Kasutaja: Unustasid parooli?
Parool:

E-uudised

ESTLEXi e-uudis on kord nädalas e-postiga saadetav uudiskiri, mis teavitab vahepeal toimunud muutustest seadustes, seadustikes, valitsuse ja ministrite määrustes.
Kogu e-uudise sisu on jaotatud kolmeks suuremaks rubriigiks:
õigusaktid,
kohtulahendid ja
eelnõud.
Lisatud on jaotised maa- ja ringkonnakohtute lahendite kohta, värskelt valminud kohtulahendi kokkuvõtete kohta ja kohtu-uudiste kohta.

Eraldi on toodud välja ka ülevaade nädala jooksul algatatud õigusaktide eelnõude kohta.

E-uudise koostamisel kasutatud allikad on ESTLEXi andmebaas, Riigi Teataja ja Riigikogu eelnõude menetlemise süsteem.

Tasulise e-uudise lugemisel on võimalik avaneva akti juures kasutada seoseid aktide vahel liikumiseks ja linke õigusaktis viidatud EL õigusakti lugemiseks Eur-LEXis. Teenus sisaldab ka õigusaktide otsimise ja asutuste ning avaldamisandmete lõikes sirvimise võimalust.

Teenuse ühe kuu tellimishind on 12.00 €, millele lisandub käibemaks.
Tellida saab kolme kuu kaupa või korraga terveks aastaks. Terve aasta korraga tellijad maksavad 10 kuu hinna.

Tasuta e-uudis sisaldab iganädalast kokkuvõtet uutest ja muutunud seadustest aktide nimekirjana (akti avada ja lugeda ei saa).

Teenuse tellimiseks andke oma soovist teada e-posti aadressil euudis@estlex.ee