Kasutaja: Unustasid parooli?
Parool:
Tasuta otsing  Sirvimine vastuvõtjate kaupa  Täna jõustunud aktid  Seaduste lühendid  Tõlgitud aktide nimekiri 
Prindi    |   Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
1 Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2014-2020 "Teadmistepõhine Eesti" rakendusplaani aastateks 2016-2020 uuendatud lisa "Eesti teadustaristu teekaardi objektide loetelu" heakskiitmine VV k 43 14.02.2019 14.02.2019
2 Riigi teaduspreemiate määramine VV k 44 14.02.2019 14.02.2019
3 Riigi F. J. Wiedemanni keeleauhinna määramine VV k 45 14.02.2019 14.02.2019
4 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks VV k 46 14.02.2019 14.02.2019
5 Raha eraldamine VV k 47 14.02.2019 14.02.2019
6 Riigi kultuuripreemiate määramine VV k 38 07.02.2019 07.02.2019
7 Riiklike spordipreemiate määramine VV k 39 07.02.2019 07.02.2019
8 Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamine ja riigivara üleandmine VV k 40 07.02.2019 07.02.2019
9 Rahvusvahelise mõõtühikute süsteemi (SI) põhiühikud, nendest tuletatud ühikud, nende kord- ja osaühikud ning rahvusvaheliselt kehtestatud lisaühikud ja nende kasutamise viis VV m 7 07.02.2019 11.02.2019
10 Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2014. a määruse nr 123 "Vabariigi Valitsuse reservist vahendite eraldamise ja eraldatud vahendite kasutamise kord" muutmine VV m 8 07.02.2019 15.02.2019
11 Põhja-Makedoonia Vabariigi ühinemist käsitleva Põhja-Atlandi lepingu protokolli eelnõu heakskiitmine ja volituse andmine VV k 25 31.01.2019 31.01.2019
12 Innovatsioonipoliitika komisjoni koosseisu kinnitamine VV k 22 31.01.2019 31.01.2019
13 Eesti Kunstiakadeemiale tegevustoetuse eraldamiseks aastateks 2019-2021 sõlmitava halduslepingu eelnõu heakskiitmine ja volituse andmine VV k 26 31.01.2019 31.01.2019
14 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiale tegevustoetuse eraldamiseks aastateks 2019-2021 sõlmitava halduslepingu eelnõu heakskiitmine ja volituse andmine VV k 27 31.01.2019 31.01.2019
15 Eesti Maaülikoolile tegevustoetuse eraldamiseks aastateks 2019-2021 sõlmitava halduslepingu eelnõu heakskiitmine ja volituse andmine VV k 28 31.01.2019 31.01.2019
16 Tallinna Ülikoolile tegevustoetuse eraldamiseks aastateks 2019-2021 sõlmitava halduslepingu eelnõu heakskiitmine ja volituse andmine VV k 29 31.01.2019 31.01.2019
17 Tallinna Tehnikaülikoolile tegevustoetuse eraldamiseks aastateks 2019-2021 sõlmitava halduslepingu eelnõu heakskiitmine ja volituse andmine VV k 30 31.01.2019 31.01.2019
18 Tartu Ülikoolile tegevustoetuse eraldamiseks aastateks 2019-2021 sõlmitava halduslepingu eelnõu heakskiitmine ja volituse andmine VV k 31 31.01.2019 31.01.2019
19 Riigi liikmeõiguste teostaja määramine rahvusvahelises mittetulundusühingus Euroopa Äriregistrite Ühendus ja volituse andmine VV k 32 31.01.2019 31.01.2019
20 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks VV k 33 31.01.2019 31.01.2019
21 "Perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse meetmete nimekirja" kinnitamine VV k 34 31.01.2019 31.01.2019
22 Loa andmine Eesti Olümpiakomitee põhikirjaliste eesmärkide toetamiseks loterii tulude arvelt VV k 35 31.01.2019 31.01.2019
23 Apollo meremadaliku looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri VV m 6 31.01.2019 15.02.2019
