ESTLEX rss http://www.estlex.ee/ Uudised et-EE 2016-05-29EEST06:49:14+02:002016-05-29EEST06:49:14+02:00 1 http://www.estlex.ee/euudis/euudis_rss_est.gif ESTLEX Maapinna kalde määramise alused ning erandid kaldega alade väetamiselhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144211&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144211&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2016-05-28T22:33:18+02:00 Välismaalaste seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=118953&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=118953&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-05-27T11:25:14+02:00 Võlaõigusseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=43720&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=43720&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-05-26T16:25:26+02:00 Asjaõigusseaduse rakendamise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=9802&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=9802&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-05-26T11:54:48+02:00 Asjaõigusseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=8916&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=8916&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-05-26T11:46:22+02:00 Perekonnaseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=118317&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=118317&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-05-26T11:40:51+02:00 Keskkonnaseire seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144246&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144246&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-25T15:06:31+02:00 Loetelu bussijaamadest, kus antakse abi puudega ja piiratud liikumisvõimega isikutelehttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144319&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144319&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-05-24T15:20:37+02:00 Eraparklal on õigus saada parkimisvõlglase kontaktandmedhttp://www.estlex.ee/?id=news&uudis=424 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=424 Õiguskantsler Ülle Madise palub Maanteeametil edaspidi mitte keelduda eraparklatele parkimisvõlglaste kontaktandmete väljastamisest. Eraparklad peavad omakorda soetama parkimise fakti tõendava tehnoloogia ja täitma isikuandmete kaitse nõudeid ning tagama parkla korrashoiu ja ohutuse. Õiguskantsleri seisukoht antud teemal on leitav siit. Uudised 2016-05-20T11:45:22+02:00 Kriminaalmenetluse seadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=54036&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=54036&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-05-19T16:11:09+02:00 Karistusseadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=42660&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=42660&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-05-19T16:04:39+02:00 Karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144266&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144266&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2016-05-19T15:52:04+02:00 Tsiviilseadustiku üldosa seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=47610&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=47610&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-05-19T15:47:41+02:00 Äriseadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=13997&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=13997&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-05-19T15:41:22+02:00 Nõuded biolagunevatest jäätmetest biogaasi tootmisel tekkiva kääritusjäägi kohtahttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144259&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144259&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-05-19T11:44:20+02:00 Keskkonnaseire seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144246&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144246&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2016-05-17T15:19:26+02:00 Maksukorralduse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=46792&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=46792&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-05-17T15:15:27+02:00 Elektroonilise side seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=64918&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=64918&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-05-16T16:16:28+02:00 Elektroonilise side seaduse ja toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144231&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144231&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2016-05-16T15:45:20+02:00 Õigusleksikon 2016http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=423 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=423 ESTLEXi Õigusleksikon on hea abiline, mis võimaldab kiiresti ja lihtsalt teada saada sagedamini ette tulevate õigusmõistete definitsiooni (seaduses sätestatud tähendust). Sobib nii kogemustega juristidele kui teistele õigushuvilistele. Õigusleksikon 2016 sisaldab üle 650 tsiviil-, avaliku ja karistusõiguse alase õigusmõiste. Mõisted on nopitud seaduste terviktekstidest seisuga 31.03.2016. Igale mõistele on lisatud selle eestikeelne definitsioon, inglisekeelne tõlge ja definitsioon ning allikaviide seaduses paragrahvi täpsusega. Tõlgete allikas on Riigi Teataja. Õigusleksikoniga saab tutvuda siin. Uudised 2016-05-13T17:23:26+02:00 Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise ühisinvesteeringute toetushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144212&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144212&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-05-12T16:31:53+02:00 Riigivastutuse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=41836&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=41836&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-05-12T15:25:52+02:00 Halduskohtumenetluse seadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=125706&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=125706&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-05-12T14:56:49+02:00 Bensiini veo ja bensiini terminalides ning tanklates hoidmise nõuded lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste piiramise eesmärgilhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=65552&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=65552&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-05-10T16:46:11+02:00 Seadus süümevande andmise korra kohtahttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=7081&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=7081&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:58:25+02:00 