Kasutaja: Unustasid parooli?
Parool:

Tasuta otsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
1994. aasta riigieelarve seadus
Riigikogu 15.12.1993 seadus; jõustumiskuupäev 21.01.1994

redaktsioon 02.03.1994
AVALDATUD :
RT I/94/ 4/  47
REDAKTSIOON :
rk s 10.02.94 nr. 299 jõust.02.03.94     
     
                            S E A D U S
 
                      1994.AASTA RIIGIEELARVE
 
                 Vastu võetud 15. detsembril 1993.
     
 
     Paragrahv 1. Eelarve tulud kroonides:
 
 1) tulumaks                                   2 218 800 000
     sellest:                           
      füüsilistelt isikutelt                     892 800 000
      ettevõtetelt                             1 326 000 000
 
 2) käibemaks                                  2 260 000 000
 
 3) aktsiisid                                    539 900 000
     sellest:
      alkoholiaktsiis                            320 500 000
      tubakaaktsiis                               25 000 000
      karusnahaaktsiis                               400 000
      mootorikütuse aktsiis                      194 000 000
 
 4) maamaks                                      100 900 000
 
 5) tollimaks                                     70 000 000
 
 6) tollitulud                                    96 600 000
 
 7) riigilõiv                                     65 000 000
 
 8) loodusvarade kasutusõiguse tasu               13 800 000
 
 9) metsatulu                                     30 000 000
 
10) tulu riigi varadest                          240 000 000
     sellest:
      eraldised riiklike ettevõtete kasumist     226 000 000
      renditulu                                   14 000 000
 
11) ülelennu navigatsioonitasu                    24 000 000
 
12) tuletorni-, lootsi- ja jäämurdetasu           20 500 000
 
13) laekumine Eesti Panga kasumist                30 000 000
 
14) muud tulud                                    83 500 000
     sellest:
      trahvid                                      4 400 000
      viisade vormistamise tasu                   43 000 000
      väärismetalltoodete proovitasu               1 400 000
      Tehnilise Järelevalve Inspektsiooni tulud      900 000
      Elekterside Inspektsiooni tulud              2 000 000
      muud laekumised                             31 800 000
 
                         Tulud kokku           5 793 000 000
 
 
Eelarvevälised tulud ja laekumised kroonides   3 184 143 000
     sellest:
      sotsiaalkindlustuse eelarvesse
         vastavalt lisale 1                    1 930 000 000
      ravikindlustuse eelarvesse
         vastavalt lisale 2                    1 235 000 000
      Keskkonnafondi                              19 143 000
      
 
     Paragrahv 2. Riigieelarve kulud kroonides:
 
1) Vabariigi Presidendi Kantselei, Riigikogu 
   Kantselei, Riigikontrolli, Õiguskantsleri 
   Kantselei, Riigikohtu, Riigikantselei ja 
   ministeeriumide valitsemisalade
   finantseerimine vastavalt
   paragrahvile 3                              4 968 563 400
 
2) laenude tagastamine ja intresside
   tasumine                                       84 500 000
 
3) Vabariigi Valitsuse reservfond                186 096 600
     sellest sihtotstarbelisena
     riigivalitsemisasutuste
     töötajate palkade suurendamiseks             55 300 000
 
4) eraldised lähtuvalt valla- ja linnaeelarve
   ning riigieelarve vahekorra seadusest         497 640 000
     sellest: 
      maksuvabastuste kompenseerimiseks          275 000 000
      kohalike eelarvete tulude täiendamiseks    222 640 000
       - eelarvete tulude ühtlustamiseks
         vastavalt valla- ja linnaeelarve ning
         riigieelarve vahekorra seadusele        137 640 000
       - valla- ja linnaeelarvete toetusfondi
           moodustamiseks                         85 000 000
(EV RK s 10.02.94 nr. 299 jõust.02.03.94 - RT I 1994, 12, 201)
           
5) riigi poolt antavad õppelaenud                 30 200 000
 
6) maamaksu tasumine kohalikesse 
     eelarvetesse                                 26 000 000
 
 
                              Kulud kokku      5 793 000 000
 
 
     Paragrahv 3. Vabariigi Presidendi Kantselei, Riigikogu
Kantselei, Riigikontrolli, Õiguskantsleri Kantselei, Riigikohtu,
Riigikantselei ja ministeeriumide valitsemisalade
finantseerimine:
 
 
Vabariigi Presidendi Kantselei                     7 947 500
      Sellest: 
              halduskulud                          7 257 500
 
          - töötasu ja sotsiaalmaks           1 663 000
 
          - kapitaalremont                      616 000
 
          - majanduskulud                     3 213 200
 
          - lähetused                           540 000
 
          - inventar                            510 000
 
          - muud kulud                          715 300
 
          kulutused informaatikale              690 000
 
Riigikogu Kantselei                               39 611 600
 
     Riigikogu                                    26 767 000
      Sellest halduskulud                         26 767 000
 
