ESTLEX rss http://www.estlex.ee/ Uudised et-EE 2014-07-31EEST20:33:04+02:002014-07-31EEST20:33:04+02:00 1 http://www.estlex.ee/euudis/euudis_rss_est.gif ESTLEX Lammaste ja kitsede brutselloosi tõrje eeskiri¹http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=88240&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=88240&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-31T16:03:48+02:00 Veterinaarnõuded muude loomade, sperma, munarakkude ja embrüotega kauplemiselhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=96781&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=96781&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-31T15:49:01+02:00 Veterinaarnõuded hobuslastega kauplemiselhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=63073&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=63073&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-31T15:38:10+02:00 Järelevalvetasu maksmise ja maksmise kontrollimise ning enammakstud järelevalvetasu tagastamise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=97329&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=97329&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-31T15:30:16+02:00 Teatud loomataudide tõrje eeskirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=73121&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=73121&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-31T15:22:42+02:00 Suu- ja sõrataudi tõrje eeskirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=80450&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=80450&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-31T15:15:18+02:00 Sigade klassikalise katku ja sigade aafrika katku tõrje eeskirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=64764&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=64764&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-31T14:59:52+02:00 Marutaudi tõrje eeskirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=38582&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=38582&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-31T14:32:48+02:00 Aujeszky haiguse tõrje eeskirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=57200&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=57200&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-31T14:29:39+02:00 Justiitsminister Andres Anvelt toetas tänasel valitsuse istungil riigikogu liikmete algatatud eelnõu valimisea langetamiseks 16. eluaastalehttp://www.estlex.ee/?id=news&uudis=325 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=325 Kehtiva seaduse kohaselt peab inimene kohalike omavalitsuste valimistel hääletamiseks olema vähemalt 18- aastane. Seadusemuudatuse jõustumisel saaks valimisõiguse juurde ligi 24 000 noort. Lähemalt saab lugeda siit. Uudised 2014-07-31T12:26:47+02:00 Toote nõuetele vastavuse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=122012&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=122012&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-31T09:56:32+02:00 Nõuded laevapere liikme laeval majutamise tingimustelehttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137575&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137575&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-31T09:50:52+02:00 Jäätmeseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=60522&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=60522&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2014-07-30T15:40:59+02:00 Keskkonnaseadustiku üldosa seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=125741&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=125741&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2014-07-30T15:29:18+02:00 Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja piirangute rakendamise tähtajad ning probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse piirnormidhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=126485&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=126485&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2014-07-30T14:42:45+02:00 Eri tüüpi sõnniku toitainete sisalduse arvestuslikud väärtused, sõnnikuhoidlate mahu arvutamise metoodika ja põllumajandusloomade loomühikuteks ümberarvutamise koefitsiendidhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137596&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137596&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2014-07-30T14:36:32+02:00 Ohutu tööelu andmekogu põhimäärushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137724&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137724&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2014-07-30T14:29:47+02:00 Elektroonikaromude korduskasutuseks üleandmise nõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137588&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137588&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2014-07-30T14:23:29+02:00 Meditsiiniabi korraldamise nõuded laeval ja laeval nõutava meditsiinivarustuse loeteluhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137727&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137727&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-29T07:40:49+02:00 ESTLEXi teenustes on toimunud mõned muudatused.http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=324 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=324 Lugupeetav ESTLEXi kasutaja!  ESTLEXi teenustes on toimunud mõned muudatused. Alates 1. juulist kasutame me suurema õiguskindluse tagamiseks ESTLEXi teenustes õigusaktide Riigi Teatajas avaldatud ametlikke terviktekste. Seni võtsime me ainult algtekstid Riigi Teatajast ja koostasime terviktekstid ise. Nüüd võtame ametlikust allikast nii algtekstid kui terviktekstid. Seoses sellega näevad 1. juulil ja hiljem jõustunud terviktekstid välja samamoodi kui Riigi Teatajas avaldatud. Ühtlasi on hea meel teatada, et oleme alustanud õigusaktide seostamist õiguskirjandusega - oleme läbi vaadanud ja õigusaktidega seostanud Juridica 2013. ja 2014. aastal ilmunud artiklid ning jätkame tööd varasemate aastakäikudega. Õigusaktidega on seostatud ka teatav hulk artikleid ajakirjast Õiguskeel. Kui artiklis on käsitletud õigusaktidega seonduvaid teemasid, siis on sisseloginud kasutajal võimalik õigusakti juures vasakäärisel jaotise Artiklid ajakirjades all näha viiteid antud õigusaktiga seonduvatele õigusalastele artiklitele. Viited sisaldavad põhilisi avaldamisandmeid ning loetelu neist akti sätetest, millest artiklis juttu on. Hiirega viitele liikudes on näha ka artikli pealkiri ja autor. Viitel klõpsamine avab Juridica artikli kokkuvõtte. Artikli täisteksti lugemiseks vajalik juurdepääsuõigus Juridicale peab kasutajal endal olemas olema. Lugupidamisega Riina Vende ESTLEX OÜ juhataja Uudised 2014-07-28T11:24:24+02:00 Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=62082&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=62082&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-28T08:01:20+02:00 Keskkonnaseadustiku üldosa seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=125741&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=125741&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-28T07:33:44+02:00 Õiguskantsler Indrek Teder esitas majandus- ja taristuministrile märgukirja, milles juhib tähelepanu laste sõidusoodustustega seotud puudustelehttp://www.estlex.ee/?id=news&uudis=323 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=323 Õiguskantsleri hinnangul ei reguleeri kehtiv ühistranspordiseadus piisavalt selgelt, kas ja kui palju peavad lapsed sõidu eest maksma ning kuidas oma sõidusoodustusõigust tõendama. Tederi sõnul ei ole ühistranspordiseaduses defineeritud mõisteid „eelkooliealine laps” ja „õpilane”, mistõttu on sõidusoodustuse saamise tingimused ebaselged. Lähemalt saab lugeda siit. Uudised 2014-07-24T15:18:33+02:00 Nende toodete ja tegevuste