Õiguste deklaratsiooni näidisvormi kehtestaminehttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137600&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137600&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:53:29+02:00 Kiirgusohutusnõuded meditsiiniradioloogia protseduuride teostamisel ja meditsiinikiiritust saavate isikute kaitse nõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=136904&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=136904&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:52:09+02:00 Kogu kasutusiga hõlmavad energiamõju ja keskkonnamõju nõuded maanteesõidukite ostmiselhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=128055&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=128055&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:51:27+02:00 Riiklike üldlubade kehtestaminehttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=128514&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=128514&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:51:22+02:00 Strateegilise kauba komisjoni moodustamine ja töökordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=128660&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=128660&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:51:14+02:00 Strateegilise kauba tolliformaalsuste ning tolli teavitamise kord Euroopa Liidu sisesel edasitoimetamisel ja relva transportimisel õhu kauduhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=128661&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=128661&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:50:45+02:00 Strateegiliste kaupade nimekirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=128519&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=128519&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:50:39+02:00 Strateegilise kaubaga seotud toimingute andmekogu asutamine ja andmekogu põhimäärushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=128684&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=128684&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:50:28+02:00 Elektroonilisel kujul säilitatavate dokumentide loetava kujuga elektrooniliseks andmestikuks teisendamise nõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=124745&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=124745&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:50:14+02:00 Pakkumuste ja hankemenetluses osalemise taotluste elektroonilise esitamise ja elektroonilise oksjoni läbiviimise kord ning nõuded pakkumuste ja hankemenetluses osalemise taotluste elektroonilise esitamise ja elektroonilise oksjoni läbiviimise seadmetelehttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=121345&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=121345&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:49:52+02:00 Gümnaasiumi riiklik õppekavahttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=125370&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=125370&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:49:46+02:00 Huviharidusstandardhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=81079&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=81079&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:49:44+02:00 Institutsionaalse uurimistoetuse taotlemise, määramise ja selle mahu muutmise tingimused ja kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=128813&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=128813&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:49:37+02:00 Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise taotlemise, läbiviimise ja tulemuse kinnitamise täpsemad tingimused ja kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=118454&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=118454&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:49:33+02:00 Kõrgharidusstandardhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=97331&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=97331&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:49:30+02:00 Põhikooli riiklik õppekavahttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=125369&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=125369&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:49:27+02:00 Teadus- ja arendustegevuse valdkondade loeteluhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=118856&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=118856&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:49:24+02:00 Mänguasja ohutusnõuded ja nõuetele vastavuse tõendamise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=123768&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=123768&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:49:07+02:00 Vedelkütusevaru haldaja tegutsemispõhimõtted ning vedelkütusevaru haldaja poolt müügiks pakutava vedelkütusevaru müümise kord varustamisraskuste korralhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=75668&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=75668&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:48:48+02:00 Rahapesu andmebüroo kogutavate andmete registreerimise ja töötlemise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=83727&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=83727&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:48:37+02:00 Rahapesu andmebüroole esitatava teate vorm ja selle täitmise juhendhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=124165&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=124165&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:48:25+02:00 Daktüloskopeerimisel kogutud andmete riiklikusse sõrmejälgede registrisse edastamise vormi kehtestaminehttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=123555&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=123555&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:48:06+02:00 Dokumendi väljaandmise taotlemisel fotole esitatavad nõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=74809&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=74809&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:47:57+02:00 Eestis seadusliku aluseta viibivate ja viibinud välismaalaste andmekogu pidamise põhimäärushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=123639&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=123639&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:47:45+02:00 Eestist eemalviibimise registreerimise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=123556&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=123556&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:47:39+02:00 Välismaalase poolt esitatava elamisloakaardi väljaandmise, isikutunnistuse väljaandmise, välismaalase