ESTLEX rss http://www.estlex.ee/ Uudised et-EE 2014-10-23EEST12:20:36+02:002014-10-23EEST12:20:36+02:00 1 http://www.estlex.ee/euudis/euudis_rss_est.gif ESTLEX Ropka-Ihaste looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138693&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138693&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-10-20T19:57:56+02:00 Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse ning Euroopa Liidu kodaniku seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=136063&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=136063&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-20T13:37:40+02:00 Karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=136062&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=136062&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-20T13:36:47+02:00 Raudteeseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=136206&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=136206&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-20T13:35:30+02:00 Ravimiseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137131&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137131&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-20T13:16:54+02:00 Käibemaksuseaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137126&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137126&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-20T13:16:04+02:00 Ülemaailmse Postiliidu 25. kongressi lõppaktide ratifitseerimise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137094&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137094&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-20T13:14:57+02:00 Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137091&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137091&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-20T13:14:10+02:00 Individuaalse töövaidluse lahendamise seaduse, töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137090&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137090&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-20T13:12:38+02:00 Eesti lipu seaduse § 6 muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137089&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137089&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-20T13:11:23+02:00 Veterinaarkorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137125&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137125&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-20T13:10:12+02:00 Võlaõigusseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=43720&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=43720&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-10-19T22:31:55+02:00 Tsiviilseadustiku üldosa seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=47610&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=47610&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-10-19T22:28:08+02:00 Karistusseadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=42660&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=42660&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-10-19T22:26:44+02:00 Äriseadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=13997&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=13997&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-10-19T21:37:57+02:00 Pankrotiseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=53541&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=53541&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-10-19T14:33:25+02:00 Riigihangete seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=80624&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=80624&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-10-19T14:28:33+02:00 Korruptsioonivastane seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=130260&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=130260&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-10-19T14:18:37+02:00 Korteriühistuseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=15404&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=15404&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-10-19T14:03:51+02:00 Autojuhi kutseoskusnõuete, ametikoolituse eeskirja, koolituskursuse õppekavade ja koolitustunnistuse vormi kehtestaminehttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=38490&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=38490&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-10-16T21:37:41+02:00 LEADERi kohaliku arengu strateegia ettevalmistamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138661&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138661&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-10-16T20:40:29+02:00 Toetuse andmise tingimused investeeringuteks raudteepeatuste ühendamiseks erinevate liikumisviisidegahttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138664&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138664&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-10-16T20:35:00+02:00 Kooseluseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138648&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138648&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-16T13:05:05+02:00 Tööstus- ja teenindusettevõtja investeeringu toetamise tingimused ja kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=131221&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=131221&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-10-15T15:07:58+02:00 Audru poldri looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138641&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138641&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-10-15T14:45:49+02:00 Looma tekitatud kahju hindamise metoodika, kahju hüvitamise täpsustatud ulatus ja hüvitamise kord ning kahjustuste vältimise abinõudele tehtud kulutuste hüvitamise täpsustatud ulatus ja kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=96478&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=96478&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-10-13T21:32:45+02:00 Kodakondsuse seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137311&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137311&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-13T11:05:52+02:00 Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137314&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137314&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-13T11:05:05+02:00 Tallinna Tehnikaülikooli seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137312&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137312&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-13T11:04:18+02:00 Majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse ning korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137459&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137459&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-13T11:02:50+02:00 Ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ning teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137499&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137499&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-13T11:01:33+02:00 Meretöö seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137462&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137462&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-13T10:52:31+02:00 Perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137461&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137461&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-13T10:51:50+02:00 