ESTLEX rss http://www.estlex.ee/ Uudised et-EE 2015-01-30EET08:18:45+02:002015-01-30EET08:18:45+02:00 1 http://www.estlex.ee/euudis/euudis_rss_est.gif ESTLEX Turuarendustoetushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139788&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139788&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-01-28T19:49:58+02:00 Põllumajanduskindlustustoetushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139789&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139789&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-01-28T19:40:37+02:00 Võlaõigusseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=43720&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=43720&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-01-27T21:08:14+02:00 Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=121089&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=121089&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-01-27T14:37:00+02:00 Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=29474&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=29474&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-01-27T14:29:07+02:00 Eestist eksporditud põllumajandustoote eksporditoetuse järelkontrolli tegemise täpsem kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139755&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139755&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-01-26T18:44:08+02:00 Tsiviilkohtumenetluse seadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=70061&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=70061&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-01-26T15:48:05+02:00 Tsiviilseadustiku üldosa seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=47610&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=47610&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-01-26T15:32:36+02:00 Nõuded ehitusprojektilehttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=123944&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=123944&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-01-26T15:22:54+02:00 Kriminaalmenetluse seadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=54036&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=54036&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-01-26T15:15:41+02:00 Maapõueseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=64826&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=64826&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-01-26T15:12:25+02:00 Karistusseadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=42660&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=42660&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-01-26T14:57:35+02:00 Riigivastutuse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=41836&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=41836&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-01-26T14:55:15+02:00 Vangistusseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=36866&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=36866&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-01-26T14:52:10+02:00 Vedelkütuse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=53724&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=53724&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-01-26T14:40:26+02:00 Alkoholiseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=45177&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=45177&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-01-26T14:19:15+02:00 Korteriomandiseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=38824&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=38824&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-01-26T14:12:45+02:00 Täitemenetluse seadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=70060&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=70060&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-01-26T13:58:17+02:00 Kinnipeetava tööle võtmise, töölt kõrvaldamise ja töölt vabastamise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=80576&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=80576&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-01-24T14:26:57+02:00 Haanja looduspargi kaitse-eeskirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139725&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139725&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-01-23T18:11:01+02:00 Ehitusseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=48256&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=48256&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-01-21T21:05:07+02:00 Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139714&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139714&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-01-20T19:42:03+02:00 Parima ja halvima seaduse konkursshttp://www.estlex.ee/?id=news&uudis=354 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=354 Teenusmajanduse Koda koostöös Postimehega korraldab juba neljandat korda parima ja halvima seaduse valimist. Konkursil võivad osaleda 2014. aastal riigikogu poolt vastuvõetud seadused, valitsuse määrused, valitsuse ministri või kohaliku omavalitsuse määrused. Põhjendatud ettepanekuid oodatakse hiljemalt 2. veebruariks 2015.a. Rohkem saab teada siit. Uudised 2015-01-19T18:53:52+02:00 Riigi poolt isikule alusetult vabaduse võtmisega tekitatud kahju hüvitamise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=22256&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=22256&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-01-15T23:19:42+02:00 Ravimiseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=65213&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=65213&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-01-15T23:15:01+02:00 Jäätmeseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=60522&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=60522&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-01-15T23:12:18+02:00 Politsei ja piirivalve seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=115458&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=115458&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-01-15T22:41:01+02:00 Jäätmeseaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137519&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137519&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-01-15T22:38:49+02:00 Piimatootja erakorraline abihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139690&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139690&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-01-15T21:49:50+02:00 Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139691&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139691&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-01-15T21:46:38+02:00 Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete liikide tootenimetuste loeteluhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139692&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139692&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-01-15T21:42:31+02:00 Toetuse andmise tingimused meetmes "Veemajandustaristu arendamine" avatud taotlemise korralhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139577&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139577&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-01-07T22:51:57+02:00 Raadiosageduste kasutamise tingimused ja tehnilised nõuded sagedusloast vabastatud raadioseadmetelehttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=127871&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=127871&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-01-07T16:01:24+02:00 Soovime edukat ja teguderohket uut aastat!http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=353 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=353 Uudised 2015-01-07T10:31:48+02:00 Maksimaalselt jaotatava omakapitali summa arvutamise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139589&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139589&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-01-06T11:52:02+02:00 Loomemajanduse tugistruktuuride, ühisprojektide