passi väljaandmise, pagulase reisidokumendi väljaandmise, tähtajalise elamisloa ning tähtajalise elamisloa pikendamise taotluste ning pikaajalise elaniku elamisloa ja pikaajalise elaniku elamisloa taastamise taotluse vormide kehtestaminehttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=126456&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=126456&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:47:20+02:00 Isiku terviseseisundist tulenevalt kodakondsuse või pikaajalise elaniku elamisloa taotleja eesti keele ning kodakondsuse taotleja „Kodakondsuse seaduse” ja Eesti Vabariigi põhiseaduse tundmise eksami sooritamise ulatuse ja viisi määramise või nimetatud eksamite sooritamisest vabastamise tingimused ja kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=83107&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=83107&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:47:19+02:00 Legaalse sissetuleku määrade kehtestaminehttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=123145&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=123145&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:47:13+02:00 Pagulase ja täiendava kaitse saaja ning tema perekonnaliikme elamisloa taotlemise, andmise ja pikendamise ning kehtetuks tunnistamise kord, elamisloa taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu ning elamisloa andmete elamisloakaardile kandmise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=74385&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=74385&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:46:57+02:00 Pikaajalise viisa andmise ja viibimisaja pikendamise taotlemisel esitatavate andmete ja taotlusele lisatavate tõendite loetelu ja esitamise nõuded ning viisa andmise ja andmisest keeldumise, viibimisaja pikendamise ja pikendamisest keeldumise ning viibimisaja ennetähtaegse lõpetamise ning viisa tühistamise ja viisa kehtetuks tunnistamise tähtajad ning viisa taotlemiseks ja omamiseks nõutavate kulude kandmiseks piisavate rahaliste vahendite määra ja tervisekindlustuslepingu kindlustussumma määra kehtestaminehttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=123146&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=123146&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:46:28+02:00 Prokuratuuri taotlusel kaaluka avaliku huvi korral tähtajalise elamisloa andmise menetluse algatamiseks esitatavate andmete ja taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ning prokuratuuri taotluse vormhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=123641&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=123641&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:46:02+02:00 Riikliku rahvusvahelise kaitse andmise registri asutamine ja registri pidamise põhimäärushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=74506&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=74506&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:45:50+02:00 Tähtajalise elamisloa taotlemise, andmise, pikendamise ning kehtetuks tunnistamise ning pikaajalise elaniku elamisloa taotlemise, andmise, taastamise ning kehtetuks tunnistamise kord ning tähtajalise elamisloa ja pikaajalise elaniku elamisloa vormide kehtestaminehttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=123286&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=123286&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:45:25+02:00 «Välismaalaste seaduses» sätestatud teavitamiskohustuse täitmise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=123646&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=123646&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:45:23+02:00 Välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise kord ning välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise taotluse vormide kehtestaminehttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=123644&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=123644&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:45:04+02:00 Välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise andmekogu pidamise põhimäärushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=123148&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=123148&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:44:47+02:00 Välismaalase menetluses osalemise kohustuse tagamise kord ning isikult sissenõutavate kulude loetelu ja määradhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=123647&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=123647&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:44:31+02:00 Viibimisaja pikendamise taotluse vorm ja selle täitmise nõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=123642&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=123642&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:44:21+02:00 Viisa andmise kooskõlastamiseks pädevate asutuste määraminehttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=123643&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=123643&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:44:13+02:00 Viisa andmise otsustamisel kooskõlastuse andmise kord ja tähtajadhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=123147&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=123147&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:44:04+02:00 Viisaregistri pidamise põhimäärushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=123149&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=123149&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:43:58+02:00 Nõuded pädeva isiku kvalifikatsioonile ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loeteluhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=65927&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=65927&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:43:16+02:00 Ravimi müügiloa andmise aluseks olevate tingimuste muudatuste liigid ning muudatuste taotlemise tingimused ja kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=120095&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=120095&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:43:00+02:00 Aine või toote ravimina määratlemise tingimused ja kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=69833&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=69833&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:42:44+02:00 Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu muutmise kriteeriumid ning nende hindamise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=96531&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=96531&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:42:24+02:00 Immunohematoloogiliste uuringute tegemise tingimused ja kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=70003&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=70003&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:42:15+02:00 Vereülekande tingimused ja kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=70004&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=70004&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:42:10+02:00 Isiku doonoriks sobivuse kriteeriumid, hindamise tingimused ja kord ning vere loovutamist välistavate või piiravate haiguste ja muude tegurite loeteluhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=70007&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=70007&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:41:54+02:00 Meditsiiniseadme vastavushindamise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=64836&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=64836&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:41:49+02:00 Lapsendamise ettevalmistamise käigus läbiviidavad kohustuslikud toimingud ja nende sisu, lapsendamise sooviavalduses esitatavate andmete loetelu ja maavalitsuse kogutavate dokumentide loeteluhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=122432&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=122432&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:41:37+02:00 Ohujuhtumist teavitamise kord ja teavitamisvormidhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=125552&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=125552&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:41:26+02:00 Meditsiiniseadme turule laskmisest, kasutuselevõtust, esmakordsest levitamisest ja esmakordsest professionaalsest kasutamisest ning meditsiiniseadmel tehtud olulisest muudatusest teavitamise tingimused ja kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=125962&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=125962&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:41:16+02:00 Välismaiseid massiteabevahendeid esindavate ajakirjanike akrediteerimise tingimused ja kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=75208&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=75208&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:40:37+02:00 Arengu- ja humanitaarabi andmise tingimused ja kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=119239&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=119239&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:40:34+02:00 Eesti arengukoostöö põhimõtete heakskiitminehttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=52769&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=52769&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:40:27+02:00 Energiatõhususe miinimumnõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=130784&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=130784&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:40:22+02:00 Hoonete energiatõhususe arvutamise metoodikahttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=131184&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=131184&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:40:16+02:00 Energiamärgise vorm ja väljaandmise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=133082&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=133082&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:39:59+02:00 Nõuded majutusettevõttelehttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=130005&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=130005&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:39:00+02:00 Ravimi müügiloa taotluse liigid ja vorminõuded, täiendava dokumentatsiooni loetelu, täiendavale dokumentatsioonile esitatavad nõuded, taotluse erialase hindamise tasu suurus taotluse eri liikide kaupa ning tasu arvestamise ja tasumise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=65767&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=65767&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:38:01+02:00 Ravimiameti eriluba nõudva kauba sisse- ja väljaveo ning ravimite isiklikuks tarbimiseks kaasavõtmise või saatmise tingimused ja kord, erilubade vormid ning Ravimiameti eriluba nõudvate kaupade loeteluhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=65716&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=65716&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:37:55+02:00 Ravimiameti põhimäärushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=71562&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=71562&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:37:39+02:00 Farmis tapetud kodulindude ja jäneseliste liha väikeses koguses käitlemise hügieeninõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=72450&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=72450&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:36:37+02:00 Kütitud uluki rümba ja rümba raietükkide väikeses koguses käitlemise hügieeninõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=74058&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=74058&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:36:25+02:00 Jaekaubandusettevõttes loomse toidu töötlemise ja selle turustamise hügieeninõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=74059&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=74059&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:36:09+02:00 Põllumajanduslooma religioossel eesmärgil tapmise erimeetodid, religioossel eesmärgil tapmise loa taotluse täpsemad sisu- ja vorminõuded ning religioossel eesmärgil tapmise läbiviimise nõuded ja kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=131883&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=131883&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:35:56+02:00 Kestvuskatsete tegemise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=33807&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=33807&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:35:51+02:00 Toorpiima käitlemise hügieeninõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=74055&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=74055&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:35:46+02:00 "Eesti maaelu arengukava 2007-2013" seire ja hindamise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=126091&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=126091&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:35:45+02:00 Köögiviljakultuuride paljundusmaterjali tootmise ja turustamise nõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=129923&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=129923&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:35:36+02:00 Puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali tootmise ja turustamise nõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=126738&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=126738&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:35:33+02:00 Geneetiliselt muundatud põllukultuuride asukohtade ja käitlejate andmekogusse kandmiseks esitatava taotluse sisu- ja vorminõuded, taotluse menetlemise kord ning taotlusele lisatav dokumenthttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=128962&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=128962&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:35:26+02:00 Geneetiliselt muundatud põllukultuuri kasvatamisest teavitamise ja käitlemise täpsustatud nõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=129400&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=129400&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:35:14+02:00 Geneetiliselt muundatud põllukultuuri käitlemise koolituse programm, tunnistuse saamiseks esitatavad nõuded, tunnistuse andmise kord ning täienduskoolituse sagedushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=128961&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=128961&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:35:03+02:00 Hea õigusloome ja normitehnika eeskirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=128686&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=128686&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:33:51+02:00 Mee koostis- ja kvaliteedinõuded ning toidualase teabe esitamise nõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139067&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139067&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:29:24+02:00 Toidulisandi koostis- ja kvaliteedinõuded ning toidualase teabe esitamise nõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138925&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138925&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:29:20+02:00 Toidupartii tähistamise nõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139167&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139167&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:29:15+02:00 Eesti Panga presidendi 2. juuli 2014. a määruse nr 11 "Pangandusmääruse alusel kehtestatud järelevalveliste aruannete edastamise vorm" muutminehttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139468&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139468&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:28:41+02:00 Apteegiteenuse osutamise tingimused ja kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=65680&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=65680&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:28:31+02:00 Ehitusala tegevusalade alaliikide loetelu ning vastutava spetsialisti kutsenimetuste ja -tasemete nõude täpne jagunemine tegevusalade alaliikide kaupahttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137577&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137577&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:28:06+02:00 Ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=134016&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=134016&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:28:02+02:00 Nõuded ehitusprojektilehttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=123944&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=123944&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:27:58+02:00 Rahvusvahelise näituse omanikule tekkinud kahju riigi poolt hüvitamise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=134407&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=134407&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:23:02+02:00 Krediidiasutuste kontode avamise ja kasutamise tingimused Eesti Pangashttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141094&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141094&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:21:39+02:00 Kohanemisprogrammhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138116&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138116&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:20:03+02:00 Riigi raamatupidamise üldeeskirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=63838&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=63838&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:17:13+02:00 Kantserogeensete ja mutageensete kemikaalide käitlemisele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=72251&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=72251&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:14:35+02:00 Töökeskkonna ohutegurite ja tööde loetelu, mille puhul alaealise töötamine on keelatudhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=115588&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=115588&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:14:15+02:00 Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded rasedate ja rinnaga toitvate naiste töökshttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=115589&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=115589&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:14:04+02:00 Kinnipidamiskeskuse sisekorraeeskirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138723&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138723&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:13:35+02:00 Nõuded vee füüsikalis-keemiliste ja keemiliste parameetrite uuringuid teostavale katselaborile, nende uuringute raames tehtavatele analüüsidele ja katselabori tegevuse kvaliteedi tagamisele ning analüüsi referentmeetodidhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=127476&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=127476&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:12:52+02:00 Finantsinspektsioonile esitatavate krediidiandja või -vahendaja ning välisriigi krediidiandja või -vahendaja filiaali aruannete vormid, koostamise metoodika ja esitamise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143142&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143142&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:11:32+02:00 Elektriseadmele esitatavad ohutuse nõuded ning elektriseadmele ja elektripaigaldisele esitatavad elektromagnetilisele ühilduvuse nõuded ja vastavushindamise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141420&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141420&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:03:14+02:00 Ravimite säilitamise ja transportimise tingimused ja kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=65675&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=65675&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T13:52:59+02:00 