Kohtute seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137316&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137316&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-13T10:50:58+02:00 Ravimiseaduse § 20 täiendamise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137315&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137315&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-13T10:49:57+02:00 Maamaksuseaduse ning koduomanikke maamaksust vabastava maamaksuseaduse muutmise seaduse, maamaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137511&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137511&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-13T10:49:00+02:00 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137313&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137313&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-13T10:47:56+02:00 Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vahelise rahvusvahelise maksukuulekuse parandamise ja FATCA rakendamise kokkuleppe ratifitseerimise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137466&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137466&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-13T10:46:57+02:00 Kriminaalmenetluse seadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137317&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137317&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-13T10:46:02+02:00 Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137460&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137460&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-13T10:44:56+02:00 Ruumiandmete seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137522&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137522&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-13T10:43:58+02:00 Jäätmeseaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137519&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137519&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-13T10:43:06+02:00 Jäätmeseaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137521&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137521&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-13T10:42:13+02:00 Tulumaksuseaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137501&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137501&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-13T10:39:32+02:00 Kalapüügiseaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137500&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137500&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-13T10:37:48+02:00 Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137463&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137463&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-13T10:34:15+02:00 Hasartmängumaksu seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137518&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137518&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-13T10:32:28+02:00 Riiklike peretoetuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137512&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137512&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-13T10:26:25+02:00 Riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137560&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137560&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-13T10:24:14+02:00 Meresõiduohutuse seaduse täiendamise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137464&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137464&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-11T23:52:22+02:00 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137567&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137567&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-11T23:50:23+02:00 Toiduseaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138587&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138587&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-10T13:28:08+02:00 Ülikooliseaduse ja veterinaarkorralduse seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138588&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138588&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-10T13:25:06+02:00 Põllumajandustootja asendamise toetushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138593&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138593&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-10-10T12:57:23+02:00 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja liiklusseaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138575&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138575&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-07T22:10:06+02:00 Ravikindlustuse seaduse ning töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138574&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138574&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-07T21:50:45+02:00 Transpordi infrastruktuuri arendamine perioodil 2014–2020http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138547&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138547&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-10-06T22:45:47+02:00 Energiamärgise vorm ja väljaandmise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=133082&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=133082&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-10-03T14:08:15+02:00 Kannatanuabi.ee portaal koostöös valdkonna tunnustatud ekspertidega kutsuvad huvilisi osalema ja kaasa mõtlema/rääkima era-ja avaliku sektori koostööst tulenevatest korruptsiooniriskidesthttp://www.estlex.ee/?id=news&uudis=350 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=350 Sügisseminarid toimuvad Tallinnas Meriton Grand & Spa hotellis: 23. oktoobril seminari I moodulil „Korruptsioon era- ja avaliku sektori koostöös " 19. novembril seminari II moodulil „Korruptsiooni vältimise parimad praktikad " Täpse kava ja esinejatega saate tutvuda ning registreerimise info leiate aadressilt: https://www.kannatanuabi.ee/et/seminar   Uudised 2014-10-03T09:42:16+02:00 Riigivastutuse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=41836&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=41836&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-10-02T20:41:04+02:00 Vangistusseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=36866&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=36866&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-10-02T20:39:55+02:00 Tsiviilkohtumenetluse seadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=70061&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=70061&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-10-02T15:16:13+02:00 Jälitustoimingust teavitamise ja jälitustoimiku tutvustamise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=131998&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=131998&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-10-02T14:58:01+02:00 Kriminaalmenetluse seadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=54036&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=54036&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-10-02T14:56:44+02:00 Töölepingu seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=97692&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=97692&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-10-02T14:47:27+02:00 Ohtlike jäätmete saatekirja vorm ning saatekirja koostamise, edastamise ja