ESTLEX rss http://www.estlex.ee/ Uudised et-EE 2016-02-10EET12:37:16+02:002016-02-10EET12:37:16+02:00 1 http://www.estlex.ee/euudis/euudis_rss_est.gif ESTLEX Karistusseadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=42660&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=42660&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-02-08T14:36:51+02:00 Direktiivide loetelu kehtestamine, mille puhul rakendatakse tarbijate kollektiivseid huve kahjustava piiriülese tegevuse lõpetamist ja selleks pädevate asutuste nimetaminehttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143424&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143424&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-02-04T16:18:38+02:00 Tsiviilseadustiku üldosa seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=47610&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=47610&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-02-03T15:04:13+02:00 Tsiviilkohtumenetluse seadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=70061&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=70061&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-02-01T16:02:08+02:00 Võlaõigusseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=43720&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=43720&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-02-01T16:00:16+02:00 Veeseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=11370&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=11370&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2016-01-29T15:28:33+02:00 Prioriteetsete ainete ja prioriteetsete ohtlike ainete nimistu, prioriteetsete ainete, prioriteetsete ohtlike ainete ja teatavate muude saasteainete keskkonna kvaliteedi piirväärtused ning nende kohaldamise meetodid, vesikonnaspetsiifiliste saasteainete keskkonna kvaliteedi piirväärtused, ainete jälgimisnimekirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143228&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143228&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2016-01-29T15:14:30+02:00 Parima ja halvima seaduse valiminehttp://www.estlex.ee/?id=news&uudis=403 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=403 Teenusmajanduse Koda kuulutas avatuks juba 5. Hea Õigusloome Tava konkursi ja kutsub kaasa lööma parema ja konkurentsivõimelisema õiguskeskkonna kujundamisele. Valikus on parima ja halvima seaduse nimetamine, milleks saab vastavalt esitada 2015. aasta Riigikogu, ministeeriumide ja kohalike omavalitsuste õigusakte. Rohkem saab lugeda siit. Uudised 2016-01-28T15:24:51+02:00 Liikluskindlustuse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=136569&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=136569&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-01-25T14:06:05+02:00 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143322&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143322&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2016-01-22T11:56:36+02:00 Pensionilepingute järelevalveliste aruannete sisu ja vorm ning aruannete esitamise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143323&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143323&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-01-22T11:05:11+02:00 Toetuse andmise tingimused regionaalsete kompetentsikeskuste arendamisekshttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143324&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143324&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-01-22T10:48:33+02:00 Kriminaalmenetluse seadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=54036&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=54036&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-01-19T09:58:54+02:00 Põllumajandusloomade registerhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137449&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137449&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-01-14T16:34:30+02:00 Perekonnaseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=118317&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=118317&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-01-13T19:21:33+02:00 Erakooliseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=26036&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=26036&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2016-01-12T13:02:40+02:00 Kiviaia taastamise toetushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143236&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143236&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-01-12T12:51:02+02:00 Reguleeritud ametikohad ja kutsealad, mille puhul rakendatakse hoiatusmehhanismihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143239&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143239&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-01-12T12:05:42+02:00 Tarbijakaitsealase koostöö määruse rakendamise eest vastutavate pädevate asutuste nimetaminehttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143244&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143244&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-01-11T18:53:26+02:00 Prioriteetsete ainete ja prioriteetsete ohtlike ainete nimistu, prioriteetsete ainete, prioriteetsete ohtlike ainete ja teatavate muude saasteainete keskkonna kvaliteedi piirväärtused ning nende kohaldamise meetodid, vesikonnaspetsiifiliste saasteainete keskkonna kvaliteedi piirväärtused, ainete jälgimisnimekirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143228&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143228&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-01-07T15:23:41+02:00 Kaugküttesüsteemide investeeringute toetamise tingimusedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143226&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143226&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-01-07T14:58:01+02:00 Tervishoiuteenuste korraldamise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=42028&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=42028&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-01-07T11:25:36+02:00 Toetuse andmise tingimused meetmes "Veemajandustaristu arendamine" avatud taotlemise korralhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139577&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=139577&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-01-06T16:54:32+02:00 Keskkonnakaitse valdkonna projekti rahastamise taotluse kohta esitatavad nõuded, taotluste hindamise tingimused, kord ja kriteeriumid, otsuse tegemise, lepingu täitmise üle kontrolli teostamise ning aruandluse kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=73050&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=73050&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-01-06T16:12:46+02:00 Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=95886&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=95886&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-01-06T15:44:28+02:00 Ettevõtte arenguprogrammi toetusmeedehttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143211&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143211&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-01-05T20:16:38+02:00 Riigi õigusabi seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=63503&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=63503&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-01-05T17:23:54+02:00 