ESTLEX rss http://www.estlex.ee/ Uudised et-EE 2016-12-04EET03:51:08+02:002016-12-04EET03:51:08+02:00 1 http://www.estlex.ee/euudis/euudis_rss_est.gif ESTLEX Korrakaitseseaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145989&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145989&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2016-12-02T12:06:37+02:00 Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=65953&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=65953&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2016-12-01T22:55:58+02:00 Mahepõllumajanduse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=74906&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=74906&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2016-12-01T22:41:46+02:00 Jäätmeseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=60522&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=60522&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2016-12-01T22:37:08+02:00 Maapõueseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145765&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145765&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2016-12-01T22:33:23+02:00 Riigi territooriumi jaotus õhukvaliteedi piirkondadeks ja linnastuteks õhukvaliteedi taseme järgi ning linnastute määratlemiseks vajalik asustustihedushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145779&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145779&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2016-12-01T22:13:54+02:00 Liikuvate heiteallikate andmeid esitama kohustatud isikute loetelu, andmete esitamise tähtaeg ja vormhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145806&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145806&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2016-12-01T22:09:45+02:00 Paiksetest ja liikuvatest heiteallikatest väljutatavate saasteainete heidete summaarsed piirkogused Eesti territooriumil ja majandusvööndis ning nende saavutamise tähtajadhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145807&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145807&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2016-12-01T22:07:28+02:00 Riikliku keskkonnaseire jaama ja ala tähistamise ning kaitse täpsustatud nõuded ja kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145850&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145850&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2016-12-01T22:05:21+02:00 Põletusseadmetest välisõhku väljutatavate saasteainete heidete mõõtmise ja arvutusliku määramise meetodidhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145954&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145954&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2016-12-01T21:58:48+02:00 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139179&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139179&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2016-12-01T21:55:48+02:00 Käibemaksuseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=59152&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=59152&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-12-01T11:28:06+02:00 Tsiviilkohtumenetluse seadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=70061&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=70061&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-12-01T11:25:51+02:00 Süüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139010&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139010&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-11-30T16:55:46+02:00 Karistusseadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=42660&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=42660&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-11-28T11:29:58+02:00 Maksukorralduse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=46792&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=46792&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-11-25T12:23:15+02:00 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139179&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139179&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-11-24T16:11:41+02:00 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145916&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145916&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2016-11-24T16:04:39+02:00 Jäätmeseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=60522&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=60522&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-11-24T16:03:20+02:00 Jäätmeseaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145917&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145917&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2016-11-24T15:52:11+02:00 Kohaliku omavalitsuse korralduse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=8874&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=8874&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-11-24T11:24:39+02:00 Võlaõigusseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=43720&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=43720&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-11-24T11:01:40+02:00 Mahepõllumajanduse seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145901&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145901&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2016-11-24T10:05:17+02:00 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=52352&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=52352&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-11-23T13:29:36+02:00 Pankrotiseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=53541&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=53541&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-11-22T22:09:56+02:00 Täitemenetluse seadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=70060&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=70060&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-11-22T21:36:11+02:00 2016. aasta riigieelarve seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145893&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145893&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2016-11-22T20:59:45+02:00 Usaldusnimekirja kinnitamiseks kasutatav avalik võti ja sellele vastava privaatvõtme kasutusalahttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145894&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145894&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-11-22T19:50:05+02:00 Tööhõiveprogramm 2017–2020http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145866&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145866&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-11-22T14:21:10+02:00 Pähklisaare looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145868&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145868&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-11-22T13:41:35+02:00 Uue mootorsõiduki kasutajale antavate andmete loetelu ja kasutaja teavitamise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145870&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145870&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-11-22T13:00:33+02:00 Horvaatia Vabariigi Euroopa Majanduspiirkonnas osalemise lepingu ratifitseerimise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145880&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145880&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-11-22T10:25:45+02:00 Horvaatia Vabariigi Euroopa Majanduspiirkonnas osalemise