LINGID TEENUSTELE
 
 

Tasuta otsing

Tõlked vene keelde

Tallinna õigusaktide register

ESTLEXi RAAMATUD

Kalapüügiseadus vene keeles
Seisuga 13.07.2014
Loe lähemalt...
Hind 17.00€ (hind sisaldab km)

Halduskohtumenetluse seadustik vene keeles
Seisuga 01.01.2014
Loe lähemalt...
Hind 30.00€ (hind sisaldab km)

Jahiseadus vene keeles
Seisuga 01.03.2016
Loe lähemalt...
Hind 11.99€ (hind sisaldab km)

Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus
Seisuga 01.01.2014
Loe lähemalt...
Hind 12€ (hind sisaldab km ja saatmiskulud)

Välismaalaste seadus vene keeles
Muudatused seisuga 12.07.2013
Loe lähemalt...
Hind 25€ (hind sisaldab km)

Brošüüri tellimiseks võta ühendust 5842 6052 või e-posti aadressil anu@estlex.ee


AVALEHT

Uudised

 

ESTLEX-i kaubamärgi all osutame kolme liiki teenuseid:

• ESTLEX-i õigusinfosüsteemi tasuta teenused,
• ESTLEX-i õigusinfosüsteemi tasulised teenusepaketid,
• omavalitsustele õigusaktide andmebaasi pidamise ja avalikustamise teenus.

ESTLEXi õigusinfosüsteemi tasuta osas on võimalik igaühel tutvuda kehtivate riiklike õigusaktidega - seaduste ja määrustega.

Erinevad tasulised teenusepaketid on suunatud eelkõige neile, kes oma igapäevatöös erinevat õigusinfot vajavad ja oma aega kõrgelt hindavad.

Pikka aega oleme tegelenud ka
õigusaktide tõlkimisega vene keelde ja tõlgitud aktide terviktekstide haldamisega. Tõlkimisel oleme olulist rõhku pannud eelkõige tõlgete kvaliteedile. Üldjuhul on tõlked kättesaadavad ESTLEXi tasuliste teenuste koosseisus, aga olemasolevaid tõlkeid saab endale tellida igaüks ka vastavalt vajadusele.

Kord nädalas e-postiga saadetav uudiskiri teavitab vahepeal toimunud muutustest seadustes, seadustikes, valitsuse ja ministrite määrustes

Kohalike omavalitsuste õigusaktide registrite pidamise teenus sisaldab omavalitsuse õigusaktide sisuhaldust (õigusaktide registreerimine, süstematiseerimine, seostamine, määruste valideerimine VexPros, digitempiliga kinnitamine ja avaldamisele saatmine, terviktekstide koostamine), kui ka andmebaasi majutamist.

Oleme õigusaktidega tegelenud üle 25 aasta. Tallinna linna õigusaktide registrit peame alates 2001. aastast, tellijaks on Tallinna Linnakantselei. 

Õiguskeel 4/2018
23.10.2018

Ilmunud on uus Õiguskeel. Õiguskeele uuest numbrist saab lugeda õiguskeelepäevast, Soome õiguskeele keerdkäikudest ja kuidas neist välja tulla, kinnisasja avalikes huvides omandamise seadusest ning ka selgest keelest lugeja pilgu läbi.

Juridica 2018/7
22.10.2018

Ilmunud on uus Juridica , mis on kindlustusõiguse erinumber. Juridicas sisalduvad artiklid käsitlevad nii kindlustusõiguse baasküsimusi kui ka spetsiifilisemaid teemasid. Kindlustuseteemaliste artiklitega saab tutvuda siin.

Kellakeeramise lõpetamine
04.10.2018

Euroopa komisjon on teinud ettepaneku lõpetada märtsis ja oktoobris toimuv aastaaegadega seonduv kellakeeramine. Ettepaneku kohaselt jääb igale liikmesriigile õigus otsustada, kas jääda suveajale või talveajale. Viimast korda toimub kellakeeramine 31. märtsil 2019.
Kellakeeramise lõpetamise kohta on võimalik anda tagasisidet ka läbi veebiküsitluse. Rohkem saab lugeda antud teema kohta Eesti Kaubandus-Tööstuskoja lehelt.

Juridica 2018/6
14.09.2018

Ilmunud on uus Juridica – Juridica 2018/6. Artiklitega saab tutvuda siin.

Õiguskantsleri tegevuse aastaülevaade 2018
13.09.2018

Õiguskantsler Ülle Madise edastas esmaspäeval Riigikogule aastaülevaate oma tegevusest. Perioodil 1. septembrist 2017 kuni 31. augustini 2018 lahendas õiguskantsleri ametkond kokku 2364 avaldust (aasta varem 2228). Ülevaatega on võimalik tutvuda siin.

Juridica 2018/5
23.07.2018

Ilmunud on uus Juridica. Artiklitega saab tutvuda siin.

Juridica 2018/4
18.06.2018

Ajakirjast saab lugeda nelja riigihankeõiguseteemalist artiklit. Lisaks neile saab lugeda ka omastamise ja usalduse kuritarvitamise omakasulisusest, kohtukaebeõigusest, eriti edasikaebeõigusest Riigikohtu ja kriminaalkolleegiumi praktikas ning enese mittesüüstamise privileegist ja Touch ID’st. Artiklitega saab tutvuda siin.

Õiguskeel 3/2018
15.06.2018

Ilmunud on Õiguskeele uus number. Lugeda saab artikleid küberturvalisuse seadusest, välislepingutest, keeleseaduse muudatustest ning  faktiväiteist ja väärtushinnanguist.