ESTLEX rss http://www.estlex.ee/ Uudised et-EE 2015-11-28EET04:13:17+02:002015-11-28EET04:13:17+02:00 1 http://www.estlex.ee/euudis/euudis_rss_est.gif ESTLEX Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014–2020http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142743&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142743&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-11-27T18:56:22+02:00 Meenikunno looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142744&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142744&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-11-27T15:38:13+02:00 Võlaõigusseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=43720&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=43720&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-11-27T10:45:52+02:00 Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendaminehttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142724&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142724&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-11-27T10:32:01+02:00 Kalapüügitoodete ladustamisabihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142725&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142725&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-11-26T16:55:49+02:00 Töölepingu seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=97692&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=97692&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-11-26T11:57:53+02:00 Halduskohtumenetluse seadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=125706&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=125706&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-11-26T11:53:24+02:00 Tsiviilkohtumenetluse seadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=70061&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=70061&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-11-26T11:50:02+02:00 Riigi õigusabi seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=63503&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=63503&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-11-26T11:38:27+02:00 Äriseadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=13997&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=13997&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-11-26T11:30:31+02:00 Tarbijakaitseseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=60797&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=60797&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-11-26T11:22:55+02:00 Karistusseadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=42660&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=42660&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-11-26T11:04:41+02:00 Mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=123779&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=123779&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-11-26T10:35:40+02:00 Perekonnaseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=118317&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=118317&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-11-26T10:23:30+02:00 Ühelt poolt CARIFORUMi riikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide majanduspartnerluslepingu ratifitseerimise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142674&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142674&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-11-25T14:43:38+02:00 Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142697&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142697&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-11-25T14:26:12+02:00 Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142696&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142696&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-11-25T14:25:49+02:00 Ajakirja “Juridica“ uus numberhttp://www.estlex.ee/?id=news&uudis=387 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=387 Ilmunud on ajakirja „Juridica“ uus number. „Juridica“ nr 6 sisaldab erinevaid artikleid laste õigustest, näiteks lapse õigused koolis, lapse parimad huvid, kas perest eraldamine on liigne sekkumine perekonnaautonoomiasse või üks lapse huve tagavatest meetmetest. Aga lugeda saab ka sellistel teemadel nagu lapse õigus vs võimalus suhelda vangistuses vanemaga, alaealise kannatanu videosalvestatud ülekuulamise analüüs kriminaalmenetluses jm. Ajakirjas ilmunud artiklitega saab tutvuda siin. Uudised 2015-11-25T11:08:09+02:00 Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137314&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=137314&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-11-24T15:58:02+02:00 Biometaani transpordisektoris tarbimise toetamise tingimusedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142698&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142698&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-11-24T15:33:05+02:00 Kolga lahe maastikukaitseala kaitse-eeskirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142588&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142588&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-11-17T10:24:25+02:00 Kalandusandmete kogumise toetushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142594&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142594&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-11-17T10:08:50+02:00 Liiklusohutusega seotud minimaalse liiklusteabe edastamise tingimused ja kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142590&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142590&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-11-16T16:42:03+02:00 Väärtpaberituru seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=44097&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=44097&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-11-13T15:54:54+02:00 Väärtpaberituru seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142573&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142573&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-11-13T15:33:32+02:00 Innovatsiooni- ja arendusosaku toetuse andmise tingimused ja kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142564&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142564&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-11-13T11:52:33+02:00 Täitemenetluse seadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=70060&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=70060&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-11-12T11:27:39+02:00 Avaliku teenistuse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=130342&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=130342&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-11-12T11:08:04+02:00 Eesti teabevärava eesti.ee haldamise, teabe kättesaadavaks tegemise, arendamise ning kasutamise nõuded ja kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=134449&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=134449&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-11-12T10:03:25+02:00 Euroopa Parlamendi valimise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=52490&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=52490&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-11-10T13:34:10+02:00 Kemikaaliseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142523&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142523&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-11-10T10:54:40+02:00 Kemikaaliseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142523&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142523&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-11-10T10:06:45+02:00 Tolliseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=61912&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=61912&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-11-09T16:13:37+02:00 Tolliseaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142522&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142522&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-11-09T16:01:55+02:00 Ajakirja „Õiguskeel“ uus numberhttp://www.estlex.ee/?id=news&uudis=386 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=386 Ilmunud on ajakirja „Õiguskeel“ uus number. Uuest ajakirjast saab lugeda artikleid erinevatel teemadel, näiteks sunnirahast, põhiseaduslikust õigusselguse põhimõttest jm. Ajakirjaga saab tutvuda siin. Uudised 2015-11-06T12:40:27+02:00 Eesti Vabariigi rendiseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=3538&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=3538&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-11-06T10:58:46+02:00 Pankrotiseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=53541&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=53541&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-11-06T10:25:06+02:00 Veeseaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142502&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142502&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-11-05T16:36:59+02:00 Volitatud klassifikatsiooniühingutele esitatavad nõuded ja volitatud