registreerimise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=96584&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=96584&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2014-09-30T14:04:55+02:00 Kivististe kaitse alla võtminehttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138385&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138385&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2014-09-30T13:55:07+02:00 Täpsustatud nõuded veekogu paisutamise, paisutamisega seotud keskkonnaseire, vee-elustiku kaitse, paisu, paisutuse likvideerimise ja veetaseme alandamise kohta ning ökoloogilise miinimumvooluhulga määramise metoodikahttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138401&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138401&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2014-09-30T13:51:04+02:00 Esmaspäevast reedeni tähistatakse Eestis õigusemõistmise nädalat.http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=348 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=348 Õigusemõistmise nädalal räägitakse kohtumõistmise käekäigust, kuulutatakse välja õigusteemaliste õpilastööde konkurss, jagatakse tasuta õigusnõu ja peetakse maha iga-aastane õigusteadlaste konverents. Lähemalt saab lugeda siit. Uudised 2014-09-30T07:56:49+02:00 Õigusemõistmise nädala raames pakub Õigusteenuste Büroo 1. oktoobril tasuta õigusnõustamist.http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=347 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=347 SA Õigusteenuste Büroo juristid annavad kolmel päeval kuues Eesti kohtumajas soovijatele tasuta õigusnõu. Lähemalt saab lugeda siit. Uudised 2014-09-29T15:06:11+02:00 Õiguskantsler annab oma hinnangu korrakaitseseaduses sätestatud alkoholi tarvitamise lubamise kohta.http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=346 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=346 Õiguskantsleri büroole on neile laekunud kaks avaldust, milles palutakse õiguskantsleril hinnata, kas kohaliku omavalitsuse poolt vastuvõetud määrused, mis piiravad alkoholi tarvitamist teatud aladel, on kooskõlas korrakaitseseaduse paragrahvi 55 punktiga 5. Lähemalt saab lugeda siit. Uudised 2014-09-29T07:49:54+02:00 Justiitsministeerium algatas korrakaitseseaduse muutmise eelnõu.http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=345 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=345 Justiitsministeerium algatas eelnõu, millega keelatakse avalikus kohas alkoholi tarbimine ning nähakse omavalitsustele ette võimalus täpsustada kohad ja üritused, kus see oleks lubatud. Muudatuse eesmärk on viia juulist jõustunud korrakaitseseaduse avalikku alkoholitarbimist lubav olukord vastavusse ühiskonna ootuste ja inimeste harjumuspärase käitumisega. Lähemalt saab lugeda siit. Uudised 2014-09-28T08:42:55+02:00 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=47656&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=47656&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-09-26T22:18:47+02:00 Jäätmeseaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137519&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137519&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-09-26T22:11:05+02:00 Taime, taimse saaduse ja muu objekti ühendusevälisest riigist või selle piirkonnast Eestisse toimetamise keeldhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=62857&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=62857&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-09-26T09:25:30+02:00 Ohtlike taimekahjustajate nimekirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=63558&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=63558&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-09-26T09:20:53+02:00 Nõuded taime, taimse saaduse või muu objekti päritolu, omaduste ja töötlemisviisi kohta taime, taimse saaduse või muu objekti tootmisel, ladustamisel, ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamisel ja turustamisel või muul etapilhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=63560&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=63560&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-09-26T09:15:02+02:00 Kaitstava piirkonna taimetervisenõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=69973&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=69973&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-09-26T09:10:08+02:00 Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide kontrollimise kord nende ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise korralhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=82119&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=82119&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-09-26T09:05:46+02:00 Taimetervise järelevalvetoimingu tegemise eest võetava tunnitasu määr ning taimetervise järelevalvetoimingu tegemiseks kasutatava ametisõiduki transpordikulu määr 2014. aastalhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=135398&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=135398&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-09-26T09:00:24+02:00 Fütosanitaarsertifikaadi sisu- ja vorminõuded ning fütosanitaarsertifikaadi väljastamise, asendamise ja säilitamise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=62861&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=62861&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-09-26T08:30:42+02:00 Euroopa Liidu standardmääradele vastavad ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatava kaubasaadetise taimetervise järelevalve tasu määradhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=72454&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=72454&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-09-26T08:12:43+02:00 Riigikohus peatas Lääne-Virumaa valdade avaldusel jäätmeseaduse muutmise seaduse jõustumise.http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=343 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=343 Riigikogus 19. juunil vastu võetud ja algselt 1. oktoobrist kehtima pidanud hakkama seaduse üks eesmärkidest oli seletuskirja alusel «kaotada olukord, kus kohaliku omavalitsuse üksus muutub jäätmevaldaja ehk kodaniku või lõpptarbija kaitsjast tema ärakasutajaks». Seletuskirja järgi on teadaolevalt seni praktikas rakendanud jäätmevedu läbi MTÜ vaid üks kohalik omavalitsus, Tallinna linn. Vallad on seisukohal, et seaduse on vastuolus põhiseaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse (KOV) enesekorraldusõigusega. Lähemalt saab lugeda siit.   Uudised 2014-09-26T07:41:23+02:00 Rahandusministeerium saatis valitsusele kinnitamiseks riigilõivuseaduse muutumise eelnõu.http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=342 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=342 Eelnõu järgi tõuseb kodaniku passi ja välismaalase passi riigilõiv praeguselt 28,76 eurolt 40 euroni, ID-kaardi riigilõiv 24,28 eurolt 25 euroni ning elamisloakaart 30,67 eurolt 35 euroni. ID-kaardi ja passi korraga taotlemisel on praegu riigilõiv 38,34 eurot, mis tõuseb eelnõu järgi 50 euroni. Lähemalt saab lugeda siit Uudised 2014-09-25T13:40:05+02:00 Väärteomenetluse seadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=48382&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=48382&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-09-25T13:18:45+02:00 Pärimisseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=83822&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=83822&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-09-25T13:14:50+02:00 Riigilõivuseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=121393&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=121393&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-09-25T13:07:50+02:00 