ESTLEX rss http://www.estlex.ee/ Uudised et-EE 2016-10-25EEST07:50:30+02:002016-10-25EEST07:50:30+02:00 1 http://www.estlex.ee/euudis/euudis_rss_est.gif ESTLEX E-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145613&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145613&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-10-24T15:40:43+02:00 E-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145613&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145613&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2016-10-24T15:07:03+02:00 Kriminaalmenetluse seadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=54036&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=54036&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-10-24T14:43:28+02:00 Tolliseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=61912&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=61912&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-10-24T13:09:05+02:00 Võlaõigusseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=43720&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=43720&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-10-24T11:37:22+02:00 Tagatisfondile hoiuste ja hoiustajate kohta täpsemate andmete esitamise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145566&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145566&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-10-21T18:23:10+02:00 Juridica nr 7http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=440 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=440 Ilmunud on uus Juridica number. Artiklite autorid on ühe erandiga kohtunikud ja kohtujuristid, kes oma igapäevatööd teevad apellatsioonikohtus. Teemad, millest autorid on pidanud oluliseks kirjutada, seonduvad eelkõige tsiviil- ja halduskohtumenetlusega. Lugeda saab näiteks võlausaldajate nõuete rahuldamisest abikaasade ühisvara arvel, kostja menetluskulude tagamisest tsiviilkohtumenetluses, menetluskulude kindlaksmääramisest ja väljamõistmisest tsiviilkohtumenetluses, rahvusvahelise kaitse menetlusest Tallinna Ringkonnakohtu praktikas jm. Kõiki artikleid on võimalik lugeda siin. Uudised 2016-10-21T16:00:23+02:00 Välisõhu mürakaardi, strateegilise mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava sisu kohta esitatavad tehnilised nõuded ja koostamise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145598&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145598&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-10-21T12:55:54+02:00 Viimistlusmaterjalide kasutamisloa taotlemise ja andmise kord ning taotluse ja loa vormidhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145599&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145599&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-10-21T12:47:49+02:00 Toetuse andmise tingimused avatud taotlemise korral meetmes "Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine" tegevuste "Kaitstavate elupaikade taastamine" ja "Poollooduslike koosluste hooldamiseks vajaminevad investeeringud" raameshttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145578&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145578&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-10-20T11:36:34+02:00 Lenduvaid orgaanilisi ühendeid sisaldavate värvide ja muude pinnakattevahendite, välja arvatud aerosoolide, ning sõidukite väljaspool tootmisseadeldisi kasutatavate viimistlusmaterjalide alaliigid, lenduvate orgaaniliste ühendite sisalduse piirväärtused ning piirväärtustele vastavuse määramiseks kasutatavad meetodidhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145580&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145580&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-10-20T11:17:35+02:00 Karistusseadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=42660&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=42660&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-10-07T11:15:27+02:00 Vangistusseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=36866&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=36866&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-10-06T11:26:52+02:00 Ravimiseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=65213&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=65213&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-10-06T11:19:16+02:00 Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisest tulenev avaliku teenistuse seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145483&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145483&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2016-10-05T17:29:37+02:00 Radioaktiivsete jäätmete sisse-, välja- ning läbiveo dokumentide menetlemise korra ja tähtaegade erisused lähtuvalt päritolu- ja sihtriigisthttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145476&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145476&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-10-04T15:44:45+02:00 Tsiviilkohtumenetluse seadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=70061&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=70061&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-10-04T15:06:15+02:00 Sotsiaalhoolekande seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=13907&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=13907&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-10-04T15:04:10+02:00 Rannapüügilaeva energiatõhususe parendamise toetushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145460&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145460&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-10-03T19:46:37+02:00 Tikste maastikukaitseala kaitse-eeskirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145458&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145458&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-10-03T19:34:48+02:00 Perehüvitiste seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144777&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144777&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-10-03T13:41:56+02:00 Õigusemõistmise nädalhttp://www.estlex.ee/?id=news&uudis=438 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=438 3.