ESTLEX rss http://www.estlex.ee/ Uudised et-EE 2015-09-02EEST13:29:57+02:002015-09-02EEST13:29:57+02:00 1 http://www.estlex.ee/euudis/euudis_rss_est.gif ESTLEX Plahvatusohutsoonide määramise nõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141676&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141676&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2015-08-29T12:41:32+02:00 Satelliit- ja GPS-jälgimissüsteemi kaudu esitatavate andmete nimistu, andmete esitamise sagedus ja kord ning nõuded jälgimisseadme ja selle kasutamise kohtahttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141809&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141809&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-08-28T16:30:16+02:00 Innovatsiooniklastri toetushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141799&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141799&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-08-27T16:31:41+02:00 Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondadeshttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141784&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141784&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-08-25T15:21:36+02:00 Head taasiseseisvumispäeva!http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=380 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=380 Uudised 2015-08-21T09:29:27+02:00 Puu- ja köögivilja turustamisstandarditele vastavuse järelevalve täpsem kord ning turustamisstandarditele vastavuse järelevalve erikord jaemüügi etapilhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141726&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141726&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-08-14T11:14:58+02:00 Esmatasandi tervisekeskuste kaasajastaminehttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141728&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141728&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-08-14T10:20:46+02:00 Äriseadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=13997&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=13997&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-08-07T18:33:51+02:00 Kinnipeetavale õppimise eest tasu maksmise määrad ning tasu arvutamise ja maksmise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=82018&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=82018&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-08-07T16:47:18+02:00 Vangistusseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=36866&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=36866&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-08-07T16:46:33+02:00 Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=75571&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=75571&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-08-06T17:51:09+02:00 Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu või -augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja ümberehitamise ehitusprojekti kohta, puurkaevu või -augu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, ümberehitamise, lammutamise ja konserveerimise korra ning puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- või kasutusteatise, puurimispäeviku, salvkaevu ehitus- või kasutusteatise, puurkaevu või -augu ja salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu või -augu ja salvkaevu lammutamise teatise vormidhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141394&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141394&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2015-07-31T17:08:02+02:00 Nõuded ehitusprojektilehttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141456&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141456&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2015-07-31T17:04:04+02:00 Auto, mootorratta, mopeedi ja nende haagiste tüübikinnituse, üksiksõiduki kinnituse ja ümberehituse tingimused, nõuded ja kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=126725&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=126725&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-07-31T12:20:54+02:00 Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141615&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141615&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-07-31T10:43:38+02:00 Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141616&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141616&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-07-31T10:15:57+02:00 Vedurijuhi eksamineerimise kord1http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=133680&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=133680&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-07-28T13:40:53+02:00 Koolipuuvilja ja -köögivilja toetushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141524&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141524&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-07-28T12:57:13+02:00 Koolipiimatoetushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141525&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141525&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-07-28T12:49:47+02:00 Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine teekaardi aluselhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141508&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141508&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-07-27T13:24:08+02:00 Nõuded ehitusprojektilehttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141456&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141456&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-07-17T16:10:00+02:00 Auditi kohustusega seadmed ja nõuded auditile ning auditi tulemuste esitamiselehttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141454&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141454&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-07-17T15:29:28+02:00 Jätkuva lennukõlblikkuse kirjetes esitatud andmete loetelu, dokumenteerimise kord ja kirjete säilitamise tähtaeghttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141448&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141448&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-07-16T18:14:30+02:00 Ilmunud on ajakirja Riigikogu Toimetised uus number – RiTo, 31, 2015http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=379 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=379 RiTo nr. 31 sisaldab kokku 19 artiklit, sealhulgas Riigikogu fraktsioonide esindajate vestlusringi Eesti inimvara olukorrast ning kolme eelretsenseeritud artiklit. Ajakirjas ilmunud artiklitega saab tutvuda siin. Uudised 2015-07-15T15:54:01+02:00 Elektriseadmele esitatavad ohutuse nõuded ning elektriseadmele ja elektripaigaldisele esitatavad elektromagnetilisele ühilduvuse nõuded ja vastavushindamise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141420&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141420&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-07-14T21:39:49+02:00 Toetuse andmise tingimused meetme "Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilimine ning taastamine" tegevuse "Vooluveekogude tervendamine" jaoks avatud taotlemise korralhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141396&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141396&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-07-13T20:15:55+02:00 Kindlustustegevuse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141317&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141317&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-07-07T09:52:13+02:00 Ajakirja „Juridica“ uus numberhttp://www.estlex.ee/?id=news&uudis=378 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=378 Ilmunud on ajakirja „Juridica“ uus number. Antud ajakirja autorid käsitlevad kliendiandmete kogumist ja kasutamist, tellimata kauba saatmist, tarbijakrediidi reklaamimist ja sellise krediidi kulude piiramist. Lugeda saab ka sellistel teemadel nagu isikuandmete avaldamisest kohtulahendites ja liisingulepingu ülesütlemise tagajärgedest. Uus Juridica on leitav siit. Uudised 2015-07-07T09:41:59+02:00 Kindlustustegevuse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141317&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141317&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-07-06T22:51:09+02:00 Maapõueseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141319&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141319&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-07-06T22:35:30+02:00 Investeerimisfondide seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141318&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141318&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-07-06T21:53:06+02:00 Euroopa Kosmoseagentuuri asutamise konventsiooniga ühinemise ning Eesti Vabariigi valitsuse ja Euroopa Kosmoseagentuuri vahelise Eesti ühinemist Euroopa Kosmoseagentuuri asutamise konventsiooniga käsitleva kokkuleppe ratifitseerimise ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Kosmoseagentuuri vahelise Euroopa koostööriigi kokkuleppe ratifitseerimise seaduse kehtetuks tunnistamise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141321&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141321&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-07-06T18:01:18+02:00 Õiguskantsleri Kantselei õigusteenistus andis vastuse lasteaiatöötajate selgitustaotluselehttp://www.estlex.ee/?id=news&uudis=377 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=377 Õiguskantsleri Kantselei õigusteenistus andis vastuse lasteaiatöötajate selgitustaotlusele, milles küsiti, kas lasteaia kodukorras on võimalik reguleerida lapsele lasteaeda järele tulemise küsimusi. Täpsemalt sooviti teada, kas lasteaia kodukorras võib sätestada, mis tingimustel võib lapsele lasteaeda järele tulla tema alaealine pereliige. Samuti küsiti, kas lapsel on lubatud iseseisvalt lasteaias käia. Antud teema kohta saab lugeda siit. Uudised 2015-07-03T16:05:44+02:00 Rahvusvahelise eraõiguse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=47611&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=47611&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-07-03T16:01:06+02:00 Karistusseadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=42660&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=42660&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-07-03T15:35:46+02:00 Paljundusmaterjali mikropaljundamise ja laboratooriumi nõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=74267&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=74267&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-07-03T12:03:33+02:00 Liikluse ohutustehnika ja õnnetuste analüüsimise koolituskursuse õppekavahttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141284&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141284&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-07-03T10:15:56+02:00 Liiklusohutuse auditeerimise tingimused ja nõuded auditi tegemiselehttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141289&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141289&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-07-03T10:10:16+02:00 Eesti Vabariigi põhiseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=7020&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=7020&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-07-01T15:21:17+02:00 Krediidiasutuste seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=29486&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=29486&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-07-01T15:14:20+02:00 Riigi õigusabi osutaja määramiseks taotluse esitamise ning e-toimiku süsteemi kaudu riigi õigusabi tasu ja kulude kindlaksmääramiseks dokumentide esitamise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=135253&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=135253&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-07-01T15:10:11+02:00 Riikliku pensionikindlustuse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=44844&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=44844&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-07-01T15:06:25+02:00 Planeerimisseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140029&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140029&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-07-01T15:04:09+02:00 Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loeteluhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=71250&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=71250&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2015-07-01T12:21:09+02:00 Veeseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=11370&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=11370&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2015-07-01T11:59:09+02:00 Kalavarudele ja veetaimedele tekitatud kahju hüvitamise määrad, arvutamise alused ja metoodika ning tekitatud kahju arvutamise akti vormhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141177&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141177&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2015-07-01T11:47:32+02:00 Ehitisele esitatavad tuleohutusnõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141008&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141008&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2015-07-01T11:44:48+02:00 Hoone energiatõhususe miinimumnõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141013&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141013&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2015-07-01T11:32:18+02:00 Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141211&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141211&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2015-07-01T11:28:17+02:00 Riiklike peretoetuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141242&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141242&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-06-29T23:31:11+02:00 Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning teiste seaduste muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141227&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141227&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-06-29T23:20:26+02:00 Sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141226&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141226&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-06-29T20:18:11+02:00 Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141243&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141243&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-06-29T19:45:34+02:00 Veeseaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141213&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141213&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-06-29T19:27:08+02:00 Tee ohutuse määramise tingimused ja nõuded tee ohutuse määramiselehttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141208&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141208&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-06-29T19:24:23+02:00 Tee ohutuse kontrollimise tingimused ja nõuded tee ohutuse kontrollimiselehttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141209&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141209&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-06-29T19:21:30+02:00 Võlaõigusseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=43720&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=43720&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-06-26T15:00:24+02:00 Kriminaalmenetluse seadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=54036&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=54036&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-06-26T14:49:58+02:00 Lambarümpade kvaliteediklasside täpsemad nõuded ning lambarümpade nõuetele vastavuse määramise ulatus ja kord ning lambarümpade kvaliteediklasside määramiseks tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141172&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141172&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-06-25T20:08:32+02:00 Searümpade kvaliteediklasside täpsemad nõuded ning searümpade nõuetele vastavuse määramise ulatus, meetodid ja kord ning searümpade kvaliteediklasside määramiseks tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141173&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141173&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-06-25T20:04:35+02:00 Veiserümpade kvaliteediklasside täpsemad nõuded ning veiserümpade nõuetele vastavuse määramise ulatus ja kord ning veiserümpade kvaliteediklasside määramiseks tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141174&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141174&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-06-25T20:00:10+02:00 Head võidupüha ning ilusat jaanipäeva!http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=375 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=375 Uudised 2015-06-25T10:35:18+02:00 Liiklusseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=123130&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=123130&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-06-19T14:19:18+02:00 Tsiviilseadustiku üldosa seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=47610&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=47610&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-06-19T14:17:16+02:00 Põhikooli- ja gümnaasiumiseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=123090&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=123090&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-06-19T14:12:41+02:00 Korteriomandiseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=38824&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=38824&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-06-19T14:11:03+02:00 Kriminaalmenetluse seadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=54036&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=54036&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-06-19T14:08:46+02:00 Võlaõigusseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=43720&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=43720&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-06-19T14:05:33+02:00 Sotsiaalhoolekande seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=13907&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=13907&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-06-19T14:01:18+02:00 Teadmussiirde ja teavituse toetushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141129&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141129&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-06-18T16:33:42+02:00 Looduskaitseseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=62425&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=62425&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-06-17T15:12:18+02:00 Riigivastutuse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=41836&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=41836&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-06-16T11:20:50+02:00 Hoone keskmise ehitusmaksumuse hindamise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141091&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141091&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-06-16T10:26:31+02:00 Mootorsõidukijuhi ja mootorsõiduki juhtimisõiguse taotleja ning trammijuhi ja trammi juhtimisõiguse taotleja tervisekontrolli tingimused ja kord ning tervisenõuded, sealhulgas meditsiinilised vastunäidustused, mille korral mootorsõiduki ja trammi juhtimine ei ole lubatudhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=126827&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=126827&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-06-16T10:09:57+02:00 Jätkuvat lennukõlblikkust tagava organisatsiooni sertifikaadi väljaandmise, muutmise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=117224&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=117224&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-06-12T10:00:12+02:00 Euroopa Liidu liikmesriigile teabe ja jälitustoiminguga kogutud teabe edastamise vormhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141071&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141071&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-06-12T09:42:27+02:00 Liikluskindlustuse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=136569&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=136569&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-06-10T11:38:01+02:00 Pankrotiseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=53541&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=53541&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-06-10T11:25:32+02:00 Täitemenetluse seadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=70060&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=70060&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-06-10T11:12:35+02:00 Kalalaeva sadamasse tulekust ning pardal olevatest kalakogustest teatamise aeg, kord ja esitatavate andmete nimistuhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141048&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141048&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-06-10T10:12:55+02:00 Täiskasvanute koolituse seaduse täiendamise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141053&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141053&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-06-09T18:53:31+02:00 Vedelkütuste kohta esitatavad keskkonnanõuded, biokütuste säästlikkuse kriteeriumid, vedelkütuste keskkonnanõuetele vastavuse seire ja aruandmise kord ning biokütuste ja vedelate biokütuste kasutamisest tuleneva kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise määramise metoodikahttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=133674&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=133674&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-06-09T18:45:03+02:00 Hoone energiatõhususe arvutamise metoodikahttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141030&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141030&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-06-08T20:02:18+02:00 Nõuded välitingimustes kasutatavale seadmele lähtuvalt selle tekitatavast mürast ja selle seadme vastavushindamiselehttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141032&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141032&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-06-08T19:58:51+02:00 Lennueelse ülevaatusega seotud tegevusedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141033&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141033&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-06-08T19:55:48+02:00 Tööturuteenuste ja -toetuste seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=71544&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=71544&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-06-08T15:45:10+02:00 Meresõiduohutuse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=45019&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=45019&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-06-08T14:31:26+02:00 Loomatauditõrje seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=31309&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=31309&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-06-07T23:29:49+02:00 Loomakaitseseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=39416&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=39416&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-06-07T23:02:49+02:00 Perekonnaseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=118317&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=118317&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-06-07T13:09:15+02:00 Toote nõuetele vastavuse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=122012&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=122012&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-06-05T14:44:28+02:00 Raudteeseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=58989&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=58989&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-06-05T14:04:34+02:00 Lennundusseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=29507&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=29507&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-06-05T10:47:40+02:00 Olulise energiatarbega tehnosüsteemile esitatavad nõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141001&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141001&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-06-04T16:25:33+02:00 EASA õhusõiduki lennukõlblikkussertifikaadi ja piiratud lennukõlblikkussertifikaadi väljaandmise, muutmise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=99026&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=99026&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-06-04T16:23:24+02:00 