LINGID TEENUSTELE
 
 

Tasuta otsing

Tõlked vene keelde

Tallinna õigusaktide register

ESTLEXi RAAMATUD

Kalapüügiseadus vene keeles
Seisuga 13.07.2014
Loe lähemalt...
Hind 17.00€ (hind sisaldab km)

Karistusseadustik vene keeles
Seisuga 08.03.2014
Loe lähemalt...
Hind 25.00€ (hind sisaldab km)

Halduskohtumenetluse seadustik vene keeles
Seisuga 01.01.2014
Loe lähemalt...
Hind 30.00€ (hind sisaldab km)

Jahiseadus vene keeles
Seisuga 01.06.2013
Loe lähemalt...
Hind 11.99€ (hind sisaldab km)

Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus
Seisuga 01.01.2014
Loe lähemalt...
Hind 12€ (hind sisaldab km ja saatmiskulud)

Kriminaalmenetluse seadustik vene keeles 
Muudatused seisuga 08.03.2014
Loe lähemalt...
Hind 30€ (hind sisaldab km)

Välismaalaste seadus vene keeles
Muudatused seisuga 12.07.2013
Loe lähemalt...
Hind 25€ (hind sisaldab km)

Brošüüri tellimiseks võta ühendust 5842 6052 või e-posti aadressil anu@estlex.ee


AVALEHT

Uudised

ESTLEX-i kaubamärgi all osutame kolme liiki teenuseid:
• ESTLEX-i õigusinfosüsteemi teenuseid,
• omavalitsustele õigusaktide andmebaasi pidamise ja avalikustamise teenust,
• õigusaktide venekeelseid tõlkeid ja nende haldamise teenust kliendi kodulehel.

ESTLEXi õigusinfosüsteemi tasuta osas on võimalik igaühel tutvuda kehtivate riiklike õigusaktidega - seaduste ja määrustega.

Erinevad tasulised teenusepaketid on suunatud eelkõige neile, kes oma igapäevatöös erinevat õigusinfot vajavad ja oma aega kõrgelt hindavad.
Enne elektroonilise Riigi Teataja (eRT) loomist oli ESTLEX ainuke arvestatav õigusaktide elektrooniline andmebaas Eestis. Kui eRT eesmärk on eelkõige teha kõigile tasuta kättesaadavaks nii uued õigusaktid kui kehtivate aktide varasemad versioonid, siis ESTLEX pakub lisaks sellele veel aktidevahelisi hierarhilisi ja rööpseoseid, õigusharudesse liigitamist, seoseid riigikohtu lahenditega, Euroopa Liidu õigusaktidega jm. Teisisõnu - eRT tagab igale inimesele võimaluse saada kätte õigusakti ametlik tekst, ESTLEX on aga õiguse rakendaja igapäevane töövahend olukorras, kus õigusakti sätte õigel tõlgendamisel on vajalik vaadata akte juba koostoimes.

Pikka aega oleme tegelenud ka õigusaktide tõlkimisega vene keelde ja tõlgitud aktide terviktekstide koostamisega. Tõlkimisel oleme olulist rõhku pannud eelkõige tõlgete kvaliteedile. Valdavalt on tõlked kättesaadavad ESTLEXi tasuliste teenuste koosseisus, aga Rahvastikuministri büroo ja AS Andmevara koostööprojekti tulemusena oli kõige olulisemate õigusaktide tõlgetega võimalik tutvuda ka tasuta. Tänaseni on tasuta kättesaadavad need aktitõlked, mis pärast koostööprojekti lõppu on endiselt kehtivas seisus.

Regulaarselt koostatavad uudiskirjad on viimasel ajal järjest enamatele kasutajatele abiks õigusruumis toimuvatest muudatustest ülevaate saamisel.

Kohalike omavalitsuste õigusaktide registrite pidamise teenus kätkeb endas nii KOVide poolt väljastatavate õigusaktide sisuhaldust (õigusaktide registreerimine ja terviktekstide koostamine), kui ka andmebaasi majutamist.

Tallinna linna õigusaktide registrit (TÕR) peame me alates 2000. aastast. TÕRi vastutavaks töötlejaks on Tallinna Linnakantselei ja volitatud töötlejaks ESTLEX OÜ. Lepingu alusel osutatakse Tallinna linnale nii sisuhaldust kui majutusteenust.

Õigusaktide venekeelsed tõlked ja nende haldamise teenus kliendi kodulehel. Tõlgime soovitud akti, jälgime seaduses tehtavaid muudatusi, tõlgime muudatused ning moodustame muudatuste põhjal seaduse terviktekstid. Kliendi kodulehel on link õigusakti tõlkele, mida kogu aeg ajakohasena hoiame.

Parima ja halvima seaduse valimine
28.01.2016

Teenusmajanduse Koda kuulutas avatuks juba 5. Hea Õigusloome Tava konkursi ja kutsub kaasa lööma parema ja konkurentsivõimelisema õiguskeskkonna kujundamisele.
Valikus on parima ja halvima seaduse nimetamine, milleks saab vastavalt esitada 2015. aasta Riigikogu, ministeeriumide ja kohalike omavalitsuste õigusakte.
Rohkem saab lugeda siit.

Uued Juridica numbrid
04.01.2016

Aasta lõpus ilmus veel kaks uut Juridica numbrit – Juridica nr 8 ja Juridica nr 9.

Riigikogu võttis sügisistungjärgul vastu 57 õigusakti
22.12.2015

Riigikogu 13. koosseis võttis sügisistungjärgul vastu 57 õigusakti, sealhulgas 40 seadust ja 17 otsust. Rohkem vastu võetud aktide statistika kohta saab lugeda Riigikogu lehelt.

Riigikogu Toimetiste uus number
15.12.2015

Riigikogu Toimetistel on ilmunud uus number – RiTo 32, 2015. Värske RiTo fookusteema keskendub eestlaste identiteedile. Samuti käsitletakse ajakirjas Eesti majanduse väljavaateid ja Estonian Airi riigiabi temaatikat. Ajakirjas olevaid artikleid saab lugeda siin.

Ajakirja „Juridica“ uus number
14.12.2015

Ilmunud on ajakirja „Juridica“ uus number, millele on eessõna kirjutanud riigi peaprokurör Lavly Perling. Ajakirjas olevate artiklitega saab tutvuda siin.

Inimõigused Eestis 2014-2015
10.12.2015

Eesti Inimõiguste Keskus esitles täna aruannet “Inimõigused Eestis 2014-2015”, mis käsitleb Eestis viimastel aastatel toimunud olulisemaid inimõiguste alaseid arenguid.
Aruandest saab lugeda ja aruande peatükkidega saab tutvuda siin.

Ajakirja „Notar Bene“ uus number
01.12.2015

Ilmunud on ka ajakirja „Notar Bene“ uus number, mida saab lugeda siit.

Ajakirja “Juridica“ uus number
25.11.2015

Ilmunud on ajakirja „Juridica“ uus number. „Juridica“ nr 6 sisaldab erinevaid artikleid laste õigustest, näiteks lapse õigused koolis, lapse parimad huvid, kas perest eraldamine on liigne sekkumine perekonnaautonoomiasse või üks lapse huve tagavatest meetmetest. Aga lugeda saab ka sellistel teemadel nagu lapse õigus vs võimalus suhelda vangistuses vanemaga, alaealise kannatanu videosalvestatud ülekuulamise analüüs kriminaalmenetluses jm.
Ajakirjas ilmunud artiklitega saab tutvuda siin.