-7. oktoobril tähistatakse üle-Eestilist õigusemõistmise nädalat, mil jagatakse tasuta õigusnõu ja räägitakse tavapärasest enam kohtusüsteemi käekäigust - toimub õigusemõistmise teemaline ümarlaud, avatakse näitus "Õigusriik karikatuuris" ning peetakse õpilastele ja tudengitele suunatud loenguid ja võistlusi. Rohkem saab lugeda õigusemõistmise nädala kohta siit. Uudised 2016-10-03T12:36:34+02:00 Õiguskeel nr 4-2016http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=437 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=437 Ilmunud on uus Õiguskeel. Lugeda saab eurotõlkest, arstide keeleoskusest, eesti moodi karistusest ja õiguskeele kujunemisest. Kõik artiklid on loetavad siin. Uudised 2016-10-03T12:01:35+02:00 Juridica nr 6http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=436 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=436 Ilmunud on uus Juridica number,  milles on kokku seitse artiklit. Lugeda saab näiteks eraõiguse normidest avaliku korra osana, hankijate horisontaalse koostöö kriteeriumitest, vahistamise aluseks olevate tõendite kättesaadavaks tegemisest kahtlustatavale, täidesaatva võimu kontrollist iseenda üle jm. Kõik artiklid on leitavad siit. Uudised 2016-10-03T11:53:47+02:00 Tee ohutuse määramise tingimused ja nõuded tee ohutuse määramiselehttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145150&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145150&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2016-10-02T22:16:34+02:00 Radionukliidide väljaarvamistasemete tuletamise alused ja väljaarvamistasemed, millest väiksema väärtuse korral kiirgustegevusluba ei nõutahttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145347&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145347&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2016-10-02T22:06:48+02:00 Autoriõiguse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=7671&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=7671&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-09-29T15:33:49+02:00 Töölepingu seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=97692&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=97692&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-09-29T12:04:14+02:00 Perekonnaseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=118317&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=118317&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-09-29T11:17:20+02:00 Parila looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145392&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145392&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-09-27T10:01:11+02:00 Infosüsteemide andmevahetuskihthttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145393&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145393&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-09-27T09:53:35+02:00 Liiklusseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=123130&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=123130&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-09-26T15:26:57+02:00 Kohustuslikule metroloogilisele kontrollile kuuluvate mõõtevahendite nimistu, mõõtevahendite olulised ja erinõuded, sealhulgas täpsusnõuded, ning mõõtevahendite taatluskehtivusajadhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145377&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145377&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-09-23T10:40:51+02:00 Õiguskantsleri aastaettekannehttp://www.estlex.ee/?id=news&uudis=435 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=435 Õiguskantsleri aastaettekanne annab ülevaate  õiguskantsleri tegevusest perioodil 1.09.2015 kuni 31. 08 2016. Ettekandes keskendub õiguskantsler erinevatest valdkondadest näiteid tuues kuuele teemale. Õigusnormide põhiseaduslikkuse kontroll. Hea haldus tava järgimine. Jälitustegevuse õiguspärasus. Erakondade rahastamise kontrollimine. 21. sajandi tööhõive ja sotsiaalse turvavõrgu küsimustele. Elulõpu väärikuse probleemidele. Aastaettekande kohta saab lugeda rohkem siit ning ettekanne on kõigile loetav siin. Uudised 2016-09-20T10:57:36+02:00 Sekkumis- ja tegutsemistasemed ning hädaolukorrakiirituse piirmäär kiirgushädaolukorrashttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145346&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145346&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-09-20T10:41:18+02:00 Radionukliidide väljaarvamistasemete tuletamise alused ja väljaarvamistasemed, millest väiksema väärtuse korral kiirgustegevusluba ei nõutahttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145347&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145347&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-09-20T10:38:41+02:00 Kiirgustöötaja ja elaniku efektiivdoosi ning silmaläätse, naha ja jäsemete ekvivalentdoosi piirmääradhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145348&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145348&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-09-20T10:29:56+02:00 Naissaare looduspargi kaitse-eeskirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145349&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145349&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-09-19T16:36:58+02:00 Varbla laidude looduskaitseala kaitse-eeskirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145350&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145350&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-09-19T16:31:55+02:00 Ebavere maastikukaitseala kaitse-eeskirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145352&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145352&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-09-19T16:24:43+02:00 Valgesoo looduskaitseala kaitse-eeskirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145351&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145351&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-09-19T16:16:05+02:00 Riiklike maksude maksuhalduri poolt hallatavate nõuete ja kohustuste arvestusse kandmise, tasumise ja tagastamise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=97479&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=97479&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-09-19T15:50:56+02:00 Registrite ja Infosüsteemide Keskuse põhimäärushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=81381&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=81381&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-09-16T15:19:17+02:00 Energiamajanduse korralduse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144702&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144702&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-09-16T15:19:11+02:00 Ravimiregistri põhimäärushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144313&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144313&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-09-16T15:19:03+02:00 Ravimpreparaatide klassifitseerimise tingimused ja kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=65678&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=65678&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-09-16T15:18:48+02:00 Süüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139010&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139010&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-09-15T11:00:42+02:00 Saneerimisseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=97111&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=97111&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-09-15T10:52:20+02:00 Ühistranspordiseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=34249&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=34249&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-09-15T10:42:43+02:00 Piimatootmise vähendamise toetushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145203&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145203&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-09-13T09:25:23+02:00 Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145195&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145195&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-09-13T09:15:13+02:00 Tee ohutuse määramise tingimused ja nõuded tee ohutuse määramiselehttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145150&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145150&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-09-02T13:22:03+02:00 Juridica nr 5http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=434 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=434 Ilmunud on Juridica uus number, mis on erinumber ja on kokku pandud Tartu Ülikooli õigusteaduse õppekava silmapaistvamate lõputööde pinnalt. Artikleid saab lugeda teemadel nagu muutuvintressi arvestamine krediidilepingutes, kui baasintressimäär on muutunud negatiivseks; millist kaitset pakub kehtiv seadus au teotamise korral sotsiaalmeedias; kuidas tagada, et kollektiivse esitamise organisatsioonid ei saaks nõuda ülemäära kõrgeid litsentsitasusid; millisel viisil tuleks sisustada vägistamiskoosseisus sätestatud olukorrast lähtuva abituse ja sugulise iseloomuga teo mõistet; kas ja kuna arst on käsitatav ametiisikuna; millise riigi kohtud ja millise õiguse alusel peaksid lahendama asendusemaduse vaidlusi ja kas Vahemere paadipõgenike probleemi lahendamiseks välja pakutud meetmed on seaduspärased. Kõik artiklid on leitavad ja loetavad siit. Uudised 2016-08-30T11:07:17+02:00 Veekaitsenõuded väetise- ja sõnnikuhoidlatele ning siloladustamiskohtadele ja mineraalväetiste, sõnniku ning silomahla kasutamise ja hoidmise nõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=43293&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=43293&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2016-08-28T14:01:22+02:00 Metallijäätmete täpsustatud nimistuhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145088&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145088&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2016-08-28T13:47:31+02:00 Rapla maakonna kaitsealuste parkide ja puistute piiridhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145120&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145120&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2016-08-28T13:40:48+02:00 HEAD EESTI TAASISESEISVUMISE 25. AASTAPÄEVA!http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=433 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=433 Uudised 2016-08-22T09:25:40+02:00 Riigihangete seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=80624&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=80624&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-08-09T13:47:03+02:00 Planeerimisseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=51705&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=51705&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-08-08T18:46:54+02:00 Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=65953&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=65953&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-08-08T18:42:04+02:00 Struktuuritoetuse andmise tingimused tööturul vajalike keelepädevuste arendamisekshttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144999&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144999&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-08-04T11:43:37+02:00 Algatusrühma koostöötegevusedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144986&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144986&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-08-03T11:08:12+02:00 Teaduse populariseerimise alategevuse "Teeme " toetuse andmise tingimused ja kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144778&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144778&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2016-08-01T16:43:48+02:00 Toetuse andmise tingimused meetme "Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus" tegevuse "Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnikasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine" jaoks avatud taotlemise korralhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144751&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144751&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2016-08-01T16:37:26+02:00 Energiamajanduse korralduse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144702&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144702&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2016-08-01T16:28:27+02:00 Veeseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=11370&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=11370&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2016-08-01T15:38:34+02:00 Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistuhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=63315&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=63315&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2016-08-01T15:30:58+02:00 Juridica nr 4http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=432 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=432 Ilmunud on uus Juridica number, milles on kokku kuus erinevat artiklit. Lugeda saab näiteks avaliku korra mõistest Eesti ohutõrjeõiguses, asja säilimiseks vajalike toimingute tegemisest kaasomandis oleva asja suhtes, Vangistusseaduse praktilistest võimalustest kinnipeetavate radikaliseerumise vastu võitlemiseks ja otsustest andmekandjate kohta kriminaalmenetluses: proportsionaalsusnõudega arvestamisest ning tarbijale suunatud geenitestidest Eesti õigusruumis. Kõik artiklid on leitavad siit. Uudised 2016-08-01T12:40:08+02:00 Keskkonnatasude seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=72104&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=72104&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2016-08-01T12:16:12+02:00 