Kasutaja: Unustasid parooli?
Parool:
Prindi    |   Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
1 Isamaa fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine RK juhatus o 8 08.04.2019 08.04.2019
2 Eesti Keskerakonna fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine RK juhatus o 7 05.04.2019 05.04.2019
3 Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni registreerimine RK juhatus o 1 04.04.2019 04.04.2019
4 Eesti Reformierakonna fraktsiooni registreerimine RK juhatus o 2 04.04.2019 04.04.2019
5 Eesti Keskerakonna fraktsiooni registreerimine RK juhatus o 4 04.04.2019 04.04.2019
6 Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni registreerimine RK juhatus o 5 04.04.2019 04.04.2019
7 Isamaa fraktsiooni registreerimine RK juhatus o 6 04.04.2019 04.04.2019
8 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (Eestis tehtud vahekohtu otsuste täidetavaks tunnistamise menetluse loomine) RK s 21.02.2019 01.04.2019
9 Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja teiste seaduste täiendamise seadus (Ühendkuningriigi väljaastumine Euroopa Liidust) RK s 21.02.2019
10 Kaitseliidu seaduse muutmise seadus RK s 21.02.2019 01.07.2019
11 Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele kehtestada sanktsioonid seoses Ukraina aluste ründamise ja hõivamisega Kertši väinas RK o 20.02.2019 20.02.2018
12 Riigireformi ja hea halduse põhialused RK o 20.02.2019 21.02.2018
13 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse ning põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse muutmise seadus RK s 20.02.2019 17.03.2019
14 Kohtute seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus RK s 20.02.2019 01.01.2020
15 Isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seadus RK s 20.02.2019 15.03.2019
16 Liiklusseaduse muutmise seadus RK s 20.02.2019 25.03.2019
17 Riikliku statistika seaduse ja avaliku teabe seaduse muutmise seadus RK s 20.02.2019 01.04.2019
18 Raamatupidamise seaduse muutmise seadus RK s 20.02.2019 01.07.2019
19 Sadamaseaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seadus RK s 20.02.2019 24.03.2019
20 Tööstusheite seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus RK s 20.02.2019 25.03.2019
21 Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seadus RK s 20.02.2019 25.03.2019
22 Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse ja taimekaitseseaduse muutmise seadus RK s 20.02.2019 16.03.2019
23 Eesti Kunstiakadeemia seadus RK s 20.02.2019 01.09.2019
24 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia seadus RK s 20.02.2019 01.09.2019
25 Eesti Maaülikooli seadus RK s 20.02.2019 01.09.2019
26 Tallinna Ülikooli seadus RK s 20.02.2019 01.09.2019
27 Täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (elatise võlgnike survestamine) RK s 20.02.2019 01.01.2021
28 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus RK s 20.02.2019 29.03.2019
29 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus RK s 20.02.2019 01.07.2019
30 Kaubamärgiseaduse, tööstusdisaini kaitse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus RK s 20.02.2019 29.03.2019
31 Kaubamärgiseaduse, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus RK s 20.02.2019 01.04.2019
32 Politsei ja piirivalve seaduse, päästeteenistuse seaduse ning kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seadus RK s 20.02.2019 01.05.2019
33 Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse, halduskoostöö seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seadus RK s 20.02.2019 01.04.2019
34 Rahvusvahelise sanktsiooni seadus RK s 20.02.2019 01.01.2020
35 Kõrgharidusseadus RK s 20.02.2019 01.09.2019
36 Muinsuskaitseseadus RK s 20.02.2019 01.05.2019
37 Eesti Vabariigi ja Valgevene Vabariigi sotsiaalkindlustuslepingu ratifitseerimise seadus RK s 20.02.2019 24.03.2019
38 Hongkongi laevade ohutu ja keskkonnahoidliku ringlussevõtu rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seadus RK s 20.02.2019 24.03.2019
39 Riigikohtu liikme Jaak Luige kohtunikuametist vabastamine RK o 19.02.2019 19.02.2018
40 Väetiseseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus RK s 19.02.2019 01.01.2020
41 Pandikirjaseadus RK s 13.02.2019 01.03.2019
42 Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seadus RK s 13.02.2019 01.01.2020
43 Vangistusseaduse muutmise seadus RK s 13.02.2019 01.08.2019
44 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus RK s 13.02.2019 01.09.2019
45 Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse ning tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus RK s 13.02.2019
46 Kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seadus RK s 12.02.2019 01.01.2020
47 Kultuurikomisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine RK juhatus o 25 12.02.2019 12.02.2019
48 Eesti Reformierakonna fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine RK juhatus o 21 07.02.2019 07.02.2019
49 Kultuurikomisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine RK juhatus o 22 07.02.2019 07.02.2019
50 Riigikogu liikme volituste lõppemine ja asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks RK juhatus o 20 06.02.2019 06.02.2019

Otsingutingimused
AsutusegruppRiigikogu