ESTLEX rss http://www.estlex.ee/ Uudised et-EE 2015-04-19EEST02:33:01+02:002015-04-19EEST02:33:01+02:00 1 http://www.estlex.ee/euudis/euudis_rss_est.gif ESTLEX Sigade klassikalise katku ja sigade aafrika katku tõrje eeskirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=64764&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=64764&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-04-13T15:55:38+02:00 Karistusseadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=42660&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=42660&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-04-10T20:23:26+02:00 Tsiviilkohtumenetluse seadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=70061&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=70061&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-04-10T20:20:18+02:00 Äriseadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=13997&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=13997&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-04-10T20:16:05+02:00 Tulundusühistuseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=45176&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=45176&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-04-10T20:11:06+02:00 Digitaalallkirja seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=35021&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=35021&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-04-10T20:00:30+02:00 Võlaõigusseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=43720&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=43720&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-04-10T19:56:16+02:00 Pankrotiseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=53541&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=53541&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-04-10T14:27:02+02:00 Jälitustegevuse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=10711&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=10711&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-04-10T14:14:29+02:00 Kriminaalmenetluse seadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=54036&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=54036&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-04-10T14:13:25+02:00 Elamu energiaauditile esitatavad nõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140541&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140541&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-04-10T11:01:15+02:00 Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidelehttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140539&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140539&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-04-10T10:53:36+02:00 Teaduse tippkeskuste toetamine teaduse rahvusvahelise konkurentsivõime ning tippkvaliteedi tugevdamisekshttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140540&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140540&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-04-10T10:44:15+02:00 "Eesti maaelu arengukava 2014–2020" raames antava tehnilise abi toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140513&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140513&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-04-06T17:04:50+02:00 Ajakiri Notar Benehttp://www.estlex.ee/?id=news&uudis=367 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=367 Ilmunud on uus ajakiri -  Notar Bene. Notar Bene on notarite ja Notarite Koja tegemisi kajastav väljaanne. Uue ajakirjaga saab tutvuda siin. Uudised 2015-04-02T13:02:18+02:00 Halduskohtumenetluse seadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=125706&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=125706&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-04-02T10:57:22+02:00 Ajakiri Notar Benehttp://www.estlex.ee/?id=news&uudis=366 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=366 Ilmunud on uus ajakiri -  Notar Bene. Notar Bene on notarite ja Notarite Koja tegemisi kajastav väljaanne. Uue ajakirjaga saab tutvuda siin. Uudised 2015-04-02T10:00:02+02:00 Toetuse andmise tingimused meetme "Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus" tegevuste "Jäätmete ringlussevõtu toetamine" ning "Jäätmete korduskasutuseks ettevalmistamise toetamine" jaoks avatud taotlemise korralhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140498&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140498&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-04-01T19:37:17+02:00 Nõuded tollilaole, tolliterminalile ja hoiukohale, tollilao, tolliterminali ja hoiukoha pidamise loa väljastamise, loa kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise ning kauba hoidmise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140493&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140493&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-04-01T19:28:23+02:00 Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=65953&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=65953&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2015-04-01T17:03:36+02:00 Ehitusseadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140130&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140130&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2015-04-01T16:35:51+02:00 Kalapüügieeskirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=55697&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=55697&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2015-04-01T16:34:21+02:00 Kalapüügiseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140290&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140290&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2015-04-01T16:20:41+02:00 Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140352&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140352&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2015-04-01T15:31:12+02:00 Seadme ohutuse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140353&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140353&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2015-04-01T15:17:12+02:00 Ajakirja „Õiguskeel“ uus numberhttp://www.estlex.ee/?id=news&uudis=365 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=365 Ilmunud on ajakirja „Õiguskeel“ 2015. aasta esimene number. Ajakirjas ilmunud artikleid saab lugeda siit. Uudised 2015-03-31T23:40:00+02:00 Haiglavõrgu pädevuskeskuste kaasajastaminehttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140459&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140459&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-03-31T14:33:30+02:00 Riigisisesed lennureeglid ja erandid ning erisused komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 923/2012 sätestatud lennureeglitesthttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140450&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140450&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-03-31T14:25:05+02:00 Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldava toote, seadme ja süsteemi käitlemisloa taotlemise ja muutmise täpsustatud kord