lepingu ratifitseerimise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145880&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145880&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2016-11-22T10:23:40+02:00 Riigi õigusabi seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=63503&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=63503&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-11-21T12:15:31+02:00 Perekonnaseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=118317&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=118317&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-11-16T16:02:59+02:00 Kriminaalmenetluse seadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=54036&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=54036&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-11-16T14:40:34+02:00 Kriminaalkoodekshttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=6774&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=6774&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-11-16T14:33:13+02:00 Asjaõigusseaduse rakendamise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=9802&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=9802&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-11-16T14:32:44+02:00 Halduskohtumenetluse seadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=125706&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=125706&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-11-16T14:31:50+02:00 Avaliku teabe seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=38820&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=38820&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-11-16T14:30:52+02:00 Asjaõigusseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=8916&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=8916&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-11-16T14:29:20+02:00 Äriseadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=13997&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=13997&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-11-16T14:28:38+02:00 Korruptsioonivastane seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=130260&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=130260&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-11-16T14:27:57+02:00 Väärteomenetluse seadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=48382&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=48382&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-11-16T14:26:18+02:00 Vangistusseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=36866&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=36866&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-11-16T14:24:54+02:00 Mittetulundusühingute seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=18666&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=18666&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-11-16T14:24:40+02:00 Riigihangete seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=80624&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=80624&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-11-16T14:24:03+02:00 Elektrituruseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=53921&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=53921&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-11-16T14:23:20+02:00 Riigi poolt isikule alusetult vabaduse võtmisega tekitatud kahju hüvitamise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=22256&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=22256&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-11-16T14:21:32+02:00 Kohtutäituri seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=39836&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=39836&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-11-16T14:21:00+02:00 Tsiviilkohtumenetluse seadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=25590&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=25590&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-11-16T14:20:11+02:00 Halduskohtumenetluse seadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=29713&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=29713&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-11-16T14:19:52+02:00 Karistusseadustiku rakendamise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=48757&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=48757&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-11-16T14:18:46+02:00 Politsei ja piirivalve seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=115458&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=115458&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-11-16T14:15:27+02:00 Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2015.–2016. aastalhttp://www.estlex.ee/?id=news&uudis=443 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=443 Riigikontrolör andis 15. novembril 2016. a Riigikogus ülevaate riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2015.–2016. aastal. Ettekandega „Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2015.–2016. aastal” on võimalik tutvuda siin. Uudised 2016-11-16T13:54:31+02:00 Euroopa Parlamendi valimise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=52490&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=52490&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-11-16T11:44:52+02:00 Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=118872&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=118872&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-11-16T11:39:07+02:00 Kriminaalmenetluse koodekshttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=3&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=3&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-11-16T11:30:54+02:00 Maksukorralduse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=10203&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=10203&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-11-16T11:30:14+02:00 Apellatsiooni ja kassatsiooni kriminaalkohtumenetluse seadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=9030&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=9030&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-11-16T11:26:36+02:00 Autoriõiguse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=7671&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=7671&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-11-16T11:25:50+02:00 Liikuvate heiteallikate andmeid esitama kohustatud isikute loetelu, andmete esitamise tähtaeg ja vormhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145806&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145806&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-11-15T11:10:16+02:00 Paiksetest ja liikuvatest heiteallikatest väljutatavate saasteainete heidete summaarsed piirkogused Eesti territooriumil ja majandusvööndis ning nende saavutamise tähtajadhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145807&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145807&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-11-15T10:51:07+02:00 Hoiuste tagamise osafondi riskipõhiste osamaksete arvutusmeetodite ja vajalike arvestus- ja aruandekohustuste kehtestaminehttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145810&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145810&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-11-15T10:39:13+02:00 Maapõueseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145765&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145765&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-11-11T17:02:50+02:00 