klassifikatsiooniühingute üle järelevalve teostamise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=127482&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=127482&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-11-05T14:35:01+02:00 Osamaksete ühtsesse kriisilahendusfondi ülekandmise ja ühiskasutusse võtmise lepingu ratifitseerimise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142492&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142492&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-11-05T10:08:56+02:00 Eesti Vabariigi valitsuse ja Hiina Rahvavabariigi valitsuse vahelise tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu muutmise protokolli ratifitseerimise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142490&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142490&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-11-05T10:06:46+02:00 ˮÜhelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Islandi vahelise lepingu, milles käsitletakse Islandi osalemist Euroopa Liidu, selle liikmesriikide ja Islandi kohustuste ühises täitmises Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli teisel kohustusperioodilˮ ratifitseerimise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142489&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142489&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-11-05T10:01:57+02:00 Politsei ja piirivalve seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=115458&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=115458&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-11-03T20:08:56+02:00 Põlevkivi kaevandamis- ja rikastamisjäätmetest kütuselisandi tootmise nõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142486&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142486&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-11-03T19:44:31+02:00 "Tänapäevase õpikäsituse rakendamine ning kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis" elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142456&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142456&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-11-02T10:52:31+02:00 Teatud liiki ja teatud koguses tavajäätmete, mille vastava käitlemise korral pole jäätmeloa omamine kohustuslik, taaskasutamise või tekkekohas kõrvaldamise nõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=62305&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=62305&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2015-10-30T16:56:55+02:00 Kemikaali ohtlikkuse alammäär ja ohtliku kemikaali künniskogus ning suurõnnetuse ohuga ettevõtte ohtlikkuse kategooria ja ohtliku ettevõtte määratlemise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142190&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142190&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2015-10-30T16:41:31+02:00 Olulise ruumilise mõjuga ehitiste nimekirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142217&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142217&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2015-10-30T15:59:23+02:00 Väärteomenetluse seadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=48382&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=48382&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-10-30T10:47:27+02:00 Kaitseväe ja Kaitseliidu mootorsõiduki ning haagise tehnonõuded ja varustuse nõuded ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142427&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142427&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-10-29T12:04:19+02:00 Asendustäitmise ja sunniraha seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=42027&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=42027&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-10-27T12:24:09+02:00 Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142408&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142408&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-10-27T10:45:21+02:00 Kohtute seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=48983&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=48983&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-10-23T16:34:53+02:00 Korteriomandiseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=38824&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=38824&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-10-23T16:07:51+02:00 Lennundusseaduse ning lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142340&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142340&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-10-23T11:43:26+02:00 Teise lepinguriigi kindlustusandja Eesti filiaali kindlustustegevuse aruannete sisu, vorm ja esitamise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142345&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142345&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-10-23T11:06:03+02:00 Mobiilirakendus – Õigusleksikon 2015http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=385 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=385 ESTLEXil valmis esimene mobiilirakendus – Õigusleksikon 2015. See on hea ja käepärane vahend sagedamini ette tulevate õigusmõistete definitsioonide leidmiseks.   Õigusleksikon 2015 sisaldab üle 500 tsiviil- ja karistusõiguse alase õigusmõiste, mille allikaks on järgmised seadused: - Tsiviilseadustiku üldosa seadus (TsÜS), - Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus (MsüS),  - Võlaõigusseadus (VÕS),  - Asjaõigusseadus (AÕS),  - Äriseadustik (ÄS),  - Töölepingu seadus (TLS),  - Perekonnaseadus (PKS),  - Pärimisseadus (PärS),  - Karistusseadustik (KarS),  - Kriminaalmenetluse seadustik (KrMS),  - Väärteomenetluse seadustik (VTMS),  - Tsiviilkohtumenetluse seadustik (TsMS),  - Täitemenetluse seadustik (TMS).   Igale mõistele on lisatud selle definitsioon ja allikaviide paragrahvi täpsusega. Mõnele mõistele on lisatud ka seadusesättes sisalduv täpsustus.   Rakendus sobib kasutamiseks Androidil põhinevates nutiseadmetes ja on müügil Google Play poes.   Head avastamisrõõmu!   Uudised 2015-10-19T15:20:43+02:00 Vangistusseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=36866&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=36866&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-10-19T13:37:03+02:00 Kollektiivse töötüli lahendamise seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142303&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142303&auth=1&g=9 Lisatud viide akti menetlusinfole Riigikogu lehel Seaduste eelnõud 2015-10-15T14:44:03+02:00 Tsiviilseadustiku üldosa seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=47610&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=47610&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-10-14T22:23:37+02:00 Kriminaalmenetluse seadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=54036&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=54036&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-10-14T22:01:41+02:00 Teadlaste ja kalurite koostöötoetushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142287&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142287&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-10-14T21:14:37+02:00 Teadlaste ja vesiviljelusettevõtjate koostöötoetushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142288&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142288&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-10-14T13:42:07+02:00 Sadama ja sadamarajatise turvaõppuste läbiviimise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142266&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142266&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-10-09T10:18:40+02:00 Ehitusseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=48256&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=48256&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-10-07T19:04:59+02:00 Riigivastutuse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=41836&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=41836&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-10-07T19:03:09+02:00 Maksukorralduse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=46792&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=46792&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-10-06T12:03:06+02:00 Sõitjateveo veokorraldaja kvalifikatsiooninõuded, koolituskursuse õppekava, koolitustunnistuse vorm ning loetelu ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide õppekavadest, mille lõpetajale antud diplom on aluseks isiku osaliseks või täielikuks vabastamiseks veokorraldaja koolituskursuse läbimise ja koolituskursuse kirjaliku lõpueksami sooritamise kohustusesthttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142237&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142237&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-10-06T10:33:10+02:00 Selisoo looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskirihttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142212&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142212&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-10-05T15:46:10+02:00 Kemikaali ohtlikkuse alammäär ja ohtliku