Hoone energiatõhususe miinimumnõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141013&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141013&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-06-04T15:45:59+02:00 Autoveoseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=36729&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=36729&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-06-04T11:23:25+02:00 Maapõueseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=64826&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=64826&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-06-04T10:24:21+02:00 Kemikaaliseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=25778&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=25778&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-06-03T20:08:12+02:00 Meditsiiniseadme seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=64551&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=64551&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-06-03T19:53:26+02:00 Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=65953&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=65953&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-06-03T14:53:55+02:00 Ajutised kalapüügikitsendused ja agarikupüügi ala Läänemerel 2015. aastalhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140994&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140994&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-06-02T20:11:42+02:00 Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loeteluhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=71250&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=71250&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-06-02T14:51:01+02:00 Tsiviilkohtumenetluse seadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=70061&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=70061&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-06-02T11:48:22+02:00 Äriseadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=13997&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=13997&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-06-02T10:56:02+02:00 Jäätmeseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=60522&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=60522&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-06-02T10:27:45+02:00 Alkoholiseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=45177&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=45177&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-06-02T10:03:28+02:00 Vedelkütuse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=53724&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=53724&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-06-02T09:52:57+02:00 Lõhkematerjaliseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=61781&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=61781&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-06-01T15:58:24+02:00 Veebileht piiratud teovõimega isikute õiguste kajastamisekshttp://www.estlex.ee/?id=news&uudis=373 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=373 Euroopa notarite koostöös on valminud veebileht, mis annab infot alaealiste ja piiratud teovõimega täiskasvanute õiguste kohta. Veebilehe kohta saab lugeda Notarite Koja kodulehelt ning lehega saab tutvuda siin. Uudised 2015-06-01T15:09:24+02:00 Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgiselehttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140760&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140760&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2015-06-01T09:04:44+02:00 Soojus- ja jahutusseadme täpne määratlus, ehitisregistrisse kantavate andmete loetelu ning edastamise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140765&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140765&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2015-06-01T08:58:04+02:00 Rahvahulkade kogunemisega seotud hooneliigid, mille puhul on nõutav energiamärgise olemasoluhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140877&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140877&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2015-06-01T08:49:17+02:00 Tartu maakonna kaitsealuste parkide piiridhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140966&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140966&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-05-30T12:14:13+02:00 Maareformi seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=5580&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=5580&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-05-27T18:47:43+02:00 Riigilõivuseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139522&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139522&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-05-27T16:40:30+02:00 Riigilõivuseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=121393&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=121393&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-05-27T16:17:58+02:00 Tsiviilkohtumenetluse seadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=70061&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=70061&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-05-25T22:33:59+02:00 Hoiualade kaitse alla võtmine Lääne maakonnashttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=73245&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=73245&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-05-25T19:23:33+02:00 Hiiumaa laidude maastikukaitseala kaitse-eeskirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140916&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140916&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-05-25T19:18:13+02:00 Sarve maastikukaitseala kaitse-eeskirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140922&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140922&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-05-25T19:01:48+02:00 Ajakirja „Õiguskeel“ uus numberhttp://www.estlex.ee/?id=news&uudis=372 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=372 Ilmunud on ajakirja „Õiguskeel“ uus number. Ajakirjas ilmunud artikleid saab lugeda siit. Uudised 2015-05-25T15:19:23+02:00 Liiklusohutusele avalduva mõju hindamise tingimused ja nõuded mõju hindamiselehttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140891&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140891&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-05-21T16:02:13+02:00 Gümnaasiumivõrgu korrastamine perioodil 2014–2020http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140894&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140894&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-05-21T15:37:58+02:00 Meetme "Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0–7-aastastele lastele" toetuse andmise tingimused ja kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140893&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140893&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-05-21T15:26:42+02:00 Erakooliseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=26036&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=26036&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-05-21T13:25:43+02:00 Klastrite arendamise toetamise tingimused ja kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140876&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140876&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-05-19T21:37:33+02:00 Rahvahulkade kogunemisega seotud hooneliigid, mille puhul on nõutav energiamärgise olemasoluhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140877&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140877&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-05-19T21:16:44+02:00 Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seadus kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel valimisea langetamisekshttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140842&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140842&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-05-19T14:49:28+02:00 Väärteomenetluse seadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=48382&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=48382&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-05-19T14:46:42+02:00 