Riigi territooriumi jaotus õhukvaliteedi piirkondadeks ja linnastuteks õhukvaliteedi taseme järgi ning linnastute määratlemiseks vajalik asustustihedushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145779&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145779&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-11-11T13:04:31+02:00 Struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord "Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks" elluviimisekshttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145778&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145778&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-11-11T12:58:53+02:00 Kaseiini ja kaseinaatide koostis- ja kvaliteedinõuded, toidualase teabe esitamise nõuded ning proovide võtmise ja analüüsimise meetodidhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139169&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139169&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-11-10T13:20:58+02:00 Erakonnaseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=11364&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=11364&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-11-10T12:47:01+02:00 Maapõueseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145765&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145765&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-11-09T18:09:06+02:00 Maapõueseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145765&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145765&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2016-11-09T17:21:12+02:00 Objekti kontrollimise andmekogu süsteemi asutamine ja põhimäärushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145741&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145741&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-11-08T11:23:15+02:00 Välisteenistuse seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145734&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145734&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2016-11-07T16:20:16+02:00 Käibemaksuseaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145733&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145733&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2016-11-07T16:17:44+02:00 Kiirgusseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144637&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144637&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-11-04T13:13:59+02:00 E-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145613&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145613&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-11-04T13:13:23+02:00 Isiku surma fakti tuvastamise tingimused ja kord ning surma fakti tuvastamise akti vormhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140128&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140128&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-11-04T13:12:07+02:00 Raku-, koe- ja elundidoonori valimise kriteeriumid, rakkude, kudede või elundi annetamist välistavate asjaolude loetelu, doonorile ettenähtud kohustuslike laboratoorsete uuringute loetelu ning uuringute tegemise tingimused ja kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140331&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140331&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-11-04T13:12:05+02:00 Infotehnoloogiliste vahendite abil isikusamasuse tuvastamise ja kontrollimise tehnilised nõuded ja kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145636&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145636&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-11-04T13:11:40+02:00 Ohvriabi seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145707&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145707&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2016-11-04T10:44:05+02:00 Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145706&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145706&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2016-11-04T10:35:06+02:00 Põllumajandustoote sekkumiskokkuostu ja eraladustamise täpsem kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145704&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145704&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-11-03T16:10:39+02:00 Kalandusturu korraldamise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139184&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139184&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-11-03T15:14:23+02:00 "Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava" meetme 3.1 "Ühistegevused" tegevuse "Muud ühistegevused" raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=116332&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=116332&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-11-03T15:09:32+02:00 Korteriühistuseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=15404&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=15404&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-11-03T14:52:55+02:00 Montenegro ühinemist käsitleva Põhja-Atlandi lepingu protokolli heakskiitmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145699&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145699&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2016-11-03T11:16:31+02:00 Eesti Vabariigi valitsuse ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145697&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145697&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2016-11-03T11:11:17+02:00 Eesti Vabariigi ja Gruusia vahelise investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingu ning selle muutmise protokolli ratifitseerimise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145694&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145694&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2016-11-03T10:59:14+02:00 Laste kaitset seksuaalse ärakasutamise ja seksuaalse kuritarvitamise eest käsitleva Euroopa Nõukogu konventsiooni ratifitseerimise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145692&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145692&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2016-11-03T10:57:54+02:00 Aidu looduskaitseala kaitse-eeskirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145690&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145690&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-11-01T18:30:00+02:00 Notar Bene nr 6http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=441 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=441 On ilmunud ajakirja Notar Bene uus number. Ajakirja saab lugeda siin. Uudised 2016-11-01T11:20:43+02:00 Energiasäästu arvutamise eeskirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145642&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145642&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2016-11-01T00:23:57+02:00 Välisõhus leviva müra piiramise eesmärgil planeeringu koostamise kohta esitatavad nõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145475&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145475&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2016-11-01T00:17:55+02:00 Välisõhu mürakaardi, strateegilise mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava sisu kohta esitatavad tehnilised nõuded ja koostamise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145598&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145598&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2016-11-01T00:11:14+02:00 Lenduvaid