ja ekspordivõimekuse arendamise toetamise tingimused ja kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139582&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139582&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-01-06T10:48:27+02:00 Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldava toote, seadme ja süsteemi käitlemisloa taotlemise ja muutmise täpsustatud kord ning käitlemisloa taotluse ja käitlemisloa täpsustatud nõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139581&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139581&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-01-06T10:15:53+02:00 Keskkonnaseadustiku üldosa seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=125741&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=125741&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2015-01-04T11:56:08+02:00 Keskkonnatasude seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=72104&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=72104&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2015-01-04T11:47:03+02:00 Ohtlike jäätmete saatekirja vorm ning saatekirja koostamise, edastamise ja registreerimise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=96584&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=96584&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2015-01-04T11:40:18+02:00 Kalandusturu korraldamise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139184&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139184&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2015-01-04T11:32:09+02:00 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139179&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139179&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2015-01-04T11:25:02+02:00 Riigilõivuseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139522&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139522&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-01-02T15:14:38+02:00 Rahvatervise seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139534&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139534&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-12-31T13:45:49+02:00 Korrakaitseseaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139533&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139533&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-12-31T13:44:37+02:00 Päästeseaduse ja teiste seaduste muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139535&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139535&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-12-31T13:42:11+02:00 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139532&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139532&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-12-31T13:39:35+02:00 Riigilõivuseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139522&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139522&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-12-29T22:43:49+02:00 Käibemaksuseaduse ja käibemaksuseaduse muutmise seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139525&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139525&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-12-29T22:39:36+02:00 Keskkonnatasude seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139526&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139526&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-12-29T22:35:49+02:00 Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse rakendamise seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139527&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139527&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-12-29T22:34:30+02:00 Konkurentsiseaduse ning maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139523&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139523&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-12-29T22:33:00+02:00 Meresõiduohutuse seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139524&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139524&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-12-29T22:31:40+02:00 Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loeteluhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139517&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139517&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-12-29T13:40:22+02:00 Euroopa Liidu liikmesriigilt teabe ja jälitustoiminguga kogutud teabe taotlemise vormhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139514&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139514&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-12-29T13:28:01+02:00 2015. aasta riigieelarve seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139521&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139521&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-12-29T12:33:28+02:00 Karistusseadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=42660&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=42660&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-12-29T10:44:48+02:00 Kriminaalmenetluse seadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=54036&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=54036&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-12-29T10:10:03+02:00 Inimkaubandusvastase Euroopa Nõukogu konventsiooni ratifitseerimise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139469&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139469&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-12-29T09:45:17+02:00 Maksualase teabevahetuse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139466&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139466&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-12-24T13:47:14+02:00 Maksualase teabevahetuse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139466&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139466&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-12-24T13:45:52+02:00 Kohtute seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139462&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139462&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-12-24T13:39:00+02:00 Audiitortegevuse seaduse ja väärtpaberituru seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139463&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139463&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-12-24T13:36:53+02:00 Karistusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139465&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139465&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-12-24T13:32:26+02:00 Õiguskantsleri seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139448&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139448&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-12-22T14:23:13+02:00 Riigikogu liikme staatuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139449&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139449&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-12-22T14:19:48+02:00 Kaitseväeteenistuse seaduse, kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139447&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139447&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-12-22T14:13:28+02:00 Ravimite tootmise eeskirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139346&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139346&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-12-19T13:37:37+02:00 Kunstiteoste tellimise seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139343&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139343&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-12-18T23:39:00+02:00 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139344&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139344&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-12-18T23:36:17+02:00 Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139325&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139325&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-12-17T14:30:04+02:00 Erakorralise seisukorra seaduse, hädaolukorra seaduse