Nõustajate koolitustoetushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140846&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140846&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-05-18T19:55:35+02:00 Ravimiseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=65213&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=65213&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-05-18T15:27:45+02:00 Ravimite hulgi- ja jaemüügi juurdehindluse piirmäärad ning nende rakendamise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=65705&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=65705&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-05-18T15:26:49+02:00 Halduskohtumenetluse seadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=125706&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=125706&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-05-18T15:21:42+02:00 Keskkonnaseadustiku üldosa seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=125741&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=125741&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-05-18T15:05:30+02:00 Käibemaksuseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=59152&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=59152&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-05-18T14:55:32+02:00 Maksukorralduse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=46792&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=46792&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-05-18T14:49:14+02:00 Haldusmenetluse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=42556&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=42556&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-05-15T18:58:37+02:00 Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140818&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140818&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-05-12T15:31:31+02:00 Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140818&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140818&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-05-12T15:29:49+02:00 Avaliku teabe seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=38820&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=38820&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-05-11T20:28:08+02:00 Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140813&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140813&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-05-11T19:38:32+02:00 Kaunist emadepäeva!http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=370 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=370 Uudised 2015-05-11T09:49:16+02:00 Tulumaksuseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=33309&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=33309&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-05-08T11:39:13+02:00 Toetuse andmise tingimused kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmisekshttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140794&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140794&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-05-08T10:40:28+02:00 Kasvuhoonegaaside heitkoguste ühikutega kauplemise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=127080&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=127080&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-05-08T10:22:19+02:00 Riigikogu võttis vastu seaduse valimisea langetamisest kohaliku omavalitsuse valimistel 18. eluaastalt 16. eluaastale.http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=369 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=369 Tänasel istungil võttis Riigikogu vastu Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel valimisea langetamiseks. Seaduse muutmise eesmärgiks on läbi valimisea langetamise kaasata senisest enam noori inimesi kohaliku elu avalike asjade arutamisse ja otsustamisse. Rohkem saab antud teema kohta lugeda siit. Uudised 2015-05-06T15:31:52+02:00 Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgiselehttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140760&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140760&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-05-05T23:20:40+02:00 Uue põlvkonna elektroonilise side baasvõrgu toetamise tingimused ja investeeringute kava koostamise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140761&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140761&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-05-05T23:17:08+02:00 Soojus- ja jahutusseadme täpne määratlus, ehitisregistrisse kantavate andmete loetelu ning edastamise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140765&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140765&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-05-05T23:07:28+02:00 Keskkonnasõbraliku majandamise toetushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140738&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140738&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-05-04T20:38:17+02:00 Keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140739&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140739&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-05-04T20:23:25+02:00 Keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse toetushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140740&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140740&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-05-04T20:07:17+02:00 Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140741&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140741&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-05-04T20:00:42+02:00 Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140742&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140742&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-05-04T19:07:36+02:00 Ohustatud tõugu looma pidamise toetushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140744&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140744&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-05-04T15:59:43+02:00 Loomade heaolu toetushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140745&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140745&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-05-04T15:45:13+02:00 Olmejäätmete sortimise kord ning sorditud jäätmete liigitamise alusedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=80387&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=80387&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2015-05-02T12:55:02+02:00 Ehitusgeoloogilisele uuringule esitatavad nõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140671&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140671&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2015-05-02T12:38:17+02:00 Elamu energiaauditile esitatavad nõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140541&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140541&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2015-05-02T12:33:56+02:00 Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja koolitustoetushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140743&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140743&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-04-30T21:05:04+02:00 Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja koolitustoetushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140743&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140743&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-04-30T21:04:23+02:00 Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007-2013http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=120130&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=120130&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-04-30T11:01:58+02:00 Ohustatud tõugu looma pidamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=120215&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=120215&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-04-30T10:47:08+02:00 Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=120175&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=120175&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-04-30T10:30:12+02:00 Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=120858&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=120858&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-04-30T10:12:06+02:00 Loomade karjatamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=121095&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=121095&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-04-29T20:47:18+02:00 Liiklusseaduse muudatusedhttp://www.estlex.ee/?id=news&uudis=368 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=368 1. mail jõustub kokku umbes 90 Liiklusseaduse muudatust, mis puudutavad laste ohutust, ühissõidukiraja kasutamist, liikluses kasutatavaid dokumente, juhi tervisenõudeid, tehnoülevaatajaid ning sõidumeerikutega seonduvat. Rohkem jõustuvatest muudatustest saab lugeda Maanteeameti lehel ja siit. Uudised 2015-04-29T20:26:28+02:00 LEADERi kohaliku arengu strateegia ettevalmistamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138661&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=138661&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-04-29T16:13:51+02:00 Teadmussiirde pikaajaliste programmide rakendamise toetushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140709&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140709&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-04-29T14:56:00+02:00 Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse väljamaksmise tingimused ja kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=80879&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=80879&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-04-28T23:11:41+02:00 Olmejäätmete sortimise kord ning sorditud jäätmete liigitamise alusedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=80387&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=80387&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-04-28T21:12:53+02:00 Aine või toote ravimina määratlemise tingimused ja kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=69833&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=69833&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-04-28T14:36:11+02:00 Mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=123779&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=123779&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-04-28T14:32:02+02:00 Töölepingu seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=97692&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=97692&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-04-28T14:22:49+02:00 Patendiseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=10893&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=10893&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-04-28T14:17:22+02:00 Korteriühistuseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=15404&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=15404&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-04-28T14:07:00+02:00 Asendustäitmise ja sunniraha seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=42027&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=42027&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-04-28T14:04:23+02:00 Tuleohutuse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=121687&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=121687&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-04-28T13:59:37+02:00 Turuinfo esitamise, kogumise, töötlemise ja Euroopa Komisjonile turuinfo edastamise täpsemad nõuded ja kord ning turuinfo esitamise kohustuse täitmise ja esitatud andmete õigsuse üle järelevalve teostamise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140670&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140670&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-04-27T22:39:42+02:00 Mittetulundusühingute seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=18666&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=18666&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-04-27T15:04:32+02:00 Märgistamise täpsemad nõuded kanamunade turustamise korralhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140648&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140648&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-04-23T19:39:31+02:00 Poolloodusliku koosluse hooldamise toetushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140650&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140650&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-04-23T19:32:39+02:00 Natura 2000 alal asuva erametsamaa kohta antav toetushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140651&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140651&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-04-23T19:20:08+02:00 Piirkondlik mullakaitse toetushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140652&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140652&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-04-23T19:12:09+02:00 Toorsuhkru meritsi veo hügieeninõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140653&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140653&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-04-23T19:03:00+02:00 Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140654&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140654&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-04-23T18:55:57+02:00 Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140621&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140621&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-04-21T23:27:42+02:00 Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140622&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140622&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-04-21T21:23:38+02:00 Pürotehnilisele tootele, selle pakendile, pürotehnilise tootega kaasnevale teabele ja märgistusele ning pürotehnilise toote nõuetele vastavuse tõendamisele esitatavad nõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140619&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140619&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-04-21T20:54:03+02:00 Piimalehma, ammlehma ning ute ja kitse kasvatamise otsetoetushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140623&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140623&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-04-21T20:27:42+02:00 Väikepõllumajandustootja toetushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140624&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140624&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-04-21T20:15:07+02:00 Tootjarühma tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140625&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140625&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-04-21T20:09:56+02:00 Altnurga looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140609&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140609&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-04-20T17:23:06+02:00 Sigade klassikalise katku ja sigade aafrika katku tõrje eeskirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=64764&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=64764&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-04-13T15:55:38+02:00 Tulundusühistuseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=45176&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=45176&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-04-10T20:11:06+02:00 Digitaalallkirja seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=35021&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=35021&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-04-10T20:00:30+02:00 Jälitustegevuse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=10711&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=10711&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-04-10T14:14:29+02:00 Elamu energiaauditile esitatavad nõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140541&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140541&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-04-10T11:01:15+02:00 Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidelehttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140539&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140539&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-04-10T10:53:36+02:00