LINGID TEENUSTELE
 
 

Tasuta otsing

Tõlked vene keelde

Tallinna õigusaktide register

ESTLEXi RAAMATUD

Karistusseadustik vene keeles
Seisuga 08.03.2014
Loe lähemalt...
Hind 25.00€ (hind sisaldab km)

Halduskohtumenetluse seadustik vene keeles
Seisuga 01.01.2014
Loe lähemalt...
Hind 30.00€ (hind sisaldab km)

Jahiseadus vene keeles
Seisuga 01.06.2013
Loe lähemalt...
Hind 11.99€ (hind sisaldab km)

Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus
Seisuga 01.01.2014
Loe lähemalt...
Hind 12€ (hind sisaldab km ja saatmiskulud)

Kriminaalmenetluse seadustik vene keeles 
Muudatused seisuga 08.03.2014
Loe lähemalt...
Hind 30€ (hind sisaldab km)

Välismaalaste seadus vene keeles
Muudatused seisuga 12.07.2013
Loe lähemalt...
Hind 25€ (hind sisaldab km)

Brošüüri tellimiseks võta ühendust 6715132 või e-posti aadressil anu@estlex.ee


AVALEHT

Uudised

ESTLEX-i kaubamärgi all osutame kolme liiki teenuseid:
• ESTLEX-i õigusinfosüsteemi teenuseid,
• omavalitsustele õigusaktide andmebaasi pidamise ja avalikustamise teenust,
• õigusaktide venekeelseid tõlkeid ja nende haldamise teenust kliendi kodulehel.

ESTLEXi õigusinfosüsteemi tasuta osas on võimalik igaühel tutvuda kehtivate riiklike õigusaktidega - seaduste ja määrustega.

Erinevad tasulised teenusepaketid on suunatud eelkõige neile, kes oma igapäevatöös erinevat õigusinfot vajavad ja oma aega kõrgelt hindavad.
Enne elektroonilise Riigi Teataja (eRT) loomist oli ESTLEX ainuke arvestatav õigusaktide elektrooniline andmebaas Eestis. Kui eRT eesmärk on eelkõige teha kõigile tasuta kättesaadavaks nii uued õigusaktid kui kehtivate aktide varasemad versioonid, siis ESTLEX pakub lisaks sellele veel aktidevahelisi hierarhilisi ja rööpseoseid, õigusharudesse liigitamist, seoseid riigikohtu lahenditega, Euroopa Liidu õigusaktidega jm. Teisisõnu - eRT tagab igale inimesele võimaluse saada kätte õigusakti ametlik tekst, ESTLEX on aga õiguse rakendaja igapäevane töövahend olukorras, kus õigusakti sätte õigel tõlgendamisel on vajalik vaadata akte juba koostoimes.

Pikka aega oleme tegelenud ka õigusaktide tõlkimisega vene keelde ja tõlgitud aktide terviktekstide koostamisega. Tõlkimisel oleme olulist rõhku pannud eelkõige tõlgete kvaliteedile. Valdavalt on tõlked kättesaadavad ESTLEXi tasuliste teenuste koosseisus, aga Rahvastikuministri büroo ja AS Andmevara koostööprojekti tulemusena oli kõige olulisemate õigusaktide tõlgetega võimalik tutvuda ka tasuta. Tänaseni on tasuta kättesaadavad need aktitõlked, mis pärast koostööprojekti lõppu on endiselt kehtivas seisus.

Regulaarselt koostatavad uudiskirjad on viimasel ajal järjest enamatele kasutajatele abiks õigusruumis toimuvatest muudatustest ülevaate saamisel.

Kohalike omavalitsuste õigusaktide registrite pidamise teenus kätkeb endas nii KOVide poolt väljastatavate õigusaktide sisuhaldust (õigusaktide registreerimine ja terviktekstide koostamine), kui ka andmebaasi majutamist.

Tallinna linna õigusaktide registrit (TÕR) peame me alates 2000. aastast. TÕRi vastutavaks töötlejaks on Tallinna Linnakantselei ja volitatud töötlejaks ESTLEX OÜ. Lepingu alusel osutatakse Tallinna linnale nii sisuhaldust kui majutusteenust.

Õigusaktide venekeelsed tõlked ja nende haldamise teenus kliendi kodulehel. Tõlgime soovitud akti, jälgime seaduses tehtavaid muudatusi, tõlgime muudatused ning moodustame muudatuste põhjal seaduse terviktekstid. Kliendi kodulehel on link õigusakti tõlkele, mida kogu aeg ajakohasena hoiame.

Riigikogu andis parlamendile üle kooseluseaduse eelnõu
17.04.2014

Riigikogu saadikud andsid parlamendile üle kooseluseaduse eelnõu, mis lubaks nii vastassoost kui samast soost inimestel oma kooselu ametlikult registreerida.

Lähemalt saab lugeda siit.

Riigikogus läheb esimesele lugemisele Eesti-Vene piirilepingu ratifitseerimise eelnõu.
16.04.2014

Eelnõuga ratifitseeritakse lepingud. Lepingute eesmärk on määrata kindlaks Eesti ja Venemaa vaheline riigipiir ning piiritleda eelnimetatud kahe riigi vahelised Narva jõe ja Soome lahe merealad.

Lähemalt saab lugeda siit.

Valitsus kiitis heaks sõiduautode maksustamisega seotud tulu- ja käibemaksuseaduse muutmise eelnõud ja saadab need arutamiseks riigikogule
11.04.2014

Lähemalt saab lugeda siit.

Riigikogus läbis esimese lugemise seaduseelnõu, mis lihtsustab menetlust välisriigist Eestisse tööle tulijatele
09.04.2014

Lähemalt saab lugeda siit.

Pakume EV seaduste venekeelseid tõlkeid 50% hinnasoodustusega.
08.04.2014

Lähenevate kevadpühade puhul pakume ajavahemikus 14.-30.04.2014. Eesti Vabariigi seaduste venekeelseid tõlkeid 50% hinnasoodustusega.
Tõlgitud seaduste nimekirja ja tavahindadega saate tutvuda siin.
Tõlgete tellimiseks võtke ühendust tel 6715132 või e-posti aadressil anu@estlex.ee

 

Ivari Padar andis täna riigikogu istungil ametivande ja astus ametisse
07.04.2014

Lähemalt saab lugeda siit.

 

Eesti sõlmis Brüsselis diplomaatilised suhted Kesk-Aafrika Vabariigiga
04.04.2014

Eesti sõlmis Brüsselis diplomaatilised suhted Kesk-Aafrika Vabariigiga. Sellekohasele kommünikeele kirjutasid alla peaminister Taavi Rõivas ning Kesk-Aafrika Vabariigi välisminister Toussaint Kongo-Doudou.
Lähemalt saab lugeda siit.

Uus tubakaseadus seab piirangud
01.04.2014

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastamisele tubakaseaduse eelnõu, mis keelaks selgesõnaliselt ära e-sigarettide tarvitamise alaealistel.
Lähemalt saab lugeda siit.