LINGID TEENUSTELE
 
 

Tasuta otsing

Tõlked vene keelde

Tallinna õigusaktide register

ESTLEXi RAAMATUD

Kalapüügiseadus vene keeles
Seisuga 13.07.2014
Loe lähemalt...
Hind 17.00€ (hind sisaldab km)

Karistusseadustik vene keeles
Seisuga 08.03.2014
Loe lähemalt...
Hind 25.00€ (hind sisaldab km)

Halduskohtumenetluse seadustik vene keeles
Seisuga 01.01.2014
Loe lähemalt...
Hind 30.00€ (hind sisaldab km)

Jahiseadus vene keeles
Seisuga 01.06.2013
Loe lähemalt...
Hind 11.99€ (hind sisaldab km)

Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus
Seisuga 01.01.2014
Loe lähemalt...
Hind 12€ (hind sisaldab km ja saatmiskulud)

Kriminaalmenetluse seadustik vene keeles 
Muudatused seisuga 08.03.2014
Loe lähemalt...
Hind 30€ (hind sisaldab km)

Välismaalaste seadus vene keeles
Muudatused seisuga 12.07.2013
Loe lähemalt...
Hind 25€ (hind sisaldab km)

Brošüüri tellimiseks võta ühendust 5842 6052 või e-posti aadressil anu@estlex.ee


AVALEHT

Uudised

ESTLEX-i kaubamärgi all osutame kolme liiki teenuseid:
• ESTLEX-i õigusinfosüsteemi teenuseid,
• omavalitsustele õigusaktide andmebaasi pidamise ja avalikustamise teenust,
• õigusaktide venekeelseid tõlkeid ja nende haldamise teenust kliendi kodulehel.

ESTLEXi õigusinfosüsteemi tasuta osas on võimalik igaühel tutvuda kehtivate riiklike õigusaktidega - seaduste ja määrustega.

Erinevad tasulised teenusepaketid on suunatud eelkõige neile, kes oma igapäevatöös erinevat õigusinfot vajavad ja oma aega kõrgelt hindavad.
Enne elektroonilise Riigi Teataja (eRT) loomist oli ESTLEX ainuke arvestatav õigusaktide elektrooniline andmebaas Eestis. Kui eRT eesmärk on eelkõige teha kõigile tasuta kättesaadavaks nii uued õigusaktid kui kehtivate aktide varasemad versioonid, siis ESTLEX pakub lisaks sellele veel aktidevahelisi hierarhilisi ja rööpseoseid, õigusharudesse liigitamist, seoseid riigikohtu lahenditega, Euroopa Liidu õigusaktidega jm. Teisisõnu - eRT tagab igale inimesele võimaluse saada kätte õigusakti ametlik tekst, ESTLEX on aga õiguse rakendaja igapäevane töövahend olukorras, kus õigusakti sätte õigel tõlgendamisel on vajalik vaadata akte juba koostoimes.

Pikka aega oleme tegelenud ka õigusaktide tõlkimisega vene keelde ja tõlgitud aktide terviktekstide koostamisega. Tõlkimisel oleme olulist rõhku pannud eelkõige tõlgete kvaliteedile. Valdavalt on tõlked kättesaadavad ESTLEXi tasuliste teenuste koosseisus, aga Rahvastikuministri büroo ja AS Andmevara koostööprojekti tulemusena oli kõige olulisemate õigusaktide tõlgetega võimalik tutvuda ka tasuta. Tänaseni on tasuta kättesaadavad need aktitõlked, mis pärast koostööprojekti lõppu on endiselt kehtivas seisus.

Regulaarselt koostatavad uudiskirjad on viimasel ajal järjest enamatele kasutajatele abiks õigusruumis toimuvatest muudatustest ülevaate saamisel.

Kohalike omavalitsuste õigusaktide registrite pidamise teenus kätkeb endas nii KOVide poolt väljastatavate õigusaktide sisuhaldust (õigusaktide registreerimine ja terviktekstide koostamine), kui ka andmebaasi majutamist.

Tallinna linna õigusaktide registrit (TÕR) peame me alates 2000. aastast. TÕRi vastutavaks töötlejaks on Tallinna Linnakantselei ja volitatud töötlejaks ESTLEX OÜ. Lepingu alusel osutatakse Tallinna linnale nii sisuhaldust kui majutusteenust.

Õigusaktide venekeelsed tõlked ja nende haldamise teenus kliendi kodulehel. Tõlgime soovitud akti, jälgime seaduses tehtavaid muudatusi, tõlgime muudatused ning moodustame muudatuste põhjal seaduse terviktekstid. Kliendi kodulehel on link õigusakti tõlkele, mida kogu aeg ajakohasena hoiame.

