Kasutaja: Unustasid parooli?
Parool:
Prindi    |   Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
1 Eesti kaupade nomenklatuuri täpsustamine Tolliam kk 27 23.01.1996 21.03.1996
2 Eesti kaupade nomenklatuuri kinnitamine 1996.aastaks Tolliam kk 390 13.12.1995 13.01.1996
3 Eesti kaupade nomenklatuuri täpsustamine Tolliam kk 215 21.07.1995 26.08.1995
4 Alkohoolse joogi klassifitseerimine Eesti kaupade nomenklatuuri järgi Tolliam kk 181 06.06.1995 30.06.1995
5 Eesti kaupade nomenklatuuri muutmine Tolliam kk 93 21.03.1995 13.05.1995
6 Metsakaitse eeskirja kehtestamine Metsaam kk 64 29.12.1994 01.01.1995
7 Eesti kaupade nomenklatuuri muutmine Tolliam kk 312 19.12.1994 01.01.1995
8 Eesti kaupade nomenklatuuri kinnitamine 1995. aastaks Tolliam kk 304 09.12.1994 01.01.1995
9 Ohutusnõuetele mittevastavate isikukaitsevahendite müügi ja kasutamise keelamine Tööinsp kk 28 14.10.1994 01.12.1994
10 Vee- ja õhusõidukitele toimetatavate varude tollivormistusest Tolliam m 21 22.09.1994 03.10.1994
11 Vee- ja õhusõidukile ning pärast tolli- ja piirikontrolli asuvasse müügipunkti toimetatavate varude tollivormistus Tolliam kk 219 22.09.1994 03.10.1994
12 Tolliameti 28. märtsi 1994. a. käskkirja nr. 65 rakendamine Tolliam kk 166 12.07.1994 12.07.1994
13 Eesti Proovikotta suunatavate kaupade tollivõla tasumise tähtaeg Tolliam kk 141 09.06.1994 09.06.1994
14 Kaubadeklaratsiooni täitmise juhendi täiendused Tolliam m 16 31.05.1994 01.06.1994
15 Tüübihindamisele kuuluvate seadmete loetelu kinnitamine Tööinsp kk 19 16.05.1994 01.07.1994
16 Riigi Tolliameti määrustes muudatuste tegemine Tolliam m 12 11.04.1994 20.04.1994
17 Sisseveetava kauba esmase registreerimise protseduuri rakendamine Tolliam kk 80 11.04.1994 20.04.1994
18 Valuuta ja väärtpaberite tollivormistuse kord Tolliam kk 75 04.04.1994 04.04.1994
19 Eesti Kaupade Nomenklatuuri kohta Tolliam kk 65 28.03.1994 01.08.1994
20 Imporditud alkoholi aktsiisiga maksustamise juhendi kohta Tolliam m 3 03.02.1994 01.02.1994
21 Tollieeskirjade rikkumise eest haldusvastutusele võtmine Tolliam kk 20 31.01.1994 31.01.1994
22 Kaupade sisse- ja väljaveo informatsiooni tolliinspektuurist Tolliametisse edastamise, kaubadeklaratsioonide kehtivusaja pikendamise registreerimise ja välisriigist tagasisaadetavate kaupade tollivormistuse korra kinnitamine Tolliam kk 21 31.01.1994 01.02.1994
23 Kaupadele kehtestatavatest müügihindadest informatsiooni esitamine Konkurentsiam m 1 19.01.1994 19.01.1994
24 Riigimaa rentimise korraldamine Maa-am kk 5 18.01.1994 18.01.1994
25 Rahvusvahelises teeliikluses osalevate sõidukite tollikontrolli ja vormistuse kohta Tolliam kk 432 14.12.1993 14.12.1993
26 Välisvaluutas sõlmitud ostu-müügi tehingute ümberarvestamine Eesti kroonidesse Tolliam m 70 12.11.1993 01.12.1993
27 Tollivormistusel kasutatavate tollidokumentide kohta Tolliam m 66 29.10.1993 01.11.1993