Ravimite tootmise eeskirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139346&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139346&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T13:52:55+02:00 Ravimite hulgi- ja jaemüügi juurdehindluse piirmäärad ning nende rakendamise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=65705&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=65705&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T13:52:39+02:00 Tervisekaitsenõuded apteekidele ja nende struktuuriüksustelehttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=65677&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=65677&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T13:52:31+02:00 Ravimite apteegis valmistamise, jaendamise ja kontrollimise tingimused ja kord ning apteegis seeriaviisiliselt valmistatavate ravimite loeteluhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139236&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139236&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T13:52:21+02:00 Ravimireklaami aruande esitamise vorm ja kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=65925&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=65925&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T13:52:13+02:00 Ravimi teisese müügiloa taotlemiseks esitatavate dokumentide loetelu ning taotluse menetlemise tingimused ja kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=65674&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=65674&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T13:51:57+02:00 Konkurentsi kahjustavate või kahjustada võivate vertikaalsete kokkulepete sõlmimiseks loa andmine (grupierand)http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=121684&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=121684&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T13:46:15+02:00 Teraviljaseemne kategooriad ning teraviljaseemne tootmise ja turustamise nõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=73583&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=73583&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-05-10T11:21:17+02:00 Raudtee-ettevõtja tulude ja kulude arvestuste esitamise kord ja tähtajad ning raamatupidamisandmete loeteluhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=132820&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=132820&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-05-10T11:10:08+02:00 Lõhkematerjalile, selle märgistusele ja vastavushindamisele esitatavad nõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144188&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144188&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-05-10T11:03:13+02:00 Lavassaare looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144192&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144192&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-05-10T10:07:54+02:00 Sotsiaalhoolekande seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143159&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143159&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-06T15:19:50+02:00 Töövõimetoetuse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139283&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139283&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-06T15:18:24+02:00 Riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144180&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144180&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2016-05-06T11:12:54+02:00 Kriminaalmenetluse seadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=54036&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=54036&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-05-04T18:22:37+02:00 Ehitusseadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140130&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140130&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-05-04T18:20:41+02:00 Pankrotiseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=53541&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=53541&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-05-04T12:27:45+02:00 Tulumaksuseaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144162&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144162&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2016-05-03T17:51:59+02:00 Ravimiseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144161&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144161&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2016-05-03T16:41:29+02:00 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144153&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144153&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2016-05-03T11:37:32+02:00 Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144154&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144154&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2016-05-03T11:07:55+02:00 Lennundusseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=29507&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=29507&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-05-02T16:56:32+02:00 Lennundusseaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144155&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144155&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2016-05-02T16:40:37+02:00 Mahepõllumajandusliku tootmise nõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=98469&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=98469&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2016-04-30T19:56:44+02:00 Pakendiregistri registrikaardi vormidhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=116232&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=116232&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2016-04-30T19:40:49+02:00 Looduskaitseseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=62425&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=62425&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2016-04-30T19:28:16+02:00 Käibemaksuseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=59152&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=59152&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-04-29T10:59:40+02:00 Käibemaksuseaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144123&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144123&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2016-04-29T10:49:31+02:00 Eesti Vabariigi ja Austraalia vahelise sotsiaalkindlustuslepingu