LINGID TEENUSTELE
 
 

Tasuta otsing

Tõlked vene keelde

Tallinna õigusaktide register

ESTLEXi RAAMATUD

Karistusseadustik vene keeles
Seisuga 08.03.2014
Loe lähemalt...
Hind 25.00€ (hind sisaldab km)

Halduskohtumenetluse seadustik vene keeles
Seisuga 01.01.2014
Loe lähemalt...
Hind 30.00€ (hind sisaldab km)

Jahiseadus vene keeles
Seisuga 01.06.2013
Loe lähemalt...
Hind 11.99€ (hind sisaldab km)

Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus
Seisuga 01.01.2014
Loe lähemalt...
Hind 12€ (hind sisaldab km ja saatmiskulud)

Kriminaalmenetluse seadustik vene keeles 
Muudatused seisuga 08.03.2014
Loe lähemalt...
Hind 30€ (hind sisaldab km)

Välismaalaste seadus vene keeles
Muudatused seisuga 12.07.2013
Loe lähemalt...
Hind 25€ (hind sisaldab km)

Brošüüri tellimiseks võta ühendust 6715132 või e-posti aadressil anu@estlex.ee


AVALEHT

Uudised

ESTLEX-i kaubamärgi all osutame kolme liiki teenuseid:
• ESTLEX-i õigusinfosüsteemi teenuseid,
• omavalitsustele õigusaktide andmebaasi pidamise ja avalikustamise teenust,
• õigusaktide venekeelseid tõlkeid ja nende haldamise teenust kliendi kodulehel.

ESTLEXi õigusinfosüsteemi tasuta osas on võimalik igaühel tutvuda kehtivate riiklike õigusaktidega - seaduste ja määrustega.

Erinevad tasulised teenusepaketid on suunatud eelkõige neile, kes oma igapäevatöös erinevat õigusinfot vajavad ja oma aega kõrgelt hindavad.
Enne elektroonilise Riigi Teataja (eRT) loomist oli ESTLEX ainuke arvestatav õigusaktide elektrooniline andmebaas Eestis. Kui eRT eesmärk on eelkõige teha kõigile tasuta kättesaadavaks nii uued õigusaktid kui kehtivate aktide varasemad versioonid, siis ESTLEX pakub lisaks sellele veel aktidevahelisi hierarhilisi ja rööpseoseid, õigusharudesse liigitamist, seoseid riigikohtu lahenditega, Euroopa Liidu õigusaktidega jm. Teisisõnu - eRT tagab igale inimesele võimaluse saada kätte õigusakti ametlik tekst, ESTLEX on aga õiguse rakendaja igapäevane töövahend olukorras, kus õigusakti sätte õigel tõlgendamisel on vajalik vaadata akte juba koostoimes.

Pikka aega oleme tegelenud ka õigusaktide tõlkimisega vene keelde ja tõlgitud aktide terviktekstide koostamisega. Tõlkimisel oleme olulist rõhku pannud eelkõige tõlgete kvaliteedile. Valdavalt on tõlked kättesaadavad ESTLEXi tasuliste teenuste koosseisus, aga Rahvastikuministri büroo ja AS Andmevara koostööprojekti tulemusena oli kõige olulisemate õigusaktide tõlgetega võimalik tutvuda ka tasuta. Tänaseni on tasuta kättesaadavad need aktitõlked, mis pärast koostööprojekti lõppu on endiselt kehtivas seisus.

Regulaarselt koostatavad uudiskirjad on viimasel ajal järjest enamatele kasutajatele abiks õigusruumis toimuvatest muudatustest ülevaate saamisel.

Kohalike omavalitsuste õigusaktide registrite pidamise teenus kätkeb endas nii KOVide poolt väljastatavate õigusaktide sisuhaldust (õigusaktide registreerimine ja terviktekstide koostamine), kui ka andmebaasi majutamist.

Tallinna linna õigusaktide registrit (TÕR) peame me alates 2000. aastast. TÕRi vastutavaks töötlejaks on Tallinna Linnakantselei ja volitatud töötlejaks ESTLEX OÜ. Lepingu alusel osutatakse Tallinna linnale nii sisuhaldust kui majutusteenust.

Õigusaktide venekeelsed tõlked ja nende haldamise teenus kliendi kodulehel. Tõlgime soovitud akti, jälgime seaduses tehtavaid muudatusi, tõlgime muudatused ning moodustame muudatuste põhjal seaduse terviktekstid. Kliendi kodulehel on link õigusakti tõlkele, mida kogu aeg ajakohasena hoiame.