orgaanilisi ühendeid sisaldavate värvide ja muude pinnakattevahendite, välja arvatud aerosoolide, ning sõidukite väljaspool tootmisseadeldisi kasutatavate viimistlusmaterjalide alaliigid, lenduvate orgaaniliste ühendite sisalduse piirväärtused ning piirväärtustele vastavuse määramiseks kasutatavad meetodidhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145580&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145580&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2016-11-01T00:02:01+02:00 Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja piirangute rakendamise tähtajad ning probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse piirnormidhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145662&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145662&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2016-11-01T00:00:44+02:00 Pariisi kokkuleppe ratifitseerimise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145678&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145678&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2016-10-31T16:03:23+02:00 Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja piirangute rakendamise tähtajad ning probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse piirnormidhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145662&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145662&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-10-31T15:47:36+02:00 Liiklusseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=123130&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=123130&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-10-28T11:11:20+02:00 Energiasäästu arvutamise eeskirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145642&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145642&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-10-27T15:28:37+02:00 Tulumaksuseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=33309&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=33309&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-10-26T14:35:36+02:00 Struktuuritoetuse registri pidamise põhimäärushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137993&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137993&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-10-25T19:32:00+02:00 Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodidhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=46703&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=46703&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-10-25T14:24:57+02:00 E-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145613&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145613&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-10-24T15:40:43+02:00 E-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145613&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145613&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2016-10-24T15:07:03+02:00 Tolliseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=61912&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=61912&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-10-24T13:09:05+02:00 Tagatisfondile hoiuste ja hoiustajate kohta täpsemate andmete esitamise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145566&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145566&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-10-21T18:23:10+02:00 Juridica nr 7http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=440 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=440 Ilmunud on uus Juridica number. Artiklite autorid on ühe erandiga kohtunikud ja kohtujuristid, kes oma igapäevatööd teevad apellatsioonikohtus. Teemad, millest autorid on pidanud oluliseks kirjutada, seonduvad eelkõige tsiviil- ja halduskohtumenetlusega. Lugeda saab näiteks võlausaldajate nõuete rahuldamisest abikaasade ühisvara arvel, kostja menetluskulude tagamisest tsiviilkohtumenetluses, menetluskulude kindlaksmääramisest ja väljamõistmisest tsiviilkohtumenetluses, rahvusvahelise kaitse menetlusest Tallinna Ringkonnakohtu praktikas jm. Kõiki artikleid on võimalik lugeda siin. Uudised 2016-10-21T16:00:23+02:00 Välisõhu mürakaardi, strateegilise mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava sisu kohta esitatavad tehnilised nõuded ja koostamise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145598&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145598&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-10-21T12:55:54+02:00 Viimistlusmaterjalide kasutamisloa taotlemise ja andmise kord ning taotluse ja loa vormidhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145599&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145599&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-10-21T12:47:49+02:00 Toetuse andmise tingimused avatud taotlemise korral meetmes "Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine" tegevuste "Kaitstavate elupaikade taastamine" ja "Poollooduslike koosluste hooldamiseks vajaminevad investeeringud" raameshttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145578&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145578&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-10-20T11:36:34+02:00 Lenduvaid orgaanilisi ühendeid sisaldavate värvide ja muude pinnakattevahendite, välja arvatud aerosoolide, ning sõidukite väljaspool tootmisseadeldisi kasutatavate viimistlusmaterjalide alaliigid, lenduvate orgaaniliste ühendite sisalduse piirväärtused ning piirväärtustele vastavuse määramiseks kasutatavad meetodidhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145580&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145580&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-10-20T11:17:35+02:00 Ravimiseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=65213&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=65213&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-10-06T11:19:16+02:00 Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisest tulenev avaliku teenistuse seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145483&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145483&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2016-10-05T17:29:37+02:00 Radioaktiivsete jäätmete sisse-, välja- ning läbiveo dokumentide menetlemise korra ja tähtaegade erisused lähtuvalt päritolu- ja sihtriigisthttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145476&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145476&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-10-04T15:44:45+02:00 Sotsiaalhoolekande seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=13907&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=13907&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-10-04T15:04:10+02:00 Rannapüügilaeva energiatõhususe parendamise toetushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145460&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145460&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-10-03T19:46:37+02:00 Tikste maastikukaitseala kaitse-eeskirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145458&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145458&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-10-03T19:34:48+02:00 Perehüvitiste seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144777&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144777&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-10-03T13:41:56+02:00 Õigusemõistmise nädalhttp://www.estlex.ee/?id=news&uudis=438 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=438 3.