ratifitseerimise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144124&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144124&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2016-04-29T10:44:16+02:00 Mahepõllumajandusliku tootmise nõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=98469&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=98469&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-04-28T15:17:36+02:00 Tagatise esitamise, kasutamise ja vabastamise kord ning tagatise suuruse määramise ja arvutamise alusedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144112&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144112&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-04-27T19:01:36+02:00 Riigi õigusabi seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=63503&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=63503&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-04-26T21:43:28+02:00 Õiguskeel 2/2016http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=421 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=421 Uues Õiguskeeles on juttu karistusõiguse üldosa terminitest, uutest terminitest võlaõigusseaduses tulenevalt hüpoteekkrediidi direktiivi ülevõtmisest ja terminibaasist Esterm. Ajakirjaga saab tutvuda siin. Uudised 2016-04-25T14:21:14+02:00 Käibemaksuseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=59152&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=59152&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-04-25T12:06:58+02:00 Täitemenetluse seadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=70060&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=70060&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-04-21T14:06:33+02:00 Tsiviilkohtumenetluse seadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=70061&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=70061&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-04-21T14:03:50+02:00 Täiendavad juhised kauba sisenemis- ja väljumisformaalsuste teostamiseks¹http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=115600&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=115600&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-04-20T16:52:19+02:00 Ratas lukku!http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=420 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=420 Eestis varastatakse iga aasta vähemalt miljoni euro eest jalgrattaid. Antud hinnang põhineb kuriteoohvrite uuringul ja PPA statistikal. Seega – ratas lukku! Siit saab lugeda jalgrattavarguste kohta ning teada, mida silmas pidada kasutatud ratast ostes ning mida teha, kui ratas varastati. Uudised 2016-04-20T14:21:12+02:00 Teeseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=29508&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=29508&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-04-20T14:08:40+02:00 Töötuskindlustuse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=42578&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=42578&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-04-20T13:31:58+02:00 Avaliku teenistuse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=130342&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=130342&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-04-20T13:31:14+02:00 Ohutusjuurdluse kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=131405&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=131405&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-04-19T10:34:03+02:00 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020 toetuse objekti tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144034&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144034&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-04-18T13:35:20+02:00 Tsiviilseadustiku üldosa seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=47610&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=47610&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-04-18T11:36:24+02:00 Karistusseadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=42660&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=42660&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-04-15T11:59:28+02:00 Perekonnaseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=118317&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=118317&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-04-14T15:34:22+02:00 Advokatuuriseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=41180&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=41180&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-04-14T15:24:09+02:00 Mitteautomaatkaalude metroloogilised ja tehnilised nõuded, nõuded projekteerimisele, konstruktsioonile, märgistusele, vastavushindamisele ja tõendamiselehttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144014&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144014&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-04-14T15:11:22+02:00 Eesti kohtusüsteem on Euroopa üks tõhusamaidhttp://www.estlex.ee/?id=news&uudis=419 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=419 Eesti kohtusüsteem on mitme näitaja põhjal Euroopa Liidu tõhusamate seas, selgub sellel nädalal avaldatud Euroopa justiitssüsteemi tulemustabelist. Rohkem saab antud teema kohta lugeda Riigikohtu lehelt. Uudised 2016-04-13T17:17:06+02:00 Eesti Vabariigi omandireformi aluste seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=5035&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=5035&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-04-12T17:02:20+02:00 Eesti Vabariigi põhiseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=7020&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=7020&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-04-12T16:48:16+02:00 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=83627&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=83627&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-04-11T11:52:07+02:00 Kohaliku omavalitsuse korralduse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=8874&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=8874&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-04-11T10:55:03+02:00 Juridica nr 2http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=418 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=418 Uues Juridicas on kokku 6 erinevat artiklit. Lugeda saab näiteks poliitdopingust ehk avalike vahendite kasutamisest valimisvõitluses, juhtorgani liikme kohtu kaudu tagasikutsumisest, võrdlevat analüüsi huvide kaalumisest Eesti ja Euroopa Liidu looduskaitseõiguses. Juridica uus number on leitav siit. Uudised 2016-04-08T15:58:50+02:00 HINNASOODUSTUS!http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=414 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=414 