Euroopa Liidu liikmesriigist ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=56670&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=56670&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-01-05T16:18:16+02:00 Struktuuritoetuse andmise tingimused keskhariduseta täiskasvanute tagasitoomiseks tasemeõppessehttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143208&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143208&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-01-05T15:57:34+02:00 Avaliku teabe seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143203&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143203&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2016-01-05T15:47:20+02:00 Euroopa Liidu liikmesriigist ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamise seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143206&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143206&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2016-01-05T15:46:24+02:00 Veeseaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143204&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143204&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2016-01-05T15:45:21+02:00 Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus, millega laiendatakse kannatanute õigusi kriminaalmenetluseshttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143207&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143207&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2016-01-05T15:44:17+02:00 Ehitusseadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140130&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140130&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-01-05T12:23:46+02:00 Väikelaeva, alla 12-meetrise kogupikkusega laeva ja jeti registreerimise eeskirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=136624&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=136624&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-01-04T16:28:08+02:00 Tagatisfondi seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=46344&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=46344&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2016-01-04T15:31:56+02:00 Uued Juridica numbridhttp://www.estlex.ee/?id=news&uudis=402 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=402 Aasta lõpus ilmus veel kaks uut Juridica numbrit – Juridica nr 8 ja Juridica nr 9. Uudised 2016-01-04T10:54:34+02:00 Jäätmete liigitamise kord ja jäätmenimistuhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142979&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142979&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2015-12-31T16:38:30+02:00 Biolagunevatest jäätmetest komposti tootmise nõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=132882&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=132882&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2015-12-31T16:32:51+02:00 Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja piirangute rakendamise tähtajad ning probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse piirnormidhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=126485&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=126485&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2015-12-31T16:30:50+02:00 Ohtlike jäätmete saatekirja vorm ning saatekirja koostamise, edastamise ja registreerimise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=96584&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=96584&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2015-12-31T16:22:40+02:00 Probleemtoodetest tekkinud jäätmete täpsustatud nimistuhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=82075&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=82075&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2015-12-31T16:20:08+02:00 Värvide, lakkide ja sõidukite taasviimistlusmaterjalide lenduvate orgaaniliste ühendite sisalduse piirnormidhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=71822&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=71822&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2015-12-31T16:10:42+02:00 Ohtlike jäätmete ja nende pakendite märgistamise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=62483&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=62483&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2015-12-31T16:06:37+02:00 Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise kord ja menetluse käigus läbiviidavate menetlustoimingute tähtajad, litsentsi taotlemiseks vajalike andmete loetelu ja litsentsi vormhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=62207&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=62207&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2015-12-31T15:59:44+02:00 Raamatupidamise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=51755&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=51755&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-12-31T15:54:35+02:00 Teatud liiki ja teatud koguses tavajäätmete, mille vastava käitlemise korral pole jäätmeloa omamine kohustuslik, taaskasutamise või tekkekohas kõrvaldamise nõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=62305&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=62305&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2015-12-31T15:53:01+02:00 Metallijäätmete täpsustatud nimistuhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=62301&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=62301&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2015-12-31T15:49:20+02:00 Pakendiseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=62508&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=62508&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2015-12-31T15:41:03+02:00 Jäätmeseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=60522&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=60522&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2015-12-31T15:35:07+02:00 Planeeringute koostamisel koostöö tegemise kord ja planeeringute kooskõlastamise alusedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143044&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143044&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2015-12-31T15:21:32+02:00 Ohtlike kemikaalide arvestuse kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143039&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143039&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2015-12-31T15:16:44+02:00 Riigipiiri seaduse, politsei ja piirivalve seaduse ning riigipiiri seaduse, tolliseaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143180&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143180&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-12-30T16:34:24+02:00 Käibemaksuseaduse § 30 muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143181&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143181&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-12-30T16:32:46+02:00 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143182&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143182&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-12-30T16:31:55+02:00 Rahvastikuregistri seaduse, perekonnaseisutoimingute seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143183&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143183&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-12-30T16:30:50+02:00 