kemikaali künniskogus ning suurõnnetuse ohuga ettevõtte ohtlikkuse kategooria ja ohtliku ettevõtte määratlemise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142190&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142190&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-10-01T19:30:55+02:00 Tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142192&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142192&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-10-01T19:23:40+02:00 Ehitise auditi tegemise kordhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142004&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=142004&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2015-09-30T17:38:43+02:00 Vedelkütuste kohta esitatavad keskkonnanõuded, biokütuste säästlikkuse kriteeriumid, vedelkütuste keskkonnanõuetele vastavuse seire ja aruandmise kord ning biokütuste ja vedelate biokütuste kasutamisest tuleneva kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise määramise metoodikahttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=133674&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=133674&auth=1&g=18 Kommentaar lisatud andmebaasi Kommentaarid 2015-09-30T17:31:02+02:00 Õigusemõistmise nädalhttp://www.estlex.ee/?id=news&uudis=384 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=384 Eile algas õigusemõistmise nädal. Õigusemõistmise nädalal räägitakse Eesti kohtusüsteemi käekäigust, õigusemõistmise olemusest ja hetkeolukorrast, antakse sel teemal loenguid ja koolitunde, toimub mitmeid muid üritusi ning jagatakse tasuta õigusnõu. Avatud on ka kohtumajade uksed üle Eesti. Õigusemõistmise nädala kohta saab rohkem lugeda siit. Uudised 2015-09-29T09:48:00+02:00 Ajakirja „Juridica“ uus numberhttp://www.estlex.ee/?id=news&uudis=383 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=383 Ilmunud on ajakirja „Juridica“ uus number. Seekordsesse Juridica numbrisse on koondatud finantsvaldkonna õigusprobleeme käsitlevad artiklid. Ajakirja uus number on leitav siit. Uudised 2015-09-25T17:04:44+02:00 Korteriühistuseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=15404&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=15404&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-25T15:19:45+02:00 Asjaõigusseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=8916&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=8916&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-25T15:18:49+02:00 Kohaliku omavalitsuse korralduse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=8874&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=8874&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-22T11:29:37+02:00 Tööhõiveprogramm 2016–2017http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141964&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141964&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-09-22T11:15:40+02:00 Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141966&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141966&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-09-22T11:08:17+02:00 Kohtutäituri seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=118752&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=118752&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-18T11:27:29+02:00 Tööturuteenuste ja -toetuste seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=71544&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=71544&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-15T21:13:06+02:00 Töölesaamist toetavad teenusedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141900&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141900&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-09-15T10:56:18+02:00 Erihoolekandeasutuste reorganiseeriminehttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141902&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141902&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-09-15T10:40:44+02:00 Euroopa kohus: tööle sõitmine käib tööaja allahttp://www.estlex.ee/?id=news&uudis=382 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=382 Euroopa kohus otsustas, et kindla kontoripinnata töötajatel tuleks tööaja sisse arvestada ka see aeg, mis neil kulub esimese kliendi juurde sõitmiseks ja viimase kliendi juurest lahkumiseks. Seni ei olnud selline asi lubatud. Kohtuotsust saab lugeda siit ja artiklit Äripäevas siin. Uudised 2015-09-14T10:33:46+02:00 "Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020" tehnilise abi toetushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141879&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141879&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-09-10T15:07:03+02:00 Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141880&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141880&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-09-10T14:57:47+02:00 Ajakirja „Õiguskeel“ uus numberhttp://www.estlex.ee/?id=news&uudis=381 http://www.estlex.ee/?id=news&uudis=381 Ilmunud on ajakirja „Õiguskeel“ uus number. Uuest ajakirjast saab lugeda artikleid erinevatel teemadel, näiteks keeleseadusest Eestis,  Euroopa Liidu ühinemisest inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga, lennureisijate broneeringuinfo kasutamisest õiguskaitseasutuste poolt jm. Ajakirjaga saab tutvuda siin. Uudised 2015-09-09T19:26:46+02:00 Täpsemad tingimused ettevõtja andmete kandmiseks puu- ja köögivilja turustavate ettevõtjate andmekogusse ning puu- ja köögivilja turustamisstandarditele vastavuse kontrollimise koolituse nõudedhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141867&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141867&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-09-09T14:57:36+02:00 Sotsiaalministri 4. detsembri 2006. a määruse nr 63 "Käibemaksumääraga 9% maksustatavad ravimid, rasestumisvastased vahendid, sanitaar- ja hügieenitooted, meditsiiniseadmed ning abivahendid" muutminehttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141851&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=141851&auth=1&g=2 Lisatud Seonduvad EL-aktid EL-aktid 2015-09-08T10:07:59+02:00 Jäätmeseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=60522&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=60522&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-04T16:41:27+02:00 Ravimiseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=65213&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=65213&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-04T09:58:53+02:00 Kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=62955&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=62955&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-04T09:58:29+02:00 Välismaalaste seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=118953&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=118953&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-04T09:58:02+02:00 Kollektiivse töötüli lahendamise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=8675&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=8675&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-04T09:57:24+02:00 Riigilõivuseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=121393&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=121393&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-04T09:54:43+02:00 Perekonnaseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=12647&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=12647&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-04T09:52:15+02:00 Eesti Vabariigi põhiseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=7020&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=7020&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-04T09:51:28+02:00 Halduskohtumenetluse seadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=29713&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=29713&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-04T09:49:46+02:00 Ravikindlustuse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=48951&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=48951&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-04T09:49:10+02:00 Tulumaksuseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=33309&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=33309&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-04T09:41:53+02:00 Asjaõigusseaduse rakendamise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=9802&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=9802&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-04T09:38:39+02:00 Haldusmenetluse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=42556&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=42556&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-04T09:37:58+02:00 Maareformi seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=5580&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=5580&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-04T09:25:36+02:00 Kaitseliidu seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=29182&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=29182&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-04T09:24:57+02:00 