ESTLEX rss http://www.estlex.ee/ Uudised et-EE 2014-12-19EET17:05:42+02:002014-12-19EET17:05:42+02:00 1 http://www.estlex.ee/euudis/euudis_rss_est.gif ESTLEX Ravimite tootmise eeskirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139346&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139346&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-12-19T13:37:37+02:00 Kunstiteoste tellimise seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139343&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139343&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-12-18T23:39:00+02:00 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139344&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139344&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-12-18T23:36:17+02:00 Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139325&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139325&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-12-17T14:30:04+02:00 Erakorralise seisukorra seaduse, hädaolukorra seaduse ja Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139296&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139296&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-12-15T19:45:08+02:00 Sõjaväerelva, lahingutehnika, lahingumoona ning kaitseotstarbelise erivarustuse väljaveo ja sisseveo ning riigipiiri ületava sõjaväerelva ja laskemoona käitlemise ja üleandmise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139295&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139295&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-12-15T19:44:05+02:00 Maailma Kaubandusorganisatsiooni teenustekaubanduse üldlepingu lisa ˮEuroopa Ühendused ja nende liikmesriigid – erikohustuste koondloendˮ ratifitseerimise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139298&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139298&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-12-15T19:23:40+02:00 Töövõimetoetuse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139283&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139283&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-12-13T13:22:59+02:00 Sotsiaalhoolekande seaduse, tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning teiste seaduste muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139284&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139284&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-12-13T11:59:51+02:00 2014. aasta riigieelarve seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139285&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139285&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-12-13T11:55:09+02:00 Lennundusspetsialistide vanusele ja kvalifikatsioonile, nende koolitusele ja eksamineerimisele esitatavad nõuded ning lennundusspetsialistidele lennunduslubade väljaandmise ja välisriikides väljaantud lennunduslubade tunnustamise eeskirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=45164&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=45164&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-12-11T22:58:26+02:00 Veterinaarnõuded muude loomade, sperma, munarakkude ja embrüotega kauplemiselhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=96781&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=96781&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-12-08T20:51:58+02:00 Põllukultuuride geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemne ja seemnekartuli turustamiseks lubatud kogused 2015. aastakshttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139232&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139232&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-12-08T20:23:46+02:00 Riiklike peretoetuste seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=44464&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=44464&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-12-05T19:38:14+02:00 Lastekaitseseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139216&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139216&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-12-05T18:52:43+02:00 Kalandusturu korraldamise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139184&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139184&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-12-04T23:59:22+02:00 Kalandusturu korraldamise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139184&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139184&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-12-04T20:32:53+02:00 Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse, kinnistusraamatuseaduse ja abieluvararegistri seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139186&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139186&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-12-04T20:06:48+02:00 Sotsiaalmaksuseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139185&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139185&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-12-04T20:05:37+02:00 Ohtlike jäätmete saatekirja vorm ning saatekirja koostamise, edastamise ja registreerimise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=96584&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=96584&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-12-04T14:22:42+02:00 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139179&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139179&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-12-03T23:21:31+02:00 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139179&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139179&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-12-03T21:38:37+02:00 Külmutatud toidu käitlemise ja toidualase teabe esitamise nõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139183&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139183&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-12-03T21:35:57+02:00 Riiklike peretoetuste seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139178&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139178&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-12-03T21:30:33+02:00 Riikliku matusetoetuse seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139177&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139177&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-12-03T21:24:00+02:00 Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139180&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139180&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-12-03T21:23:03+02:00 Meetme „Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine“ tingimusedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=98374&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=98374&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-12-03T21:04:14+02:00 Meetme "Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine" alameetme "Kaasav, mitmekesine ja turvaline üldharidus" avatud taotlusvoorude raames antava struktuuritoetuse tingimused ja kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=99024&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=99024&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-12-03T20:56:45+02:00 Meetme «Õppijakeskse ja uuendusmeelse kutsehariduse arendamine ning elukestva õppe võimaluste laiendamine» avatud taotlemisel struktuuritoetuse andmise ja kasutamise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=123318&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=123318&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-12-03T20:51:16+02:00 Meetme "Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine" alameetme "Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus" avatud taotlusvoorude raames antava struktuuritoetuse tingimused ja kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=126403&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=126403&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-12-03T20:45:39+02:00 Toidupartii tähistamise nõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139167&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139167&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-12-03T13:47:07+02:00 Õli ja rasva ning neid sisaldava toidu koostisnõue eruukhappe sisalduse kohta ning nende analüüsimise meetod eruukhappe sisalduse kontrollimisekshttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139168&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139168&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-12-03T13:44:59+02:00 Kaseiini ja kaseinaatide koostis- ja kvaliteedinõuded, toidualase teabe esitamise nõuded ning proovide võtmise ja analüüsimise meetodidhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139169&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139169&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-12-03T13:42:07+02:00 Toidu ioniseeriva kiirgusega töötlemise ning sel viisil töödeldud toidu toidualase teabe esitamise nõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139170&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139170&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-12-03T13:36:15+02:00 Kondenspiimade ja piimapulbrite koostis- ja kvaliteedinõuded ning toidualase teabe esitamise nõuded, kondenspiimadest ja piimapulbritest proovide võtmise ja proovide analüüsimise meetodidhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139171&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139171&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-12-03T13:32:24+02:00 Riigipiiri seaduse, tolliseaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139149&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139149&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-12-01T23:25:16+02:00 Riigipiiri seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=11920&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=11920&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-12-01T22:50:48+02:00 Võlaõigusseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=43720&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=43720&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-11-28T16:25:43+02:00 Halduskohtumenetluse seadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=125706&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=125706&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-11-28T16:22:14+02:00 Kriminaalmenetluse seadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=54036&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=54036&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-11-28T16:12:33+02:00 Karistusseadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=42660&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=42660&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-11-28T16:07:58+02:00 Tsiviilkohtumenetluse seadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=70061&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=70061&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-11-28T15:53:43+02:00 Kutselise kalapüügi võimalused ja kalapüügiõiguse tasumäärad 2015. aastakshttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138914&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138914&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2014-11-28T15:18:51+02:00 Vee erikasutusõiguse tasumäärad veevõtu eest veekogust või põhjaveekihisthttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139023&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139023&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2014-11-28T15:12:55+02:00 Riigile kuuluva maavara kaevandamisõiguse tasumääradhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139024&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139024&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2014-11-28T15:04:16+02:00 Töötervishoiu ja tööohutuse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=31436&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=31436&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-11-28T14:59:41+02:00 Päästeteenistuse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=83875&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=83875&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-11-28T14:58:45+02:00 Kohaliku omavalitsuse korralduse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=8874&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=8874&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-11-28T14:56:04+02:00 Ajutised püügikitsendused, harrastuspüügiõiguse tasu ja püügivahendite piirarv harrastuskalapüügil 2015. aastalhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139115&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139115&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2014-11-28T14:55:59+02:00 Maakatastriseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=12646&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=12646&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-11-28T14:47:48+02:00 Muudatused käibemaksuseaduseshttp://www.estlex.ee/?id=news&uudis=352 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=352 Alates 1. detsembrist hakkab kehtima uus kord, millega piiratakse sõiduauto ning selle tarbeks kaupade ja teenustele ostmisel makstud käibemaksu mahaarvamist. Muudatustest saab lugeda põhjalikult siit. Loe ka käibemaksuseadust. Uudised 2014-11-26T23:57:01+02:00 Suure-Aru looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139069&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139069&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-11-26T13:30:52+02:00 Viitna maastikukaitseala kaitse-eeskirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139070&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139070&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-11-26T13:27:54+02:00 Suhkrutoodete koostis- ja kvaliteedinõuded ning toidualase teabe esitamise nõuded ja analüüsimise meetodidhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139065&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139065&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-11-25T22:41:36+02:00 Kohviekstrakti ja siguriekstrakti koostis- ja kvaliteedinõuded ning toidualase teabe esitamise nõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139066&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139066&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-11-25T22:32:01+02:00 Mee koostis- ja kvaliteedinõuded ning toidualase teabe esitamise nõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139067&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139067&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-11-25T22:20:53+02:00 Väikeelamute taastuvenergia kasutuselevõtu ja küttesüsteemide uuendamise toetuse kasutamise tingimused ja kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139073&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139073&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-11-25T22:09:18+02:00 Maksukorralduse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=46792&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=46792&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-11-23T14:34:35+02:00 Perekonnaseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=118317&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=118317&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-11-23T14:26:08+02:00 Töötuskindlustuse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=42578&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=42578&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-11-23T14:18:40+02:00 Avaliku teenistuse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=13738&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=13738&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-11-23T14:16:12+02:00 Nabala-Tuhala looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139022&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139022&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-11-23T10:48:12+02:00 Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja piirangute rakendamise tähtajad ning probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse piirnormidhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=126485&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=126485&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-11-23T10:19:39+02:00 III kaitsekategooria loomaliikide nimekiri, kuhu kuuluva liigi isendi surmamine väljaspool liigi kaitseks piiritletud ala on lubatudhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=62987&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=62987&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-11-22T12:17:30+02:00 Kannatanuabi.ee portaal koostöös valdkonna tunnustatud ekspertidega kutsuvad huvilisi osalema ja kaasa mõtlema/rääkima era-ja avaliku sektori koostööst tulenevatest korruptsiooniriskidesthttp://www.estlex.ee/?id=news&uudis=350 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=350 Sügisseminar toimub Tallinnas Meriton Grand & Spa hotellis: 19. novembril seminari II moodulil „Korruptsiooni vältimise parimad praktikad " Täpse kava ja esinejatega saate tutvuda ning registreerimise info leiate aadressilt: https://www.kannatanuabi.ee/et/seminar   Uudised 2014-11-21T15:04:32+02:00 Nõuded väetise koostisele väetise liikide kaupahttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139026&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139026&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-11-20T22:11:20+02:00 Süüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139010&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139010&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-11-19T22:57:24+02:00 Koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139011&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139011&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-11-19T22:42:49+02:00 Etendusasutuse seaduse ja rahvusooperi seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139012&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139012&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-11-19T21:36:23+02:00 Spordiseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138964&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138964&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-11-17T20:13:57+02:00 Ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Moldova vahelise assotsieerimislepingu ratifitseerimise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138967&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138967&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-11-17T20:04:41+02:00 Ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Gruusia vahelise assotsieerimislepingu ratifitseerimise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138966&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138966&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-11-17T20:03:38+02:00 Ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Ukraina vahelise assotsieerimislepingu ratifitseerimise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138965&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138965&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-11-17T20:02:28+02:00 Maapõueseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=64826&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=64826&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-11-14T22:18:10+02:00 Mõõteseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=61265&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=61265&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-11-14T22:16:39+02:00 Haldusmenetluse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=42556&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=42556&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-11-14T22:12:04+02:00 Tsiviilseadustiku üldosa seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=47610&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=47610&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-11-14T16:04:07+02:00 1981. aasta protokolliga muudetud EUROCONTROLi lennuliikluse ohutuse alast koostööd käsitleva rahvusvahelise