-7. oktoobril tähistatakse üle-Eestilist õigusemõistmise nädalat, mil jagatakse tasuta õigusnõu ja räägitakse tavapärasest enam kohtusüsteemi käekäigust - toimub õigusemõistmise teemaline ümarlaud, avatakse näitus "Õigusriik karikatuuris" ning peetakse õpilastele ja tudengitele suunatud loenguid ja võistlusi. Rohkem saab lugeda õigusemõistmise nädala kohta siit. Uudised 2016-10-03T12:36:34+02:00 Õiguskeel nr 4-2016http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=437 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=437 Ilmunud on uus Õiguskeel. Lugeda saab eurotõlkest, arstide keeleoskusest, eesti moodi karistusest ja õiguskeele kujunemisest. Kõik artiklid on loetavad siin. Uudised 2016-10-03T12:01:35+02:00 Juridica nr 6http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=436 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=436 Ilmunud on uus Juridica number,  milles on kokku seitse artiklit. Lugeda saab näiteks eraõiguse normidest avaliku korra osana, hankijate horisontaalse koostöö kriteeriumitest, vahistamise aluseks olevate tõendite kättesaadavaks tegemisest kahtlustatavale, täidesaatva võimu kontrollist iseenda üle jm. Kõik artiklid on leitavad siit. Uudised 2016-10-03T11:53:47+02:00 Tee ohutuse määramise tingimused ja nõuded tee ohutuse määramiselehttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145150&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145150&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2016-10-02T22:16:34+02:00 Radionukliidide väljaarvamistasemete tuletamise alused ja väljaarvamistasemed, millest väiksema väärtuse korral kiirgustegevusluba ei nõutahttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145347&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145347&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2016-10-02T22:06:48+02:00 Töölepingu seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=97692&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=97692&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-09-29T12:04:14+02:00 Parila looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145392&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145392&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-09-27T10:01:11+02:00 Infosüsteemide andmevahetuskihthttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145393&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145393&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-09-27T09:53:35+02:00 Kohustuslikule metroloogilisele kontrollile kuuluvate mõõtevahendite nimistu, mõõtevahendite olulised ja erinõuded, sealhulgas täpsusnõuded, ning mõõtevahendite taatluskehtivusajadhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145377&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145377&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-09-23T10:40:51+02:00 Õiguskantsleri aastaettekannehttp://www.estlex.ee/?id=news&uudis=435 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=435 Õiguskantsleri aastaettekanne annab ülevaate  õiguskantsleri tegevusest perioodil 1.09.2015 kuni 31. 08 2016. Ettekandes keskendub õiguskantsler erinevatest valdkondadest näiteid tuues kuuele teemale. Õigusnormide põhiseaduslikkuse kontroll. Hea haldus tava järgimine. Jälitustegevuse õiguspärasus. Erakondade rahastamise kontrollimine. 21. sajandi tööhõive ja sotsiaalse turvavõrgu küsimustele. Elulõpu väärikuse probleemidele. Aastaettekande kohta saab lugeda rohkem siit ning ettekanne on kõigile loetav siin. Uudised 2016-09-20T10:57:36+02:00 Sekkumis- ja tegutsemistasemed ning hädaolukorrakiirituse piirmäär kiirgushädaolukorrashttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145346&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145346&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-09-20T10:41:18+02:00 Radionukliidide väljaarvamistasemete tuletamise alused ja väljaarvamistasemed, millest väiksema väärtuse korral kiirgustegevusluba ei nõutahttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145347&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145347&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-09-20T10:38:41+02:00 Kiirgustöötaja ja elaniku efektiivdoosi ning silmaläätse, naha ja jäsemete ekvivalentdoosi piirmääradhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145348&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145348&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-09-20T10:29:56+02:00 Naissaare looduspargi kaitse-eeskirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145349&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145349&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-09-19T16:36:58+02:00 Varbla laidude looduskaitseala kaitse-eeskirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145350&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145350&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-09-19T16:31:55+02:00 Ebavere maastikukaitseala kaitse-eeskirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145352&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145352&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-09-19T16:24:43+02:00 Valgesoo looduskaitseala kaitse-eeskirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145351&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145351&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-09-19T16:16:05+02:00 Riiklike maksude maksuhalduri poolt hallatavate nõuete ja kohustuste arvestusse kandmise, tasumise ja tagastamise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=97479&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=97479&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-09-19T15:50:56+02:00 Registrite ja Infosüsteemide Keskuse põhimäärushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=81381&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=81381&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-09-16T15:19:17+02:00 Energiamajanduse korralduse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144702&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144702&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-09-16T15:19:11+02:00 Ravimiregistri põhimäärushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144313&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144313&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-09-16T15:19:03+02:00 Ravimpreparaatide klassifitseerimise tingimused ja kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=65678&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=65678&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-09-16T15:18:48+02:00 Saneerimisseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=97111&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=97111&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-09-15T10:52:20+02:00 Ühistranspordiseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=34249&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=34249&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-09-15T10:42:43+02:00 Piimatootmise vähendamise toetushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145203&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145203&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-09-13T09:25:23+02:00 Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145195&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145195&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-09-13T09:15:13+02:00 Tee ohutuse määramise tingimused ja nõuded tee ohutuse määramiselehttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145150&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145150&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-09-02T13:22:03+02:00 