Täitemenetluse seadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=9031&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=9031&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-04T09:22:54+02:00 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=28334&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=28334&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-04T09:21:19+02:00 Tsiviilseadustiku üldosa seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=11863&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=11863&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-04T09:20:45+02:00 Kriminaalmenetluse koodekshttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=3&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=3&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvaheline pakthttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=12&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=12&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Politseiseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=3497&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=3497&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Eesti Vabariigi ravikindlustusseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=5033&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=5033&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Eesti Vabariigi omandireformi aluste seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=5035&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=5035&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Kaubandusliku meresõidu koodekshttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=5906&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=5906&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Eesti Vabariigi haridusseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=6527&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=6527&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Eesti Vabariigi töölepingu seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=6668&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=6668&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Elamuseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=6707&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=6707&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Kriminaalkoodekshttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=6774&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=6774&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Soodustingimustel vanaduspensionide seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=6828&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=6828&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Pankrotiseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=6941&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=6941&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Otsus haldusõiguserikkumiste seadustiku rakendamise kohta [Haldusõiguserikkumiste seadustik]http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=7077&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=7077&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Kaubamärgiseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=7328&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=7328&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Eesti Vabariigi ühistuseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=7330&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=7330&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Kindlustusseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=7654&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=7654&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Riigikogu töökorra seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=7664&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=7664&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Autoriõiguse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=7671&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=7671&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra kohtahttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=8107&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=8107&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Kollektiivlepingu seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=8522&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=8522&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Töötajate distsiplinaarvastutuse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=8677&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=8677&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Eluruumide erastamise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=8683&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=8683&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Maamaksuseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=8684&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=8684&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Eesti Panga seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=8756&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=8756&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=8770&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=8770&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Töötajate usaldusisiku seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=8998&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=8998&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Valla- ja linnaeelarve seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=8999&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=8999&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Erastamisseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=9019&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=9019&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Halduskohtumenetluse seadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=9029&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=9029&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Apellatsiooni ja kassatsiooni kriminaalkohtumenetluse seadustikhttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=9030&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=9030&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Eluruumide erastamise korraldamise kohtahttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=9126&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=9126&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Välismaalaste seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=9189&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=9189&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Käibemaksuseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=9455&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=9455&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Põhikooli- ja gümnaasiumiseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=9569&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=9569&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Kinnistusraamatuseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=9571&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=9571&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Endise kruntrendimaa (obrokimaa) omandisse andmise ja kompenseerimise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=10112&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=10112&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Tulumaksuseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=10133&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=10133&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Tarbijakaitseseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=10189&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=10189&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Maksukorralduse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=10203&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=10203&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Palgaseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=10486&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=10486&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Maa hindamise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=10611&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=10611&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Jälitustegevuse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=10711&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=10711&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Erakonnaseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=11364&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=11364&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Veeseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=11370&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=11370&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Ringhäälinguseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=11445&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=11445&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Kaitstavate