Tee-ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138404&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138404&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-09-23T16:24:39+02:00 Esimesest oktoobrist jõustuvas liikluskindlustuse seaduses on muudatusi, mis puudutavad nii autojuhte, kindlustusseltse aga ka riigiasutusi.http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=341 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=341 Uus seadus annab Maanteeametile õiguse peatada registrikanne liiklusregistris sõidukitel, mis ei ole kahe aasta jooksul omanud kehtivat ülevaatust ega liikluskindlustust. Kuigi uus liiklusseadus hakkab kehtima 1.10.2014, siis kõige olulisem muudatus kliendi jaoks, milleks on oma kindlustusandja hüvitamine,  jõustub järgmise aasta esimesest jaanuarist. Lähemalt saab lugeda siit. Uudised 2014-09-23T15:59:05+02:00 Riigikogu põhiseaduskomisjon saatis kooseluseaduse küsimuses rahvahääletust ette nägeva otsuse-eelnõu 7. oktoobril riigikogu istungile.http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=340 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=340 Põhiseaduskomisjonis toetas otsuse-eelnõu esimese lugemise läbiviimist 7. oktoobri riigikogu istungil, mil on päevakorras ka 40 riigikogu liikme poolt algatatud kooseluseaduse eelnõu teine lugemine. Lähemalt saab lugeda siit. Uudised 2014-09-22T16:53:27+02:00 Halduskohtumenetluse seadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=125706&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=125706&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-09-22T16:18:19+02:00 Avaliku teenistuse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=130342&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=130342&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-09-22T16:02:49+02:00 Ehitusseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=48256&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=48256&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-09-22T15:47:11+02:00 Eesti Juristide Liit kutsub tasuta õigusnõustamisele.http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=339 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=339 Alates esmaspäevast, 22. septembrist tegutseb Tallinna Linnakantselei teenindussaalis taas üliõpilaste tasuta õigusabi büroo. Teisipäeval, 23. septembril kella 10-14 korraldab aga Eesti Juristide Liit ühekordse ettevõtmisena Tallinna Lasnamäe Linnaosa Valitsuse saalis (Pallasti 54) Õigusapteegi. Lähemalt saab lugeda siit. Uudised 2014-09-18T16:08:24+02:00 Justiitsministeerium arutab läbi ettepanekud, mis tulid korrakaitseseaduse avaliku alkoholitarbimise lubamise küsimuses.http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=338 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=338 Justiitsministeerium küsis augusti lõpus kõigilt, kes antud teemal arvamust avaldada soovisid, sisulisi ettepanekuid avalikus kohas alkoholitarbimist puudutavale küsimusele. Kokku saadeti üleskutsele teha seaduse osas ettepanekuid 56 vastust, millest 45 olid kodanike, 4 omavalitsuste ning ülejäänud erinevate sihtasutuste ja mittetulundusühingute pöördumised, kes tundsid muret avaliku alkoholitarvitamise mõju pärast ühiskonnale. Lähemalt saab lugeda siit Uudised 2014-09-17T12:30:42+02:00 Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse andmisest avalikkuse teavitamise, toetusest rahastatud objektide tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138309&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138309&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-09-16T09:20:02+02:00 Ahja jõe ürgoru maastikukaitseala kaitse-eeskirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138310&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138310&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-09-16T08:36:06+02:00 Ravimiseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=65213&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=65213&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-09-12T08:27:45+02:00 Puu- ja köögiviljasektorile erakorralise abina antav toetus, toetuse taotlemise ning toetuse taotluse menetlemise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138298&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138298&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-09-12T08:06:14+02:00 Justiitsministeerium korraldab 18. septembril rahvusvahelise õigusmõjude analüüsi kaasamisseminari.http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=337 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=337 Seminaripäeva põhirõhk on silmapaistval rahvusvahelisel õigusmõjude analüüsi praktikal ja Eesti õigusmõjude analüüsi süsteemi arenguvõimalustel. Lähemalt saab lugeda siit.  Uudised 2014-09-10T16:30:27+02:00 Eesti Juristide Liit tegi tänase avaistungi eel riigikogule pöördumise, milles kutsub üles riigikogu eetikakoodeksit vastu võtma.http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=336 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=336 Seni ei ole riigikogu vastu võtnud enda tegevuse eetikareegleid. Raske on nõuda eetilist tegutsemist ühiskonnaliikmetelt, kui seadusandja ise ei saavuta nende reeglite kokkulepet. Samuti ootavad juristid riigikogult lobireeglite läbipaistvat ja selgesõnalist sätestamist seaduse tasemel. Lähemalt saab lugeda siit. Uudised 2014-09-08T12:12:45+02:00 Täna kell 15.00 on Riigikogu VIII istungjärgu avaistung.http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=335 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=335 Kõnega esinevad Riigikogu esimees Eiki Nestor ja Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves. Pärast pidulikku osa kinnitatakse esimese töönädala päevakord. Uudised 2014-09-08T08:11:58+02:00 Väikesadamate võrgustiku väljaarendamise toetamise tingimused ja kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138258&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138258&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-09-05T10:29:27+02:00 Reisiparvlaevade ja kiirreisilaevade külastusriigi poolse lisaülevaatuse teostamise ja kontrollimise kord ning reisiparvlaeva ja kiirreisilaeva külastusriigi poolse lisaülevaatuse akti vormhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=59297&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=59297&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-09-03T10:34:54+02:00 Ametlike Teadaannete infosüsteem läbis põhjaliku uuenduskuuri.http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=334 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=334 Uus süsteem otsib erinevatest ametlikest registritest (peaasjalikult rahvastiku- ja äriregistrist) inimese kontaktandmed üles ja teavitab inimest, et tema kohta on andmed avaldamisel. Inimene saab uues portaalis ka ise oma kontaktandmed määrata. Uues infosüsteemis saab ta pärast ID-kaardiga sisselogimist kinnitada, et ta on eelteate kätte saanud ja sellega tutvunud. Samaaegselt teadaanne arhiveeritakse ja avalikuks see ei muutu. Lähemalt saab lugeda siit. Uudised 2014-09-02T15:25:29+02:00 Perioodi 2014–2020 struktuuritoetusest hüvitatavate kulude abikõlblikuks lugemise, toetuse maksmise ning finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138213&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138213&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-09-02T10:47:32+02:00 Keskkonnatasu deklaratsiooni vormid ja nende täitmise ning maavaravaru kaevandamise mahu aruande esitamise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=126223&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=126223&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2014-08-30T14:04:51+02:00 Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate toodete, seadmete ja süsteemide lubatud lekke piirväärtusedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138159&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138159&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2014-08-30T13:46:34+02:00 Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate toodete, seadmete ja süsteemide lubatud lekke piirväärtusedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138159&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138159&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-08-29T08:22:59+02:00 Justiitsminister Andres Anvelt kohtus Eesti Arengufondi ning Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoja esindajatega, et arutada võimalikke äriseadustiku muudatusi.http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=333 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=333 «Eesti on iduettevõtete loomine järjest populaarsem ning nii mõnigi neist on rahvusvaheliselt väga edukas. Seetõttu on oluline, et rahvusvaheliselt tugeva IT-mainega Eesti riik pakub omalt poolt õiguskeskkonna kujundamise kaudu iduettevõtete arenguks vajalikku tuge. Lisaks ärgitavad seadusemuudatused meie edukatesse firmadesse investeerimist kodumaal, mitte ei pane neid lahkuma teistesse, investeeringuid õiguslikult soodustavatesse riikidesse.» ütles justiitsminister Andres Anvelt. Lähemalt saab lugeda siit. Uudised 2014-08-28T11:42:44+02:00 Kodakondsuse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=13679&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=13679&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-08-27T10:05:07+02:00 Riigikogu õiguskomisjon korraldab kolmapäeval arvamusseminari «Kooseluseaduse tahud ja teravikud».http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=332 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=332 Õiguskomisjoni esimehe Neeme Suure sõnul on seminari eesmärk arutleda kooseluseaduse eelnõu juriidiliste ja sotsiaalsete tahkude üle ning pakkuda erinevatele osapooltele vahetu diskussiooni võimalust. Arvamusseminar on jaotatud nelja teema vahel – perekond ja õigusruum, perekond ja teised ühiksondlikud institutsioonid, laps ja peremudelid ning perekond ja ühiskond. Lähemalt saab lugeda siit. Uudised 2014-08-26T14:27:01+02:00 Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse taotlemise ja taotluste menetlemise nõuded ja tingimused toetuse andmise tingimuste määruse kehtestamisekshttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138130&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138130&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-08-26T10:02:42+02:00 Riigikogu sotsiaalkomisjon hakkab täna arutama töövõimetoetuse seaduse eelnõu.http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=331 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=331 Töövõimetoetuse seaduse eelnõu reguleerib töövõime hindamist ning töövõimetoetuse määramise ja maksmise tingimusi ning korda. Eelnõu on osa suuremast muudatuste paketist ehk töövõimereformist. Lähemalt saab lugeda siit. Uudised 2014-08-25T08:04:57+02:00 Justiitsminister Andres Anvelt kutsub kokku dopingut puudutavate seaduste täiendamise ümarlaua.http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=330 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=330 „Eesti on dopinguvastase konventsiooni ratifitseerinud juba 1997. aastal, aga Bernatski juhtumist on näha, et peame vaatama üle kehtiva õiguskorra ja arutama, kas oleme pööranud piisavat tähelepanu õigusnormidele ja eeskirjadele, mis võiksid dopinguainete levikut takistada,“» lisas Anvelt. Lähemalt saab lugeda siit.  Uudised 2014-08-13T16:39:51+02:00 Riigieelarve seaduse muudatus aitaks riigisektoris autode arvelt kokku hoida.http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=329 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=329 Juulis ministeeriumide kantsleritele tutvustatud plaan on pealtnäha lihtne – võiks muuta riigieelarve seadust ja võimaldada edaspidise autosid riigisektoris soetada ka kapitalirendi korras. Praegu lubab seadus vaid kasutusrenti. Riigieelarveseaduse muutmine võib olla problemaatiline seetõttu, et kapitalirendile üleminek kajastuks riigieelarves laenuna ja mõjutaks selle tasakaalu. Lähemalt saab lugeda siit. Uudised 2014-08-13T11:47:44+02:00 Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse andmise ja kasutamise auditeeriminehttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138031&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138031&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-08-12T08:17:13+02:00 Ohustatud looma- ja taimeliikide isendite sisse- ja väljaveoks määratud tolliasutusedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=63203&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=63203&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-08-12T08:09:55+02:00 Täna andsid riigikogu koalitsioonifraktsioonid üle töövõimetoetuse seaduse muudatusettepanekud, millega soovivad edasi lükata töövõimereformi jõustumisaega.http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=328 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=328 Koalitsioonifraktsioonid lükkasid töövõimetoetuse seaduse jõustumisaja edasi poole aasta võrra. Töövõimetoetuse seadus plaanitakse vastu võtta sügisel, kuid see hakkab muudatusettepaneku järgi kehtima 2016. aasta 1. jaanuaril. Teise olulise muudatusena tõsteti sissetuleku piiri, millest alates hakatakse erivajadustega töötajate toetust vähendama. Kui esialgu pidi piiratud töövõimega inimese toetus hakkama osaliselt vähenema peale seda, kui ta teenib 641 eurot kuus, siis muudatusettepaneku järgi hakkab sissetulek vähenema peale 90-kordset päevamäära, mis on 2015. aastal 960,3 eurot. Seega saavad tulevikus töövõimetoetust ka keskmist palka teenivad inimesed. Lähemalt saab lugeda siit. Uudised 2014-08-11T15:27:14+02:00 Üle poole Eesti elanikest ei toeta kooseluseadust.http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=327 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=327 Eestlastest toetab kooseluseadust 40 protsenti ja selle vastu on 52 protsenti vastajatest, muust rahvusest Eesti elanikest toetab kooseluseadust aga vaid 17 ja selle vastu on 77 protsenti. Kooseluseaduse eelnõu läbis riigikogus esimese lugemise juunikuus ning selle arutelu jätkub sügisel. Lähemalt saab lugeda siit. Uudised 2014-08-06T07:59:26+02:00 Advokatuuriseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=41180&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=41180&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-08-05T14:53:51+02:00 Euroopa Parlamendi valimise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=52490&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=52490&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-08-05T14:23:32+02:00 Eesti Vabariigi põhiseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=7020&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=7020&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-08-05T13:50:07+02:00 Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=118872&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=118872&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-08-05T13:24:18+02:00 Kohtute seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=48983&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=48983&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-08-05T13:19:38+02:00 Vangla sisekorraeeskirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=39150&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=39150&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-08-05T13:06:01+02:00 