Venekeelsed õigusaktid

Pakett „Eesti õigusaktid vene keeles"

ESTLEXil on pikaajaline kogemus õigusaktide venekeelsete tõlgete osas. Alustasime selle teemaga juba 1994. aastal ja tänaseks oleme saanud tunnustatud kvaliteediga tõlgete pakkujaks. Tõlgime uusi akte ja hoiame juba tõlgitud õigusakte aktuaalses seisus.

Pakett sisaldab olulisemate seaduste, seadustike ja mõnede Vabariigi Valitsuse määruste tõlkeid vene keelde.

Pakett sisaldab lisaks tõlgetele:

 • Riigi Teatajas avaldatud riiklike õigusaktide kehtival kujul eestikeelseid terviktekste alates 16.11.1988. Kehtetuks tunnistatud aktid on viimati kehtinud sõnastuses;
 • linke õigusakti juures sama valdkonda reguleerivate Läti õigusaktide inglisekeelsetele tõlgetele;
 • Euroopa Liidu Teatajas alates 2004. a avaldatud üldisemat huvi pakkuvaid ja avaldamiseks kohustuslikke Euroopa Liidu õigusakte;
 • võimalust vaadata paralleelselt õigusakti eesti-ja venekeelset teksti;
 • venekeelset E-uudist. (E-uudis on nimekiri eelmise kuu jooksul lisandunud ja muudetud tõlgetest koos linkidega aktitekstidele, mis saadetakse iga kuu esimesel nädalal);
 • venekeelset otsinguvormi.

Paketi funktsionaalsus

 • Õigusaktides tehtavad muudatused tõlgitakse ja viiakse sisse venekeelsesse teksti. Info tõlkijate ja teksti viidud muudatuste kohta on märgitud õigusakti alguses olevas redaktsiooninurgas.
 • Õigusaktide venekeelseid tõlkeid on võimalik otsida venekeelsel otsinguvormil pealkirja, teksti, vastuvõtja, liigi, vastuvõtmise kuupäeva ja numbri järgi.
 • Õigusaktide venekeelseid tõlkeid saab sirvida vastuvõtjate ja liikide ning õigusharude lõikes.
 • Venekeelsete tõlgete ja eestikeelsete õigusaktide vahel on võimalik liikuda loodud linkide abil.
 • Eestikeelseid õigusakte on võimalik otsida eestikeelsel otsivormil pealkirja, teksti, vastuvõtja, liigi, vastuvõtmise kuupäeva ja numbri ning  avaldamisandmete järgi.
 • Eestikeelseid õigusakte saab sirvida vastuvõtjate ja liikide lõikes, avaldamisaasta, Riigi Teataja osa ja ande numbri lõikes.
 • Eestikeelseid seaduseid ja seadustikke on võimalik otsida lühendi järgi.
 • Eestikeelsed ja venekeelsed õigusaktid on varustatud aktidevaheliste seostega.
 • Võimalus lisada õigusakte lemmikutesse koos omapoolse kommentaariga.

Tutvu kasutustingimuste ja hinnakirjaga.