Kohalike omavalitsuste õigusaktide registrite pidamise teenus kätkeb endas nii KOVide poolt väljastatavate õigusaktide sisuhaldust (õigusaktide registreerimine ja terviktekstide koostamine), kui ka andmebaasi majutamist.

Tallinna linna õigusaktide registrit (TÕR) peame me alates 2000. aastast. TÕRi vastutavaks töötlejaks on Tallinna Linnakantselei ja volitatud töötlejaks ESTLEX OÜ. Lepingu alusel osutatakse Tallinna linnale nii sisuhaldust kui majutusteenust.

Õigusaktide venekeelsed tõlked ja nende haldamise teenus kliendi kodulehel. Tõlgime soovitud akti, jälgime seaduses tehtavaid muudatusi, tõlgime muudatused ning moodustame muudatuste põhjal seaduse terviktekstid. Kliendi kodulehel on link õigusakti tõlkele, mida kogu aeg ajakohasena hoiame.

Ilmunud on ajakirja Riigikogu Toimetised uus number – RiTo, 31, 2015
15.07.2015

RiTo nr. 31 sisaldab kokku 19 artiklit, sealhulgas Riigikogu fraktsioonide esindajate vestlusringi Eesti inimvara olukorrast ning kolme eelretsenseeritud artiklit.
Ajakirjas ilmunud artiklitega saab tutvuda siin.

Ajakirja „Juridica“ uus number
07.07.2015

Ilmunud on ajakirja „Juridica“ uus number. Antud ajakirja autorid käsitlevad kliendiandmete kogumist ja kasutamist, tellimata kauba saatmist, tarbijakrediidi reklaamimist ja sellise krediidi kulude piiramist. Lugeda saab ka sellistel teemadel nagu isikuandmete avaldamisest kohtulahendites ja liisingulepingu ülesütlemise tagajärgedest. Uus Juridica on leitav siit.

Õiguskantsleri Kantselei õigusteenistus andis vastuse lasteaiatöötajate selgitustaotlusele
03.07.2015

Õiguskantsleri Kantselei õigusteenistus andis vastuse lasteaiatöötajate selgitustaotlusele, milles küsiti, kas lasteaia kodukorras on võimalik reguleerida lapsele lasteaeda järele tulemise küsimusi. Täpsemalt sooviti teada, kas lasteaia kodukorras võib sätestada, mis tingimustel võib lapsele lasteaeda järele tulla tema alaealine pereliige. Samuti küsiti, kas lapsel on lubatud iseseisvalt lasteaias käia. Antud teema kohta saab lugeda siit.

Veebileht piiratud teovõimega isikute õiguste kajastamiseks
01.06.2015

Euroopa notarite koostöös on valminud veebileht, mis annab infot alaealiste ja piiratud teovõimega täiskasvanute õiguste kohta. Veebilehe kohta saab lugeda Notarite Koja kodulehelt ning lehega saab tutvuda siin.

Ajakirja „Õiguskeel“ uus number
25.05.2015

Ilmunud on ajakirja „Õiguskeel“ uus number. Ajakirjas ilmunud artikleid saab lugeda siit.

Riigikogu võttis vastu seaduse valimisea langetamisest kohaliku omavalitsuse valimistel 18. eluaastalt 16. eluaastale.
06.05.2015

Tänasel istungil võttis Riigikogu vastu Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel valimisea langetamiseks.
Seaduse muutmise eesmärgiks on läbi valimisea langetamise kaasata senisest enam noori inimesi kohaliku elu avalike asjade arutamisse ja otsustamisse.
Rohkem saab antud teema kohta lugeda siit.

Liiklusseaduse muudatused
29.04.2015

1. mail jõustub kokku umbes 90 Liiklusseaduse muudatust, mis puudutavad laste ohutust, ühissõidukiraja kasutamist, liikluses kasutatavaid dokumente, juhi tervisenõudeid, tehnoülevaatajaid ning sõidumeerikutega seonduvat.
Rohkem jõustuvatest muudatustest saab lugeda Maanteeameti lehel ja siit.

Ajakiri Notar Bene
02.04.2015

Ilmunud on uus ajakiri -  Notar Bene. Notar Bene on notarite ja Notarite Koja tegemisi kajastav väljaanne. Uue ajakirjaga saab tutvuda siin.