Tagatisfondi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143184&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143184&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-12-30T16:29:50+02:00 Tarbijakaitseseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143178&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143178&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-12-30T16:28:49+02:00 Tarbijakaitseseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143178&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143178&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-12-30T16:13:07+02:00 Sotsiaalhoolekande seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143159&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143159&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-12-30T14:09:32+02:00 Raamatupidamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143158&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143158&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-12-30T11:48:28+02:00 Sotsiaalseadustiku üldosa seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143157&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143157&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-12-30T11:47:00+02:00 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143156&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143156&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-12-30T11:21:46+02:00 Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143155&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143155&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-12-29T15:32:18+02:00 Väikelaevale, osaliselt valmis väikelaevale ja väikelaeva komponentidele esitatavad ohutus- ja kvaliteedinõuded, nende teabe ja märgistusega varustamise ning nõuetele vastavuse tõendamise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143115&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143115&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-12-29T13:10:26+02:00 Pikaajalise viisa andmise ja viibimisaja pikendamise kord, otsuste tegemise tähtajad, piisavate rahaliste vahendite ja tervisekindlustuslepingu kindlustussumma määr ning pikaajalise viisa ja viibimisaja pikendamise taotlemise vormidhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143111&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143111&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-12-29T12:58:45+02:00 Finantsinspektsioonile esitatavate krediidiandja või -vahendaja ning välisriigi krediidiandja või -vahendaja filiaali aruannete vormid, koostamise metoodika ja esitamise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143142&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143142&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-12-28T23:19:04+02:00 Elektroonilise teemaksu kogumissüsteemi tehnoloogilised lahendusedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143151&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143151&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-12-28T20:57:36+02:00 Riigikogu võttis sügisistungjärgul vastu 57 õigusaktihttp://www.estlex.ee/?id=news&uudis=394 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=394 Riigikogu 13. koosseis võttis sügisistungjärgul vastu 57 õigusakti, sealhulgas 40 seadust ja 17 otsust. Rohkem vastu võetud aktide statistika kohta saab lugeda Riigikogu lehelt. Uudised 2015-12-22T20:22:23+02:00 Elektroonilise side seaduse ning elektroonilise side seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143078&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143078&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-12-22T18:43:17+02:00 Pakendiseaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143079&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143079&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-12-22T18:32:48+02:00 2016. aasta riigieelarve seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143080&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143080&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-12-22T18:29:40+02:00 Hea laboritava nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise nõuded ning kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143040&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143040&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-12-22T12:44:14+02:00 Hea laboritava nõuded ja kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143041&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143041&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-12-22T12:42:09+02:00 Käibemaksuvabad inimorganid ja -koed, inimveri ja inimverest valmistatud veretooted ning rinnapiimhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143038&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143038&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-12-22T12:16:26+02:00 Mitte-EASA õhusõiduki ja selle komponendi hooldustöödhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143061&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143061&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-12-22T10:59:58+02:00 Viisa andmise menetluses ja viibimisaja pikendamise menetluses daktüloskopeerimise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143060&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143060&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-12-22T10:19:36+02:00 Pagulase ja täiendava kaitse saaja ning nende perekonnaliikme elamisloa taotlemise, andmise, pikendamise ja kehtetuks tunnistamise kord ning elamisloa taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loeteluhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143067&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143067&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-12-22T10:03:40+02:00 Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loeteluhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143065&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=143065&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-12-22T09:58:46+02:00 Ohtlike jäätmete ja nende pakendite märgistamise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=62483&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=62483&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-12-21T11:10:59+02:00 Jäätmete liigitamise kord ja jäätmenimistuhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142979&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142979&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-12-20T23:04:20+02:00 Töövõimetoetuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142969&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142969&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-12-16T17:53:09+02:00 Sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse ning tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142970&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142970&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-12-16T17:49:16+02:00 Euroopa Liidu kodaniku seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142971&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142971&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-12-16T17:38:40+02:00 Halduskohtumenetluse seadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=125706&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=125706&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-12-16T17:13:57+02:00 