Juridica nr 5http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=434 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=434 Ilmunud on Juridica uus number, mis on erinumber ja on kokku pandud Tartu Ülikooli õigusteaduse õppekava silmapaistvamate lõputööde pinnalt. Artikleid saab lugeda teemadel nagu muutuvintressi arvestamine krediidilepingutes, kui baasintressimäär on muutunud negatiivseks; millist kaitset pakub kehtiv seadus au teotamise korral sotsiaalmeedias; kuidas tagada, et kollektiivse esitamise organisatsioonid ei saaks nõuda ülemäära kõrgeid litsentsitasusid; millisel viisil tuleks sisustada vägistamiskoosseisus sätestatud olukorrast lähtuva abituse ja sugulise iseloomuga teo mõistet; kas ja kuna arst on käsitatav ametiisikuna; millise riigi kohtud ja millise õiguse alusel peaksid lahendama asendusemaduse vaidlusi ja kas Vahemere paadipõgenike probleemi lahendamiseks välja pakutud meetmed on seaduspärased. Kõik artiklid on leitavad ja loetavad siit. Uudised 2016-08-30T11:07:17+02:00 Veekaitsenõuded väetise- ja sõnnikuhoidlatele ning siloladustamiskohtadele ja mineraalväetiste, sõnniku ning silomahla kasutamise ja hoidmise nõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=43293&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=43293&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2016-08-28T14:01:22+02:00 Metallijäätmete täpsustatud nimistuhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145088&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145088&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2016-08-28T13:47:31+02:00 Rapla maakonna kaitsealuste parkide ja puistute piiridhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145120&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=145120&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2016-08-28T13:40:48+02:00 HEAD EESTI TAASISESEISVUMISE 25. AASTAPÄEVA!http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=433 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=433 Uudised 2016-08-22T09:25:40+02:00 Planeerimisseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=51705&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=51705&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-08-08T18:46:54+02:00 Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=65953&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=65953&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-08-08T18:42:04+02:00 Struktuuritoetuse andmise tingimused tööturul vajalike keelepädevuste arendamisekshttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144999&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144999&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-08-04T11:43:37+02:00 Algatusrühma koostöötegevusedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144986&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144986&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-08-03T11:08:12+02:00 Teaduse populariseerimise alategevuse "Teeme " toetuse andmise tingimused ja kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144778&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144778&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2016-08-01T16:43:48+02:00 Toetuse andmise tingimused meetme "Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus" tegevuse "Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnikasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine" jaoks avatud taotlemise korralhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144751&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144751&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2016-08-01T16:37:26+02:00 Energiamajanduse korralduse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144702&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144702&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2016-08-01T16:28:27+02:00 Veeseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=11370&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=11370&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2016-08-01T15:38:34+02:00 Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistuhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=63315&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=63315&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2016-08-01T15:30:58+02:00 Juridica nr 4http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=432 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=432 Ilmunud on uus Juridica number, milles on kokku kuus erinevat artiklit. Lugeda saab näiteks avaliku korra mõistest Eesti ohutõrjeõiguses, asja säilimiseks vajalike toimingute tegemisest kaasomandis oleva asja suhtes, Vangistusseaduse praktilistest võimalustest kinnipeetavate radikaliseerumise vastu võitlemiseks ja otsustest andmekandjate kohta kriminaalmenetluses: proportsionaalsusnõudega arvestamisest ning tarbijale suunatud geenitestidest Eesti õigusruumis. Kõik artiklid on leitavad siit. Uudised 2016-08-01T12:40:08+02:00 Keskkonnatasude seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=72104&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=72104&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2016-08-01T12:16:12+02:00 Põhjaveekogumite moodustamise kord ja nende põhjaveekogumite nimestik, mille seisundiklass tuleb määrata, põhjaveekogumite seisundiklassid, seisundiklassidele vastavad kvaliteedinäitajate väärtused ja koguseliste näitajate tingimused, põhjavett ohustavate saasteainete nimekiri, nende saasteainete sisalduse läviväärtused ja kvaliteedi piirväärtused põhjavees, taustataseme määramise metoodika ning põhjaveekogumite seisundiklasside määramise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=118894&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=118894&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2016-08-01T12:05:29+02:00 Ehitusseadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140130&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140130&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2016-08-01T11:42:45+02:00 Atmosfääriõhu kaitse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144700&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144700&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2016-08-01T11:38:10+02:00 Riigile kuuluva maavara kaevandamisõiguse tasumääradhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144812&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144812&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2016-08-01T11:29:09+02:00 Sõjaväerelvade käitlemise ja üleandmise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144977&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144977&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-08-01T10:44:20+02:00 Arenguseire seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144639&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144639&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-07-22T13:48:10+02:00 Haldusreformi seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144545&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144545&auth=1&g=1 Lisatud viide tekstile inglise keeles justiitsministeeriumi lehel Tekst inglise keeles 2016-07-22T13:48:04+02:00 Toetuse andmise tingimused tegevuseks "Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks" perioodil 2017–2023http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144861&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144861&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-07-15T17:54:50+02:00 Meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toidu koostis- ja