ning käitlemisloa taotluse ja käitlemisloa täpsustatud nõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139581&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139581&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-03-31T14:13:10+02:00 Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate toodete, seadmete ja süsteemide lubatud lekke piirväärtusedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138159&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138159&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-03-31T13:59:12+02:00 Toote turule laskmise kitsendustest Euroopa Komisjoni teavitamise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=123655&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=123655&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-03-30T20:37:16+02:00 Asjaõigusseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=8916&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=8916&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-03-28T12:47:34+02:00 Avaliku teenistuse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=13738&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=13738&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-03-28T12:15:05+02:00 Piima tootmiskvoodi rakendamise, määramise, muutmise ning üleandmise, samuti reservi moodustamise, suuruse ning kasutamise täpsemad nõuded ja kord, tootmiskvoodi täitmise kohta andmete esitamise, arvestuse pidamise, samuti kvoodi suuruse korrigeerimise täpsemad nõuded ja ekvivalentkogused ning tootmiskvoodi ületamise korral makstava tasu sissenõudmise, maksmise ning tagasimaksmise täpsem kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140431&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140431&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-03-27T21:08:35+02:00 Täitemenetluse seadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=70060&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=70060&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-03-27T15:00:05+02:00 Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=40795&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=40795&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-03-25T20:52:26+02:00 Kantserogeensete ja mutageensete kemikaalide käitlemisele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=72251&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=72251&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-03-25T20:48:04+02:00 Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded rasedate ja rinnaga toitvate naiste töökshttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=115589&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=115589&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-03-25T20:42:09+02:00 Töökeskkonna ohutegurite ja tööde loetelu, mille puhul alaealise töötamine on keelatudhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=115588&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=115588&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-03-25T20:37:30+02:00 Riikliku pensionikindlustuse registri pidamise põhimäärushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140384&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140384&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-03-25T19:52:22+02:00 Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140352&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140352&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-03-24T11:05:44+02:00 Täiskasvanute koolituse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140354&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140354&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-03-24T10:32:31+02:00 Seadme ohutuse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140353&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140353&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-03-24T10:28:52+02:00 Seadme ohutuse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140353&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140353&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-03-24T10:26:56+02:00 Ühistranspordiseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140351&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140351&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-03-24T09:48:54+02:00 Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimusedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140361&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140361&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-03-23T23:01:44+02:00 Ühistranspordiseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140351&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140351&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-03-23T21:16:00+02:00 Välismaalaste seaduse muutmise ja sellega seoses teiste seaduste muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140350&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140350&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-03-23T14:08:21+02:00 Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise ning sellega seoses teiste seaduste muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140355&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140355&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-03-23T13:57:16+02:00 Krediidiandjate ja -vahendajate seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140324&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140324&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-03-19T09:45:05+02:00 Krediidiandjate ja -vahendajate seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140324&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140324&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-03-19T09:40:34+02:00 Finantskriisi ennetamise ja lahendamise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140323&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140323&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-03-18T23:11:56+02:00 Finantskriisi ennetamise ja lahendamise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140323&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140323&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-03-18T23:10:51+02:00 Politsei ja piirivalve seaduse ning päästeteenistuse seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140322&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140322&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-03-18T22:48:09+02:00 Kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140321&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140321&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-03-18T22:41:54+02:00 Karula Pikkjärve maastikukaitseala kaitse-eeskirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140317&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140317&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-03-18T22:28:41+02:00 Verijärve maastikukaitseala kaitse-eeskirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140318&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140318&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-03-18T22:23:58+02:00 