Töölepingu seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=97692&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=97692&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-12-16T17:08:02+02:00 Kohtutäituri seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=118752&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=118752&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-12-16T15:29:25+02:00 Vedelkütuse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=53724&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=53724&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-12-16T15:05:55+02:00 Eesti Vabariigi põhiseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=7020&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=7020&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-12-15T21:50:30+02:00 Elektrituruseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=53921&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=53921&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-12-15T21:46:31+02:00 Tervisekaitsenõuded ilu- ja isikuteenuste osutamiselehttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=39218&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=39218&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-12-15T21:38:17+02:00 Planeerimisseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=51705&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=51705&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-12-15T21:35:16+02:00 Asjaõigusseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=8916&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=8916&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-12-15T21:32:57+02:00 Viisaregistri põhimäärushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142956&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142956&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-12-15T15:13:27+02:00 Riigilõivuseaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142929&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142929&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-12-15T12:05:03+02:00 Raudteetöötajate tervisenõuded ning eelneva ja perioodilise tervisekontrolli kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=61133&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=61133&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-12-15T12:02:16+02:00 Riigikogu Toimetiste uus numberhttp://www.estlex.ee/?id=news&uudis=392 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=392 Riigikogu Toimetistel on ilmunud uus number – RiTo 32, 2015. Värske RiTo fookusteema keskendub eestlaste identiteedile. Samuti käsitletakse ajakirjas Eesti majanduse väljavaateid ja Estonian Airi riigiabi temaatikat. Ajakirjas olevaid artikleid saab lugeda siin. Uudised 2015-12-15T10:52:17+02:00 Ajakirja „Juridica“ uus numberhttp://www.estlex.ee/?id=news&uudis=391 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=391 Ilmunud on ajakirja „Juridica“ uus number, millele on eessõna kirjutanud riigi peaprokurör Lavly Perling. Ajakirjas olevate artiklitega saab tutvuda siin. Uudised 2015-12-14T12:27:57+02:00 Korruptsioonivastane seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=130260&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=130260&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-12-11T15:22:01+02:00 Kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142898&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142898&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-12-11T10:03:12+02:00 Inimõigused Eestis 2014-2015http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=390 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=390 Eesti Inimõiguste Keskus esitles täna aruannet “Inimõigused Eestis 2014-2015”, mis käsitleb Eestis viimastel aastatel toimunud olulisemaid inimõiguste alaseid arenguid. Aruandest saab lugeda ja aruande peatükkidega saab tutvuda siin. Uudised 2015-12-10T13:28:44+02:00 Viisa andmise otsustamisel kooskõlastuse andmise kord ja tähtajad ning viisa andmise kooskõlastamiseks ja Euroopa Liidu ühtses viisainfosüsteemis andmete töötlemiseks pädevad asutusedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142883&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142883&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-12-10T10:36:09+02:00 2015. aasta riigieelarve seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142885&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142885&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-12-09T17:09:50+02:00 Vangla sisekorraeeskirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=39150&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=39150&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-12-09T17:02:53+02:00 Äriseadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=13997&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=13997&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-12-09T16:52:55+02:00 Hasartmänguseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=96800&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=96800&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-12-09T16:47:16+02:00 Mittetulundusühingute seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=18666&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=18666&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-12-08T11:56:37+02:00 Riigihangete seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=80624&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=80624&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-12-08T11:15:07+02:00 Põllukultuuride geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemne ja seemnekartuli turustamiseks lubatud kogused 2016. aastakshttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142851&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142851&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-12-07T16:52:30+02:00 Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse ning teiste seaduste muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142817&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142817&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-12-04T10:22:47+02:00 Jäätmeseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=60522&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=60522&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-12-03T11:27:39+02:00 Ravimiseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=65213&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=65213&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-12-03T11:19:53+02:00 Eesti Vabariigi välja antava elamisloakaardi vorm ja tehniline kirjeldus ning elamisloakaardile kantavate andmete loetelu ja elamisloakaardile kantavate digitaalsete andmete kehtivusaeghttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142802&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142802&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-12-03T11:04:18+02:00 Jäätmeseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142793&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142793&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-12-02T22:30:36+02:00 Finantsinspektsiooni seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=41887&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=41887&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-12-02T19:01:29+02:00 Välismaalaste seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=118953&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=118953&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-12-01T21:55:54+02:00 Krediidiasutusepõhise vastutsüklilise kapitalipuhvri määra arvutamine ja teise riigi vastutsüklilise kapitalipuhvri määra tunnustaminehttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142788&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142788&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-12-01T18:37:52+02:00 Reklaamiseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=95190&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=95190&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-12-01T12:56:46+02:00 Ajakirja „Notar Bene“ uus numberhttp://www.estlex.ee/?id=news&uudis=388 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=388 Ilmunud on ka ajakirja „Notar Bene“ uus number, mida saab lugeda siit. Uudised 2015-12-01T10:57:10+02:00 Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142759&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142759&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-11-30T15:51:27+02:00 Meditsiiniseadme seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142760&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142760&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-11-30T15:48:40+02:00 Jahiseaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142761&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142761&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-11-30T15:29:47+02:00 Loomakasvatussektori põllumajandustootja erakorraline toetushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142755&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142755&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-11-30T15:26:02+02:00 Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodidhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=43100&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=43100&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2015-11-28T20:25:31+02:00 Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=65953&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=65953&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2015-11-28T20:00:38+02:00 Keskkonnavastutuse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=82926&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=82926&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2015-11-28T19:51:22+02:00 Tööstusheite seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=133202&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=133202&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2015-11-28T19:42:42+02:00 Planeerimisseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140029&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=140029&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2015-11-28T19:42:07+02:00 Metsa korraldamise juhendhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=97744&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=97744&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2015-11-28T19:41:09+02:00 Kemikaaliseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142523&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142523&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2015-11-28T16:59:36+02:00 Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014–2020http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142743&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142743&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-11-27T18:56:22+02:00 Meenikunno looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142744&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142744&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-11-27T15:38:13+02:00 Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendaminehttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142724&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142724&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-11-27T10:32:01+02:00 Kalapüügitoodete ladustamisabihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142725&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142725&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-11-26T16:55:49+02:00 Riigi õigusabi seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=63503&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=63503&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-11-26T11:38:27+02:00 Tarbijakaitseseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=60797&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=60797&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-11-26T11:22:55+02:00 Mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=123779&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=123779&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-11-26T10:35:40+02:00 Ühelt poolt CARIFORUMi riikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide majanduspartnerluslepingu ratifitseerimise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142674&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142674&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-11-25T14:43:38+02:00 Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142697&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142697&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-11-25T14:26:12+02:00 Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142696&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142696&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-11-25T14:25:49+02:00 Ajakirja “Juridica“ uus numberhttp://www.estlex.ee/?id=news&uudis=387 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=387 Ilmunud on ajakirja „Juridica“ uus number. „Juridica“ nr 6 sisaldab erinevaid artikleid laste õigustest, näiteks lapse õigused koolis, lapse parimad huvid, kas perest eraldamine on liigne sekkumine perekonnaautonoomiasse või üks lapse huve tagavatest meetmetest. Aga lugeda saab ka sellistel teemadel nagu lapse õigus vs võimalus suhelda vangistuses vanemaga, alaealise kannatanu videosalvestatud ülekuulamise analüüs kriminaalmenetluses jm. Ajakirjas ilmunud artiklitega saab tutvuda siin. Uudised 2015-11-25T11:08:09+02:00 Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137314&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137314&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-11-24T15:58:02+02:00 Biometaani transpordisektoris tarbimise toetamise tingimusedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142698&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142698&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-11-24T15:33:05+02:00 Kolga lahe maastikukaitseala kaitse-eeskirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142588&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142588&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-11-17T10:24:25+02:00 Kalandusandmete kogumise toetushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142594&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142594&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-11-17T10:08:50+02:00 Liiklusohutusega seotud minimaalse liiklusteabe edastamise tingimused ja kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142590&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142590&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-11-16T16:42:03+02:00 Väärtpaberituru seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=44097&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=44097&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-11-13T15:54:54+02:00 Väärtpaberituru seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142573&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142573&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-11-13T15:33:32+02:00 Innovatsiooni- ja arendusosaku toetuse andmise tingimused ja kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142564&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142564&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-11-13T11:52:33+02:00 Täitemenetluse seadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=70060&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=70060&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-11-12T11:27:39+02:00 Avaliku teenistuse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=130342&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=130342&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-11-12T11:08:04+02:00 Eesti teabevärava eesti.ee haldamise, teabe kättesaadavaks tegemise, arendamise ning kasutamise nõuded ja kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=134449&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=134449&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-11-12T10:03:25+02:00 Euroopa Parlamendi valimise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=52490&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=52490&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-11-10T13:34:10+02:00 Kemikaaliseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142523&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142523&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-11-10T10:54:40+02:00 Kemikaaliseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142523&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142523&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-11-10T10:06:45+02:00 Tolliseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=61912&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=61912&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-11-09T16:13:37+02:00 Tolliseaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142522&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142522&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-11-09T16:01:55+02:00 Ajakirja „Õiguskeel“ uus numberhttp://www.estlex.ee/?id=news&uudis=386 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=386 Ilmunud on ajakirja „Õiguskeel“ uus number. Uuest ajakirjast saab lugeda artikleid erinevatel teemadel, näiteks sunnirahast, põhiseaduslikust õigusselguse põhimõttest jm. Ajakirjaga saab tutvuda siin. Uudised 2015-11-06T12:40:27+02:00 Eesti Vabariigi rendiseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=3538&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=3538&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-11-06T10:58:46+02:00 Pankrotiseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=53541&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=53541&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-11-06T10:25:06+02:00 Veeseaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142502&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142502&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-11-05T16:36:59+02:00 Volitatud klassifikatsiooniühingutele esitatavad nõuded ja volitatud klassifikatsiooniühingute üle järelevalve teostamise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=127482&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=127482&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-11-05T14:35:01+02:00 Osamaksete ühtsesse kriisilahendusfondi ülekandmise ja ühiskasutusse võtmise lepingu ratifitseerimise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142492&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142492&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-11-05T10:08:56+02:00 Eesti Vabariigi valitsuse ja Hiina Rahvavabariigi valitsuse vahelise tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu muutmise protokolli ratifitseerimise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142490&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142490&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-11-05T10:06:46+02:00 ˮÜhelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Islandi vahelise lepingu, milles käsitletakse Islandi osalemist Euroopa Liidu, selle liikmesriikide ja Islandi kohustuste ühises täitmises Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli teisel kohustusperioodilˮ ratifitseerimise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142489&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142489&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-11-05T10:01:57+02:00 Politsei ja piirivalve seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=115458&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=115458&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-11-03T20:08:56+02:00 Põlevkivi kaevandamis- ja rikastamisjäätmetest kütuselisandi tootmise nõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142486&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142486&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-11-03T19:44:31+02:00 "Tänapäevase õpikäsituse rakendamine ning kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis" elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142456&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142456&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-11-02T10:52:31+02:00 Kemikaali ohtlikkuse alammäär ja ohtliku kemikaali künniskogus ning suurõnnetuse ohuga ettevõtte ohtlikkuse kategooria ja ohtliku ettevõtte määratlemise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142190&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142190&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2015-10-30T16:41:31+02:00 Olulise ruumilise mõjuga ehitiste nimekirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142217&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142217&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2015-10-30T15:59:23+02:00 Väärteomenetluse seadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=48382&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=48382&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-10-30T10:47:27+02:00 Kaitseväe ja Kaitseliidu mootorsõiduki ning haagise tehnonõuded ja varustuse nõuded ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142427&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142427&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-10-29T12:04:19+02:00 Asendustäitmise ja sunniraha seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=42027&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=42027&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-10-27T12:24:09+02:00 Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142408&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142408&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-10-27T10:45:21+02:00 Kohtute seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=48983&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=48983&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-10-23T16:34:53+02:00 Korteriomandiseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=38824&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=38824&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-10-23T16:07:51+02:00 Lennundusseaduse ning lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142340&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142340&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-10-23T11:43:26+02:00 Teise lepinguriigi kindlustusandja Eesti filiaali kindlustustegevuse aruannete sisu, vorm ja esitamise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142345&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142345&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-10-23T11:06:03+02:00 Mobiilirakendus – Õigusleksikon 2015http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=385 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=385 ESTLEXil valmis esimene mobiilirakendus – Õigusleksikon 2015. See on hea ja käepärane vahend sagedamini ette tulevate õigusmõistete definitsioonide leidmiseks.   