Justiitsministeerium korraldab 18. septembril rahvusvahelise õigusmõjude analüüsi kaasamisseminari.
10.09.2014

Seminaripäeva põhirõhk on silmapaistval rahvusvahelisel õigusmõjude analüüsi praktikal ja Eesti õigusmõjude analüüsi süsteemi arenguvõimalustel.
Lähemalt saab lugeda siit. 

Eesti Juristide Liit tegi tänase avaistungi eel riigikogule pöördumise, milles kutsub üles riigikogu eetikakoodeksit vastu võtma.
08.09.2014

Seni ei ole riigikogu vastu võtnud enda tegevuse eetikareegleid. Raske on nõuda eetilist tegutsemist ühiskonnaliikmetelt, kui seadusandja ise ei saavuta nende reeglite kokkulepet. Samuti ootavad juristid riigikogult lobireeglite läbipaistvat ja selgesõnalist sätestamist seaduse tasemel.
Lähemalt saab lugeda siit.

Täna kell 15.00 on Riigikogu VIII istungjärgu avaistung.
08.09.2014

Kõnega esinevad Riigikogu esimees Eiki Nestor ja Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves.
Pärast pidulikku osa kinnitatakse esimese töönädala päevakord.

Ametlike Teadaannete infosüsteem läbis põhjaliku uuenduskuuri.
02.09.2014

Uus süsteem otsib erinevatest ametlikest registritest (peaasjalikult rahvastiku- ja äriregistrist) inimese kontaktandmed üles ja teavitab inimest, et tema kohta on andmed avaldamisel. Inimene saab uues portaalis ka ise oma kontaktandmed määrata. Uues infosüsteemis saab ta pärast ID-kaardiga sisselogimist kinnitada, et ta on eelteate kätte saanud ja sellega tutvunud. Samaaegselt teadaanne arhiveeritakse ja avalikuks see ei muutu.
Lähemalt saab lugeda siit.

Justiitsminister Andres Anvelt kohtus Eesti Arengufondi ning Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoja esindajatega, et arutada võimalikke äriseadustiku muudatusi.
28.08.2014

«Eesti on iduettevõtete loomine järjest populaarsem ning nii mõnigi neist on rahvusvaheliselt väga edukas. Seetõttu on oluline, et rahvusvaheliselt tugeva IT-mainega Eesti riik pakub omalt poolt õiguskeskkonna kujundamise kaudu iduettevõtete arenguks vajalikku tuge. Lisaks ärgitavad seadusemuudatused meie edukatesse firmadesse investeerimist kodumaal, mitte ei pane neid lahkuma teistesse, investeeringuid õiguslikult soodustavatesse riikidesse.» ütles justiitsminister Andres Anvelt.
Lähemalt saab lugeda siit.

Riigikogu õiguskomisjon korraldab kolmapäeval arvamusseminari «Kooseluseaduse tahud ja teravikud».
26.08.2014

Õiguskomisjoni esimehe Neeme Suure sõnul on seminari eesmärk arutleda kooseluseaduse eelnõu juriidiliste ja sotsiaalsete tahkude üle ning pakkuda erinevatele osapooltele vahetu diskussiooni võimalust. Arvamusseminar on jaotatud nelja teema vahel – perekond ja õigusruum, perekond ja teised ühiksondlikud institutsioonid, laps ja peremudelid ning perekond ja ühiskond.
Lähemalt saab lugeda siit.

Riigikogu sotsiaalkomisjon hakkab täna arutama töövõimetoetuse seaduse eelnõu.
25.08.2014

Töövõimetoetuse seaduse eelnõu reguleerib töövõime hindamist ning töövõimetoetuse määramise ja maksmise tingimusi ning korda. Eelnõu on osa suuremast muudatuste paketist ehk töövõimereformist.
Lähemalt saab lugeda siit.

Justiitsminister Andres Anvelt kutsub kokku dopingut puudutavate seaduste täiendamise ümarlaua.
13.08.2014

„Eesti on dopinguvastase konventsiooni ratifitseerinud juba 1997. aastal, aga Bernatski juhtumist on näha, et peame vaatama üle kehtiva õiguskorra ja arutama, kas oleme pööranud piisavat tähelepanu õigusnormidele ja eeskirjadele, mis võiksid dopinguainete levikut takistada,“» lisas Anvelt.
Lähemalt saab lugeda siit.