konventsiooniga ning marsruudi navigatsioonitasusid käsitleva mitmepoolse kokkuleppega ühinemise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138949&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138949&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-11-14T15:00:18+02:00 Cartagena bioohutuse protokolli vastutust ja kahju hüvitamist käsitleva Nagoya – Kuala Lumpuri lisaprotokolli ratifitseerimise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138952&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138952&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-11-14T14:56:22+02:00 Toidulisandi koostis- ja kvaliteedinõuded ning toidualase teabe esitamise nõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138925&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138925&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-11-13T20:12:47+02:00 Proovide võtmise ja analüüsimise meetod külmutatud toidu temperatuuri kontrollimisekshttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138916&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138916&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-11-12T22:54:59+02:00 Proovide võtmise meetodid taimekaitsevahendite jääkide sisalduse määramiseks toidushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138917&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138917&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-11-12T22:52:37+02:00 Džemmi, želee, marmelaadi ja magustatud kastanipüree koostis- ja kvaliteedinõuded ning toidualase teabe esitamise nõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138911&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138911&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-11-12T14:30:01+02:00 Mahlatoodete koostis- ja kvaliteedinõuded ning toidualase teabe esitamise nõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138903&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138903&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-11-10T20:46:31+02:00 Kakao- ja šokolaaditoodete koostis- ja kvaliteedinõuded ning toidualase teabe esitamise nõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138904&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138904&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-11-10T20:28:08+02:00 Ajakirja „Õiguskeel“ uus numberhttp://www.estlex.ee/?id=news&uudis=351 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=351 Ilmunud on ajakirja „Õiguskeel“ 2014 aasta viimane number. Artiklitega saab tutvuda siin. Uudised 2014-11-07T11:18:40+02:00 Toiduga kokku puutuda lubatud materjalide ja esemete kohta esitatavad nõuded, nende gruppide kohta esitatavad erinõuded ning nimetatud materjalide ja esemete ohutuse katsetamise meetodidhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138877&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138877&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-11-06T22:17:59+02:00 Mittetulundusühingute seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=18666&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=18666&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-11-05T11:57:09+02:00 Pankrotiseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=53541&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=53541&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-11-05T11:50:03+02:00 Vabariigi Valitsuse seaduse ning Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138861&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138861&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-11-04T20:02:02+02:00 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 42 muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138860&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138860&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-11-04T19:59:49+02:00 Kalalaevade ohutusnõuded, sõidupiirkonnad ning vastavuse tunnistuse, vabastuse tunnistuse ja varustuse nimekirja vormidhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=65267&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=65267&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-11-03T19:41:59+02:00 LEADERi kohaliku arengu strateegia ettevalmistamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138661&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138661&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2014-11-02T13:29:23+02:00 Äriseadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=13997&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=13997&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-10-31T15:55:06+02:00 Täitemenetluse seadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=70060&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=70060&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-10-31T15:48:18+02:00 Erakooliseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=26036&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=26036&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-10-31T15:25:43+02:00 Puu- ja köögiviljasektorile erakorralise abina antav toetus, toetuse taotlemise ning toetuse taotluse menetlemise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138797&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138797&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-10-31T13:33:35+02:00 Autoriõiguse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=7671&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=7671&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-10-29T15:58:00+02:00 Autoriõiguse seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138764&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138764&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-29T15:42:31+02:00 Isikut tõendavate dokumentide seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138763&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138763&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-29T15:40:26+02:00 Toidu ekstraheerimislahusti suhtes esitatavad nõuded, ekstraheerimislahusti kasutamise tingimused ja viisid ning toidus lubatud jääksisalduse piirnormidhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138751&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138751&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-10-27T20:02:25+02:00 Eesti Vabariigi ja Maroko Kuningriigi vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138754&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138754&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-27T19:46:22+02:00 Maareformi seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=5580&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=5580&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-10-23T19:58:32+02:00 Käibemaksuseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=59152&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=59152&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-10-23T19:52:56+02:00 Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=29474&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=29474&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-10-23T19:48:23+02:00 Tehnoloogia arenduskeskuste toetamise tingimusedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138728&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138728&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-10-23T19:08:52+02:00 Ropka-Ihaste looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138693&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138693&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-10-20T19:57:56+02:00 Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse ning Euroopa Liidu kodaniku seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=136063&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=136063&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-20T13:37:40+02:00 Karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=136062&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=136062&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-20T13:36:47+02:00 Raudteeseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=136206&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=136206&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-20T13:35:30+02:00 Ravimiseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137131&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137131&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-20T13:16:54+02:00 Käibemaksuseaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137126&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137126&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-20T13:16:04+02:00 Ülemaailmse Postiliidu 25. kongressi lõppaktide ratifitseerimise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137094&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137094&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-20T13:14:57+02:00 Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137091&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137091&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-20T13:14:10+02:00 Individuaalse töövaidluse lahendamise seaduse, töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137090&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137090&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-20T13:12:38+02:00 Eesti lipu seaduse § 6 muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137089&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137089&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-20T13:11:23+02:00 Veterinaarkorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137125&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137125&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-20T13:10:12+02:00 Riigihangete seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=80624&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=80624&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-10-19T14:28:33+02:00 Korruptsioonivastane seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=130260&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=130260&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-10-19T14:18:37+02:00 Korteriühistuseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=15404&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=15404&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-10-19T14:03:51+02:00 Autojuhi kutseoskusnõuete, ametikoolituse eeskirja, koolituskursuse õppekavade ja koolitustunnistuse vormi kehtestaminehttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=38490&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=38490&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-10-16T21:37:41+02:00 LEADERi kohaliku arengu strateegia ettevalmistamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138661&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138661&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-10-16T20:40:29+02:00 Toetuse andmise tingimused investeeringuteks raudteepeatuste ühendamiseks erinevate liikumisviisidegahttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138664&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138664&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-10-16T20:35:00+02:00 Kooseluseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138648&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138648&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-16T13:05:05+02:00 Tööstus- ja teenindusettevõtja investeeringu toetamise tingimused ja kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=131221&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=131221&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-10-15T15:07:58+02:00 Audru poldri looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138641&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138641&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-10-15T14:45:49+02:00 Looma tekitatud kahju hindamise metoodika, kahju hüvitamise täpsustatud ulatus ja hüvitamise kord ning kahjustuste vältimise abinõudele tehtud kulutuste hüvitamise täpsustatud ulatus ja kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=96478&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=96478&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-10-13T21:32:45+02:00 Kodakondsuse seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137311&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137311&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-13T11:05:52+02:00 Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137314&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137314&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-13T11:05:05+02:00 Tallinna Tehnikaülikooli seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137312&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137312&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-13T11:04:18+02:00 Majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse ning korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137459&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137459&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-13T11:02:50+02:00 Ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ning teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137499&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137499&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-13T11:01:33+02:00 Meretöö seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137462&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137462&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-13T10:52:31+02:00 Perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137461&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137461&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-13T10:51:50+02:00 Kohtute seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137316&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137316&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-13T10:50:58+02:00 Ravimiseaduse § 20 täiendamise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137315&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137315&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-13T10:49:57+02:00 Maamaksuseaduse ning koduomanikke maamaksust vabastava maamaksuseaduse muutmise seaduse, maamaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137511&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137511&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-13T10:49:00+02:00 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137313&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137313&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-13T10:47:56+02:00 Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vahelise rahvusvahelise maksukuulekuse parandamise ja FATCA rakendamise kokkuleppe ratifitseerimise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137466&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137466&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-13T10:46:57+02:00 Kriminaalmenetluse seadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137317&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137317&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-13T10:46:02+02:00 Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137460&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137460&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-13T10:44:56+02:00 Ruumiandmete seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137522&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137522&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-13T10:43:58+02:00 Jäätmeseaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137519&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137519&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-13T10:43:06+02:00 Jäätmeseaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137521&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137521&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-13T10:42:13+02:00 Tulumaksuseaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137501&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137501&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-13T10:39:32+02:00 Kalapüügiseaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137500&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137500&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-13T10:37:48+02:00 Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137463&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137463&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-13T10:34:15+02:00 Hasartmängumaksu seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137518&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137518&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-13T10:32:28+02:00 Riiklike peretoetuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137512&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137512&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-13T10:26:25+02:00 Riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137560&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137560&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-13T10:24:14+02:00 Meresõiduohutuse seaduse täiendamise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137464&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137464&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-11T23:52:22+02:00 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137567&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137567&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-11T23:50:23+02:00 Toiduseaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138587&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138587&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-10T13:28:08+02:00 Ülikooliseaduse ja veterinaarkorralduse seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138588&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138588&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-10T13:25:06+02:00 Põllumajandustootja asendamise toetushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138593&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138593&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-10-10T12:57:23+02:00 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja liiklusseaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138575&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138575&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-07T22:10:06+02:00 Ravikindlustuse seaduse ning töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138574&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138574&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2014-10-07T21:50:45+02:00 Transpordi infrastruktuuri arendamine perioodil 2014–2020http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138547&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138547&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-10-06T22:45:47+02:00 Energiamärgise vorm ja väljaandmise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=133082&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=133082&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-10-03T14:08:15+02:00 Riigivastutuse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=41836&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=41836&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-10-02T20:41:04+02:00 Vangistusseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=36866&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=36866&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-10-02T20:39:55+02:00 Jälitustoimingust teavitamise ja jälitustoimiku tutvustamise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=131998&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=131998&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-10-02T14:58:01+02:00 Töölepingu seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=97692&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=97692&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-10-02T14:47:27+02:00 Ohtlike jäätmete saatekirja vorm ning saatekirja koostamise, edastamise ja