Kasutaja: Unustasid parooli?
Parool:

Õigusaktide muudatuste ülevaade

 

Antud teenuse sihtgrupiks on firmad, kes juba omavad  või soovivad lähemal ajal taotlema hakata rahvusvaheliselt tunnustatud keskkonnajuhtimissüsteemi standardit ISO 14001 või töötervishoiu ja tööohutuse standardit OHSAS 18001.
Teenus on koostatud arvestades nii teenindus- kui ka tootmissektorit, kuna mõlemad standardid on kohaldatavad kõikides ettevõtetes ja igas tööstusharus. Teenus sobib igapäevaseks töövahendiks keskmise- ja väikeettevõtte personalitöötajale, juhiabile, sekretärile, töökeskkonnaspetsialistile, kvaliteedijuhile ja teistele spetsialistidele.

Kord kvartalis koostatakse kolme kuu jooksul toimunud muudatustest ülevaade, mis sisaldab:

 • muutunud ja muutva õigusakti nimetust;
 • muudatuste jõustumise kuupäeva;
 • muudatuste sisulist ülevaadet.

Õigusakti kehtetuks tunnistamisel tuuakse välja õigusakti nimetus, kehtetuks tunnistava õigusakti nimetus ja kehtetuks tunnistamise kuupäev.

Ülevaade saadetakse kliendile e-posti teel kvartalile järgneva kuu 15-ndaks kuupäevaks.

Keskkonnajuhtimissüsteemi standardi ISO 14001 õigusaktide muudatuste ülevaade

hõlmab järgmisi valdkondi:

 • keskkond;
 • keskkonnaseire;
 • pakend;
 • pakendiaktsiis;
 • kiirgus;
 • jäätmed;
 • vesi;
 • kemikaalid;
 • maapõu;
 • töötervishoid ja tööohutus;
 • välisõhu kaitse;
 • ühisveevärk ja kanalisatsioon;
 • keskkonnamõju hindamine ja keskkonnaauditeerimine;
 • saastatuse kompleksne vältimine ja kontroll.

Töötervishoiu ja tööohutuse standardi OHSAS 18001 õigusaktide muudatuste ülevaade

hõlmab järgmisi valdkondi:

 • töötervishoid;
 • tööohutus;
 • töökeskkond;
 • tööõnnetused;
 • kemikaalid;
 • müra;
 • kiirgus;
 • seadmed ja paigaldised ning nende ohutus.

Nimekirja koostamise aluseks on võetud õigusaktid, mida peaks jälgima ettevõte, kes juba omab töötervishoiu ja tööohutuse OHSAS 18001 või keskkonnajuhtimissüsteemi ISO 14001 sertifikaati või kavatseb seda tulevikus taotleda. Samuti on arvesse võetud ettevõtete kvaliteedijuhtide hulgas läbi viidud küsitlustest selgunud arvamused ja ettepanekud.

. Teenus aitab:

 • täita ISO 14001 või OHSAS 18001 standarditest tulenevaid nõudeid õigeaegselt ja efektiivselt;
 • säilitada head majanduslikku toimivust;
 • rakendada efektiivselt juhtimis- ja keskkonna kontrollisüsteeme
 • rakendada efektiivselt töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi;
 • ettevõttel ohjata oma töötervishoiu ja tööohutusega seonduvaid riske;
 • parendada töötervishoiu- ja tööohutusealase tegevuse toimivust
 • olla usaldusväärne koostööpartner teistele ettevõtetele