Kasutaja: Unustasid parooli?
Parool:

Õigusaktide tõlkimine vene keelde

ESTLEX pakub võimalust tellida ka üksikult aktide venekeelseid tõlkeid.

Juhul kui ESTLEXi õigusinfosüsteemis ei ole Teie poolt soovitud õigusakti tõlget, siis võtke meiega ühendust ning võimalusel tõlgime soovitud õigusakti kokkuleppehinnaga!

Koolitusfirmadele pakume tõlkeid jaotismaterjalidena koolitustel osalejate jaoks kokkuleppehinnaga.

Kasutajamugavuse huvides oleme koostanud venekeelsete aktide tõlgete nimekirja, mida jooksvalt täiendame.

Väljastatavad materjalid on mitteametlikud ja kasutamiseks ainult oma tarbeks vastavalt autoriõiguse seaduses sätestatule. Materjalide edastamine kolmandatele isikutele on lubatud üksnes ESTLEX OÜ kirjalikul nõusolekul.

Tõlgete kvaliteet

Selleks, et meie poolt pakutavad tõlked oleksid võimalikult hea kvaliteediga, tellime me tõlkeid ainult kontrollitud kvaliteediga tõlkijatelt, kellest mitmed töötavad vandetõlgina. Pärast tõlke valmimist anname tõlgitud teksti toimetajale, kes teeb nii sisulise kui terminoloogilise toimetamise. Vajadusel konsulteerib toimetaja kitsamate erialade asjatundjatega terminoloogia küsimustes. Kõige lõpuks vaatab meie töötaja teksti veel korra üle, et tulemus igati korralik oleks.

Klientide hulgas korraldatud küsitlus näitas, et enamus vastanutest hindasid tõlke kvaliteeti olulisemaks kui tõlke valmimise kiirust. Mitmed vastanud toonitasid oma kogemustele tuginedes, et ebakvaliteetse seadusetõlke kasutamine tähtsate otsuste tegemisel võib tekitada väga suurt kahju.

Kvaliteedi osas on meie eesmärgiks tagada tõlgete täpsus ja algteksti tähenduse säilimine ning kindlustada juriidiliselt korrektsete terminite järjekindel kasutamine.

Õigusaktide puhul on meilt sageli küsitud ametlikke tõlkeid. Ametlikke tõlkeid õigusaktidest meie riigis praegu ei eksisteeri. On ainult parema või halvema kvaliteediga mitteametlikud tõlked.