Majandusliku mõjuga tolliprotseduuride rakendamise täiendavad juhisedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140315&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140315&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-03-18T22:17:56+02:00 Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=62742&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=62742&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-03-18T15:02:28+02:00 Eesti kohtusüsteem on mitme näitaja põhjal Euroopa Liidu tõhusamate seashttp://www.estlex.ee/?id=news&uudis=363 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=363 Euroopa justiitssüsteemi tulemustabelist selgub, et Eesti kohtusüsteem on mitme näitaja põhjal Euroopa Liidu tõhusamate seas. Eesti on tabelis esimesel kohal infotehnoloogia võimaluste kasutamisel maksekäsu kiirmenetluste puhul, saades koos Malta ja Portugaliga maksimumhinnangu. Tabelis kõrgel kohal ollakse ka Eesti kohtunike osalemises EL seadusandluse või teiste liikmesriikide seadusandluse alastel koolitustel. Rohkem saab tulemustabelist ja uuringust lugeda Riigikohtu lehelt. Uudised 2015-03-17T10:59:19+02:00 Kalapüügiseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140290&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140290&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-03-17T10:32:50+02:00 Kalapüügiseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140290&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140290&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-03-17T09:55:15+02:00 Reklaamiseaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140291&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140291&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-03-17T09:49:28+02:00 Vedelkütuse erimärgistamise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=23114&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=23114&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-03-17T09:47:33+02:00 Vedelkütuse erimärgistamise seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140292&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140292&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-03-16T21:14:46+02:00 Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140294&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140294&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-03-16T21:06:01+02:00 Tsiviilseadustiku üldosa seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=47610&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=47610&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-03-15T15:10:26+02:00 Teeseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=29508&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=29508&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-03-15T14:53:31+02:00 Mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=123779&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=123779&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-03-15T14:49:02+02:00 Kaubamärgiseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=48376&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=48376&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-03-15T14:44:10+02:00 Asjaõigusseaduse rakendamise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=9802&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=9802&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-03-15T14:30:45+02:00 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=83627&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=83627&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-03-15T14:20:31+02:00 Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=120858&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=120858&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-03-15T13:53:19+02:00 Mittetulundusühingute seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=18666&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=18666&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-03-15T12:05:56+02:00 Looduskaitseseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=62425&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=62425&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-03-15T11:43:45+02:00 Korteriomandiseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=38824&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=38824&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-03-13T14:16:25+02:00 Individuaalse töövaidluse lahendamise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=16846&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=16846&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-03-13T14:06:30+02:00 Müügipakendisse pakendamata toidu toidualase teabe esitamise nõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140252&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140252&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-03-13T09:57:02+02:00 Riigikaitseseadushttp://www.estlex.ee/?id=news&uudis=362 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=362 Riigikogu võttis 11. veebruaril vastu riigikaitseseaduse. Selle seadusega ühendatakse uuendatud kujul seni eraldi seadustena kehtivad rahuaja riigikaitse seadus, sõjaaja riigikaitse seadus ja rahvusvahelise sõjalise koostöö seadus. Seaduse peamine eesmärk on tagada Eesti kiirem ja parem valmisolek reageerida muutunud julgeolekuohtudele. Riigikaitseseadus jõustub 1. jaanuaril 2016. a. Rohkem saab lugeda siit. Uudised 2015-03-13T09:51:22+02:00 Riigikaitseseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140222&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140222&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-03-12T14:32:05+02:00 Tubakaseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140228&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140228&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-03-12T13:14:31+02:00 Täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140225&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140225&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-03-12T12:55:17+02:00 Abipolitseiniku seaduse ja liiklusseaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140227&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140227&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-03-12T12:37:20+02:00 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140226&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140226&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-03-12T12:30:17+02:00 Hädaolukorra seaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140224&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140224&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-03-12T12:17:19+02:00 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140223&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140223&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-03-12T11:55:38+02:00 Ohumärguannete kasutamise nõuded töökohashttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=33855&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=33855&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-03-12T11:41:22+02:00 