LINGID TEENUSTELE
 
 

Tasuta otsing

Tõlked vene keelde

Tallinna õigusaktide register

ESTLEXi RAAMATUD

Kalapüügiseadus vene keeles
Seisuga 13.07.2014
Loe lähemalt...
Hind 17.00€ (hind sisaldab km)

Karistusseadustik vene keeles
Seisuga 08.03.2014
Loe lähemalt...
Hind 25.00€ (hind sisaldab km)

Halduskohtumenetluse seadustik vene keeles
Seisuga 01.01.2014
Loe lähemalt...
Hind 30.00€ (hind sisaldab km)

Jahiseadus vene keeles
Seisuga 01.06.2013
Loe lähemalt...
Hind 11.99€ (hind sisaldab km)

Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus
Seisuga 01.01.2014
Loe lähemalt...
Hind 12€ (hind sisaldab km ja saatmiskulud)

Kriminaalmenetluse seadustik vene keeles 
Muudatused seisuga 08.03.2014
Loe lähemalt...
Hind 30€ (hind sisaldab km)

Välismaalaste seadus vene keeles
Muudatused seisuga 12.07.2013
Loe lähemalt...
Hind 25€ (hind sisaldab km)

Brošüüri tellimiseks võta ühendust 5842 6052 või e-posti aadressil anu@estlex.ee


AVALEHT

Uudised

ESTLEX-i kaubamärgi all osutame kolme liiki teenuseid:
• ESTLEX-i õigusinfosüsteemi tasuta teenused,
• ESTLEX-i õigusinfosüsteemi tasulised teenusepaketid,
• omavalitsustele õigusaktide andmebaasi pidamise ja avalikustamise teenus.

ESTLEXi õigusinfosüsteemi tasuta osas on võimalik igaühel tutvuda kehtivate riiklike õigusaktidega - seaduste ja määrustega.

Erinevad tasulised teenusepaketid on suunatud eelkõige neile, kes oma igapäevatöös erinevat õigusinfot vajavad ja oma aega kõrgelt hindavad.
Enne elektroonilise Riigi Teataja (eRT) loomist oli ESTLEX ainuke arvestatav õigusaktide elektrooniline andmebaas Eestis. Kui eRT eesmärk on eelkõige teha kõigile tasuta kättesaadavaks nii uued õigusaktid kui kehtivate aktide varasemad versioonid, siis ESTLEX pakub lisaks sellele veel aktidevahelisi hierarhilisi ja rööpseoseid, õigusharudesse liigitamist, seoseid riigikohtu lahenditega, Euroopa Liidu õigusaktidega jm. Teisisõnu - eRT tagab igale inimesele võimaluse saada kätte õigusakti ametlik tekst, ESTLEX on aga õiguse rakendaja igapäevane töövahend olukorras, kus õigusakti sätte õigel tõlgendamisel on vajalik vaadata akte juba koostoimes.

Pikka aega oleme tegelenud ka õigusaktide tõlkimisega vene keelde ja tõlgitud aktide terviktekstide haldamisega. Tõlkimisel oleme olulist rõhku pannud eelkõige tõlgete kvaliteedile. Üldjuhul on tõlked kättesaadavad ESTLEXi tasuliste teenuste koosseisus, aga olemasolevaid tõlkeid saab endale tellida igaüks ka vastavalt vajadusele.

Regulaarselt koostatavad uudiskirjad on viimasel ajal järjest enamatele kasutajatele abiks õigusruumis toimuvatest muudatustest ülevaate saamisel.

Kohalike omavalitsuste õigusaktide registrite pidamise teenus sisaldab nii omavalitsuse õigusaktide sisuhaldust (õigusaktide registreerimine, süstematiseerimine, seostamine ja terviktekstide koostamine), kui ka andmebaasi majutamist.

Tallinna linna õigusaktide registri tellijaks on Tallinna Linnakantselei. 

Harku Õigusaktide andmebaasi tellijaks on Harku vallavalitsus.

Õiguskeel 2/2016
25.04.2016

Uues Õiguskeeles on juttu karistusõiguse üldosa terminitest, uutest terminitest võlaõigusseaduses tulenevalt hüpoteekkrediidi direktiivi ülevõtmisest ja terminibaasist Esterm.
Ajakirjaga saab tutvuda siin.

Ratas lukku!
20.04.2016

Eestis varastatakse iga aasta vähemalt miljoni euro eest jalgrattaid. Antud hinnang põhineb kuriteoohvrite uuringul ja PPA statistikal. Seega – ratas lukku!
Siit saab lugeda jalgrattavarguste kohta ning teada, mida silmas pidada kasutatud ratast ostes ning mida teha, kui ratas varastati.

Eesti kohtusüsteem on Euroopa üks tõhusamaid
13.04.2016

Eesti kohtusüsteem on mitme näitaja põhjal Euroopa Liidu tõhusamate seas, selgub sellel nädalal avaldatud Euroopa justiitssüsteemi tulemustabelist.
Rohkem saab antud teema kohta lugeda Riigikohtu lehelt.

Juridica nr 2
08.04.2016

Uues Juridicas on kokku 6 erinevat artiklit. Lugeda saab näiteks poliitdopingust ehk avalike vahendite kasutamisest valimisvõitluses, juhtorgani liikme kohtu kaudu tagasikutsumisest, võrdlevat analüüsi huvide kaalumisest Eesti ja Euroopa Liidu looduskaitseõiguses.
Juridica uus number on leitav siit.

Kalapüügiseaduse rakendussäte ja õigusselgus
06.04.2016

Õiguskantsleri seisukohta kalapüügiseaduse rakendusätte kohta on võimalik lugeda siit.

Kuritegevus Eestis 2015
01.04.2016

Kriminaalpoliitika uuringute sarjas on ilmunud dokument „Kuritegevus Eestis 2015“.
Nimetatud materjaliga on võimalik tutvuda siin.

Ilmus selle aasta esimene „Juridica“
08.03.2016

Ilmunud on 2016. aasta esimene Juridica number. Tegemist on riigihankeõiguse teemalise erinumbriga. Kõik Juridica erinumbri artiklid on rohkemal või vähemal määral seotud uute hankedirektiividega ning uue riigihangete seaduse eelnõuga, kuna uued direktiivid (2014/23/EL, 2014/24/EL ja 2014/25/EL) tuleb hiljemalt 18. aprilliks 2016 riigisisese õigusega üle võtta.
Kõikide artiklitega saab tutvuda siin.

Kas lapsi võib üksi koju jätta?
29.02.2016

Õiguskantsleri nõunikud andsid vastuse lapsevanema selgitustaotlusele, milles küsiti, kas laps võib ajutiselt üksi koju jääda. Vastust saab lugeda siit.