Kasutaja: Unustasid parooli?
Parool:

Tavakasutajale

Tavakasutajale mõeldud teenus ei eelda kasutajaks registreerumist ja on kõigile soovijatele tasuta kättesaadav.

Eesti Õigusaktide andmebaas  sisaldab järgmisi kehtivaid õigusakte:

  • seadusi ja Riigikogu otsuseid;
  • Vabariigi Valitsuse määrusi ja korraldusi;
  • Ministrite määrusi;
  • Eesti Panga presidendi õigusakte.

Õigusakte saab otsida  pealkirjas või tekstis sisalduvate sõnade järgi,  õigusakti vastuvõtmise kuupäeva, vastuvõtja ja liigi ning õigusakti numbri järgi või sirvida vastuvõtjate ja aktiliikide lõikes.Nimekirjas akti pealkirjal klõpsamine võimaldab lugeda ning trükkida huvipakkuva õigusakti teksti. Vanad üksikaktid (enne 2009. a vastu võetud otsused, käskkirjad ja korraldused) võivad olla ilma tekstita.

Õigusaktide tekstide alguses on nimetuse "AVALDATUD" all ära toodud õigusakti algteksti avaldamise andmed ning nimetuse "REDAKTSIOONID" all on õigusakti muutnud õigusaktide andmed.

Vabalt kasutatavad õigusinfo allikas on ka

Tallinna õigusaktide register (TÕR).

ESTLEXi õigusinfosüsteem on kasutamiseks kättesaadav kõigil nädalapäevadel ööpäevaringselt välja arvatud hoolduseks ette nähtud aegadel, mil võib esineda takistusi andmebaasile juurdepääsul.

ESTLEXi õigusinfosüsteemis sisalduv informatsioon põhineb mitmetel avalikel elektroonilistel õigusteabe allikatel, sh Riigi Teataja, Juridica, Õiguskeel, eÕigus, Riigikogu eelnõude menetlemise infosüsteem jm. Autoriõigus andmebaasi kõikide osade ja sisu osas kuulub ESTLEX OÜ-le. Andmebaasis sisalduva info kopeerimine ja kolmandatele isikutele kättesaadavaks tegemine on lubatud ainult ESTLEX OÜ kirjalikul nõusolekul ning vastavalt autoriõiguse seaduses sätestatule.

Linkide loomine andmebaasis sisalduvatele tekstidele on lubatud kui allikale on viidatud.

Küsimusi, arvamusi ja ettepanekuid ootame aadressil: info [at] estlex.ee ja telefonil 58426052.

Tutvu kasutustingimustega.