registreerimise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=96584&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=96584&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2014-09-30T14:04:55+02:00 Kivististe kaitse alla võtminehttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138385&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138385&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2014-09-30T13:55:07+02:00 Täpsustatud nõuded veekogu paisutamise, paisutamisega seotud keskkonnaseire, vee-elustiku kaitse, paisu, paisutuse likvideerimise ja veetaseme alandamise kohta ning ökoloogilise miinimumvooluhulga määramise metoodikahttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138401&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138401&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2014-09-30T13:51:04+02:00 Esmaspäevast reedeni tähistatakse Eestis õigusemõistmise nädalat.http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=348 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=348 Õigusemõistmise nädalal räägitakse kohtumõistmise käekäigust, kuulutatakse välja õigusteemaliste õpilastööde konkurss, jagatakse tasuta õigusnõu ja peetakse maha iga-aastane õigusteadlaste konverents. Lähemalt saab lugeda siit. Uudised 2014-09-30T07:56:49+02:00 Õigusemõistmise nädala raames pakub Õigusteenuste Büroo 1. oktoobril tasuta õigusnõustamist.http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=347 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=347 SA Õigusteenuste Büroo juristid annavad kolmel päeval kuues Eesti kohtumajas soovijatele tasuta õigusnõu. Lähemalt saab lugeda siit. Uudised 2014-09-29T15:06:11+02:00 Õiguskantsler annab oma hinnangu korrakaitseseaduses sätestatud alkoholi tarvitamise lubamise kohta.http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=346 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=346 Õiguskantsleri büroole on neile laekunud kaks avaldust, milles palutakse õiguskantsleril hinnata, kas kohaliku omavalitsuse poolt vastuvõetud määrused, mis piiravad alkoholi tarvitamist teatud aladel, on kooskõlas korrakaitseseaduse paragrahvi 55 punktiga 5. Lähemalt saab lugeda siit. Uudised 2014-09-29T07:49:54+02:00 Justiitsministeerium algatas korrakaitseseaduse muutmise eelnõu.http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=345 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=345 Justiitsministeerium algatas eelnõu, millega keelatakse avalikus kohas alkoholi tarbimine ning nähakse omavalitsustele ette võimalus täpsustada kohad ja üritused, kus see oleks lubatud. Muudatuse eesmärk on viia juulist jõustunud korrakaitseseaduse avalikku alkoholitarbimist lubav olukord vastavusse ühiskonna ootuste ja inimeste harjumuspärase käitumisega. Lähemalt saab lugeda siit. Uudised 2014-09-28T08:42:55+02:00 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=47656&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=47656&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-09-26T22:18:47+02:00 Jäätmeseaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137519&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137519&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-09-26T22:11:05+02:00 Taime, taimse saaduse ja muu objekti ühendusevälisest riigist või selle piirkonnast Eestisse toimetamise keeldhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=62857&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=62857&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-09-26T09:25:30+02:00 Ohtlike taimekahjustajate nimekirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=63558&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=63558&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-09-26T09:20:53+02:00 Nõuded taime, taimse saaduse või muu objekti päritolu, omaduste ja töötlemisviisi kohta taime, taimse saaduse või muu objekti tootmisel, ladustamisel, ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamisel ja turustamisel või muul etapilhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=63560&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=63560&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-09-26T09:15:02+02:00 Kaitstava piirkonna taimetervisenõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=69973&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=69973&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-09-26T09:10:08+02:00 Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide kontrollimise kord nende ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise korralhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=82119&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=82119&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-09-26T09:05:46+02:00 Taimetervise järelevalvetoimingu tegemise eest võetava tunnitasu määr ning taimetervise järelevalvetoimingu tegemiseks kasutatava ametisõiduki transpordikulu määr 2014. aastalhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=135398&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=135398&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-09-26T09:00:24+02:00 Fütosanitaarsertifikaadi sisu- ja vorminõuded ning fütosanitaarsertifikaadi väljastamise, asendamise ja säilitamise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=62861&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=62861&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-09-26T08:30:42+02:00 Euroopa Liidu standardmääradele vastavad ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatava kaubasaadetise taimetervise järelevalve tasu määradhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=72454&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=72454&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-09-26T08:12:43+02:00 Riigikohus peatas Lääne-Virumaa valdade avaldusel jäätmeseaduse muutmise seaduse jõustumise.http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=343 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=343 Riigikogus 19. juunil vastu võetud ja algselt 1. oktoobrist kehtima pidanud hakkama seaduse üks eesmärkidest oli seletuskirja alusel «kaotada olukord, kus kohaliku omavalitsuse üksus muutub jäätmevaldaja ehk kodaniku või lõpptarbija kaitsjast tema ärakasutajaks». Seletuskirja järgi on teadaolevalt seni praktikas rakendanud jäätmevedu läbi MTÜ vaid üks kohalik omavalitsus, Tallinna linn. Vallad on seisukohal, et seaduse on vastuolus põhiseaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse (KOV) enesekorraldusõigusega. Lähemalt saab lugeda siit.   