loetelu, mille pakkumiseks ja läbiviimiseks koolipuuvilja ja -köögivilja toetust antakse, toetuse andmise kord, toetuse taotlemise ja saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ja taotluse vormid ning koolipuuvilja ja -köögivilja kava tõhusust suurendavate, kavaga kaasnevate ja seotud tegevuste toetuse määrhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137694&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137694&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-24T08:57:54+02:00 Nende piima ja piimatoodete loetelu, mille pakkumiseks koolipiimatoetust antakse, koolipiimatoetuse lisatoetuse määr, koolipiimatoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotluse vormidhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=123333&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=123333&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-24T08:38:02+02:00 Tehnoloogia arenduskeskuste toetamise tingimusedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=95760&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=95760&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-24T08:18:56+02:00 TARGET2-Eesti reeglite kinnitaminehttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=95450&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=95450&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-24T08:01:51+02:00 Krediidiasutuse ja krediidiasutuse konsolideerimisgrupi operatsiooniriski aruannete kehtestaminehttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=135609&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=135609&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-24T07:43:34+02:00 Kooskõlastusele saadetud riigikaitseseaduse eelnõu koondab juhthoovad peaministri kätte.http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=322 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=322 2010. aastal võeti vastu riigikaitsestrateegia. Eelnõu on jätk sellele dokumendile. Eelnõu kohaselt on riigijuhtimine sõjaajal järgmine: riiki juhib valitsus, keda nõustab julgeolekukomisjon. Julgeolekukomisjoni juhib omakorda peaminister. Lähemalt saab lugeda siit. Uudised 2014-07-23T07:05:34+02:00 Hoiualade kaitse alla võtmine Harju maakonnashttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=70634&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=70634&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-22T08:26:17+02:00 Täiendavad nõuded raadioseadmetele eesmärgiga tagada juurdepääs päästeteenistustelhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=70845&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=70845&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-22T07:37:03+02:00 Täna kogunes Tartu ülikooli senati uus koosseis, kus arutelu tulemusena jõuti üksmeelele akadeemiliste üksuste nimedes ülikooli uues põhikirjas.http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=321 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=321 Senat toetas kompromissi, kus 1. jaanuarist 2016 on ülikoolis neli valdkonda – humanitaarteaduste ja kunstide, sotsiaalteaduste, meditsiiniteaduste ning loodus- ja täppisteaduste valdkond. Lähemalt saab lugeda siit Uudised 2014-07-21T16:00:40+02:00 Täna algavad Tallinna merepäevadhttp://www.estlex.ee/?id=news&uudis=320 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=320 18. – 20. juulil toimub taas Eesti suurim mere- ja perepidu. Merepäevade rikkaliku kontsertkava avavad täna õhtul HU? ja Üle-Eestiline Noorte Sümfooniaorkester (ÜENSO). Tallinna Merepäevad ja Music Events korraldavad sel aastal esmakordselt Merepäevade ajaloos öölaulupeo, mille lõpetab vägev ilutulestik öisel Tallinna lahel. Uudised 2014-07-18T14:13:24+02:00 Teisipäeval, 22. juulil tähistatakse Kadrioru lossi- ja pargiansambli 296. sünnipäeva.http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=319 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=319 Tähtsa päeva puhul toimuvad meeleolukad üritused terves lossiaias. Pidustused algavad kell 12 traditsiooniliseks saanud Lossiaiamängudega. Uudised 2014-07-18T08:56:29+02:00 Keskkonnakaitse valdkonna projekti rahastamise taotluse kohta esitatavad nõuded, taotluste hindamise tingimused, kord ja kriteeriumid, otsuse tegemise, lepingu täitmise üle kontrolli teostamise ning aruandluse kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=73050&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=73050&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-18T08:43:09+02:00 Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja piirangute rakendamise tähtajad ning probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse piirnormidhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=126485&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=126485&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-18T08:24:00+02:00 Kodakondsuse seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137311&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137311&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-07-17T10:22:43+02:00 Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137314&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137314&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-07-17T10:18:21+02:00 Tallinna Tehnikaülikooli seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137312&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137312&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-07-17T10:17:20+02:00 Majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse ning korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137459&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137459&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-07-17T10:16:39+02:00 Ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ning teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137499&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137499&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-07-17T10:15:40+02:00 Meretöö seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137462&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137462&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-07-17T10:14:37+02:00 Perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137461&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137461&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-07-17T10:13:28+02:00 Kohtute seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137316&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137316&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-07-17T10:12:30+02:00 Ravimiseaduse § 20 täiendamise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137315&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137315&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-07-17T10:11:34+02:00 Maamaksuseaduse ning koduomanikke maamaksust vabastava maamaksuseaduse muutmise seaduse, maamaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137511&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137511&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-07-17T10:09:48+02:00 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137313&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137313&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-07-17T10:08:53+02:00 Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vahelise rahvusvahelise maksukuulekuse parandamise ja FATCA rakendamise kokkuleppe ratifitseerimise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137466&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137466&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-07-17T10:06:35+02:00 Kriminaalmenetluse seadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137317&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137317&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-07-17T10:05:22+02:00 Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137460&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137460&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-07-17T10:04:11+02:00 Ruumiandmete seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137522&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137522&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-07-17T10:03:15+02:00 Jäätmeseaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137521&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137521&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-07-17T10:02:15+02:00 Tulumaksuseaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137501&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137501&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-07-17T10:00:30+02:00 Kalapüügiseaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137500&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137500&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-07-17T09:58:21+02:00 Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137463&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137463&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-07-17T09:57:13+02:00 Hasartmängumaksu seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137518&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137518&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-07-17T09:55:16+02:00 Jäätmeseaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137519&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137519&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-07-17T09:54:14+02:00 Riiklike peretoetuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137512&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137512&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-07-17T09:51:45+02:00 Riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137560&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137560&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-07-17T09:50:36+02:00 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137567&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137567&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-07-17T09:49:25+02:00 Meresõiduohutuse seaduse täiendamise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137464&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137464&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-07-17T09:47:35+02:00 Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse rakendamise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137520&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137520&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-07-17T09:45:54+02:00 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse, alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse ning vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137568&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137568&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-07-17T09:41:54+02:00 Teeseaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137570&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137570&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-07-17T09:40:07+02:00 Elektrituruseaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137569&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137569&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-07-17T09:39:19+02:00 Tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja Eesti Kultuurkapitali seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137564&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137564&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-07-17T09:38:06+02:00 Maksukorralduse seaduse ja käibemaksuseaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137563&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137563&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-07-17T09:36:57+02:00 Käibemaksuseaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137562&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137562&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-07-17T09:35:49+02:00 Kogumispensionide seaduse ja riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137561&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137561&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-07-17T09:34:31+02:00 Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimehe Heljo Pikhofi sõnul jõuti töövõimereformi muudatuste tegemiseks ühisosanihttp://www.estlex.ee/?id=news&uudis=318 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=318 Töövõimereformi paketti kuuluvate sotsiaalhoolekande seaduse ning tööturuteenuste ja toetuste seaduse muudatused tulevad riigikogus esimesele lugemisele sügisel. Lähemalt saab lugeda siit Uudised 2014-07-16T07:15:02+02:00 Taimede paljundamise ja sordikaitse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=72270&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=72270&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-15T14:56:34+02:00 Riigikogu sotsiaalkomisjon arutab esmaspäeval ja teisipäeval töövõimereformi eelnõudhttp://www.estlex.ee/?id=news&uudis=317 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=317 Puuetega inimeste ja töövõimetutega kokku puutuvate organisatsioonide esinejad tõdevad, et reformieelnõus on olulisi puudujääke ning ka riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Heljo Pikhof möönab, et palju tööd pidanuks komisjoni asemel ära tegema sotsiaalministeerium. Lähemalt saab lugeda siit. Uudised 2014-07-15T06:52:18+02:00 10. –13. juulini toimuvad Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu eestvedamisel Tallinna vanalinnas Keskaja Päevad.http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=316 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=316 Päevad algavad 10. juulil kell 18 rongkäiguga, mis saab alguse Viru väravate juurest. Uudised 2014-07-11T11:45:14+02:00 Mahepõllumajanduse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=74906&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=74906&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-11T10:59:12+02:00 Krediidiasutusele ning krediidiasutuse konsolideerimisgrupile süsteemse riski puhvri määra nõude kehtestaminehttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137566&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137566&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-11T07:28:37+02:00 Kemikaaliseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=25778&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=25778&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-10T09:31:35+02:00 Eesti põhikooliõpilased saavutasid finantskirjaoskuses kolmanda kohahttp://www.estlex.ee/?id=news&uudis=315 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=315 Eesti põhikooliõpilastel on teiste riikide eakaaslastega võrreldes väga head finantsalased oskused, ilmneb värskelt avaldatud PISA 2012 finantskirjaoskuse testi tulemustest. Testis osalenud 18 riigi seas olid Eesti 15-aastaste noorte tulemused kolmandal kohal Šanghai (Hiina) ja Belgia järel. Kokku tegi finantskirjaoskuse testi Eestis 1088 õpilast. Lähemalt saab lugeda siit. Uudised 2014-07-09T12:51:21+02:00 Sotsiaalministri 15. detsembri 2011. a määruse nr 59 "Meetme "Tööelu kvaliteedi parandamine" perioodil 2012–2013 avatud taotlemisel toetuse andmise tingimused ja toetuse kasutamise seire eeskiri" muutminehttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137545&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137545&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-09T10:25:35+02:00 Meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" tingimusedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=82643&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=82643&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-09T10:21:42+02:00 Korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=136209&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=136209&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-08T10:47:24+02:00 "Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020" kinnitaminehttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137526&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137526&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-08T09:21:15+02:00 Jäätmeseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=60522&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=60522&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-08T08:59:34+02:00 Liikluskindlustuse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=41624&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=41624&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-08T07:12:33+02:00 Looduskaitseseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=62425&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=62425&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-07T15:03:24+02:00 Õiguskantsler Indrek Teder pöördus riigikohtusse taotlusega tunnistada kehtetuks ravimiseaduse sätted, mis on põhiseadusega vastuolus.http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=314 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=314 Õiguskantsler on ravimiseaduses sätestatud apteekide asutamispiiranguid analüüsides jõudnud seisukohale, et need rikuvad põhiseadust. Lähemalt saab lugeda siit. Uudised 2014-07-04T07:48:02+02:00 Pangandusmääruse alusel kehtestatud järelevalveliste aruannete edastamise vormhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137502&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137502&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-03T11:41:51+02:00 Veterinaarnõuded vesiviljelusloomade liikumise ning vesiviljelusloomade ja neilt pärinevate loomsete saadustega kauplemise kohta¹http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=96343&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=96343&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-02T16:36:09+02:00 Nõuded loomade profülaktilise karantiini rakendamisele ja karantiinikeskustelehttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=81576&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=81576&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-02T16:06:09+02:00 Erinevatest karjadest pärinevate põllumajandusloomade kogumiseks ja loomapartiide koostamiseks kasutatava loomakasvatushoone ja -rajatise ning loomade pidamiseks piiritletud ala ning seal põllumajandusloomade pidamise veterinaarnõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=63213&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=63213&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-02T15:53:24+02:00 Tauditõrje eesmärgil tapmisele määratud vesiviljelusloomade tapmise ettevõtte veterinaarnõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137425&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137425&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-02T15:48:33+02:00 Veterinaarnõuded veise spermaga kauplemiselhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=63263&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=63263&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-02T15:44:27+02:00 Veterinaarnõuded sea spermaga kauplemiselhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=63072&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=63072&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-02T15:34:16+02:00 Veterinaarnõuded veiste ja sigadega kauplemiselhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=62862&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=62862&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-02T15:06:04+02:00 Veterinaarnõuded lammaste ja kitsedega kauplemiselhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=63321&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=63321&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-02T14:49:05+02:00 Veterinaarnõuded kodulindude ja nende haudemunadega kauplemiselhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=63000&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=63000&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-02T14:31:51+02:00 Veterinaarnõuded kauplemisel veise embrüotegahttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=62711&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=62711&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-02T14:20:07+02:00 Kütuste täpsustatud loeteluhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137472&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137472&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-02T13:23:51+02:00 Eesti ja teised Balti riigid kasutasid eelarveperioodil 2007-2013 Kesk- ja Ida-Euroopas kõige efektiivsemalt Euroopa Liidu struktuurifondide rahahttp://www.estlex.ee/?id=news&uudis=313 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=313 Toetuste kasutamise efektiivsust näitab eraldatud ja väljamakstud toetussummade vahe, mis on kõige parem Eestil, 19 protsenti. Leedul oli näitajaks 25 protsenti ja Lätil 26 protsenti. Eestis oli 2013. aasta lõpuks lepingutega kaetud ühtekokku 96 protsenti ja välja makstud 77 protsenti ELi poolt eraldatud toetuste mahust, näitab analüüs. Lähemalt saab lugeda siit. Uudised 2014-07-02T11:45:10+02:00 Üksnes hobuse, lamba või kitse sperma kogumiseks ja säilitamiseks kasutatava loomakasvatushoone või -rajatise ning seal hobuse, lamba või kitse pidamise, sealhulgas hobuse, lamba või kitse sperma kogumise, säilitamise, töötlemise ja väljastamise veterinaarnõuded, samuti lamba või kitse sperma kogumiseks, säilitamiseks, töötlemiseks ja väljastamiseks kasutatava muu ettevõtte veterinaarnõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=60825&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=60825&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-02T10:24:45+02:00 Vesiviljelusloomade pidamiseks kasutatava loomakasvatushoone, -rajatise ja loomade pidamiseks piiritletud ala ning seal vesiviljelusloomade pidamise veterinaarnõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=96481&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=96481&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-02T09:59:14+02:00 Sellise loomade pidamiseks kasutatava loomakasvatushoone ja -rajatise ning loomade pidamiseks piiritletud ala veterinaarnõuded, kus püsivalt peetakse või aretatakse loomi nende avalikuks näitamiseks ja rahvahariduseks, liigi säilitamiseks ning teaduslikeks alus- või rakendusuuringutekshttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=70299&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=70299&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-02T09:52:19+02:00 Sea või veise sperma kogumiseks ja säilitamiseks kasutatava loomakasvatushoone või -rajatise ning seal sea või veise pidamise, sealhulgas sea või veise sperma kogumise ja säilitamise, veterinaarnõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=48963&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=48963&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-02T09:33:24+02:00 Põllumajanduslindude aretuse eesmärgil pidamiseks ning haudemunade ja ööpäevaste tibude turustamise eesmärgil tootmiseks kasutatava loomakasvatushoone või -rajatise, seal lindude pidamise ning haudemunade ja ööpäevaste tibude tootmise veterinaarnõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=50404&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=50404&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-02T09:21:43+02:00 Meretöö seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137462&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137462&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-02T08:41:37+02:00 Teadmiste ja oskuste arendamise toetamise