Kasutaja: Unustasid parooli?
Parool:

Tasuta otsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 211/2011 "Kodanikualgatuse kohta" rakendamise seadus
Riigikogu 30.01.2013 seadus; jõustumiskuupäev 22.02.2013

redaktsioon 22.02.2013 [RT I, 12.02.2013, 2]
Välja kuulutanud
Vabariigi President
07.02.2013 otsus nr 228

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 211/2011 «Kodanikualgatuse kohta» rakendamise seadus

Vastu võetud 30.01.2013

§ 1. Veebipõhise toetusavalduste kogumise süsteemi tõendamine

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 211/2011 «Kodanikualgatuse kohta» (ELT L 65, 11.03.2011) (edaspidi kodanikualgatuse määrus) artikli 15 lõike 1 ja artikli 6 lõike 3 tähenduses on veebipõhise toetusavalduste kogumise süsteemi vastavust tõendav pädev asutus Andmekaitse Inspektsioon.

(2) Andmekaitse Inspektsioon teeb koostööd Riigi Infosüsteemide Ametiga veebipõhise toetusavalduste kogumise süsteemile esitatavate turvanõuete kontrollimisel.

(3) Kodanikualgatuse korraldaja esitab Andmekaitse Inspektsioonile dokumendid, mille põhjal on võimalik anda tõend selle kohta, et veebipõhine toetusavalduste kogumise süsteem vastab kodanikualgatuse määruse nõuetele.

(4) Andmekaitse Inspektsioonil on õigus veebipõhise toetusavalduste kogumise süsteemi kohta käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud tõendi andmiseks nõuda kodanikualgatuse korraldajalt asjakohaseid dokumente ja muud vajalikku teavet ning teha dokumentidest koopiaid.

(5) Kodanikualgatuse määruse artikli 6 lõikes 3 sätestatud ühekuuline tähtaeg algab kõigi tõendamiseks vajalike dokumentide esitamisest. Kui korraldaja ei esita Andmekaitse Inspektsiooni nõutud dokumente või teavet kolme tööpäeva jooksul nõude esitamisest arvates, keeldub Andmekaitse Inspektsioon veebipõhise toetusavalduste kogumise süsteemi kohta tõendi andmisest.

(6) Justiitsminister võib määrusega kehtestada veebipõhiste toetusavalduste kogumise süsteemi tõendamise korra.

§ 2. Toetusavalduse kontrollimine ja tõendamine

(1) Kodanikualgatuse määruse artikli 15 lõike 2 ja artikli 8 lõike 2 tähenduses on toetusavalduste kontrollimist ja tõendamist korraldavaks asutuseks Siseministeerium.

(2) Toetusavaldusi kontrollitakse kodanikualgatuse määruse III lisas esitatavate andmete alusel, lähtudes rahvastikuregistri andmetest. Teotusavaldusi võib kontrollida pisteliselt.

(3) Regionaalminister võib määrusega kehtestada toetusavalduste kontrollimise ja tõendamise korra.

Ene Ergma, Riigikogu esimees