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140207&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140207&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-03-10T23:32:15+02:00 Ravikindlustuse seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140206&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140206&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-03-10T23:16:30+02:00 Võlaõigusseaduse, tarbijakaitseseaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140205&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140205&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-03-10T20:25:26+02:00 Välisõhu kaitse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=62666&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=62666&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-03-10T13:58:18+02:00 Välisõhu kaitse seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140188&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140188&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-03-10T13:19:55+02:00 Biotsiidiseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=115505&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=115505&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-03-10T13:15:59+02:00 Biotsiidiseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140187&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140187&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-03-09T22:38:27+02:00 Ravimiseaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140192&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140192&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-03-09T22:29:45+02:00 Prokuratuuriseaduse ja kohtute seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140189&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140189&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-03-09T20:56:43+02:00 Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140191&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140191&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-03-09T20:46:32+02:00 Vangistusseaduse ja kriminaalhooldusseaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140190&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140190&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-03-09T20:37:11+02:00 Starditoetushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140193&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140193&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-03-09T20:17:44+02:00 Kollektiivse töötüli lahendamise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=8675&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=8675&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-03-06T15:23:56+02:00 Jäätmeseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=60522&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=60522&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-03-06T15:22:13+02:00 Nimeseaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140160&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140160&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-03-05T19:51:45+02:00 Jäätmeseaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140159&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140159&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-03-05T19:35:34+02:00 Kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140158&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140158&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-03-05T19:30:31+02:00 Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140156&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140156&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-03-05T19:17:32+02:00 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140161&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140161&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-03-05T19:11:49+02:00 Maksukorralduse seaduse täiendamise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140162&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140162&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-03-05T18:22:33+02:00 Toetuse andmise tingimused meetmes "Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng"http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140163&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140163&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-03-05T17:47:29+02:00 Toetuse andmise tingimused meetmes "Linnapiirkondade jätkusuutlik areng"http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140164&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140164&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-03-05T17:31:18+02:00 Eesti Vabariigi valitsuse ja Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti vahelise peakorteri kokkuleppe ratifitseerimise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140165&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140165&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-03-05T17:14:24+02:00 Eesti Vabariigi valitsuse ja Šveitsi Liidunõukogu vahelise 11. juunil 2002 allakirjutatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Šveitsi Liidunõukogu vahelise tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise lepingu muutmise protokolli ratifitseerimise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140063&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140063&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-03-05T10:59:43+02:00 Eesti Vabariigi ja Luksemburgi Suurhertsogiriigi vahelise tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140061&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140061&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-03-05T10:58:52+02:00 Eesti Vabariigi valitsuse, Läti Vabariigi valitsuse ja Leedu Vabariigi valitsuse vahelise lepingu Balti Mereväedivisjoni loomise kohta denonsseerimise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140060&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140060&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-03-05T10:58:06+02:00 Rahvusooperi seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140058&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140058&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-03-05T10:56:10+02:00 Ehitusseadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140130&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140130&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-03-04T22:35:22+02:00 Ehitusseadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140130&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140130&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-03-04T22:20:01+02:00 Kohtutäituri seaduse ja täitemenetluse seadustiku muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140131&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140131&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-03-04T22:12:58+02:00 Kyoto protokolli Doha muudatuse ratifitseerimise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140134&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140134&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-03-04T22:07:12+02:00 