Uudised

Õiguskeel 4/2007

 

Ilmunud on uus Õiguskeel. Uues numbris on juttu haldusakti tühisusest, karistusõiguse eriosa terminitest isikuvastaste süütegude näitel ja soo määratlusest perekonnaõiguses.
Kõikide artiklitega saab tutvuda siin.

lisatud 30.10.2017