LINGID TEENUSTELE
 
 

Tasuta otsing

Tõlked vene keelde

Tallinna õigusaktide register

ESTLEXi RAAMATUD

Kalapüügiseadus vene keeles
Seisuga 13.07.2014
Loe lähemalt...
Hind 17.00€ (hind sisaldab km)

Halduskohtumenetluse seadustik vene keeles
Seisuga 01.01.2014
Loe lähemalt...
Hind 30.00€ (hind sisaldab km)

Jahiseadus vene keeles
Seisuga 01.03.2016
Loe lähemalt...
Hind 11.99€ (hind sisaldab km)

Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus
Seisuga 01.01.2014
Loe lähemalt...
Hind 12€ (hind sisaldab km ja saatmiskulud)

Välismaalaste seadus vene keeles
Muudatused seisuga 12.07.2013
Loe lähemalt...
Hind 25€ (hind sisaldab km)

Brošüüri tellimiseks võta ühendust 5842 6052 või e-posti aadressil anu@estlex.ee


AVALEHT

Uudised

 

ESTLEX-i kaubamärgi all osutame kolme liiki teenuseid:

• ESTLEX-i õigusinfosüsteemi tasuta teenused,
• ESTLEX-i õigusinfosüsteemi tasulised teenusepaketid,
• omavalitsustele õigusaktide andmebaasi pidamise ja avalikustamise teenus.

ESTLEXi õigusinfosüsteemi tasuta osas on võimalik igaühel tutvuda kehtivate riiklike õigusaktidega - seaduste ja määrustega.

Erinevad tasulised teenusepaketid on suunatud eelkõige neile, kes oma igapäevatöös erinevat õigusinfot vajavad ja oma aega kõrgelt hindavad.

Pikka aega oleme tegelenud ka
õigusaktide tõlkimisega vene keelde ja tõlgitud aktide terviktekstide haldamisega. Tõlkimisel oleme olulist rõhku pannud eelkõige tõlgete kvaliteedile. Üldjuhul on tõlked kättesaadavad ESTLEXi tasuliste teenuste koosseisus, aga olemasolevaid tõlkeid saab endale tellida igaüks ka vastavalt vajadusele.

Kord nädalas e-postiga saadetav uudiskiri teavitab vahepeal toimunud muutustest seadustes, seadustikes, valitsuse ja ministrite määrustes

Kohalike omavalitsuste õigusaktide registrite pidamise teenus sisaldab omavalitsuse õigusaktide sisuhaldust (õigusaktide registreerimine, süstematiseerimine, seostamine, määruste valideerimine VexPros, digitempiliga kinnitamine ja avaldamisele saatmine, terviktekstide koostamine), kui ka andmebaasi majutamist.

Oleme õigusaktidega tegelenud üle 25 aasta. Tallinna linna õigusaktide registrit peame alates 2001. aastast, tellijaks on Tallinna Linnakantselei. 

Juridica 2018/5
23.07.2018

Ilmunud on uus Juridica. Artiklitega saab tutvuda siin.

Juridica 2018/4
18.06.2018

Ajakirjast saab lugeda nelja riigihankeõiguseteemalist artiklit. Lisaks neile saab lugeda ka omastamise ja usalduse kuritarvitamise omakasulisusest, kohtukaebeõigusest, eriti edasikaebeõigusest Riigikohtu ja kriminaalkolleegiumi praktikas ning enese mittesüüstamise privileegist ja Touch ID’st. Artiklitega saab tutvuda siin.

Õiguskeel 3/2018
15.06.2018

Ilmunud on Õiguskeele uus number. Lugeda saab artikleid küberturvalisuse seadusest, välislepingutest, keeleseaduse muudatustest ning  faktiväiteist ja väärtushinnanguist.

Kohtute aastaraamat 2017
14.06.2018

Ilmunud on kohtute aastaraamat, mis heidab pilgu Euroopa õigusele. Aastaraamat võtab vaatluse alla selle, kuidas suhestuvad Eesti ja Euroopa Liidu õigus. Lisaks leiab raamatust ülevaate 2017. aasta menetlusstatistikast ja Riigikohtu olulisemast praktikast. Antud teema kohta saab lugeda rohkem siit.

RiTo nr 37
13.06.2018

Ilmunud on uus Riigikogu Toimetiste number, kus on fookuses Eesti majandusareng.

Täna on Euroopa päev
09.05.2018

Iga aasta 9. mail tähistatakse Euroopa päevaga rahu ja ühtsust Euroopas. Euroopa päeva üritused, mis toimuvad üle Eesti, leiab siit.

Juridica 2018/3
03.05.2018

Ilmunud on Juridica nr 3. Artiklitega saab tutvuda siin.

Õiguskeel 2/2018 ja Juridica 2018/2
26.04.2018

Ilmunud on Õiguskeele uus number, mis on ühtlasi ka Õiguskeele 100. number. Õiguskeele 100. numbris on artiklid  ahistava jälitamise kriminaliseerimisest Eestis, masintõlkest ja õiguskeele korralduse kujunemisest ning lühimenetlusest.
Juridicas on peamiselt erinevad artiklid uue isikuandmete kaitse määruse teemadel.