Head kliendid! Soovime Teile päikeselist kevadet ja pakume kuni märtsi lõpuni võimalust osta ESTLEXi venekeelseid õigusaktide tõlkeid 50% hinnasoodustusega. Tõlgitud aktide nimekirjaga ja tavahindadega saate tutvuda siin. Uudised 2016-04-08T11:30:20+02:00 Kalapüügiseaduse rakendussäte ja õigusselgushttp://www.estlex.ee/?id=news&uudis=417 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=417 Õiguskantsleri seisukohta kalapüügiseaduse rakendusätte kohta on võimalik lugeda siit. Uudised 2016-04-06T19:54:16+02:00 Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded elektromagnetväljadest mõjutatud töökeskkonnale, elektromagnetväljadega kokkupuute piirnormid ja rakendusväärtused ning elektromagnetväljade mõõtmise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143968&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143968&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-04-06T16:51:23+02:00 Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=72551&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=72551&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-04-05T20:00:25+02:00 Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143956&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143956&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2016-04-05T19:08:18+02:00 Looduskaitseseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=62425&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=62425&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-04-05T15:44:54+02:00 Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade liikide loetelu, põllumajandusloomade identifitseerimise ning nende kohta andmete registreerimise viisid ja kord, registreerimistunnistuse väljastamise kord ja veisepassi vorm ning põllumajandusloomade arvestuse pidamise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=118649&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=118649&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-04-05T11:21:48+02:00 Meresõiduohutuse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=45019&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=45019&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-04-05T11:17:03+02:00 Meresõiduohutuse seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143941&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143941&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2016-04-05T11:04:21+02:00 Looduskaitseseaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143942&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143942&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2016-04-05T10:31:07+02:00 Kuritegevus Eestis 2015http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=416 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=416 Kriminaalpoliitika uuringute sarjas on ilmunud dokument „Kuritegevus Eestis 2015“. Nimetatud materjaliga on võimalik tutvuda siin. Uudised 2016-04-01T13:39:58+02:00 Autoriõiguse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=7671&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=7671&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-04-01T12:20:21+02:00 Autoriõiguse seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143912&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143912&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2016-04-01T11:40:14+02:00 Riigikaitseseaduse § 34 muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143911&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143911&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2016-04-01T11:03:56+02:00 Täpsemad nõuded sadama reostustõrjeplaani sisu ja reostustõrjetehnika kohtahttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143793&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143793&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2016-03-31T12:10:54+02:00 Nõuded ohtliku ja suurõnnetuse ohuga ettevõtte kohustuslikele dokumentidele ja nende koostamisele ning avalikkusele edastatavale teabele ja õnnetusest teavitamiselehttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143648&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143648&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2016-03-31T11:21:37+02:00 Mõõtevahendite direktiivi kohaldamisalasse kuuluvate mõõtevahendite olulised ja erinõuded, nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord ning mõõtevahendite märgistamise nõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143895&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143895&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-03-30T15:09:13+02:00 Sadama, sadamarajatise ning laeva turvateabe edastamise ja vastuvõtmise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143869&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143869&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-03-29T11:40:05+02:00 Innovatsiooni edendavate hangete toetamise tingimusedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143873&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143873&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-03-29T11:35:48+02:00 Isikuandmete kaitse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=80902&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=80902&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-03-24T11:41:26+02:00 Korruptsioonivastase seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143854&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143854&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2016-03-23T16:27:34+02:00 Raudteeseaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143853&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143853&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2016-03-23T15:58:30+02:00 Tootmis- ja turustamiskavade toetushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143842&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143842&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-03-22T15:03:55+02:00 Kalalaevatunnistuse andmise, kehtivuse peatamise ning kehtetuks tunnistamise kord ja kalalaevatunnistuse vormhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143818&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143818&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-03-22T11:33:52+02:00 Ühistranspordiseaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143819&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143819&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2016-03-21T16:32:40+02:00 Kalapüügiseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=16137&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=16137&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-03-21T16:10:03+02:00