24 Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri ametikohale nimetamine VV k 17 24.01.2019 24.01.2019
25 Riigi F. J. Wiedemanni keeleauhinna komisjoni liikmete ja asendusliikme kinnitamine VV k 18 24.01.2019 24.01.2019
26 Vabariigi Valitsuse 26. septembri 2013. a määruse nr 140 "Rahvusvahelise näituse omanikule tekkinud kahju riigi poolt hüvitamise kord" muutmine VV m 3 24.01.2019 01.02.2019
27 Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2004. a määruse nr 264 "Maaeluministeeriumi põhimäärus" muutmine VV m 4 24.01.2019 01.03.2019
28 Väikesaarte nimistu VV m 5 24.01.2019 01.02.2019
29 Vabariigi Valitsuse 15. oktoobri 2015. a määruse nr 104 "Kohtunikuabi ametipalga suurus ja osakonna juhatamise lisatasu" muutmine VV m 2 18.01.2019 22.01.2019
30 Nõusolek riigivara otsustuskorras alla hariliku väärtuse võõrandamiseks VV k 16 17.01.2019 17.01.2019
31 Toetusfondist üldhariduskoolide pidamiseks antava toetuse jaotus 2019. aastal VV k 10 10.01.2019 10.01.2019
32 Statistikaameti 2019.-2023. aastal tehtavate statistikatööde loetelu VV k 12 10.01.2019 10.01.2019
33 Volitus Sihtasutuse Eesti Ajaloomuuseum asutamiseks ja nõusolek riigivara üleandmiseks VV k 13 10.01.2019 10.01.2019
34 Raha eraldamine VV k 14 10.01.2019 10.01.2019
35 Metsanduse arengukava aastani 2030 koostamise ettepaneku heakskiitmine VV k 15 10.01.2019 10.01.2019
36 Riigi F. J. Wiedemanni keeleauhinna komisjoni moodustamine VV k 1 03.01.2019 03.01.2019
37 Nõusolek riigivara otsustuskorras alla hariliku väärtuse võõrandamiseks VV k 2 03.01.2019 03.01.2019
38 Vabariigi Valitsuse 4. jaanuari 2000. a korralduse nr 1 "Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus asutamine" muutmine VV k 3 03.01.2019 03.01.2019
39 Volitatud asutuste määramine kalapüügiga seotud tõsiste rikkumiste punktisüsteemi rakendamiseks VV k 4 03.01.2019 03.01.2019
40 Tulirelva, tulirelva oluliste osade, akustilise relva, laskekõlbmatu relva ja laskemoona markeerimise nõuded VV m 1 03.01.2019 07.01.2019
41 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantsleri teenistusest vabastamine VV k 321 20.12.2018 20.12.2018
42 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantsleri ametikohale nimetamine VV k 322 20.12.2018 20.12.2018
43 Raha eraldamine VV k 324 20.12.2018 20.12.2018
44 Deklaratsioon pädevate asutuste vahelise riikidepõhise aruandluse alase teabevahetuse mitmepoolse kokkuleppe rakendamise tähtaegade kohta VV k 328 20.12.2018 20.12.2018
45 2019. aasta riigieelarve täiendav liigendamine VV k 323 20.12.2018 01.01.2019
46 Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamine ja riigivara üleandmine, varasemate sellekohaste otsuste muutmine ning nõusolek riigivara otsustuskorras võõrandamiseks VV k 325 20.12.2018 20.12.2018
47 Välismaalaste seaduse alusel sisserände piirarvu alla arvatavate välismaalaste 2019. aasta sisserände piirarvu kehtestamine VV k 326 20.12.2018 01.01.2019
48 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks VV k 327 20.12.2018 20.12.2018
49 Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri teenistusest vabastamine VV k 329 20.12.2018 20.12.2018
50 Kiirabi, haiglate, pääste- ja politseiasutuste ning Terviseameti kiirabialase koostöö kord VV m 119 20.12.2018 01.01.2019

Otsingutingimused
AsutusegruppValitsus