Põhjaveekogumite moodustamise kord ja nende põhjaveekogumite nimestik, mille seisundiklass tuleb määrata, põhjaveekogumite seisundiklassid, seisundiklassidele vastavad kvaliteedinäitajate väärtused ja koguseliste näitajate tingimused, põhjavett ohustavate saasteainete nimekiri, nende saasteainete sisalduse läviväärtused ja kvaliteedi piirväärtused põhjavees, taustataseme määramise metoodika ning põhjaveekogumite seisundiklasside määramise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=118894&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=118894&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2016-08-01T12:05:29+02:00 Ehitusseadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140130&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140130&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2016-08-01T11:42:45+02:00 Atmosfääriõhu kaitse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144700&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144700&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2016-08-01T11:38:10+02:00 Riigile kuuluva maavara kaevandamisõiguse tasumääradhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144812&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144812&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2016-08-01T11:29:09+02:00 Sõjaväerelvade käitlemise ja üleandmise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144977&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144977&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-08-01T10:44:20+02:00 Arenguseire seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144639&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144639&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-07-22T13:48:10+02:00 Haldusreformi seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144545&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144545&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-07-22T13:48:04+02:00 Toetuse andmise tingimused tegevuseks "Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks" perioodil 2017–2023http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144861&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144861&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-07-15T17:54:50+02:00 Meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toidu koostis- ja kvaliteedinõuded, selle valmistamiseks kasutatavate ainete ja selle käitlemise nõuded ning selle toidu kohta toidualase teabe esitamise nõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144827&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144827&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-07-12T18:13:39+02:00 Eritoidu koostis- ja kvaliteedinõuded, selle valmistamiseks kasutatavate ainete ja selle käitlemise nõuded ning eritoidu kohta toidualase teabe esitamise nõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144828&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144828&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-07-12T18:08:06+02:00 Metsa uuendamisel kasutada lubatud kultiveerimismaterjali algmaterjali päritolu, kultiveerimismaterjali tarnimise ja turustamise nõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144805&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144805&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-07-08T18:46:04+02:00 Perehüvitiste seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144777&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144777&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-07-08T10:58:09+02:00 Perehüvitiste seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144777&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144777&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2016-07-07T22:31:41+02:00 Teaduse populariseerimise alategevuse "Teeme " toetuse andmise tingimused ja kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144778&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144778&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-07-07T22:27:00+02:00 Säilituseksemplari seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144767&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144767&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2016-07-06T23:30:19+02:00 Olulised nõuded raadioseadmetele eesmärgiga tagada juurdepääs päästeasutustelehttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144744&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144744&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-07-06T13:13:13+02:00 Kämbla looduskaitseala kaitse-eeskirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144746&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144746&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-07-06T13:08:21+02:00 Nõuded raadioseadmele ja nõuetele vastavuse tõendamise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144753&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144753&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-07-06T12:30:21+02:00 Toetuse andmise tingimused meetme "Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus" tegevuse "Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnikasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine" jaoks avatud taotlemise korralhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144751&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144751&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-07-06T12:11:12+02:00 Isikut tõendavate dokumentide seaduse, krediidiasutuste seaduse ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144739&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144739&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2016-07-05T23:26:30+02:00 Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144738&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144738&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2016-07-05T22:56:34+02:00 Veeseaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144740&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144740&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2016-07-05T22:46:24+02:00 Atmosfääriõhu kaitse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144700&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144700&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-07-04T21:13:47+02:00 Atmosfääriõhu kaitse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144700&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144700&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2016-07-04T19:05:01+02:00 Keskkonnatasude seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144701&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144701&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2016-07-04T18:53:05+02:00 Elektrituruseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=53921&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=53921&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-07-04T18:50:42+02:00 Energiamajanduse korralduse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144702&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144702&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-07-04T18:14:27+02:00 Energiamajanduse korralduse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144702&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144702&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2016-07-04T18:04:23+02:00 Jäätmete taaskasutamis- ja kõrvaldamistoimingute nimistudhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=128424&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=128424&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2016-07-04T09:15:44+02:00 Kiirgusseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144637&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144637&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2016-07-04T09:01:40+02:00 Kalapüügieeskirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144551&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144551&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2016-07-04T08:43:44+02:00 Vanemahüvitise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=59145&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=59145&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-07-01T13:34:27+02:00 Toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144688&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144688&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2016-07-01T13:14:08+02:00 Riigikaitseseaduse § 13 muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144687&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144687&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2016-07-01T12:56:54+02:00 Nõuded vesikonna veeseireprogrammide kohtahttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=126226&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=126226&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-07-01T12:55:09+02:00 Rahvusvahelise pereturismi atraktsiooni toetamise tingimused ja kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144684&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144684&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-06-30T15:29:03+02:00 Toetuse andmise tingimused meetme "Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus" tegevuse "Energia- ja ressursiauditite läbiviimine" jaoks avatud taotlemise korralhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144686&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144686&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-06-30T15:07:58+02:00 Õiguskeel 3/2016http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=431 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=431 Ilmunud on uus „Õiguskeel“, kus on juttu nimeseadusest, merekeele arendamisest Eestis, moodsatest kaassõnadest, sõnatähenduse muutumisest eurokeeles ning õigusloomejuristidest. Kõikide artiklitega saab tutvuda siin. Uudised 2016-06-28T14:53:50+02:00 Kiirgusseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144637&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144637&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-06-28T12:22:58+02:00 Kiirgusseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144637&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144637&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2016-06-28T11:46:49+02:00 Tubakaseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=70122&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=70122&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-06-28T10:28:35+02:00 Tubakaseaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144638&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144638&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2016-06-28T10:01:52+02:00 Arenguseire seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144639&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144639&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2016-06-28T09:39:17+02:00 Riigivaraseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144636&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144636&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2016-06-27T16:59:54+02:00 Hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud põhikoolide võrgu korrastamine perioodil 2014–2020http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144616&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144616&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-06-22T15:45:51+02:00 Pankrotiseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=53541&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=53541&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-06-22T12:12:49+02:00 Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144576&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144576&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2016-06-21T20:42:07+02:00 Kohtute seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144577&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144577&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2016-06-21T20:25:01+02:00 Haldusreformi seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144545&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144545&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2016-06-20T17:39:29+02:00 Riigikogu liikme staatuse seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144547&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144547&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2016-06-20T17:35:19+02:00 Veeseaduse § 17 täiendamise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144548&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144548&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2016-06-20T17:13:44+02:00 Karistusseadustiku muutmise seadus (turukuritarvituse direktiivi ülevõtmine)http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144546&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144546&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2016-06-20T17:12:16+02:00 Karistusseadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=42660&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=42660&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-06-20T17:11:00+02:00 Kirikumäe maastikukaitseala kaitse-eeskirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144549&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144549&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-06-20T16:44:43+02:00 Kalapüügieeskirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144551&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144551&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-06-20T16:13:22+02:00 Pidulikku võidupüha ja tujuküllast jaanipäeva!http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=430 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=430 Uudised 2016-06-20T14:29:45+02:00 Sel nädalal saab ESTLEX 25 aastaseks.http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=429 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=429 14. juunil 1991. kinnitas Vabariigi Valitsus määrusega nr 110  riikliku õigusaktide registri põhimääruse, millega pandi Eesti Vabariigis alus õigusinfo digitaalsele kogumisele ja avaldamisele.   