Kasutaja: Unustasid parooli?
Parool:
Tasuta otsing  Sirvimine vastuvõtjate kaupa  Täna jõustunud aktid  Seaduste lühendid  Tõlgitud aktide nimekiri 
Prindi    |   Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
1 Kultuurikomisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine RK juhatus o 25 12.02.2019 12.02.2019
2 Eesti Reformierakonna fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine RK juhatus o 21 07.02.2019 07.02.2019
3 Kultuurikomisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine RK juhatus o 22 07.02.2019 07.02.2019
4 Riigikogu liikme volituste lõppemine ja asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks RK juhatus o 20 06.02.2019 06.02.2019
5 Riigikogu liikme volituste lõppemine ja asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks RK juhatus o 19 05.02.2019 05.02.2019
6 Riigikogu liikme volituste lõppemine ja asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks RK juhatus o 18 04.02.2019 04.02.2019
7 Priit Pikamäe Riigikohtu esimehe ametist vabastamine RK o 31.01.2019 31.01.2019
8 Villu Kõve Riigikohtu esimehe ametisse nimetamine RK o 31.01.2019 04.02.2019
9 Kindlustustegevuse seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seadus RK s 30.01.2019 02.03.2019
10 Tulumaksuseaduse § 11 muutmise seadus RK s 30.01.2019 01.07.2019
11 Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Rahvusvahelises Rekonstruktsiooni- ja Arengupangas RK o 23.01.2019 23.01.2019
12 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 14 täiendamise seadus RK s 23.01.2019 11.02.2019
13 Ehitusseadustiku muutmise seadus RK s 23.01.2019 01.03.2019
14 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus RK s 23.01.2019 15.02.2019
15 Perekonnaseisutoimingute seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus RK s 16.01.2019 16.02.2019
16 Politsei ja piirivalve seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus RK s 16.01.2019 15.02.2019
17 Eesti Vabaerakonna fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine RK juhatus o 3 14.01.2019 14.01.2019
18 Õiguskomisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine RK juhatus o 4 14.01.2019 14.01.2019
19 Riigikogu liikme volituste peatamine ja asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks RK juhatus o 1 10.01.2019 10.01.2019
20 Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel missioonil EUNAVFOR Med/Sophia RK o 19.12.2018 19.12.2018
21 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (terrorismivastase võitluse direktiivi ülevõtmine) RK s 19.12.2018 14.01.2019
22 Loomakaitseseaduse muutmise seadus RK s 19.12.2018 15.01.2019
23 Krediidiasutuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus RK s 19.12.2018 20.01.2019
24 Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus RK s 19.12.2018 20.01.2019
25 Sotsiaalkomisjoni, kultuurikomisjoni ja Euroopa Liidu asjade komisjoni koosseisu muudatuste kinnitamine RK juhatus o 246 13.12.2018 13.12.2018
26 Ühendkuningriigi poolt Euroopa Investeerimispangas märgitud kapitali asendamine RK o 12.12.2018 12.12.2018
27 Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni reageerimisjõudude koosseisus RK o 12.12.2018 13.12.2018
28 Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias RK o 12.12.2018 13.12.2018
29 Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel RK o 12.12.2018 13.12.2018
30 Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis RK o 12.12.2018 13.12.2018
31 Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Ühendkuningriigi ühendekspeditsiooniväe koosseisus RK o 12.12.2018 13.12.2018
32 Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Prantsusmaa sõjalisel operatsioonil Barkhane Malis RK o 12.12.2018 13.12.2018
33 Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalvemissioonil Liibanonis RK o 12.12.2018 13.12.2018
34 Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis RK o 12.12.2018 13.12.2018
35 Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve RK o 12.12.2018 13.12.2018
36 Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni missioonil Iraagis RK o 12.12.2018 13.12.2018
37 Ravimiseaduse muutmise seadus RK s 12.12.2018 09.02.2019
38 Muuseumiseaduse muutmise seadus RK s 12.12.2018 01.01.2019
39 Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seadus RK s 12.12.2018 01.01.2019
40 Investeerimisfondide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus RK s 12.12.2018 13.01.2019
41 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse, kalandusturu korraldamise seaduse, perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduse ja perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse muutmise seadus RK s 12.12.2018 01.01.2019
42 Kutseõppeasutuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus RK s 12.12.2018 01.01.2019
43 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seadus RK s 12.12.2018 01.01.2019
44 Põllumajandusloomade aretuse seadus RK s 12.12.2018 01.01.2019
45 Tulumaksuseaduse muutmise seadus RK s 12.12.2018 01.01.2019
46 2019. aasta riigieelarve seadus RK s 12.12.2018 01.01.2019
47 Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus RK s 12.12.2018 01.01.2021
48 Isikuandmete kaitse seadus RK s 12.12.2018 15.01.2019
49 Rahvastikuregistri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus RK s 06.12.2018 01.01.2019
50 Riigi 2017. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine RK o 05.12.2018 05.12.2018

Otsingutingimused
AsutusegruppRiigikogu