Kasutaja: Unustasid parooli?
Parool:
Prindi    |   Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
1 Rootsi vähemusrahvuse kultuurinõukogu valimiste peakomitee koosseisu kinnitamine VV k 103 11.04.2019 11.04.2019
2 Volitus Sihtasutuse Kuressaare Teater asutamiseks VV k 106 11.04.2019 11.04.2019
3 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks VV k 101 11.04.2019 11.04.2019
4 Nõusolek riigivara otsustuskorras kasutada andmiseks VV k 102 11.04.2019 11.04.2019
5 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks VV k 100 11.04.2019 11.04.2019
6 Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses kutseõppeasutuse seaduse muudatustega VV m 34 11.04.2019 20.04.2019
7 Vabariigi Valitsuse 26. mai 2011. a määruse nr 65 "Eesti spordiregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus" muutmine VV m 35 11.04.2019 20.04.2019
8 Avaliku teenistuse seaduse alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine VV m 36 11.04.2019 20.04.2019
9 Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Terviseameti struktuuriüksuste ümberkorraldamisega VV m 37 11.04.2019 20.04.2019
10 Rohuküla, Heltermaa, Roomassaare ning Munalaiu ja Manilaiu sadama akvatooriumide piiride määramine VV k 87 05.04.2019 15.04.2019
11 Raha eraldamine VV k 88 05.04.2019 05.04.2019
12 Riigi äriühingu ja sellise äriühingu, kus riigil on vähemalt otsustusõigus, poolt makstavate dividendide summade kinnitamine 2019. aastaks VV k 89 05.04.2019 05.04.2019
13 Vabatahtliku keskse hankija määramine elektrienergia ja vedelkütuste tootmise, põlevkivi kaevandamise, soojusenergia tootmise ja ülekandmise ning elektri võrguteenuse pakkumisega seotud valdkonna riigihangetes VV k 90 05.04.2019 05.04.2019
14 "Eesti infoühiskonna arengukava 2020" rakendusplaani aastateks 2018-2022 uuendatud lisa 1 heakskiitmine VV k 94 05.04.2019 05.04.2019
15 Tallinna Tehnikakõrgkooli ja Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli ümberkorraldamine VV k 95 05.04.2019 05.04.2019
16 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks VV k 96 05.04.2019 05.04.2019
17 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks VV k 97 05.04.2019 05.04.2019
18 Vabariigi Valitsuse 27. mai 2003. a korralduse nr 343 "Abruka sadama akvatooriumi piiride määramine" ja Vabariigi Valitsuse 5. juuli 2004. a korralduse nr 485 "Sõru sadama, Virtsu Vanasadama akvatooriumide piiride määramine" muutmine VV k 87 05.04.2019 05.04.2019
19 Vabariigi Valitsuse määruste muutmine tulenevalt Tarbijakaitseameti ja Tehnilise Järelevalve Ameti ühendamisest VV m 31 05.04.2019 13.04.2019
20 Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimisega seonduvate Vabariigi Valitsuse määruste muutmine VV m 32 05.04.2019 13.04.2019
21 Rohuküla, Heltermaa, Roomassaare ning Munalaiu ja Manilaiu sadama akvatooriumide piiride määramist käsitlevate Vabariigi Valitsuse määruste kehtetuks tunnistamine VV m 33 05.04.2019 15.04.2019
22 Statistikanõukogu moodustamine VV k 82 28.03.2019 01.04.2019
23 Raha eraldamine VV k 85 28.03.2019 28.03.2019
24 Vabariigi Valitsuse 21. juuni 2018. a määruse nr 45 "Kaitseväe põhimäärus" muutmine VV m 28 28.03.2019 01.05.2019
25 Vabariigi Valitsuse 5. jaanuari 2001. a määruse nr 3 "Eesti Haigekassa põhikiri" muutmine VV m 29 28.03.2019 01.04.2019
26 Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2004. a määruse nr 134 "Alkoholi määratlemise, kirjeldamise ja müügiks esitlemise nõuded" muutmine VV m 30 28.03.2019 05.04.2019
27 Raha eraldamine Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist VV k 78 21.03.2019 21.03.2019
28 Vabariigi Valitsuse 30. novembri 2017. a korralduse nr 349 "Eesti Kultuurkapitali nõukogu koosseisu kinnitamine" muutmine VV k 79 21.03.2019 21.03.2019
29 Vabariigi Valitsuse 14. detsembri 2017. a korralduse nr 364 "Geenitehnoloogiakomisjoni koosseisu kinnitamine" muutmine VV k 80 21.03.2019 21.03.2019
30 Nõusolek riigivara otsustuskorras alla hariliku väärtuse võõrandamiseks VV k 81 21.03.2019 21.03.2019
31 Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu VV m 27 21.03.2019 01.04.2019
32 Eesti lipu heiskamine leinalipuna 25. märtsil 2019. a VV k 66 14.03.2019 14.03.2019
33 Investeerimisfondis II Balti Innovatsioonifond osalemine VV k 67 14.03.2019 14.03.2019
34 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks VV k 68 14.03.2019 14.03.2019
35 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks VV k 69 14.03.2019 14.03.2019
36 Orissaare sadama akvatooriumi piiride määramine VV k 70 14.03.2019 14.03.2019
37 Vabariigi Valitsuse 21. aprilli 2014. a määruse nr 53 "Õpilaskodutoetuse kasutamise tingimused ja kord ning toetuse jaotus koolide pidajate vahel" muutmine VV m 24 14.03.2019 18.03.2019
38 Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2015. a määruse nr 14 "Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri põhimäärus" muutmine VV m 25 14.03.2019 18.03.2019
39 Sotsiaalkaitse infosüsteemi kantud 2018. aasta isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa keskmise suuruse kinnitamine VV m 26 14.03.2019 18.03.2019
40 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks VV k 64 07.03.2019 07.03.2019
41 Vabariigi Valitsuse 10. mai 2018. a määruse nr 38 "Riiklike haridusstipendiumide ja -preemiate määramise tingimused ja kord" muutmine VV m 17 07.03.2019 15.03.2019
42 Emumäe maastikukaitseala kaitse-eeskiri VV m 18 07.03.2019 22.03.2019
43 Parmu looduskaitseala kaitse-eeskiri VV m 19 07.03.2019 22.03.2019
44 Suurekivi looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri VV m 20 07.03.2019 22.03.2019
45 Maksukohustuslaste registri põhimäärus VV m 21 07.03.2019 15.03.2019
46 Vabariigi Valitsuse 23. septembri 2016. a määruse nr 106 "Riigikaitseobjekti kaitse kord" muutmine VV m 22 07.03.2019 15.03.2019
47 Vabariigi Valitsuse 1. detsembri 2016. a määruse nr 138 "Tervise infosüsteemi põhimäärus" muutmine VV m 23 07.03.2019 15.03.2019
48 Vabariigi Valitsuse 10. juuni 2016. a korralduse nr 204 ""Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020" prioriteetse suuna "Kasvuvõimeline ettevõtlus ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline teadus- ja arendustegevus" meetme "Eesti TA rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üleeuroopalistes teadusalgatustes" tegevuse "Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele" investeeringute kava kinnitamine" muutmine VV k 60 28.02.2019 28.02.2019
49 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks VV k 61 28.02.2019 28.02.2019
50 Nõusolek riigivara otsustuskorras alla hariliku väärtuse võõrandamiseks VV k 62 28.02.2019 28.02.2019

Otsingutingimused
AsutusegruppValitsus