Korruptsiooni kriminaalõigusliku reguleerimise konventsiooni lisaprotokolliga ühinemise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140132&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140132&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-03-04T22:05:41+02:00 Relvaseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=42713&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=42713&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-03-04T21:24:13+02:00 Relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140119&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140119&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-03-04T20:17:05+02:00 Äriseadustiku ja asjaõigusseaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140118&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140118&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-03-04T20:12:25+02:00 Hasartmänguseaduse, meediateenuste seaduse ja reklaamiseaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140117&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140117&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-03-04T20:07:23+02:00 Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse, metsaseaduse ja veeseaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140115&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140115&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-03-04T14:36:56+02:00 Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse ning Eesti Arengufondi seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140116&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140116&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-03-04T13:58:06+02:00 Maaparandusseaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140120&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140120&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-03-04T13:44:59+02:00 Surveseadmele, aerosooliballoonile ja gaasiballoonile esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140121&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140121&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-03-03T21:19:34+02:00 Turismiseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=38867&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=38867&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-03-03T11:28:27+02:00 Töölepingu seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=97692&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=97692&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-03-03T11:15:59+02:00 Krediidiasutuste seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=29486&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=29486&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-03-03T11:12:53+02:00 Perekonnaseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=118317&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=118317&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-03-03T11:00:22+02:00 Küttegaasiseadmele, selle abiseadmele ja nende vastavushindamisele esitatavad nõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140084&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140084&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-03-02T15:18:52+02:00 Liftile ja selle ohutusseadisele ning nende vastavushindamisele esitatavad nõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140085&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140085&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-03-02T15:13:40+02:00 Jäätmeseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=60522&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=60522&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2015-03-02T13:11:45+02:00 Välisõhu kaitse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=62666&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=62666&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2015-03-02T13:01:36+02:00 Planeerimisseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140029&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140029&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2015-03-02T12:49:25+02:00 Lennundusseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=29507&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=29507&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-02-28T11:54:11+02:00 Liiklusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140078&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140078&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-02-28T10:25:42+02:00 Raudteeseaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140057&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140057&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-02-26T23:51:18+02:00 Raudteeseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=58989&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=58989&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-02-26T23:50:11+02:00 Plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavale seadmele ja kaitsesüsteemile esitatavad nõuded ning vastavushindamise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140036&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140036&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-02-26T23:23:10+02:00 Lahemaa rahvuspargi kaitse-eeskirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140032&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140032&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-02-26T23:20:06+02:00 2014. a parim ja halvim seadushttp://www.estlex.ee/?id=news&uudis=360 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=360 2014. aasta parima seaduse auhinna sai karistusseadustiku revisjon, millega muudeti õiguskord mõistusepärasemaks ja vähem repressiivseks. Halvima seaduse tiitli pälvis riigikogu liikme staatuse seadus, mis muutis riigikogu liikmete puutumatuse regulatsiooni. Rohkem saab parima ja halvima seaduse kohta lugeda siit. Nominentide kohta saab aga lugeda siit. Uudised 2015-02-26T22:01:53+02:00 Reisilaeval viibivate isikute nimekirja kantavate andmete loetelu, nimekirja koostamise kord ja nimekirja pidamise registrile esitatavad nõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140038&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140038&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-02-26T20:59:33+02:00 Rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140027&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140027&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-02-26T11:01:36+02:00 Rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140027&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140027&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-02-26T10:37:48+02:00 Lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140028&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140028&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-02-26T10:35:43+02:00 Planeerimisseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140029&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140029&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-02-26T10:14:24+02:00 