ja Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139296&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139296&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-12-15T19:45:08+02:00 Sõjaväerelva, lahingutehnika, lahingumoona ning kaitseotstarbelise erivarustuse väljaveo ja sisseveo ning riigipiiri ületava sõjaväerelva ja laskemoona käitlemise ja üleandmise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139295&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139295&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-12-15T19:44:05+02:00 Maailma Kaubandusorganisatsiooni teenustekaubanduse üldlepingu lisa ˮEuroopa Ühendused ja nende liikmesriigid – erikohustuste koondloendˮ ratifitseerimise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139298&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139298&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-12-15T19:23:40+02:00 Töövõimetoetuse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139283&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139283&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-12-13T13:22:59+02:00 Sotsiaalhoolekande seaduse, tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning teiste seaduste muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139284&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139284&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-12-13T11:59:51+02:00 2014. aasta riigieelarve seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139285&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139285&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-12-13T11:55:09+02:00 Lennundusspetsialistide vanusele ja kvalifikatsioonile, nende koolitusele ja eksamineerimisele esitatavad nõuded ning lennundusspetsialistidele lennunduslubade väljaandmise ja välisriikides väljaantud lennunduslubade tunnustamise eeskirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=45164&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=45164&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-12-11T22:58:26+02:00 Veterinaarnõuded muude loomade, sperma, munarakkude ja embrüotega kauplemiselhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=96781&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=96781&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-12-08T20:51:58+02:00 Põllukultuuride geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemne ja seemnekartuli turustamiseks lubatud kogused 2015. aastakshttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139232&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139232&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-12-08T20:23:46+02:00 Riiklike peretoetuste seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=44464&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=44464&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-12-05T19:38:14+02:00 Lastekaitseseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139216&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139216&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-12-05T18:52:43+02:00 Kalandusturu korraldamise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139184&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139184&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-12-04T23:59:22+02:00 Kalandusturu korraldamise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139184&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139184&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-12-04T20:32:53+02:00 Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse, kinnistusraamatuseaduse ja abieluvararegistri seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139186&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139186&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-12-04T20:06:48+02:00 Sotsiaalmaksuseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139185&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139185&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-12-04T20:05:37+02:00 Ohtlike jäätmete saatekirja vorm ning saatekirja koostamise, edastamise ja registreerimise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=96584&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=96584&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-12-04T14:22:42+02:00 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139179&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139179&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-12-03T23:21:31+02:00 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139179&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139179&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-12-03T21:38:37+02:00 Külmutatud toidu käitlemise ja toidualase teabe esitamise nõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139183&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139183&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-12-03T21:35:57+02:00 Riiklike peretoetuste seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139178&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139178&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-12-03T21:30:33+02:00 Riikliku matusetoetuse seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139177&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139177&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-12-03T21:24:00+02:00 Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139180&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139180&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-12-03T21:23:03+02:00 Meetme „Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine“ tingimusedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=98374&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=98374&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-12-03T21:04:14+02:00 Meetme "Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine" alameetme "Kaasav, mitmekesine ja turvaline üldharidus" avatud taotlusvoorude raames antava struktuuritoetuse tingimused ja kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=99024&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=99024&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-12-03T20:56:45+02:00 Meetme «Õppijakeskse ja uuendusmeelse kutsehariduse arendamine ning elukestva õppe võimaluste laiendamine» avatud taotlemisel struktuuritoetuse andmise ja kasutamise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=123318&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=123318&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-12-03T20:51:16+02:00 Meetme "Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine" alameetme "Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus" avatud taotlusvoorude raames antava struktuuritoetuse tingimused ja kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=126403&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=126403&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-12-03T20:45:39+02:00 Toidupartii tähistamise nõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139167&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139167&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-12-03T13:47:07+02:00 Õli ja rasva ning neid sisaldava toidu koostisnõue eruukhappe sisalduse kohta ning nende analüüsimise meetod eruukhappe sisalduse kontrollimisekshttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139168&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139168&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-12-03T13:44:59+02:00 Kaseiini ja kaseinaatide koostis- ja kvaliteedinõuded, toidualase teabe esitamise nõuded ning proovide võtmise ja analüüsimise meetodidhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139169&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139169&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-12-03T13:42:07+02:00 Toidu ioniseeriva kiirgusega töötlemise ning sel viisil töödeldud toidu toidualase teabe esitamise nõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139170&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139170&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-12-03T13:36:15+02:00 Kondenspiimade ja piimapulbrite koostis- ja kvaliteedinõuded ning toidualase