kvaliteedinõuded, selle valmistamiseks kasutatavate ainete ja selle käitlemise nõuded ning selle toidu kohta toidualase teabe esitamise nõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144827&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144827&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-07-12T18:13:39+02:00 Eritoidu koostis- ja kvaliteedinõuded, selle valmistamiseks kasutatavate ainete ja selle käitlemise nõuded ning eritoidu kohta toidualase teabe esitamise nõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144828&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144828&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-07-12T18:08:06+02:00 Metsa uuendamisel kasutada lubatud kultiveerimismaterjali algmaterjali päritolu, kultiveerimismaterjali tarnimise ja turustamise nõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144805&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144805&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-07-08T18:46:04+02:00 Perehüvitiste seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144777&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144777&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-07-08T10:58:09+02:00 Perehüvitiste seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144777&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144777&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2016-07-07T22:31:41+02:00 Teaduse populariseerimise alategevuse "Teeme " toetuse andmise tingimused ja kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144778&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144778&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-07-07T22:27:00+02:00 Säilituseksemplari seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144767&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144767&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2016-07-06T23:30:19+02:00 Olulised nõuded raadioseadmetele eesmärgiga tagada juurdepääs päästeasutustelehttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144744&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144744&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-07-06T13:13:13+02:00 Kämbla looduskaitseala kaitse-eeskirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144746&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144746&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-07-06T13:08:21+02:00 Nõuded raadioseadmele ja nõuetele vastavuse tõendamise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144753&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144753&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-07-06T12:30:21+02:00 Toetuse andmise tingimused meetme "Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus" tegevuse "Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnikasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine" jaoks avatud taotlemise korralhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144751&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144751&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-07-06T12:11:12+02:00 Isikut tõendavate dokumentide seaduse, krediidiasutuste seaduse ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144739&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144739&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2016-07-05T23:26:30+02:00 Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144738&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144738&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2016-07-05T22:56:34+02:00 Veeseaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144740&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144740&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2016-07-05T22:46:24+02:00 Atmosfääriõhu kaitse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144700&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144700&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-07-04T21:13:47+02:00 Atmosfääriõhu kaitse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144700&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144700&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2016-07-04T19:05:01+02:00 Keskkonnatasude seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144701&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144701&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2016-07-04T18:53:05+02:00 Elektrituruseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=53921&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=53921&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-07-04T18:50:42+02:00 Energiamajanduse korralduse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144702&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144702&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-07-04T18:14:27+02:00 Energiamajanduse korralduse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144702&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144702&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2016-07-04T18:04:23+02:00 Jäätmete taaskasutamis- ja kõrvaldamistoimingute nimistudhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=128424&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=128424&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2016-07-04T09:15:44+02:00 Kiirgusseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144637&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144637&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2016-07-04T09:01:40+02:00 Kalapüügieeskirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144551&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144551&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2016-07-04T08:43:44+02:00 Vanemahüvitise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=59145&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=59145&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-07-01T13:34:27+02:00 Toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144688&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144688&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2016-07-01T13:14:08+02:00 Riigikaitseseaduse § 13 muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144687&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144687&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2016-07-01T12:56:54+02:00 Nõuded vesikonna veeseireprogrammide kohtahttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=126226&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=126226&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-07-01T12:55:09+02:00 Rahvusvahelise pereturismi atraktsiooni toetamise tingimused ja kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144684&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144684&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-06-30T15:29:03+02:00 Toetuse andmise tingimused meetme "Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus" tegevuse "Energia- ja ressursiauditite läbiviimine" jaoks avatud taotlemise korralhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144686&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=144686&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-06-30T15:07:58+02:00 Õiguskeel 3/2016http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=431 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=431 Ilmunud on uus „Õiguskeel“, kus on juttu nimeseadusest, merekeele arendamisest Eestis, moodsatest kaassõnadest, sõnatähenduse muutumisest eurokeeles ning õigusloomejuristidest. Kõikide artiklitega saab tutvuda siin. Uudised 2016-06-28T14:53:50+02:00