28 Imporditud alkoholi aktsiisiga maksustamise juhendi kinnitamise kohta Tolliam m 61 14.10.1993 15.10.1993
29 Rahvusvaheliste autovedude litsentsi kontrollist piiril Tolliam kk 251 27.09.1993 27.09.1993
30 Piirituse, viina ja viinatoodete jaehindadest Hinnaam m 28 14.09.1993 20.09.1993
31 "Tolli poolt Eesti piiril isiklike asjade, vara, valuuta ja väärtpaberite hoiule võtmise juhendi" kinnitamise kohta Tolliam kk 178 25.06.1993 25.06.1993
32 Kaubadeklaratsioonide annulleerimine ja impordi-, ekspordimaksude tagastamine Tolliam kk 159 02.06.1993 02.06.1993
33 "Kraanade valmistamise ja kasutamise eeskirja" kinnitamise kohta Tehn Järelevalve Am kk 12 31.05.1993 01.07.1993
34 Vee- ja õhusõidukitele toimetatavate varude tollivormistus Tolliam m 18 08.04.1993 15.04.1993
35 Kaubadeklaratsioonide kontrollimisest Tolliam kk 50 02.03.1993 02.03.1993
36 Riigivara järelmaksuga müügi korraldamisest Riigivaraam m 26 04.02.1993 04.02.1993
37 Maa maksustamishinna määramise juhend 1993. aastaks Maa-am kk 2 28.01.1993 01.01.1993
38 Villimata viina hinnast Hinnaam m 4 27.01.1993 01.02.1993
39 Piirituse hinnast Hinnaam m 2 20.01.1993 01.02.1993
40 Viina ja viinatoodete jaehindadest Hinnaam m 3 20.01.1993 01.02.1993
41 "Küttegaasi torustike ja seadmete valmistamise ja kasutamise eeskirja" kinnitamisest ja kehtestamisest Tehn Järelevalve Am kk 28 28.12.1992 01.02.1993
42 "Riigivara munitsipaliseerimise komisjoni põhimääruse" kinnitamise kohta Riigivaraam m 170 14.12.1992 14.12.1992
43 Asbestitöökaitse eeskirja kinnitamine ja kehtestamine Tööinsp kk 38 03.12.1992 03.12.1993
44 Riigivara rentimisel rentniku omandi ja rendile antud riigivara seisundi fikseerimise ametkondadevahelise komisjoni põhimääruse kinnitamine Riigivaraam m 153 24.11.1992 24.11.1992
45 Juhendmaterjali "Selgitused taasriigistamisele kuuluva vara säilivuse määratlemiseks endisel individualiseeritaval kujul" kinnitamise kohta Riigivaraam m 140 29.10.1992 30.10.1992
46 "Tervisele ja keskkonnale ohtlike ainete tööstusliku tootmise, kasutamise ja hoidmise eeskirja" kinnitamisest ja kehtestamisest Tehn Järelevalve Am kk 22 16.10.1992 01.11.1992
47 Seaduse "Kooperatiivsete, riiklik-kooperatiivsete ja ühiskondlike organisatsioonide vara taasriigistamise ja erastamise kohta" kohustatud subjektide investeerimise korra kinnitamise kohta Riigivaraam m 129 08.10.1992 12.10.1992
48 Erastamisest osavõtta soovivate isikute registreerimise korra kinnitamise kohta Riigivaraam m 121 29.09.1992 29.09.1992
49 Eesti Vabariigis kasutamiseks lubatud lõhkematerjalide nimekirja kinnitamise kohta Tehn Järelevalve Am kk 19 17.09.1992 17.09.1992
50 "Lõhkematerjalide valmistamise ja kasutamise korra" alusel väljatöötatud juhendite kinnitamise kohta Tehn Järelevalve Am kk 17 14.09.1992 01.11.1992

Otsingutingimused
AsutusegruppAmet/ inspektsioon