Riiklikust õigusaktide registrist saigi  ESTLEX alguse. Suur tänu tublidele klientidele, kelle soovid ja unistused on aidanud ESTLEXil kasvada ja areneda!     Uudised 2016-06-20T14:14:01+02:00 Äriseadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=13997&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=13997&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-06-20T11:39:33+02:00 Politsei ja piirivalve seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=115458&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=115458&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-06-20T11:36:41+02:00 Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144501&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144501&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-06-17T16:36:00+02:00 Asjaõigusseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=8916&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=8916&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-06-17T15:06:37+02:00 Halduskohtumenetluse seadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=125706&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=125706&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-06-17T12:40:12+02:00 Kohtutäituri seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=118752&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=118752&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-06-17T12:37:26+02:00 Kaitseliidu seaduse, kaitseväeteenistuse seaduse ja riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144516&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144516&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2016-06-16T15:28:13+02:00 Erakooliseaduse, noorsootöö seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144515&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144515&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2016-06-16T13:31:50+02:00 Loomatauditõrje seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=31309&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=31309&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-06-16T12:22:40+02:00 Loomakaitseseaduse, loomatauditõrje seaduse ning loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144517&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144517&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2016-06-16T11:56:29+02:00 Toiduseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=29772&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=29772&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-06-16T10:04:35+02:00 Toiduseaduse ja toiduseaduse muutmise seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144500&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144500&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2016-06-15T11:31:13+02:00 Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144501&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144501&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2016-06-15T11:09:20+02:00 Isikuandmete kaitse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=80902&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=80902&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-06-14T13:47:52+02:00 Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=75571&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=75571&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-06-14T13:41:31+02:00 Reklaamiseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=95190&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=95190&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-06-14T13:21:20+02:00 Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitelehttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=126871&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=126871&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-06-13T16:44:11+02:00 Puu- ja köögiviljasektori tootjaorganisatsiooni ning tootjaorganisatsioonide liidu toetushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144475&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144475&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-06-13T16:13:55+02:00 Tootjaorganisatsiooni ja tootjaorganisatsioonide liidu tunnustaminehttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144476&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144476&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-06-13T16:10:15+02:00 Süsteemse riski puhvri nõude kehtestaminehttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144392&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144392&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-06-13T14:48:48+02:00 Muude süsteemselt oluliste krediidiasutuste loetelu kinnitamine ja muu süsteemselt olulise krediidiasutuse puhvri nõude kehtestaminehttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144394&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144394&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-06-13T14:48:03+02:00 Eesti Panga presidendi 9. mai 2008. aasta määruse nr 4 "TARGET2-Eesti reeglite kinnitamine" muutminehttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144163&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144163&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-06-13T14:46:59+02:00 Üleliigse laovaru tasu seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=62076&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=62076&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-06-13T14:39:43+02:00 Ühistranspordiseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140351&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140351&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-06-13T14:38:24+02:00 Õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=8770&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=8770&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-06-13T14:36:19+02:00 Täiskasvanute koolituse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140354&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140354&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-06-13T14:26:30+02:00 Tallinna Tehnikaülikooli seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137312&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137312&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-06-13T14:22:42+02:00 Säästva arengu seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=14068&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=14068&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-06-13T14:21:07+02:00 Sotsiaalseadustiku üldosa seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143157&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143157&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-06-13T14:20:25+02:00 Päästeteenistuse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=83875&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=83875&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-06-13T14:17:36+02:00 Meretöö seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137462&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137462&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-06-13T14:12:46+02:00 Kutseõppeasutuse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=133720&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=133720&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-06-13T14:09:17+02:00 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139179&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139179&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-06-13T14:01:39+02:00 Eestis tegutsenud teiste riikide julgeoleku- ja luureorganite materjalide kogumise, arvelevõtmise, säilitamise ja kasutamise korra seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=10852&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=10852&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-06-13T13:46:34+02:00 NSV Liidu sõjaväebaaside jaoks sundvõõrandatud maa tagastamise, kompenseerimise ja asendamise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=10199&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=10199&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-06-13T13:44:28+02:00 Eesti Vabariigi Ülemnõukogu XII koosseisu ning Riigikogu VII, VIII ja IX koosseisu liikmete pensioni seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=6994&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=6994&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-06-13T13:39:31+02:00 Seadus vara võõrandamise õigusvastasuse tõendamise lihtsustatud korra kehtestamise kohtahttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=5895&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=5895&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-06-13T13:35:22+02:00 Liideste tüüpide spetsifikatsioonide avalikustamise ning ajakohastamise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=71559&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=71559&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-06-09T21:10:10+02:00 Tehnilised nõuded sagedusloa alusel kasutatavatele raadioseadmetelehttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=118292&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=118292&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-06-09T21:06:49+02:00 Raadiosageduste kasutamise tingimused ja tehnilised nõuded sagedusloast vabastatud raadioseadmetelehttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=127871&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=127871&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-06-09T21:01:35+02:00 Meetme "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144449&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144449&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-06-09T17:55:19+02:00 Raudteeliiklusregistri pidamise põhimäärushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144450&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144450&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-06-09T17:46:27+02:00 Maruoru looduskaitseala kaitse-eeskirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144451&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144451&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-06-09T17:34:12+02:00 Riigikogu Toimetiste uus numberhttp://www.estlex.ee/?id=news&uudis=426 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=426 Ilmunud on Riigikogu Toimetiste uus number - RiTo  nr 33.  Uue numbri esitlus toimub 8. juunil Toompea lossi kunstisaalis. Esitluse kohta saab rohkem lugeda siit. RiTo nr 32-s ilmunud artikleid saab lugeda siit. Uudised 2016-06-08T15:16:59+02:00 Sunniviisilise töö konventsiooni 2014. aasta protokolli ratifitseerimise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144411&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144411&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2016-06-03T10:04:17+02:00 Tsiviilseadustiku üldosa seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=47610&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=47610&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-06-02T11:22:52+02:00 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=83627&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=83627&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-06-02T11:17:46+02:00 Süsteemse riski puhvri nõude kehtestaminehttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144392&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144392&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-05-31T15:31:04+02:00 Muude süsteemselt oluliste krediidiasutuste loetelu kinnitamine ja muu süsteemselt olulise krediidiasutuse puhvri nõude kehtestaminehttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144394&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144394&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-05-31T15:10:23+02:00 Juridica nr 3http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=425 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=425 Ilmunud on Juridica nr 3. Uues Juridica on kokku seitse erinevat artiklit. Lugeda saab näiteks inimväärikuse alandamise keelust, planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku esimesel eluaastal tõusnud küsimustest, uimastisõltlastest Eesti karistussüsteemis, röövimise ja isikuvastaste süütegude kogumist ja enam