Uudised 2014-09-26T07:41:23+02:00 Rahandusministeerium saatis valitsusele kinnitamiseks riigilõivuseaduse muutumise eelnõu.http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=342 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=342 Eelnõu järgi tõuseb kodaniku passi ja välismaalase passi riigilõiv praeguselt 28,76 eurolt 40 euroni, ID-kaardi riigilõiv 24,28 eurolt 25 euroni ning elamisloakaart 30,67 eurolt 35 euroni. ID-kaardi ja passi korraga taotlemisel on praegu riigilõiv 38,34 eurot, mis tõuseb eelnõu järgi 50 euroni. Lähemalt saab lugeda siit Uudised 2014-09-25T13:40:05+02:00 Väärteomenetluse seadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=48382&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=48382&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-09-25T13:18:45+02:00 Pärimisseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=83822&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=83822&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-09-25T13:14:50+02:00 Riigilõivuseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=121393&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=121393&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-09-25T13:07:50+02:00 Tee-ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138404&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138404&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-09-23T16:24:39+02:00 Esimesest oktoobrist jõustuvas liikluskindlustuse seaduses on muudatusi, mis puudutavad nii autojuhte, kindlustusseltse aga ka riigiasutusi.http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=341 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=341 Uus seadus annab Maanteeametile õiguse peatada registrikanne liiklusregistris sõidukitel, mis ei ole kahe aasta jooksul omanud kehtivat ülevaatust ega liikluskindlustust. Kuigi uus liiklusseadus hakkab kehtima 1.10.2014, siis kõige olulisem muudatus kliendi jaoks, milleks on oma kindlustusandja hüvitamine,  jõustub järgmise aasta esimesest jaanuarist. Lähemalt saab lugeda siit. Uudised 2014-09-23T15:59:05+02:00 Riigikogu põhiseaduskomisjon saatis kooseluseaduse küsimuses rahvahääletust ette nägeva otsuse-eelnõu 7. oktoobril riigikogu istungile.http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=340 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=340 Põhiseaduskomisjonis toetas otsuse-eelnõu esimese lugemise läbiviimist 7. oktoobri riigikogu istungil, mil on päevakorras ka 40 riigikogu liikme poolt algatatud kooseluseaduse eelnõu teine lugemine. Lähemalt saab lugeda siit. Uudised 2014-09-22T16:53:27+02:00 Avaliku teenistuse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=130342&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=130342&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-09-22T16:02:49+02:00 Ehitusseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=48256&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=48256&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-09-22T15:47:11+02:00 Eesti Juristide Liit kutsub tasuta õigusnõustamisele.http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=339 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=339 Alates esmaspäevast, 22. septembrist tegutseb Tallinna Linnakantselei teenindussaalis taas üliõpilaste tasuta õigusabi büroo. Teisipäeval, 23. septembril kella 10-14 korraldab aga Eesti Juristide Liit ühekordse ettevõtmisena Tallinna Lasnamäe Linnaosa Valitsuse saalis (Pallasti 54) Õigusapteegi. Lähemalt saab lugeda siit. Uudised 2014-09-18T16:08:24+02:00 Justiitsministeerium arutab läbi ettepanekud, mis tulid korrakaitseseaduse avaliku alkoholitarbimise lubamise küsimuses.http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=338 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=338 Justiitsministeerium küsis augusti lõpus kõigilt, kes antud teemal arvamust avaldada soovisid, sisulisi ettepanekuid avalikus kohas alkoholitarbimist puudutavale küsimusele. Kokku saadeti üleskutsele teha seaduse osas ettepanekuid 56 vastust, millest 45 olid kodanike, 4 omavalitsuste ning ülejäänud erinevate sihtasutuste ja mittetulundusühingute pöördumised, kes tundsid muret avaliku alkoholitarvitamise mõju pärast ühiskonnale. Lähemalt saab lugeda siit Uudised 2014-09-17T12:30:42+02:00 Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse andmisest avalikkuse teavitamise, toetusest rahastatud objektide tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138309&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138309&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-09-16T09:20:02+02:00 Ahja jõe ürgoru maastikukaitseala kaitse-eeskirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138310&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138310&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-09-16T08:36:06+02:00 Ravimiseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=65213&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=65213&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2014-09-12T08:27:45+02:00 Puu- ja köögiviljasektorile erakorralise abina antav toetus, toetuse taotlemise ning toetuse taotluse menetlemise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138298&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138298&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-09-12T08:06:14+02:00 Justiitsministeerium korraldab 18. septembril rahvusvahelise õigusmõjude analüüsi kaasamisseminari.http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=337 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=337 Seminaripäeva põhirõhk on silmapaistval rahvusvahelisel õigusmõjude analüüsi praktikal ja Eesti õigusmõjude analüüsi süsteemi arenguvõimalustel. Lähemalt saab lugeda siit.  Uudised 2014-09-10T16:30:27+02:00 Eesti Juristide Liit tegi tänase avaistungi eel riigikogule pöördumise, milles kutsub üles riigikogu eetikakoodeksit vastu võtma.http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=336 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=336 Seni ei ole riigikogu vastu võtnud enda tegevuse eetikareegleid. Raske on nõuda eetilist tegutsemist ühiskonnaliikmetelt, kui seadusandja ise ei saavuta nende reeglite kokkulepet. Samuti ootavad juristid riigikogult lobireeglite läbipaistvat ja selgesõnalist sätestamist seaduse tasemel. Lähemalt saab lugeda siit. Uudised 2014-09-08T12:12:45+02:00 Täna kell 15.00 on Riigikogu VIII istungjärgu avaistung.http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=335 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=335 Kõnega esinevad Riigikogu esimees Eiki Nestor ja Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves. Pärast pidulikku osa kinnitatakse esimese töönädala päevakord. Uudised 2014-09-08T08:11:58+02:00 Väikesadamate võrgustiku väljaarendamise toetamise tingimused ja kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138258&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138258&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2014-09-05T10:29:27+02:00