Õigusleksikon 2015 sisaldab üle 500 tsiviil- ja karistusõiguse alase õigusmõiste, mille allikaks on järgmised seadused: - Tsiviilseadustiku üldosa seadus (TsÜS), - Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus (MsüS),  - Võlaõigusseadus (VÕS),  - Asjaõigusseadus (AÕS),  - Äriseadustik (ÄS),  - Töölepingu seadus (TLS),  - Perekonnaseadus (PKS),  - Pärimisseadus (PärS),  - Karistusseadustik (KarS),  - Kriminaalmenetluse seadustik (KrMS),  - Väärteomenetluse seadustik (VTMS),  - Tsiviilkohtumenetluse seadustik (TsMS),  - Täitemenetluse seadustik (TMS).   Igale mõistele on lisatud selle definitsioon ja allikaviide paragrahvi täpsusega. Mõnele mõistele on lisatud ka seadusesättes sisalduv täpsustus.   Rakendus sobib kasutamiseks Androidil põhinevates nutiseadmetes ja on müügil Google Play poes.   Head avastamisrõõmu!   Uudised 2015-10-19T15:20:43+02:00 Vangistusseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=36866&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=36866&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-10-19T13:37:03+02:00 Kollektiivse töötüli lahendamise seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142303&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142303&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-10-15T14:44:03+02:00 Teadlaste ja kalurite koostöötoetushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142287&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142287&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-10-14T21:14:37+02:00 Teadlaste ja vesiviljelusettevõtjate koostöötoetushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142288&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142288&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-10-14T13:42:07+02:00 Sadama ja sadamarajatise turvaõppuste läbiviimise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142266&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142266&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-10-09T10:18:40+02:00 Ehitusseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=48256&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=48256&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-10-07T19:04:59+02:00 Riigivastutuse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=41836&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=41836&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-10-07T19:03:09+02:00 Maksukorralduse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=46792&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=46792&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-10-06T12:03:06+02:00 Sõitjateveo veokorraldaja kvalifikatsiooninõuded, koolituskursuse õppekava, koolitustunnistuse vorm ning loetelu ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide õppekavadest, mille lõpetajale antud diplom on aluseks isiku osaliseks või täielikuks vabastamiseks veokorraldaja koolituskursuse läbimise ja koolituskursuse kirjaliku lõpueksami sooritamise kohustusesthttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142237&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142237&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-10-06T10:33:10+02:00 Selisoo looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142212&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142212&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-10-05T15:46:10+02:00 Kemikaali ohtlikkuse alammäär ja ohtliku kemikaali künniskogus ning suurõnnetuse ohuga ettevõtte ohtlikkuse kategooria ja ohtliku ettevõtte määratlemise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142190&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142190&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-10-01T19:30:55+02:00 Tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142192&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142192&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-10-01T19:23:40+02:00 Ehitise auditi tegemise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142004&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142004&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2015-09-30T17:38:43+02:00 Vedelkütuste kohta esitatavad keskkonnanõuded, biokütuste säästlikkuse kriteeriumid, vedelkütuste keskkonnanõuetele vastavuse seire ja aruandmise kord ning biokütuste ja vedelate biokütuste kasutamisest tuleneva kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise määramise metoodikahttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=133674&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=133674&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2015-09-30T17:31:02+02:00 Õigusemõistmise nädalhttp://www.estlex.ee/?id=news&uudis=384 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=384 Eile algas õigusemõistmise nädal. Õigusemõistmise nädalal räägitakse Eesti kohtusüsteemi käekäigust, õigusemõistmise olemusest ja hetkeolukorrast, antakse sel teemal loenguid ja koolitunde, toimub mitmeid muid üritusi ning jagatakse tasuta õigusnõu. Avatud on ka kohtumajade uksed üle Eesti. Õigusemõistmise nädala kohta saab rohkem lugeda siit. Uudised 2015-09-29T09:48:00+02:00 Ajakirja „Juridica“ uus numberhttp://www.estlex.ee/?id=news&uudis=383 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=383 Ilmunud on ajakirja „Juridica“ uus number. Seekordsesse Juridica numbrisse on koondatud finantsvaldkonna õigusprobleeme käsitlevad artiklid. Ajakirja uus number on leitav siit. Uudised 2015-09-25T17:04:44+02:00 Korteriühistuseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=15404&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=15404&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-25T15:19:45+02:00 Kohaliku omavalitsuse korralduse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=8874&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=8874&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-22T11:29:37+02:00 Tööhõiveprogramm 2016–2017http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141964&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141964&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-09-22T11:15:40+02:00 Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141966&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141966&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-09-22T11:08:17+02:00 Tööturuteenuste ja -toetuste seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=71544&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=71544&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-15T21:13:06+02:00