Kasutaja: Unustasid parooli?
Parool
 

Kehtivad Eesti õigusaktid
Otsing
Sirvimine vastuvõtjate kaupa
Täna jõustunud aktid
Seaduste lühendid
Unustasid parooli?
Tõlgitud aktide nimekiri
Законы по-русски


Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
Rahvastikuregistrist andmete väljastamise hindade kinnitamine
Regionaalministri 07.01.2005 määrus number 1
jõustumiskuupäev 28.01.2005
kehtetuks muutumise kuupäev 01.11.2015

redaktsioon 01.01.2011 - 01.11.2015

AVALDATUD :

RTL 2005, 13, 112

KEHTETU:

Sisemin m 29.09.2015 Nr. 45 jõust. 01.11.2015

RT I, 02.10.2015, 7

REDAKTSIOON:

Regionaalmin m 28.10.2010 Nr. 13 jõust. 01.01.2011

RTI 2010, 09.11.2010, 2Rahvastikuregistrist andmete väljastamise hindade kinnitamine


Regionaalministri 7. jaanuari 2005. a määrus nr 1Määrus kehtestatakse «Rahvastikuregistri seaduse» (RT I 2000, 50, 317; 2001, 31, 173; 2002, 41, 254; 53, 336; 57, 355; 61, 375; 102, 599; 2003, 4, 22; 2004, 22, 148; 2005, 1, 1) § 90 lõike 1 alusel.


§ 1. Reguleerimisala


Määrusega kehtestatakse rahvastikuregistri volitatud töötleja poolt rahvastikuregistrist andmete väljastamiseks teostatavate tööde hinnad tööde osas, mis ei toimu avaliku ülesande täitmiseks.


§ 2. Päring


Päringuks loetakse ühte rahvastikuregistrist andmete väljastamiseks andmesaaja poolt üleantavat tingimuste loetelu, millele vastavate isiku(te) ja/või dokumentide andmed kuuluvad üleandmisele volitatud töötleja poolt. Andmesaaja poolt kasutamiseks lubatud tingimuste loetelud sätestatakse «Rahvastikuregistri seaduse» § 19 alusel sõlmitavas lepingus vastutava töötleja, volitatud töötleja ja andmesaaja vahel.


§ 3. Andmete väljastamiseks teostatavad tööd


(1) Andmete väljastamiseks teostatavad tööd on:
1) vastamine siduspöördusega edastatavale päringule;
2) andmete valimite koostamine etteantud tingimuste alusel;
3) andmesaaja poolt andmesidevõrgu kaudu üleantud kliendi andmebaasi andmete võrdlus rahvastikuregistri andmetega ja erinevuste protokolli koostamine;
4) rahvastikuregistri andmetes kliendi andmebaasis olevate isikute ja andmete osas kokkulepitud perioodi jooksul toimunud muudatuste üleandmine;
5) isikute põhiandmete kontroll trükitud nimekirjast;
6) andmete väljastamisega seotud uute päringute koostamine;
7) statistilised päringud.


§ 4. Tööde hinnad


(1) Siduspöördusega edastatavale päringule vastamisel koosneb tasu teenuse eest liitumistasust uuele kasutajale, igakuisest abonenttasust ja päringu hinnast.


Uue kasutaja liitumistasu on 30,17 eurot.
(Regionaalmin m 28.10.2010 Nr. 13 jõust. 01.01.2011 - RTI 2010, 09.11.2010, 2)


Ühe päringu hind on 0,18 eurot.
(Regionaalmin m 28.10.2010 Nr. 13 jõust. 01.01.2011 - RTI 2010, 09.11.2010, 2)


Abonenttasu on 18,21 eurot kuus.
(Regionaalmin m 28.10.2010 Nr. 13 jõust. 01.01.2011 - RTI 2010, 09.11.2010, 2)


(2) Andmete valimite koostamisel etteantud tingimuste alusel sõltub teenuse hind andmete valikuks kasutatavate tingimuste arvust ja valimi suurusest.


Ühe valimisse kantava kirje hinnaks on 0,05 eurot, kui valiku tingimusi on 1–2; 0,06 eurot, kui valiku tingimusi on 3–4; 0,06 eurot, kui valiku tingimusi on 5 või enam.
(Regionaalmin m 28.10.2010 Nr. 13 jõust. 01.01.2011 - RTI 2010, 09.11.2010, 2)


Kui valimisse kuulub kuni 10 000 kirjet, ei kasutata kirje hinda alandavat koefitsienti.


Kirjete arvu korral

10 001–20 000 kasutatakse kirje hinnale koefitsienti

0,9

20 001–50 000

0,7

50 001–100 000

0,5

100 001–200 000

0,3

200 001–

0,2


(3) Kliendi andmebaasi võrdluse hind sõltub kirjete arvust; kui kirjete arv kalendrikuus või ühekordses tellimuses on kuni 10 000, on kirje võrdluse hind 0,04 eurot, suurema kirjete arvu korral kasutatakse lõikes 2 toodud koefitsiente.
(Regionaalmin m 28.10.2010 Nr. 13 jõust. 01.01.2011 - RTI 2010, 09.11.2010, 2)


(4) Rahvastikuregistri andmetes kliendi andmebaasis olevate isikute ja andmete osas kokkulepitud perioodi jooksul toimunud muudatuste üleandmise puhul määratakse hind üleantavale muudatusele ja sõltub kliendi andmebaasi mahust (kirjete arvust).


Ühe muudatuse üleandmise hind on 0,04 eurot, kui kliendi andmebaasis on kuni 10 000 kirjet, suurema kirjete arvu korral kasutatakse lõikes 2 toodud koefitsiente.
(Regionaalmin m 28.10.2010 Nr. 13 jõust. 01.01.2011 - RTI 2010, 09.11.2010, 2)


(5) Uue päringu koostamisel tasutakse kulunud tööaja eest 30,17 eurot tunni eest.
(Regionaalmin m 28.10.2010 Nr. 13 jõust. 01.01.2011 - RTI 2010, 09.11.2010, 2)


(6) Isiku põhiandmete kontrollimisel trükitud nimekirjast ning lepinguliste või tellimiskirjaga klientide kliendiandmebaasi isikuandmete kontrollimisel telefoni teel tasutakse ühe isiku andmete kontrolli eest 1,60 eurot.
(Regionaalmin m 28.10.2010 Nr. 13 jõust. 01.01.2011 - RTI 2010, 09.11.2010, 2)


(7) Statistiliste päringute koostamisel tasutakse päringu koostamiseks kulunud tööaja eest 30,17 eurot tund.
(Regionaalmin m 28.10.2010 Nr. 13 jõust. 01.01.2011 - RTI 2010, 09.11.2010, 2)Minister Jaan ÕUNAPUU

Halduse asekantsler
kantsleri ülesannetes Merle KÜNGAS