tingimused ja kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=95763&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=95763&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-02T08:30:22+02:00 Arendustöötajate kaasamise toetamise tingimused ja kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=96570&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=96570&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-02T08:22:00+02:00 Innovatsiooniosakute toetusmeetme tingimused ja kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=98175&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=98175&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-02T08:20:37+02:00 Riigikogu ei toetanud täna erakorralisel istungil õiguskantsler Indrek Tederi ettepanekut asuda muutma apteekide asutamisele seatud aastast piiranguthttp://www.estlex.ee/?id=news&uudis=312 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=312 Piirangu vastu on korduvalt sõna võtnud õiguskantsler Indrek Teder, kelle hinnangul rikuvad ravimiseaduses kehtestatud uued piirangud põhiseaduses sätestatud ettevõtlusvabadust ja võrdsuspõhiõigust. Lähemalt saab lugeda siit. Uudised 2014-07-01T16:40:17+02:00 Vedelkütuste kohta esitatavad keskkonnanõuded, biokütuste säästlikkuse kriteeriumid, vedelkütuste keskkonnanõuetele vastavuse seire ja aruandmise kord ning biokütuste ja vedelate biokütuste kasutamisest tuleneva kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise määramise metoodikahttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=133674&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=133674&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2014-07-01T13:27:35+02:00 Riigikogu algatas täna erakorralisel istungil valimisea langetamiseks põhiseadust muutva eelnõuhttp://www.estlex.ee/?id=news&uudis=311 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=311 Põhiseadust muutva eelnõuga soovivad algatajad anda kohalike volikogude valimistel hääletamise õiguse noortele alates 16. eluaastast, et kaasata noori inimesi senisest enam kohaliku elu arutamisse ja otsustamisse. Lähemalt saab lugeda siit. Uudised 2014-07-01T13:18:33+02:00 Riigikogu võttis täna vastu käibemaksuseaduse muutmise seadusehttp://www.estlex.ee/?id=news&uudis=310 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=310 Käibemaksuseaduse muutmise seaduse kohaselt ei saa tulevikus enam 50 protsendi ulatuses maha arvata sõiduautode ja nendega seonduvate kulude sisendkäibemaksu. Lähemalt saab lugeda siit Uudised 2014-07-01T13:11:43+02:00 I ja II kaitsekategooriana kaitse alla võetavate liikide loeteluhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=62743&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=62743&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2014-07-01T13:09:46+02:00 Riigikogu võttis vastu erakorralisel istungjärgul aktsiise tõstva seadusehttp://www.estlex.ee/?id=news&uudis=309 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=309 Riigikogu võttis erakorralisel istungjärgul vastu valitsuse algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse, alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse ning vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise seaduse. Alkoholi aktsiisimäär tõuseb seaduse kohaselt 2015. aastal 15 protsenti, ning 2016. aastal, 2017. aastal ja 2018. aastal 10 protsenti. Lähemalt saab lugeda siit.  Uudised 2014-07-01T13:07:33+02:00 Rehvidest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=123101&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=123101&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2014-07-01T12:47:36+02:00 Saasteainete heitkogused ja kasutatavate seadmete võimsused, millest alates on nõutav välisõhu saasteluba ja erisaastelubahttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137254&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137254&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2014-07-01T12:40:28+02:00 Salmonellooside tõrje eeskirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=133255&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=133255&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-01T11:27:50+02:00 Loomsete saaduste ja nende käitlemise, sealhulgas nendega kauplemise, veterinaarnõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=70100&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=70100&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-01T11:01:23+02:00 Nõuded loomade ja loomsete saaduste impordiks ettenähtud piiripunktile ja piiripunktide lahtioleku ajad, piiripunktide Euroopa Komisjoni loetellu kandmise ja sealt väljaarvamise alused, nõuded menetlusele ja menetlemise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=62276&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=62276&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-01T09:55:28+02:00 Imporditavate loomade ja loomsete saaduste veterinaarnõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=126089&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=126089&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-01T09:33:58+02:00 Põllumajandusloomade registerhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137449&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137449&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-01T08:52:58+02:00 Embrüote käitlemise üle peetavale arvestusele, embrüote käitlemisega tegelevale isikule ja embrüokogumisrühmale esitatavad nõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137438&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137438&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-07-01T08:10:23+02:00 Riigikogus toimub ka täna erakorraline istungjärk, kus plaanitakse vastu võtta kolmandale lugemisele saadetavad seadusemuudatused.http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=308 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=308 Teisipäeva keskpäeval algaval istungil võtab parlament tõenäoliselt vastu kuus seadusemuudatust. Lähemalt saab lugeda siit. Uudised 2014-07-01T07:11:44+02:00 Taimetervise registri põhimäärushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137448&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137448&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-06-30T16:25:21+02:00 Riigi toidu ja sööda käitlejate registri põhimäärushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137446&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137446&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-06-30T14:13:48+02:00 Ekspordiks ettenähtud loomade ja loomsete saaduste liikmesriikidevahelise veo kohta esitatavad veterinaarnõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=63800&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=63800&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-06-30T13:04:47+02:00 Riigikogu kogunes täna hommikul erakorralisele istungile, mille päevakorras on kuue eelnõu teine lugeminehttp://www.estlex.ee/?id=news&uudis=307 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=307 Lähemalt saab lugeda siit. Uudised 2014-06-30T10:55:38+02:00 Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=62252&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=62252&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-06-30T10:50:01+02:00 Ohtlike taimekahjustajate ja nende peremeestaimede Eestisse toimetamise ja riigisiseselt edasitoimetamise ning sordiaretuses, katsetes ja muus teadustöös kasutamise nõuded ja eriloa väljastamise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=81076&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=81076&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-06-30T09:23:43+02:00 Importimisel tehtava veterinaarkontrolli kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=65203&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=65203&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-06-30T08:36:12+02:00 