esinevatest nõuetest tsiviilõiguses. Kõik artiklid on leitavad siit. Uudised 2016-05-30T16:11:37+02:00 Keskkonnaseire seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144246&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144246&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2016-05-29T10:45:00+02:00 Maapinna kalde määramise alused ning erandid kaldega alade väetamiselhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144211&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144211&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2016-05-28T22:33:18+02:00 Välismaalaste seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=118953&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=118953&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-05-27T11:25:14+02:00 Asjaõigusseaduse rakendamise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=9802&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=9802&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-05-26T11:54:48+02:00 Keskkonnaseire seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144246&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144246&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-25T15:06:31+02:00 Loetelu bussijaamadest, kus antakse abi puudega ja piiratud liikumisvõimega isikutelehttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144319&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144319&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-05-24T15:20:37+02:00 Eraparklal on õigus saada parkimisvõlglase kontaktandmedhttp://www.estlex.ee/?id=news&uudis=424 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=424 Õiguskantsler Ülle Madise palub Maanteeametil edaspidi mitte keelduda eraparklatele parkimisvõlglaste kontaktandmete väljastamisest. Eraparklad peavad omakorda soetama parkimise fakti tõendava tehnoloogia ja täitma isikuandmete kaitse nõudeid ning tagama parkla korrashoiu ja ohutuse. Õiguskantsleri seisukoht antud teemal on leitav siit. Uudised 2016-05-20T11:45:22+02:00 Kriminaalmenetluse seadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=54036&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=54036&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-05-19T16:11:09+02:00 Karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144266&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144266&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2016-05-19T15:52:04+02:00 Nõuded biolagunevatest jäätmetest biogaasi tootmisel tekkiva kääritusjäägi kohtahttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144259&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144259&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-05-19T11:44:20+02:00 Keskkonnaseire seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144246&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144246&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2016-05-17T15:19:26+02:00 Maksukorralduse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=46792&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=46792&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-05-17T15:15:27+02:00 Elektroonilise side seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=64918&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=64918&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-05-16T16:16:28+02:00 Elektroonilise side seaduse ja toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144231&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144231&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2016-05-16T15:45:20+02:00 Õigusleksikon 2016http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=423 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=423 ESTLEXi Õigusleksikon on hea abiline, mis võimaldab kiiresti ja lihtsalt teada saada sagedamini ette tulevate õigusmõistete definitsiooni (seaduses sätestatud tähendust). Sobib nii kogemustega juristidele kui teistele õigushuvilistele. Õigusleksikon 2016 sisaldab üle 650 tsiviil-, avaliku ja karistusõiguse alase õigusmõiste. Mõisted on nopitud seaduste terviktekstidest seisuga 31.03.2016. Igale mõistele on lisatud selle eestikeelne definitsioon, inglisekeelne tõlge ja definitsioon ning allikaviide seaduses paragrahvi täpsusega. Tõlgete allikas on Riigi Teataja. Õigusleksikoniga saab tutvuda siin. Uudised 2016-05-13T17:23:26+02:00 Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise ühisinvesteeringute toetushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144212&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144212&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-05-12T16:31:53+02:00 Riigivastutuse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=41836&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=41836&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-05-12T15:25:52+02:00 Bensiini veo ja bensiini terminalides ning tanklates hoidmise nõuded lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste piiramise eesmärgilhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=65552&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=65552&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-05-10T16:46:11+02:00 Seadus süümevande andmise korra kohtahttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=7081&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=7081&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:58:25+02:00 Õiguste deklaratsiooni näidisvormi kehtestaminehttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137600&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137600&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:53:29+02:00 Kiirgusohutusnõuded meditsiiniradioloogia protseduuride teostamisel ja meditsiinikiiritust saavate isikute kaitse nõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=136904&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=136904&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:52:09+02:00 Kogu kasutusiga hõlmavad energiamõju ja keskkonnamõju nõuded maanteesõidukite ostmiselhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=128055&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=128055&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:51:27+02:00 Riiklike üldlubade kehtestaminehttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=128514&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=128514&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:51:22+02:00 Strateegilise kauba komisjoni moodustamine ja töökordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=128660&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=128660&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-05-10T14:51:14+02:00