Traktori ja selle haagise tüübikinnituse, üksiktraktori kinnituse ja ümberehituse tingimused, nõuded ja kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=124952&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=124952&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-08-05T09:47:29+02:00 Tarbimisandmete vormhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137989&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137989&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-08-05T08:55:16+02:00 Struktuuritoetuse riikliku registri pidamise põhimäärushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=81480&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=81480&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-08-05T08:22:27+02:00 Sirtsi looduskaitseala kaitse-eeskirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137994&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137994&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-08-05T07:59:22+02:00 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=117813&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=117813&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-08-04T15:16:39+02:00 Avaliku teabe seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=38820&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=38820&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-08-04T14:49:08+02:00 Täitemenetluse seadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=70060&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=70060&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-08-04T13:19:22+02:00 Käibemaksuseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=59152&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=59152&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-08-04T11:26:19+02:00 Rahvusvahelise kaupade autoveolepingu konventsioon (CMR)http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=114917&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=114917&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-08-04T10:01:25+02:00 Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimehe Heljo Pikhofi sõnul jõuti töövõimereformi muudatuste tegemiseks ühisosani.http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=318 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=318 Töövõimereformi paketti kuuluvate sotsiaalhoolekande seaduse ning tööturuteenuste ja toetuste seaduse muudatused tulevad riigikogus esimesele lugemisele sügisel. Lähemalt saab lugeda siit Uudised 2014-08-01T15:35:34+02:00 Justiitsminister Andres Anvelt toetas tänasel valitsuse istungil riigikogu liikmete algatatud eelnõu valimisea langetamiseks 16. eluaastale.http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=325 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=325 Kehtiva seaduse kohaselt peab inimene kohalike omavalitsuste valimistel hääletamiseks olema vähemalt 18- aastane. Seadusemuudatuse jõustumisel saaks valimisõiguse juurde ligi 24 000 noort. Lähemalt saab lugeda siit. Uudised 2014-08-01T15:35:09+02:00 Õiguskantsler Indrek Teder esitas majandus- ja taristuministrile märgukirja, milles juhib tähelepanu laste sõidusoodustustega seotud puudustele.http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=323 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=323 Õiguskantsleri hinnangul ei reguleeri kehtiv ühistranspordiseadus piisavalt selgelt, kas ja kui palju peavad lapsed sõidu eest maksma ning kuidas oma sõidusoodustusõigust tõendama. Tederi sõnul ei ole ühistranspordiseaduses defineeritud mõisteid „eelkooliealine laps” ja „õpilane”, mistõttu on sõidusoodustuse saamise tingimused ebaselged. Lähemalt saab lugeda siit. Uudised 2014-08-01T15:34:31+02:00 Tänasest, 1. augustist hakkab kehtima uus igaüheõigus ehk reeglid, mille järgi käituda looduses võõral eramaal.http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=326 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=326 Looduses liikuja põhilised õigused ja kohustused on kogutud uude keskkonnaseadustiku üldosa seadusesse. Lähemalt saab lugeda siit. Uudised 2014-08-01T15:34:01+02:00 Kohaliku omavalitsuse korralduse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=8874&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=8874&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-08-01T15:08:49+02:00 Maksukorralduse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=46792&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=46792&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-08-01T14:56:19+02:00 Surveseadme ohutuse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=48377&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=48377&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-08-01T13:33:54+02:00 Imporditavate loomade ja loomsete saaduste veterinaarnõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=126089&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=126089&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-08-01T10:03:02+02:00 Veiste tuberkuloosi tõrje eeskirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=62347&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=62347&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-08-01T09:06:36+02:00 Veiste enzootilise leukoosi tõrje eeskirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=80858&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=80858&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-08-01T08:59:38+02:00 Veiste brutselloosi tõrje eeskirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=63795&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=63795&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-08-01T08:44:54+02:00 Lindude gripi tõrje eeskirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=81999&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=81999&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-08-01T08:37:32+02:00 Lammaste katarraalse palaviku tõrje eeskirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=120155&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=120155&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-08-01T08:35:08+02:00 Põllumajandusministri 22. aprilli 2004.a määruse nr 53 "Nõuded põllumajandusloomade vahendaja ettevõttele" muutminehttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137427&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137427&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-08-01T08:28:31+02:00 Lammaste ja kitsede brutselloosi tõrje eeskiri¹http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=88240&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=88240&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-31T16:03:48+02:00 Veterinaarnõuded muude loomade, sperma, munarakkude ja embrüotega kauplemiselhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=96781&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=96781&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-31T15:49:01+02:00 Veterinaarnõuded hobuslastega kauplemiselhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=63073&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=63073&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-31T15:38:10+02:00 Järelevalvetasu maksmise ja maksmise kontrollimise ning enammakstud järelevalvetasu tagastamise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=97329&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=97329&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-31T15:30:16+02:00 Teatud loomataudide tõrje eeskirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=73121&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=73121&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-31T15:22:42+02:00 Suu- ja sõrataudi tõrje eeskirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=80450&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=80450&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-31T15:15:18+02:00 Sigade klassikalise katku ja sigade aafrika katku tõrje eeskirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=64764&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=64764&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-31T14:59:52+02:00 Marutaudi tõrje eeskirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=38582&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=38582&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-31T14:32:48+02:00 Aujeszky haiguse tõrje eeskirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=57200&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=57200&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-31T14:29:39+02:00 Toote nõuetele vastavuse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=122012&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=122012&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-31T09:56:32+02:00 Nõuded laevapere liikme laeval majutamise tingimustelehttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137575&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137575&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-31T09:50:52+02:00 Jäätmeseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=60522&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=60522&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2014-07-30T15:40:59+02:00 Keskkonnaseadustiku üldosa seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=125741&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=125741&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2014-07-30T15:29:18+02:00 Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja piirangute rakendamise tähtajad ning probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse piirnormidhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=126485&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=126485&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2014-07-30T14:42:45+02:00 Eri tüüpi sõnniku toitainete sisalduse arvestuslikud väärtused, sõnnikuhoidlate mahu arvutamise metoodika ja põllumajandusloomade loomühikuteks ümberarvutamise koefitsiendidhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137596&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137596&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2014-07-30T14:36:32+02:00 Ohutu tööelu andmekogu põhimäärushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137724&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137724&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2014-07-30T14:29:47+02:00 Elektroonikaromude korduskasutuseks üleandmise nõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137588&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137588&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2014-07-30T14:23:29+02:00 Meditsiiniabi korraldamise nõuded laeval ja laeval nõutava meditsiinivarustuse loeteluhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137727&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137727&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-29T07:40:49+02:00 ESTLEXi teenustes on toimunud mõned muudatused.http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=324 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=324 Lugupeetav ESTLEXi kasutaja!  ESTLEXi teenustes on toimunud mõned muudatused. Alates 1. juulist kasutame me suurema õiguskindluse tagamiseks ESTLEXi teenustes õigusaktide Riigi Teatajas avaldatud ametlikke terviktekste. Seni võtsime me ainult algtekstid Riigi Teatajast ja koostasime terviktekstid ise. Nüüd võtame ametlikust allikast nii algtekstid kui terviktekstid. Seoses sellega näevad 1. juulil ja hiljem jõustunud terviktekstid välja samamoodi kui Riigi Teatajas avaldatud. Ühtlasi on hea meel teatada, et oleme alustanud õigusaktide seostamist õiguskirjandusega - oleme läbi vaadanud ja õigusaktidega seostanud Juridica 2013. ja 2014. aastal ilmunud artiklid ning jätkame tööd varasemate aastakäikudega. Õigusaktidega on seostatud ka teatav hulk artikleid ajakirjast Õiguskeel. Kui artiklis on käsitletud õigusaktidega seonduvaid teemasid, siis on sisseloginud kasutajal võimalik õigusakti juures vasakäärisel jaotise Artiklid ajakirjades all näha viiteid antud õigusaktiga seonduvatele õigusalastele artiklitele. Viited sisaldavad põhilisi avaldamisandmeid ning loetelu neist akti sätetest, millest artiklis juttu on. Hiirega viitele liikudes on näha ka artikli pealkiri ja autor. Viitel klõpsamine avab Juridica artikli kokkuvõtte. Artikli täisteksti lugemiseks vajalik juurdepääsuõigus Juridicale peab kasutajal endal olemas olema. Lugupidamisega Riina Vende ESTLEX OÜ juhataja Uudised 2014-07-28T11:24:24+02:00 Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=62082&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=62082&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-28T08:01:20+02:00 Keskkonnaseadustiku üldosa seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=125741&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=125741&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-28T07:33:44+02:00 Nende toodete ja tegevuste loetelu, mille pakkumiseks ja läbiviimiseks koolipuuvilja ja -köögivilja toetust antakse, toetuse andmise kord, toetuse taotlemise ja saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ja taotluse vormid ning koolipuuvilja ja -köögivilja kava tõhusust suurendavate, kavaga kaasnevate ja seotud tegevuste toetuse määrhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137694&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137694&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-24T08:57:54+02:00 Nende piima ja piimatoodete loetelu, mille pakkumiseks koolipiimatoetust antakse, koolipiimatoetuse lisatoetuse määr, koolipiimatoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotluse vormidhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=123333&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=123333&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-24T08:38:02+02:00 Tehnoloogia arenduskeskuste toetamise tingimusedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=95760&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=95760&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-24T08:18:56+02:00 TARGET2-Eesti reeglite kinnitaminehttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=95450&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=95450&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-24T08:01:51+02:00 Krediidiasutuse ja krediidiasutuse konsolideerimisgrupi operatsiooniriski aruannete kehtestaminehttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=135609&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=135609&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-24T07:43:34+02:00 Kooskõlastusele saadetud riigikaitseseaduse eelnõu koondab juhthoovad peaministri kätte.http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=322 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=322 2010. aastal võeti vastu riigikaitsestrateegia. Eelnõu on jätk sellele dokumendile. Eelnõu kohaselt on riigijuhtimine sõjaajal järgmine: riiki juhib valitsus, keda nõustab julgeolekukomisjon. Julgeolekukomisjoni juhib omakorda peaminister. Lähemalt saab lugeda siit. Uudised 2014-07-23T07:05:34+02:00 