teabe esitamise nõuded, kondenspiimadest ja piimapulbritest proovide võtmise ja proovide analüüsimise meetodidhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139171&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139171&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-12-03T13:32:24+02:00 Riigipiiri seaduse, tolliseaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139149&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139149&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-12-01T23:25:16+02:00 Riigipiiri seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=11920&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=11920&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-12-01T22:50:48+02:00 Halduskohtumenetluse seadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=125706&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=125706&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-11-28T16:22:14+02:00 Kutselise kalapüügi võimalused ja kalapüügiõiguse tasumäärad 2015. aastakshttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138914&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138914&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2014-11-28T15:18:51+02:00 Vee erikasutusõiguse tasumäärad veevõtu eest veekogust või põhjaveekihisthttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139023&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139023&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2014-11-28T15:12:55+02:00 Riigile kuuluva maavara kaevandamisõiguse tasumääradhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139024&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139024&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2014-11-28T15:04:16+02:00 Töötervishoiu ja tööohutuse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=31436&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=31436&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-11-28T14:59:41+02:00 Päästeteenistuse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=83875&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=83875&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-11-28T14:58:45+02:00 Kohaliku omavalitsuse korralduse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=8874&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=8874&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-11-28T14:56:04+02:00 Ajutised püügikitsendused, harrastuspüügiõiguse tasu ja püügivahendite piirarv harrastuskalapüügil 2015. aastalhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139115&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139115&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2014-11-28T14:55:59+02:00 Maakatastriseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=12646&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=12646&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-11-28T14:47:48+02:00 Muudatused käibemaksuseaduseshttp://www.estlex.ee/?id=news&uudis=352 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=352 Alates 1. detsembrist hakkab kehtima uus kord, millega piiratakse sõiduauto ning selle tarbeks kaupade ja teenustele ostmisel makstud käibemaksu mahaarvamist. Muudatustest saab lugeda põhjalikult siit. Loe ka käibemaksuseadust. Uudised 2014-11-26T23:57:01+02:00 Suure-Aru looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139069&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139069&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-11-26T13:30:52+02:00 Viitna maastikukaitseala kaitse-eeskirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139070&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139070&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-11-26T13:27:54+02:00 Suhkrutoodete koostis- ja kvaliteedinõuded ning toidualase teabe esitamise nõuded ja analüüsimise meetodidhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139065&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139065&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-11-25T22:41:36+02:00 Kohviekstrakti ja siguriekstrakti koostis- ja kvaliteedinõuded ning toidualase teabe esitamise nõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139066&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139066&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-11-25T22:32:01+02:00 Mee koostis- ja kvaliteedinõuded ning toidualase teabe esitamise nõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139067&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139067&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-11-25T22:20:53+02:00 Väikeelamute taastuvenergia kasutuselevõtu ja küttesüsteemide uuendamise toetuse kasutamise tingimused ja kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139073&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139073&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-11-25T22:09:18+02:00 Maksukorralduse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=46792&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=46792&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-11-23T14:34:35+02:00 Perekonnaseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=118317&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=118317&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-11-23T14:26:08+02:00 Töötuskindlustuse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=42578&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=42578&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-11-23T14:18:40+02:00 Avaliku teenistuse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=13738&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=13738&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-11-23T14:16:12+02:00 Nabala-Tuhala looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139022&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139022&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-11-23T10:48:12+02:00 Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja piirangute rakendamise tähtajad ning probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse piirnormidhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=126485&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=126485&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-11-23T10:19:39+02:00 III kaitsekategooria loomaliikide nimekiri, kuhu kuuluva liigi isendi surmamine väljaspool liigi kaitseks piiritletud ala on lubatudhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=62987&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=62987&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-11-22T12:17:30+02:00 Kannatanuabi.ee portaal koostöös valdkonna tunnustatud ekspertidega kutsuvad huvilisi osalema ja kaasa mõtlema/rääkima era-ja avaliku sektori koostööst tulenevatest korruptsiooniriskidesthttp://www.estlex.ee/?id=news&uudis=350 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=350 Sügisseminar toimub Tallinnas Meriton Grand & Spa hotellis: 19. novembril seminari II moodulil „Korruptsiooni vältimise parimad praktikad " Täpse kava ja esinejatega saate tutvuda ning registreerimise info leiate aadressilt: https://www.kannatanuabi.ee/et/seminar   Uudised 2014-11-21T15:04:32+02:00 Nõuded väetise koostisele väetise liikide kaupahttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139026&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139026&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-11-20T22:11:20+02:00 Süüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139010&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139010&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-11-19T22:57:24+02:00 Koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139011&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139011&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-11-19T22:42:49+02:00 Etendusasutuse seaduse ja rahvusooperi seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139012&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139012&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-11-19T21:36:23+02:00 Spordiseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138964&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138964&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-11-17T20:13:57+02:00 Ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Moldova vahelise assotsieerimislepingu ratifitseerimise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138967&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138967&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-11-17T20:04:41+02:00 Ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Gruusia vahelise assotsieerimislepingu ratifitseerimise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138966&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138966&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-11-17T20:03:38+02:00 Ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Ukraina vahelise assotsieerimislepingu ratifitseerimise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138965&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138965&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-11-17T20:02:28+02:00 Mõõteseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=61265&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=61265&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-11-14T22:16:39+02:00 Haldusmenetluse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=42556&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=42556&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-11-14T22:12:04+02:00 1981. aasta protokolliga muudetud EUROCONTROLi lennuliikluse ohutuse alast koostööd käsitleva rahvusvahelise konventsiooniga ning marsruudi navigatsioonitasusid käsitleva mitmepoolse kokkuleppega ühinemise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138949&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138949&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-11-14T15:00:18+02:00 Cartagena bioohutuse protokolli vastutust ja kahju hüvitamist käsitleva Nagoya – Kuala Lumpuri lisaprotokolli ratifitseerimise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138952&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138952&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-11-14T14:56:22+02:00 Toidulisandi koostis- ja kvaliteedinõuded ning toidualase teabe esitamise nõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138925&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138925&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-11-13T20:12:47+02:00 Proovide võtmise ja analüüsimise meetod külmutatud toidu temperatuuri kontrollimisekshttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138916&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138916&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-11-12T22:54:59+02:00 Proovide võtmise meetodid taimekaitsevahendite jääkide sisalduse määramiseks toidushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138917&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138917&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-11-12T22:52:37+02:00 Džemmi, želee, marmelaadi ja magustatud kastanipüree koostis- ja kvaliteedinõuded ning toidualase teabe esitamise nõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138911&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138911&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-11-12T14:30:01+02:00 Mahlatoodete koostis- ja kvaliteedinõuded ning toidualase teabe esitamise nõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138903&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138903&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-11-10T20:46:31+02:00 Kakao- ja šokolaaditoodete koostis- ja kvaliteedinõuded ning toidualase teabe esitamise nõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138904&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138904&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-11-10T20:28:08+02:00 Ajakirja „Õiguskeel“ uus numberhttp://www.estlex.ee/?id=news&uudis=351 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=351 Ilmunud on ajakirja „Õiguskeel“ 2014 aasta viimane number. Artiklitega saab tutvuda siin. Uudised 2014-11-07T11:18:40+02:00 Toiduga kokku puutuda lubatud materjalide ja esemete kohta esitatavad nõuded, nende gruppide kohta esitatavad erinõuded ning nimetatud materjalide ja esemete ohutuse katsetamise meetodidhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138877&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138877&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-11-06T22:17:59+02:00 Mittetulundusühingute seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=18666&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=18666&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-11-05T11:57:09+02:00 Pankrotiseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=53541&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=53541&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-11-05T11:50:03+02:00 Vabariigi Valitsuse seaduse ning Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138861&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138861&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-11-04T20:02:02+02:00 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 42 muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138860&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138860&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-11-04T19:59:49+02:00 Kalalaevade ohutusnõuded, sõidupiirkonnad ning vastavuse tunnistuse, vabastuse tunnistuse ja varustuse nimekirja vormidhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=65267&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=65267&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-11-03T19:41:59+02:00 LEADERi kohaliku arengu strateegia ettevalmistamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138661&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138661&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2014-11-02T13:29:23+02:00 Äriseadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=13997&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=13997&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-10-31T15:55:06+02:00 Erakooliseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=26036&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=26036&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-10-31T15:25:43+02:00 Puu- ja köögiviljasektorile erakorralise abina antav toetus, toetuse taotlemise ning toetuse taotluse menetlemise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138797&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138797&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-10-31T13:33:35+02:00 Autoriõiguse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=7671&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=7671&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-10-29T15:58:00+02:00 Autoriõiguse seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138764&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138764&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-29T15:42:31+02:00 Isikut tõendavate dokumentide seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138763&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138763&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-29T15:40:26+02:00 Toidu ekstraheerimislahusti suhtes esitatavad nõuded, ekstraheerimislahusti kasutamise tingimused ja viisid ning toidus lubatud jääksisalduse piirnormidhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138751&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138751&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-10-27T20:02:25+02:00 Eesti Vabariigi ja Maroko Kuningriigi vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138754&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138754&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-27T19:46:22+02:00 Maareformi seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=5580&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=5580&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-10-23T19:58:32+02:00 Käibemaksuseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=59152&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=59152&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-10-23T19:52:56+02:00 Tehnoloogia arenduskeskuste toetamise tingimusedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138728&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138728&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-10-23T19:08:52+02:00 Ropka-Ihaste looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138693&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138693&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-10-20T19:57:56+02:00 Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse ning Euroopa Liidu kodaniku seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=136063&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=136063&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-20T13:37:40+02:00 Karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=136062&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=136062&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-20T13:36:47+02:00 Raudteeseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=136206&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=136206&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-20T13:35:30+02:00 Ravimiseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137131&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137131&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-20T13:16:54+02:00 Käibemaksuseaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137126&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137126&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-20T13:16:04+02:00 Ülemaailmse Postiliidu 25. kongressi lõppaktide ratifitseerimise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137094&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137094&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-20T13:14:57+02:00 Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137091&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137091&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-20T13:14:10+02:00 Individuaalse töövaidluse lahendamise seaduse, töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137090&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137090&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-20T13:12:38+02:00 Eesti lipu seaduse § 6 muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137089&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137089&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-20T13:11:23+02:00 Veterinaarkorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137125&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137125&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-20T13:10:12+02:00 Riigihangete seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=80624&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=80624&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-10-19T14:28:33+02:00 Korruptsioonivastane seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=130260&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=130260&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-10-19T14:18:37+02:00 Korteriühistuseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=15404&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=15404&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-10-19T14:03:51+02:00 Autojuhi kutseoskusnõuete, ametikoolituse eeskirja, koolituskursuse õppekavade ja koolitustunnistuse vormi kehtestaminehttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=38490&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=38490&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-10-16T21:37:41+02:00 LEADERi kohaliku arengu strateegia ettevalmistamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138661&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138661&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-10-16T20:40:29+02:00 Toetuse andmise tingimused investeeringuteks raudteepeatuste ühendamiseks erinevate liikumisviisidegahttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138664&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138664&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-10-16T20:35:00+02:00 Kooseluseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138648&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138648&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-16T13:05:05+02:00 Tööstus- ja teenindusettevõtja investeeringu toetamise tingimused ja kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=131221&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=131221&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-10-15T15:07:58+02:00 Audru poldri looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138641&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138641&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-10-15T14:45:49+02:00 Looma tekitatud kahju hindamise metoodika, kahju hüvitamise täpsustatud ulatus ja hüvitamise kord ning kahjustuste vältimise abinõudele tehtud kulutuste hüvitamise täpsustatud ulatus ja kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=96478&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=96478&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-10-13T21:32:45+02:00 Kodakondsuse seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137311&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137311&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-13T11:05:52+02:00 Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137314&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137314&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-13T11:05:05+02:00 Tallinna Tehnikaülikooli seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137312&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137312&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-13T11:04:18+02:00 Majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse ning korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137459&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137459&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-13T11:02:50+02:00 Ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ning teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137499&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137499&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-13T11:01:33+02:00 Meretöö seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137462&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137462&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-13T10:52:31+02:00 Perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137461&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137461&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-13T10:51:50+02:00 Kohtute seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137316&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137316&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-13T10:50:58+02:00 Ravimiseaduse § 20 täiendamise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137315&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137315&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-13T10:49:57+02:00 Maamaksuseaduse ning koduomanikke maamaksust vabastava maamaksuseaduse muutmise seaduse, maamaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137511&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137511&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-13T10:49:00+02:00 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137313&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137313&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-13T10:47:56+02:00 Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vahelise rahvusvahelise maksukuulekuse parandamise ja FATCA rakendamise kokkuleppe ratifitseerimise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137466&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137466&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-13T10:46:57+02:00 Kriminaalmenetluse seadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137317&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137317&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-13T10:46:02+02:00 Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137460&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137460&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-13T10:44:56+02:00