Ajakirja “Juridica“ uus number
25.11.2015

Ilmunud on ajakirja „Juridica“ uus number. „Juridica“ nr 6 sisaldab erinevaid artikleid laste õigustest, näiteks lapse õigused koolis, lapse parimad huvid, kas perest eraldamine on liigne sekkumine perekonnaautonoomiasse või üks lapse huve tagavatest meetmetest. Aga lugeda saab ka sellistel teemadel nagu lapse õigus vs võimalus suhelda vangistuses vanemaga, alaealise kannatanu videosalvestatud ülekuulamise analüüs kriminaalmenetluses jm.
Ajakirjas ilmunud artiklitega saab tutvuda siin.

Ajakirja „Õiguskeel“ uus number
06.11.2015

Ilmunud on ajakirja „Õiguskeel“ uus number.
Uuest ajakirjast saab lugeda artikleid erinevatel teemadel, näiteks sunnirahast, põhiseaduslikust õigusselguse põhimõttest jm.
Ajakirjaga saab tutvuda siin.

Mobiilirakendus – Õigusleksikon 2015
13.10.2015

ESTLEXil valmis esimene mobiilirakendus – Õigusleksikon 2015. See on hea ja käepärane vahend sagedamini ette tulevate õigusmõistete definitsioonide leidmiseks.

 

Õigusleksikon 2015 sisaldab üle 500 tsiviil- ja karistusõiguse alase õigusmõiste, mille allikaks on järgmised seadused:

- Tsiviilseadustiku üldosa seadus (TsÜS),

- Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus (MsüS),

 - Võlaõigusseadus (VÕS),

 - Asjaõigusseadus (AÕS),

 - Äriseadustik (ÄS),

 - Töölepingu seadus (TLS),

 - Perekonnaseadus (PKS),

 - Pärimisseadus (PärS),

 - Karistusseadustik (KarS),

 - Kriminaalmenetluse seadustik (KrMS),

 - Väärteomenetluse seadustik (VTMS),

 - Tsiviilkohtumenetluse seadustik (TsMS),

 - Täitemenetluse seadustik (TMS).

 

Igale mõistele on lisatud selle definitsioon ja allikaviide paragrahvi täpsusega. Mõnele mõistele on lisatud ka seadusesättes sisalduv täpsustus.

 

Rakendus sobib kasutamiseks Androidil põhinevates nutiseadmetes ja on müügil Google Play poes.

 

Head avastamisrõõmu!

 

Õigusemõistmise nädal
29.09.2015

Eile algas õigusemõistmise nädal.
Õigusemõistmise nädalal räägitakse Eesti kohtusüsteemi käekäigust, õigusemõistmise olemusest ja hetkeolukorrast, antakse sel teemal loenguid ja koolitunde, toimub mitmeid muid üritusi ning jagatakse tasuta õigusnõu. Avatud on ka kohtumajade uksed üle Eesti.
Õigusemõistmise nädala kohta saab rohkem lugeda siit.

Ajakirja „Juridica“ uus number
25.09.2015

Ilmunud on ajakirja „Juridica“ uus number. Seekordsesse Juridica numbrisse on koondatud finantsvaldkonna õigusprobleeme käsitlevad artiklid.
Ajakirja uus number on leitav siit.

Euroopa kohus: tööle sõitmine käib tööaja alla
14.09.2015

Euroopa kohus otsustas, et kindla kontoripinnata töötajatel tuleks tööaja sisse arvestada ka see aeg, mis neil kulub esimese kliendi juurde sõitmiseks ja viimase kliendi juurest lahkumiseks. Seni ei olnud selline asi lubatud.
Kohtuotsust saab lugeda siit ja artiklit Äripäevas siin.

Ajakirja „Õiguskeel“ uus number
09.09.2015

Ilmunud on ajakirja „Õiguskeel“ uus number.
Uuest ajakirjast saab lugeda artikleid erinevatel teemadel, näiteks keeleseadusest Eestis,  Euroopa Liidu ühinemisest inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga, lennureisijate broneeringuinfo kasutamisest õiguskaitseasutuste poolt jm.
Ajakirjaga saab tutvuda siin.

Ilmunud on ajakirja Riigikogu Toimetised uus number – RiTo, 31, 2015
15.07.2015

RiTo nr. 31 sisaldab kokku 19 artiklit, sealhulgas Riigikogu fraktsioonide esindajate vestlusringi Eesti inimvara olukorrast ning kolme eelretsenseeritud artiklit.
Ajakirjas ilmunud artiklitega saab tutvuda siin.