Hoiualade kaitse alla võtmine Harju maakonnashttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=70634&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=70634&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-22T08:26:17+02:00 Täiendavad nõuded raadioseadmetele eesmärgiga tagada juurdepääs päästeteenistustelhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=70845&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=70845&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-22T07:37:03+02:00 Täna kogunes Tartu ülikooli senati uus koosseis, kus arutelu tulemusena jõuti üksmeelele akadeemiliste üksuste nimedes ülikooli uues põhikirjas.http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=321 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=321 Senat toetas kompromissi, kus 1. jaanuarist 2016 on ülikoolis neli valdkonda – humanitaarteaduste ja kunstide, sotsiaalteaduste, meditsiiniteaduste ning loodus- ja täppisteaduste valdkond. Lähemalt saab lugeda siit Uudised 2014-07-21T16:00:40+02:00 Täna algavad Tallinna merepäevadhttp://www.estlex.ee/?id=news&uudis=320 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=320 18. – 20. juulil toimub taas Eesti suurim mere- ja perepidu. Merepäevade rikkaliku kontsertkava avavad täna õhtul HU? ja Üle-Eestiline Noorte Sümfooniaorkester (ÜENSO). Tallinna Merepäevad ja Music Events korraldavad sel aastal esmakordselt Merepäevade ajaloos öölaulupeo, mille lõpetab vägev ilutulestik öisel Tallinna lahel. Uudised 2014-07-18T14:13:24+02:00 Teisipäeval, 22. juulil tähistatakse Kadrioru lossi- ja pargiansambli 296. sünnipäeva.http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=319 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=319 Tähtsa päeva puhul toimuvad meeleolukad üritused terves lossiaias. Pidustused algavad kell 12 traditsiooniliseks saanud Lossiaiamängudega. Uudised 2014-07-18T08:56:29+02:00 Keskkonnakaitse valdkonna projekti rahastamise taotluse kohta esitatavad nõuded, taotluste hindamise tingimused, kord ja kriteeriumid, otsuse tegemise, lepingu täitmise üle kontrolli teostamise ning aruandluse kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=73050&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=73050&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-18T08:43:09+02:00 Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja piirangute rakendamise tähtajad ning probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse piirnormidhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=126485&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=126485&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-18T08:24:00+02:00 Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse rakendamise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137520&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137520&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-07-17T09:45:54+02:00 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse, alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse ning vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137568&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137568&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-07-17T09:41:54+02:00 Teeseaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137570&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137570&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-07-17T09:40:07+02:00 Elektrituruseaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137569&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137569&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-07-17T09:39:19+02:00 Tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja Eesti Kultuurkapitali seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137564&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137564&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-07-17T09:38:06+02:00 Maksukorralduse seaduse ja käibemaksuseaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137563&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137563&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-07-17T09:36:57+02:00 Käibemaksuseaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137562&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137562&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-07-17T09:35:49+02:00 Kogumispensionide seaduse ja riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137561&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137561&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-07-17T09:34:31+02:00 Taimede paljundamise ja sordikaitse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=72270&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=72270&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-15T14:56:34+02:00 Riigikogu sotsiaalkomisjon arutab esmaspäeval ja teisipäeval töövõimereformi eelnõudhttp://www.estlex.ee/?id=news&uudis=317 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=317 Puuetega inimeste ja töövõimetutega kokku puutuvate organisatsioonide esinejad tõdevad, et reformieelnõus on olulisi puudujääke ning ka riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Heljo Pikhof möönab, et palju tööd pidanuks komisjoni asemel ära tegema sotsiaalministeerium. Lähemalt saab lugeda siit. Uudised 2014-07-15T06:52:18+02:00 10. –13. juulini toimuvad Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu eestvedamisel Tallinna vanalinnas Keskaja Päevad.http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=316 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=316 Päevad algavad 10. juulil kell 18 rongkäiguga, mis saab alguse Viru väravate juurest. Uudised 2014-07-11T11:45:14+02:00 Mahepõllumajanduse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=74906&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=74906&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-11T10:59:12+02:00 Krediidiasutusele ning krediidiasutuse konsolideerimisgrupile süsteemse riski puhvri määra nõude kehtestaminehttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137566&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137566&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-11T07:28:37+02:00 Kemikaaliseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=25778&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=25778&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-10T09:31:35+02:00 Eesti põhikooliõpilased saavutasid finantskirjaoskuses kolmanda kohahttp://www.estlex.ee/?id=news&uudis=315 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=315 Eesti põhikooliõpilastel on teiste riikide eakaaslastega võrreldes väga head finantsalased oskused, ilmneb värskelt avaldatud PISA 2012 finantskirjaoskuse testi tulemustest. Testis osalenud 18 riigi seas olid Eesti 15-aastaste noorte tulemused kolmandal kohal Šanghai (Hiina) ja Belgia järel. Kokku tegi finantskirjaoskuse testi Eestis 1088 õpilast. Lähemalt saab lugeda siit. Uudised 2014-07-09T12:51:21+02:00 Sotsiaalministri 15. detsembri 2011. a määruse nr 59 "Meetme "Tööelu kvaliteedi parandamine" perioodil 2012–2013 avatud taotlemisel toetuse andmise tingimused ja toetuse kasutamise seire eeskiri" muutminehttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137545&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137545&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-09T10:25:35+02:00 Meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" tingimusedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=82643&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=82643&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-09T10:21:42+02:00