loodusobjektide seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=11593&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=11593&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Loteriiseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=11735&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=11735&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Riigipiiri seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=11920&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=11920&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Kohalike maksude seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=12478&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=12478&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Maakatastriseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=12646&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=12646&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Krediidiasutuste seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=13351&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=13351&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Ülikooliseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=13616&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=13616&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Kodakondsuse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=13679&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=13679&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Korruptsioonivastane seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=13680&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=13680&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Maakorraldusseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=13736&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=13736&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Avaliku teenistuse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=13738&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=13738&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Sotsiaalhoolekande seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=13907&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=13907&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Riigivaraseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=13998&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=13998&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Kinnisasja sundvõõrandamise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=14064&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=14064&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Eesti territooriumi haldusjaotuse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=14069&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=14069&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Liikluskindlustuse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=14858&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=14858&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Hasartmänguseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=15291&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=15291&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Planeerimis- ja ehitusseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=15293&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=15293&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Mitteeluruumide erastamise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=15294&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=15294&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Relvaseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=15438&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=15438&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Kalapüügiseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=16137&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=16137&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Vabariigi Valitsuse seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=16790&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=16790&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Ravimiseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=16829&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=16829&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Individuaalse töövaidluse lahendamise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=16846&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=16846&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni (täiendatud protokollidega nr. 2, 3, 5 ja 8) ning selle lisaprotokollide nr. 1, 4, 7, 9, 10 ja 11 ratifitseerimise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=17848&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=17848&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Notari tasu seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=17929&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=17929&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=18311&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=18311&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Pärimisseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=18463&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=18463&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Kommertspandiseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=18655&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=18655&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Mittetulundusühingute seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=18666&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=18666&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Mitteeluruumide erastamise korra kinnitaminehttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=18800&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=18800&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Maa ostueesõigusega erastamise korra kinnitaminehttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=19810&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=19810&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Pakendiaktsiisi seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=20260&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=20260&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Volituste andmine kaubandusliku meresõidu koodeksist tulenevate õigusaktide kehtestamisekshttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=20412&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=20412&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Psühhiaatrilise abi seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=20837&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=20837&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Energiaseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=22253&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=22253&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Reklaamiseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=22254&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=22254&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Riigi poolt isikule alusetult vabaduse võtmisega tekitatud kahju hüvitamise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=22256&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=22256&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=22257&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=22257&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Sadamaseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=23319&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=23319&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Tollitariifiseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=23346&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=23346&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Riigilõivuseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=23429&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=23429&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Eesti Vabariigi maareformi seaduse ja maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse muutmise seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=23442&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=23442&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Lõhkematerjaliseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=23664&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=23664&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Karistusregistri seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=23691&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=23691&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Tolliseadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=24019&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=24019&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00 Alaealise mõjutusvahendite seadushttp://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=24652&auth=1 http://www.estlex.ee/?id=3001&aktid=24652&auth=1&g=3 Lisatud seonduvad Riigikohtu lahendid Riigikohtu lahendid 2015-09-03T18:27:56+02:00