HEAD VABARIIGI AASTAPÄEVA!http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=359 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=359 Uudised 2015-02-26T09:18:40+02:00 Tööaeg 23.veebruarilhttp://www.estlex.ee/?id=news&uudis=358 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=358 ESTLEXi klienditeeninduse ametlik tööaeg 23. veebruaril on kella 9:00 kuni 13.00 Uudised 2015-02-25T09:58:26+02:00 Käibemaksuseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=59152&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=59152&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-02-20T21:26:07+02:00 Isikuandmete kaitse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=80902&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=80902&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-02-20T20:43:31+02:00 Jäätmeseaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139985&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139985&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-02-20T15:06:34+02:00 Alkoholiseaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139984&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139984&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-02-20T15:04:34+02:00 Vedelkütuse seaduse ja välisõhu kaitse seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139986&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139986&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-02-20T14:57:28+02:00 Raseduse katkestamise ja steriliseerimise seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139987&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139987&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-02-20T14:13:02+02:00 Köisteele, selle alamsüsteemile ja ohutusseadisele ning nende vastavushindamisele esitatavad nõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139990&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139990&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-02-19T22:25:52+02:00 Riigikogu XII koosseisu viimane istunghttp://www.estlex.ee/?id=news&uudis=357 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=357 Täna, 19.02, toimus Riigikogu XII koosseisu viimane istung. Nelja aasta jooksul võttis Riigikogu vastu 623 õigusakti, sealhulgas 477 seadust, 143 otsust ja 3 avaldust. Viimasest, ajaloolise lõpuga istungist, saab rohkem lugeda siit. Uudised 2015-02-19T14:44:59+02:00 Maksukeskkonna stabiilsust suurendav seadushttp://www.estlex.ee/?id=news&uudis=356 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=356 Riigikogu täiendas täna maksukorralduse seadust nii, et maksuseaduse kui ka selle muudatuse vastuvõtmise ja jõustumise vahele peab üldjuhul jääma vähemalt kuus kuud. Nimetatud muudatuse aluseks on Eesti Kaubandus-Tööstuskoja kollektiivne pöördumine, mille eesmärgiks on maksukeskkonna stabiilsuse suurendamine, parandada maksumuudatuste ettenähtavust ja jätta maksukohustuslastele rohkem aega maksumuudatustest tulenevateks ümberkorraldusteks. Rohkem saab lugeda siit. Uudised 2015-02-19T14:40:40+02:00 Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse andmise tingimused ja kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139937&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139937&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-02-17T11:32:24+02:00 Riigikohus peatas Lääne-Virumaa valdade avaldusel jäätmeseaduse muutmise seaduse jõustumise.http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=343 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=343 Riigikogus 19. juunil vastu võetud ja algselt 1. oktoobrist kehtima pidanud hakkama seaduse üks eesmärkidest oli seletuskirja alusel «kaotada olukord, kus kohaliku omavalitsuse üksus muutub jäätmevaldaja ehk kodaniku või lõpptarbija kaitsjast tema ärakasutajaks». Seletuskirja järgi on teadaolevalt seni praktikas rakendanud jäätmevedu läbi MTÜ vaid üks kohalik omavalitsus, Tallinna linn. Vallad on seisukohal, et seaduse on vastuolus põhiseaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse (KOV) enesekorraldusõigusega. Lähemalt saab lugeda siit.   Uudised 2015-02-15T20:33:49+02:00 Justiitsministeerium algatas korrakaitseseaduse muutmise eelnõu.http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=345 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=345 Justiitsministeerium algatas eelnõu, millega keelatakse avalikus kohas alkoholi tarbimine ning nähakse omavalitsustele ette võimalus täpsustada kohad ja üritused, kus see oleks lubatud. Muudatuse eesmärk on viia juulist jõustunud korrakaitseseaduse avalikku alkoholitarbimist lubav olukord vastavusse ühiskonna ootuste ja inimeste harjumuspärase käitumisega. Lähemalt saab lugeda siit. Uudised 2015-02-15T20:33:43+02:00 Õigusemõistmise nädala raames pakub Õigusteenuste Büroo 1. oktoobril tasuta õigusnõustamist.http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=347 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=347 SA Õigusteenuste Büroo juristid annavad kolmel päeval kuues Eesti kohtumajas soovijatele tasuta õigusnõu. Lähemalt saab lugeda siit. Uudised 2015-02-15T20:33:21+02:00 Riigikogu kiitis heaks valimisea langetamise kohalikel valimistelhttp://www.estlex.ee/?id=news&uudis=355 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=355 Riigikogu võttis vastu valimisea langetamise kohaliku omavalitsuse valimistel 18. eluaastalt 16. eluaastale, kuid põhiseaduse muutmist eeldav seadusemuudatus vajab kehtima hakkamiseks ka Riigikogu järgmise koosseisu heakskiitu. Seadusemuudatuse eesmärgiks on läbi valimisea alandamise kaasata senisest enam noori inimesi kohaliku elu avalike asjade arutamisse ja otsustamisse. Rohkem saab lugeda siit. Uudised 2015-02-15T20:31:14+02:00 Mittetulundusühingute seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=18666&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=18666&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-02-15T14:30:18+02:00 Kodakondsuse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=13679&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=13679&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-02-15T12:46:58+02:00 Põllumajandusloomade aretustoetuse saamiseks esitatavad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=65415&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=65415&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-02-11T23:26:43+02:00 Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139907&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139907&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-02-10T15:31:48+02:00 2015. aastal "Eesti maaelu arengukava 2007–2013ˮ alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitikaga kaasnevad maaelu arengu toetused ja "Eesti maaelu arengukava 2014–2020ˮ alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetusedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139878&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139878&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-02-10T11:17:57+02:00 Riigiabi ja vähese tähtsusega abi registri põhimäärushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=130059&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=130059&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-02-10T10:57:43+02:00 Sotsiaalhoolekande seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=13907&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=13907&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-02-03T11:59:16+02:00 Lõhkematerjaliseaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139843&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139843&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-02-02T20:28:02+02:00 Kodakondsuse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139842&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139842&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-02-02T20:24:19+02:00 2015. aastal toetatavad "Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava" meetmed ja tegevuste liigidhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139832&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139832&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-02-02T15:36:55+02:00 Energiatõhususe miinimumnõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=130784&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=130784&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2015-02-01T17:37:09+02:00 Pakendi tagatisraha suurushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=66094&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=66094&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2015-02-01T17:32:32+02:00 Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139325&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139325&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2015-02-01T17:28:50+02:00 Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2015. aastalhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139512&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139512&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2015-02-01T17:23:48+02:00 Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldava toote, seadme ja süsteemi käitlemisloa taotlemise ja muutmise täpsustatud kord ning käitlemisloa taotluse ja käitlemisloa täpsustatud nõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139581&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139581&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2015-02-01T17:15:19+02:00 Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139691&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139691&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2015-02-01T17:09:00+02:00 Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=72551&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=72551&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-01-30T13:48:24+02:00 Kutseseaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139799&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139799&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-01-30T12:46:25+02:00 Turuarendustoetushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139788&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139788&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-01-28T19:49:58+02:00 Põllumajanduskindlustustoetushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139789&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139789&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-01-28T19:40:37+02:00 Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=121089&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=121089&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-01-27T14:37:00+02:00 Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=29474&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=29474&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-01-27T14:29:07+02:00 Eestist eksporditud põllumajandustoote eksporditoetuse järelkontrolli tegemise täpsem kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139755&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139755&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-01-26T18:44:08+02:00 Nõuded ehitusprojektilehttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=123944&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=123944&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-01-26T15:22:54+02:00 Maapõueseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=64826&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=64826&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-01-26T15:12:25+02:00 Riigivastutuse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=41836&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=41836&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-01-26T14:55:15+02:00 Vangistusseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=36866&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=36866&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-01-26T14:52:10+02:00 Vedelkütuse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=53724&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=53724&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-01-26T14:40:26+02:00 Alkoholiseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=45177&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=45177&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-01-26T14:19:15+02:00 Kinnipeetava tööle võtmise, töölt kõrvaldamise ja töölt vabastamise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=80576&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=80576&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-01-24T14:26:57+02:00 Haanja looduspargi kaitse-eeskirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139725&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139725&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-01-23T18:11:01+02:00 Ehitusseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=48256&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=48256&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-01-21T21:05:07+02:00 Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139714&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139714&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-01-20T19:42:03+02:00 Parima ja halvima seaduse konkursshttp://www.estlex.ee/?id=news&uudis=354 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=354 Teenusmajanduse Koda koostöös Postimehega korraldab juba neljandat korda parima ja halvima seaduse valimist. Konkursil võivad osaleda 2014. aastal riigikogu poolt vastuvõetud seadused, valitsuse määrused, valitsuse ministri või kohaliku omavalitsuse määrused. Põhjendatud ettepanekuid oodatakse hiljemalt 2. veebruariks 2015.a. Rohkem saab teada siit. Uudised 2015-01-19T18:53:52+02:00 Riigi poolt isikule alusetult vabaduse võtmisega tekitatud kahju hüvitamise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=22256&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=22256&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-01-15T23:19:42+02:00 Ravimiseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=65213&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=65213&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-01-15T23:15:01+02:00