Kasutaja: Unustasid parooli?
Parool:

Spetsialistile

Õigusinfopakett „Spetsialistile" on asendamatu töövahend juristidele, advokaatidele, notaritele, raamatupidajatele ja teistele spetsialistidele, kes oma igapäevatöös vajavad mitmekülgset õigusalast informatsiooni.

Pakett sisaldab:

 • riiklikke kehtivas seisus õigusakte;
 • üldisemat huvi pakkuvaid ja avaldamiseks kohustuslikke Euroopa Liidu õigusakte;
 • õigusaktide varem kehtinud terviktekste;
 • kehtetuid akte;
 • välislepingute andmebaasi, mis sisaldab riikidevahelisi lepinguid ja konventsioone;
 • linke seadusega seonduvatele Riigikohtu lahenditele (alates aastast 2000);
 • linke õigusaktis viidatud EL direktiivile, määrusele või otsusele Eur-Lex õigusportaalis;
 • linke õigusaktiga seonduvatel teemadel kirjutatud õigusalastele artiklitele 
 • linke Riigi Teataja kodulehel avaldatud inglisekeelsetele mitteametlikele tõlgetele õigusaktidest;
 • linke õigusakti juures sama valdkonda reguleerivate Läti õigusaktide inglisekeelsetele tõlgetele;
 • menetlusinfo linki, mille kaudu on lihtne leida Riigikogu lehelt seadustike ning seaduste kohta käivat menetlusinfot.

 Vajaliku õigusakti leidmise teevad lihtsaks:

 • aktide vahele loodud seosed, mis võimaldavad saada kiire ülevaate konkreetse aktiga seotud teistest aktidest - millised määrused on konkreetse akti alusel vastu võetud või millise määrusega on akti muudetud, kehtetuks tunnistatud jne.;
 • mitmekesine ja paindlik otsisüsteem, mis võimaldab õigusakte otsida pealkirja, teksti, vastuvõtja, liigi, vastuvõtmise kuupäeva, numbri ja avaldamisandmete järgi. Kasutades otsingut õigusharudest on vajalik õigusakt leitav ka konkreetset akti teadmata. Otsingu tulemust saab piirata, seades tingimuseks normatiivsuse või kehtivuse;
 • lühendite järgi seaduste ja seadustike otsimise võimalus;
 • võimalus lisada õigusakte lemmikutesse koos omapoolse kommentaariga.

Andmed uuenevad õigusinfosüsteemis jooksvalt.
Tutvu kasutustingimuste ja hinnakirjaga.

PakettSpetsialistile koos tõlgetega vene keelde"

Pakett sisaldab:

 • paketti „Spetsialistile";
 • mitteametlikke tõlkeid olulisemate seaduste ja seadustike ning mõnede Vabariigi Valitsuse määruste kohta.

Pakett sisaldab lisaks tõlgetele:

 • Riigi Teatajas avaldatud riiklike õigusaktide kehtival kujul eestikeelseid terviktekste alates 16.11.1988. Kehtetuks tunnistatud aktid on viimati kehtinud sõnastuses;
 • Euroopa Liidu Teatajas alates 2004. a avaldatud üldisemat huvi pakkuvaid ja avaldamiseks kohustuslikke Euroopa Liidu õigusakte;
 • Venekeelset E-uudist. E-uudis on nimekiri eelmise kuu jooksul lisandunud ja muudetud tõlgetest koos linkidega aktitekstidele, mis saadetakse iga kuu esimesel nädalal.

Paketi funktsionaalsus

 • Õigusaktis tehtavad muudatused tõlgitakse ja viiakse sisse venekeelsesse teksti. Info tõlkijate ja teksti viidud muudatuste kohta on märgitud õigusakti alguses olevas redaktsiooninurgas.
 • Õigusaktide venekeelseid tõlkeid on võimalik otsida venekeelsel otsivormil pealkirja, teksti, vastuvõtja, liigi, vastuvõtmise kuupäeva ja numbri järgi.
 • Õigusaktide venekeelseid tõlkeid saab sirvida vastuvõtjate ja liikide ning õigusharude lõikes.´
 • Õigusaktide venekeelseid tõlkeid on võimalik vaadata paralleelselt koos eestikeelse õigusakti tekstiga.
 • Eestikeelseid õigusakte on võimalik otsida eestikeelsel otsivormil pealkirja, teksti, vastuvõtja, liigi, vastuvõtmise kuupäeva ja numbri ning  avaldamisandmete järgi.
 • Eestikeelseid õigusakte saab sirvida vastuvõtjate ja liikide lõikes, avaldamisaasta, Riigi Teataja osa ja ande numbri lõikes.
 • Eestikeelseid seaduseid ja seadustikke on võimalik otsida lühendi järgi.
 • Eestikeelsed ja venekeelsed õigusaktid on varustatud aktidevaheliste seostega.
 • Venekeelsete tõlgete ja eestikeelsete õigusaktide vahel on võimalik liikuda loodud linkide abil.

Tutvu kasutustingimuste ja hinnakirjaga.