Ühendusevälisest riigist Eestisse taime, taimse saaduse ja muu objekti toimetamiseks ettenähtud piiripunktide loetelu ning piiril asuvate piiripunktide ja tunnustatud sihtkohtade kohta esitatavad nõuded ning nende tunnustamise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=72605&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=72605&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-06-30T08:03:15+02:00 Justiitsministeerium kuulutas välja konkursi, et toetada vägivalla ohvrite abistamisega tegelevaid organisatsioonehttp://www.estlex.ee/?id=news&uudis=306 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=306 Konkursil võivad osaleda kõik Eestis registreeritud mittetulundusühingud, sihtasutused ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused. Toetuse fond on kokku 50 000 eurot. Lähemalt saab lugeda siit. Uudised 2014-06-30T07:03:15+02:00 Justiitsministeeriumi hallatav korruptsiooniveeb on alates 26. juunist avatud ka vene keeles.http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=305 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=305 Veebilehel saavad venekeelsed elanikud infot selle kohta, millised on erinevad korruptsioonivormid, tutvuda korruptsioonivastase strateegiaga, huvide konflikti-alase materjaliga ning huvide deklareerimise süsteemiga. Samuti leiab sealt nõuandeid, kuidas korruptsiooniohtu ära tunda ja selle korral käituda. Lähemalt saab lugeda siit. Uudised 2014-06-27T11:39:56+02:00 Justiitsministeeriumi ja Sisekaitseakadeemia koostöös korraldatud korrakaitseseadust ning majandustegevuse seadustiku üldosa seadust tutvustavad teabepäevadhttp://www.estlex.ee/?id=news&uudis=304 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=304 Ajavahemikus aprilli lõpust kuni mai lõpuni toimusid Tallinnas ja Tartus neli teabepäeva, kus anti riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste töötajatele ülevaade korrakaitseseaduse ja majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse jõustumisega kaasnevatest kõige olulisematest muudatustest. Lähemalt saab lugeda siit. Uudised 2014-06-27T08:45:47+02:00 Vedelkütuste kohta esitatavad keskkonnanõuded, biokütuste säästlikkuse kriteeriumid, vedelkütuste keskkonnanõuetele vastavuse seire ja aruandmise kord ning biokütuste ja vedelate biokütuste kasutamisest tuleneva kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise määramise metoodikahttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=133674&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=133674&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-06-27T08:25:28+02:00 Piiravate meetmete rakendamine seoses olukorraga Sudaanishttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137348&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137348&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-06-26T16:25:56+02:00 Piiravate meetmete rakendamine seoses olukorraga Lõuna-Sudaanishttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137349&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137349&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-06-26T16:24:51+02:00 Valitsus esitab riigikogule eelnõu, millega sätestatakse täpsem regulatsioon e-residendile digitaalse isikutunnistuse väljaandmiseks.http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=303 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=303 Välisriikides elavate välismaalaste kaasamiseks Eesti majanduse, teaduse ja hariduse arengusse luuakse neile e-residentsus, mis põhineb, erinevalt tavapärasest elukohariigist lähtuval määratlusel, digitaalsel identiteedil. Seda on võimalik tõendada digitaalse isikut tõendava dokumendiga – mitteresidendi digitaalse isikutunnistusega.   Uudised 2014-06-26T12:49:26+02:00 Kohtunikele väiksema pensioni maksmine on põhiseadusega vastuolushttp://www.estlex.ee/?id=news&uudis=302 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=302 Riigikogu võttis 2012. aasta lõpus vastu seadusemuudatused, mille järgi ei arvutata kohtunikupensioni enam ümber, kui muutub pensioni arvutamise aluseks olev palk. Selle asemel nägid muudatused ette, et kohtunikupensioni indekseeritakse iga aasta 1. aprilliks kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduses nimetatud kõrgeima palgamäära indeksiga. Lähemalt saab lugeda siit. Uudised 2014-06-26T11:28:30+02:00 Ajakiri Õiguskeelhttp://www.estlex.ee/?id=news&uudis=301 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=301 Ilmunud on ajakirja "Õiguskeel" uus number. Uudised 2014-06-25T11:48:52+02:00 Kaubandus-Tööstuskoda pani kokku ülevaate juulis jõustuvatest õigusaktidest, mis on ettevõtjate jaoks oluliseimad.http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=300 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=300 Juuli esimesel päeval jõustub üle 250 seadusemuudatust, kuid suurem osa neist ei mõjuta märkimisväärselt ettevõtjate igapäevaelu. Olulisemateks muudatusteks on töötamise registri käivitumine ning majandustegevuse registri  uuendamine, mis toob kaasa muudatusi ettevõtete majandustegevuse registreerimise ja tegevuslubade taotlemise osas. Lähemalt saab lugeda siit. Uudised 2014-06-25T11:41:37+02:00 Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137314&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137314&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-06-25T08:54:02+02:00 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1082/2006 "Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse (ETKR) kohta" rakendamise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=95751&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=95751&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-06-25T08:36:19+02:00 Veterinaarkorralduse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=31384&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=31384&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-06-20T10:27:42+02:00 Vanemahüvitise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=59145&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=59145&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-06-20T09:12:15+02:00 Töötuskindlustuse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=42578&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=42578&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-06-20T09:04:30+02:00 Riigikogu ööistungil võttis parlament vastu kümme seadust ning jõuti lõpetada viie eelnõu lugeminehttp://www.estlex.ee/?id=news&uudis=299 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=299 Lähemalt saab lugeda siit. Uudised 2014-06-20T07:43:26+02:00 Riikliku pensionikindlustuse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=44844&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=44844&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-06-19T16:09:01+02:00 Riigikogu võttis vastu karistusseadustiku muudatusedhttp://www.estlex.ee/?id=news&uudis=298 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=298 Eelnõuga muudetakse karistusseadustikus rohkemal või vähemal määral üle 200 kuriteo- või väärteokoosseisu, kehtetuks tunnistatakse 47 koosseisu ja juurde lisatakse 20 koosseisu. Väärteokoosseise tühistatakse üle 200, kokku tehakse muudatused 128 haruseaduses. Lähemalt saab lugeda siit. Uudised 2014-06-19T11:06:03+02:00 Riigikogu kiitis heaks lapsetoetusi suurendava seadusehttp://www.estlex.ee/?id=news&uudis=295 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=295 Valitsuse algatatud riiklike peretoetuste seaduse eelnõu kohaselt suureneb 1. jaanuarist universaalne lapsetoetus. Riik hakkab alates uuest aastast maksma kõigile pere esimestele ja teistele lastele senise 19,18 euro asemel 45 euro suurust toetust. Lähemalt saab lugeda siit. Uudised 2014-06-19T10:17:36+02:00 Käibemaksuseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=59152&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=59152&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-06-19T09:11:05+02:00 Meetme «Vooluveekogude seisundi parandamine» tingimused avatud taotlemise korralhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=123153&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=123153&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-06-19T08:35:32+02:00 Riigikogu esimees Eiki Nestor leiab töövõimereformi pole mõistlik edasi lükatahttp://www.estlex.ee/?id=news&uudis=294 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=294 Riigikogu esimees Eiki Nestor leiab, et palju kriitikat saanud töövõimetoetuse seaduse eelnõud ei peaks valitsusse tagasi saatma, sest vastasel juhul menetlemine veniks ning Euroopa Liidu abirahad ei pruugi õigel ajal kohale jõuda. Lähemalt saab lugeda siit. Uudised 2014-06-19T07:50:00+02:00 Söödakultuuride seemne kategooriad ning söödakultuuride seemne tootmise ja turustamise nõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=73584&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=73584&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-06-18T14:52:39+02:00 Teraviljaseemne kategooriad ning teraviljaseemne tootmise ja turustamise nõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=73583&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=73583&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-06-18T14:20:29+02:00 Õli- ja kiudtaimede seemne kategooriad ning õli- ja kiudtaimede seemne tootmise ja turustamise nõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=73581&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=73581&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-06-18T11:24:42+02:00 Peediseemne kategooriad ning peediseemne tootmise ja turustamise nõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=73580&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=73580&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-06-18T11:05:46+02:00 Puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali tootmise ja turustamise nõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=126738&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=126738&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-06-18T10:06:57+02:00 Dekoratiivkultuuride paljundusmaterjali tootmise ja turustamise nõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=73529&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=73529&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-06-18T09:44:00+02:00 Keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemi registreerimistunnistuses sisalduvate andmete loetelu ja tunnistuse vorm ning tunnistust andma pädeva asutuse määraminehttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=70258&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=70258&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-06-18T09:14:55+02:00 Kaja Kallas annab täna üle kahe aasta ette valmistatud eetikakoodeksi eelnõuhttp://www.estlex.ee/?id=news&uudis=293 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=293 Riigikogu liikme eetikakoodeksi loomiseks on kavas muuta riigikogu liikme staatuse seadust ja kehtestada eetikakoodeks seaduse lisana. Lähemalt saab lugeda siit. Uudised 2014-06-17T10:53:22+02:00 Saasteainete heitkogused ja kasutatavate seadmete võimsused, millest alates on nõutav välisõhu saasteluba ja erisaastelubahttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137254&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137254&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-06-17T09:55:22+02:00 Taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest ning taimekaitsevahenditest võetavate proovide kogused ja nende võtmise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137259&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137259&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-06-17T09:31:42+02:00 Riigikogu õiguskomisjonis jäi hääletus kooseluseaduse eelnõu esimesel lugemisel viigiseisuhttp://www.estlex.ee/?id=news&uudis=292 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=292 Õiguskomisjonis oli täna hääletusel ettepanek kooseluseaduse eelnõu homsel täiskogu istungil tagasi lükata ning see sai komisjonis viis poolt- ja viis vastuhäält. Seega ettepanek komisjonis toetust ei leidnud. Lähemalt saab lugeda siit. Uudised 2014-06-16T14:28:27+02:00 Kas kasutamata põhipuhkus saab rahaliselt hüvitadahttp://www.estlex.ee/?id=news&uudis=291 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=291 Töölepingu seaduse § 70 lõige 3 kohaselt ei ole töösuhte kestuse ajal puhkuse rahas või muudes hüvedes hüvitamine lubatud. Lähemalt saab lugeda siit. Uudised 2014-06-16T10:52:14+02:00 Justiitsminister Andres Anvelt kohtus täna Tartu Ülikooli esindajatega, et arutleda uue põhikirjaga seonduvaid muresidhttp://www.estlex.ee/?id=news&uudis=290 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=290 Tartu Ülikooli nõukogu arutab põhikirja muudatust esmaspäeval, 16. juunil. Lähemalt saab lugeda siit. Uudised 2014-06-13T16:39:45+02:00 Karistusseadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=42660&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=42660&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-06-12T13:52:34+02:00 Riigikogu võttis täna öösel vastu seitse seadust.http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=288 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=288 Lähemalt saab lugeda siit. Uudised 2014-06-12T09:50:02+02:00 Täna toimub Tallinna ülikoolis Eesti Advokatuuri 95. aastapäevale pühendatud kõnekoosolek, mille teema on «Inimene e-riigis».http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=287 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=287 Advokaadid, riigiametnikud, kohtunikud ja infotehnoloogiajuhid arutlevad kõnekoosolekul, milline on kodaniku seisund e-ühiskonnas, milline on advokaadi seisund, kas virtuaalne riik on lihtsam, odavam ja ohutum kui pärisriik ning kas kodanik saab e-riigis hakkama ilma kutseliste õigusnõustajate ja  eestkõnelejateta. Lähemalt saab lugeda siit. Uudised 2014-06-12T08:46:39+02:00 Riigikohus säilitas maaomanike ehitusõigusedhttp://www.estlex.ee/?id=news&uudis=286 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=286 2014. aasta veebruaris kirjutas vandeadvokaat Enno Heringson äärmiselt murettekitavast Tallinna Ringkonnakohtu lahendist, kus kohus analüüsis mõisteid «ehitusalune pindala» ja  «ehitisealune pind» ning leidis, et «…ei saa asuda seisukohale, et «ehitusalusel pindalal» PlanS tähenduses ja «ehitisealusel pinnal» EhS tähenduses peaks olema erisugune sisu.» Selline seisukoht oli tema hinnangul äärmiselt ebaõige, sest vastavad mõisted on olemuslikult täiesti erineva mahuga, muuhulgas lähtuvalt sellest, et planeerimine ja ehitamine on oma olemuselt täiesti erineva funktsionaalsusega. Lähemalt saab lugeda siit. Uudised 2014-06-12T08:04:22+02:00 Investeerimisühingu ja investeerimisühingu konsolideerimisgrupi riskijuhtimise, omavahendite ja kapitali adekvaatsuse kohta teabe avalikustamise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137189&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137189&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-06-10T15:51:22+02:00 Valiti Maailma Aasta Ettevõtjahttp://www.estlex.ee/?id=news&uudis=285 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=285 EY Maailma Aasta Ettevõtja konkursil osales 60 finalisti 51 erinevast riigist, teiste seas ka mullu Eesti Aasta Ettevõtjaks nimetatud BDG grupi omanik ning juht Priit Rebane. Lähemalt saab lugeda siit. Uudised 2014-06-10T14:33:13+02:00 Kohustuslikud lisatingimused lepingutele, mis käsitlevad eksporditehingute tagamist ühiselt teiste Euroopa Liidu liikmesriikide riiklike ekspordikrediidikindlustuse asutustegahttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137169&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137169&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-06-10T08:50:52+02:00 Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu liikmesriikide riiklike või riigi toetusel tegutsevate ekspordikrediidikindlustusega tegelevate kindlustusandjate eksporditagatiste andmisest teavitamise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137170&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137170&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-06-10T08:43:06+02:00 Õiguskantsler Indrek Teder tegi riigikogule ettepaneku viia ravimiseaduses sätestatud apteekide ajutised asutamispiirangud põhiseadusega kooskõllahttp://www.estlex.ee/?id=news&uudis=284 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=284 Õiguskantsleri hinnagul rikuvad ravimiseaduses kehtestatud piirangud apteegi tegevusloa väljaandmisel ja muutmisel põhiseadust. Lähemalt saab lugeda siit. Uudised 2014-06-09T16:20:17+02:00 Parlamendi õiguskomisjon otsustas täna napi häälteenamusega toetada ja saata riigikogu ette 40 saadiku algatatud kooseluseaduse eelnõuhttp://www.estlex.ee/?id=news&uudis=283 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=283 Enne esimesele lugemisele jõudmist arutab komisjon eelnõu veel kord sel neljapäeval. Pomerantsi sõnul on eelnõus nii palju juriidilisi küsitavusi, et praeguse arutelu pealt, mis oli väga põgus, oleks imelik sellega täiskogu ette minna. Lähemalt saab lugeda siit. Uudised 2014-06-09T14:43:35+02:00 13. juunil jõustuvad seoses EL-i tarbijaõiguste direktiivi ülevõtmisega Eesti õigusesse võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muudatusedhttp://www.estlex.ee/?id=news&uudis=282 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=282 Muudatused puudutavad peamiselt praegu kehtiva koduukselepingu (alates 13. juunist väljaspool äriruume sõlmitav leping) ning sidevahendi abil sõlmitava lepingu regulatsiooni, kuid mõneti ka teisi tarbijalepinguid. Lähemalt saab lugeda siit. Uudised 2014-06-06T14:42:48+02:00 Parlamendi õiguskomisjon alustab kooseluseaduse eelnõu arutamisthttp://www.estlex.ee/?id=news&uudis=281 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=281 Eelnõu annaks kõigile Eestis elavatele paaridele võimaluse oma kooselu registreerida. Selleks peaksid elukaaslased sõlmima notari juures kooselulepingu, kus tuleks valida varasuhe. Lähemalt saab lugeda siit. Uudised 2014-06-06T14:23:47+02:00 Väärteomenetluse seadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=48382&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=48382&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-06-05T13:48:35+02:00 Maksukorralduse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=46792&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=46792&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-06-05T13:39:23+02:00 Sotsiaalhoolekande seaduse, tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=136323&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=136323&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-06-04T11:28:21+02:00 Ravimiseaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=136231&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=136231&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-06-04T11:27:23+02:00 Kaitseliidu seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=136152&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=136152&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-06-04T11:26:07+02:00 Pakendiseaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=136151&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=136151&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-06-04T11:24:38+02:00 Korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=136209&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=136209&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-06-04T11:22:40+02:00 Ehitusseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=48256&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=48256&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-06-04T11:14:51+02:00 Justiitsministeerium saatis kooskõlastusringile seaduseelnõu, millega pikendatakse täitemenetluses nõude vabatahtliku täitmise tähtaega.http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=280 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=280 Praegu kehtiva seaduse järgi tuleb kohtutäituri kätte läinud võlg tasuda minimaalselt 10 päevaga, eelnõu järgi pikeneks see alates 2015. aastast 30 päevani. Lähemalt saab lugeda siit. Uudised 2014-06-04T10:41:55+02:00 Täna on Eesti lipu päevhttp://www.estlex.ee/?id=news&uudis=279 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=279 Täna möödub 130 aastat päevast, mil Otepää kiriklas pühitseti  Eesti üliõpilaste seltsi sinimustvalge lipp. Uudised 2014-06-04T09:22:07+02:00 Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=95886&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=95886&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-06-04T08:38:26+02:00 Riigikogu põhiseaduskomisjon peab teisipäeval avaliku istungi, kus kaalub valimisea langetamisthttp://www.estlex.ee/?id=news&uudis=278 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=278 Valimisea langetamine eeldab põhiseaduse muutmist ja selle algatamise õigus on vähemalt 21 riigikogu liikmel ja presidendil. Kehtiva seaduse kohaselt peab kohalike omavalitsuste valimistel hääletamiseks olema vähemalt 18-aastane. Lähemalt saab lugeda siit. Uudised 2014-06-03T11:51:07+02:00 Krediidiasutuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=136779&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=136779&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-06-03T10:08:21+02:00 Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=136778&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=136778&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-06-03T10:07:23+02:00 Toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=136789&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=136789&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-06-03T10:05:36+02:00 Avaliku teabe seaduse ja elektroonilise side seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=136915&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=136915&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-06-03T10:04:29+02:00 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=136914&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=136914&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-06-03T10:03:34+02:00 Pakendiseaduse ja pakendiaktsiisi seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=136891&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=136891&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-06-03T10:02:01+02:00 Käibemaksuseaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137023&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137023&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-06-03T10:00:24+02:00 Protokolli nr 15 ˮInimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni muutmise kohtaˮ ratifitseerimise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=136410&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=136410&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-06-03T08:45:26+02:00 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse ning korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=136916&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=136916&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-06-03T07:50:22+02:00 Halduskohtumenetluse seadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=125706&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=125706&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-06-02T14:11:48+02:00 Kriminaalmenetluse seadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=54036&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=54036&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-06-02T14:06:14+02:00