          - töötasu ja sotsiaalmaks          12 074 300
 
          - välislähetused                    5 000 000
 
          - transpordikulud                   3 170 000
 
          - Riigikogu liikmete esinduskulud   1 696 000
 
          - parlamendipensionid                 980 000
 
          - Riigikogu liikmete päevarahad
                 ja majutamiskulud                 1 236 000
 
          - tehnilise teenindamise kulud      1 505 000
 
          - väliskülaliste vastuvõtukulud       805 000
 
          - muud kulud                          300 700
 
     kantselei                                    12 596 000
      Sellest halduskulud                         12 596 000
 
          - töötasu ja sotsiaalmaks           7 241 100
 
          - kapitaalremont                      760 300
 
          - majanduskulud                     1 270 200
 
          - lähetused                         1 343 400
 
          - inventar                          1 981 000
                                         
     rahvusvaheliste organisatsioonide
               liikmemaksud                          248 600
 
 
Repressiivpoliitika Uurimise
Riiklik Komisjon                                      30 500
      Sellest halduskulud                             30 500
 
          - töötasu ja sotsiaalmaks              30 500
 
 
Riigikontroll                                      5 231 000
      Sellest: 
               halduskulud                         5 065 000
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks          3 715 000
 
           - muud kulud                       1 350 000
 
          kulutused informaatikale              150 000
          rahvusvaheliste organisatsioonide
 
           liikmemaksud                           16 000
 
 
Riigikohus                                         6 821 000
      Sellest: 
               õiguskaitsekulud                    6 321 000
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks          2 228 000
 
           - kapitaalremont                   2 000 000
 
           - muud kulud                       2 093 000
 
          kulutused informaatikale              500 000
 
Õiguskantsleri Kantselei                           2 466 200
      Sellest: 
               halduskulud                         2 216 200
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks            974 000
 
           - muud kulud                       1 242 200
 
          kulutused informaatikale              250 000
 
 
 
Riigikantselei ja tema juures olevad ametid      124 276 800
 
     Riigikantselei                               39 612 000
      Sellest: 
               halduskulud                        18 825 000
                 kantselei ülalpidamine           12 414 000
 
             - töötasu ja sotsiaalmaks        3 463 000
     
 
             - kapitaalremont                 2 000 000
 
 
             - muud kulud                     6 951 000
               muud teenindusstruktuurid 
               ja kulud                       6 411 000
 
             - külalismajad ja suvilad        2 000 000
 
             - valitsusside                   3 111 000
 
             - Riigi Teataja                    850 000
 
             - muud kulud                       450 000
 
          Informaatikafond                   15 587 000
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks            169 000
 
           - muud kulud                         203 000
 
           - riigi strateegilised
             infosüsteemid ja riiklikud
             registrid                       15 215 000
 
          kulutused informaatikale            1 500 000
 
          investeeringud                      1 000 000
 
          rahvastiku- ja sotsiaalstatistika
               valitsuskomisjoni kulud             2 700 000
 
     Maavalitsused                                73 829 000
 
     Arhiiviamet                                   9 943 000
      Sellest: 
               halduskulud                           350 000
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks            234 600
 
           - muud kulud                         115 400
 
          riiklikud arhiivid                  9 593 000
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks          4 888 000
 
           - kapitaalremont                   2 011 000
 
           - muud kulud                       2 694 000
 
     Keeleamet                                       892 800
      Sellest: 
               halduskulud                           872 800
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks            574 600
 
           - muud kulud                         298 200
 
          seadusloomekulud                       20 000
 
 
 
Justiitsministeeriumi valitsemisala              246 374 000
 
     Justiitsministeerium                         15 922 000
      Sellest: 
               halduskulud                         5 170 700
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks          2 604 700
 
           - kapitaalremont                     675 000
 
           - muud kulud                       1 891 000
 
          seadusloomekulud                    2 863 300
 
          õiguskaitsekulud                      158 000
 
          kulutused informaatikale            7 730 000
     
     esimese ja teise astme kohtud                42 638 000
 
      Sellest õiguskaitsekulud                    42 638 000
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks         23 737 500
 
           - kapitaalremont                   6 900 000
 
           - muud kulud                      12 000 500
 
     kinnistusametid                               5 965 000
 
     Sellest õiguskaitsekulud                     5 965 000
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks          2 089 200
 
           - kapitaalremont                     100 000
 
           - muud kulud                       3 775 800
 
     Riigiprokuratuur                              8 515 000
 
     Sellest halduskulud                          8 515 000
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks          5 805 000
 
           - kapitaalremont                     700 000
 
           - muud kulud                       2 010 000
 
     Täitevamet                                    5 784 300
 
     Sellest halduskulud                          5 784 300
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks          2 897 300
 
           - kapitaalremont                   1 000 000
 
           - muud kulud                       1 887 000
     
     Kinnipidamiskohtade Amet                    162 209 000
      Sellest:
               kinnipidamiskohad                 135 727 000
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks         75 835 000
 
           - kapitaalremont                   7 000 000
 
           - muud kulud                      52 892 000
 
          õppekeskus                            482 000
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks            251 000
 
           - kapitaalremont                      15 000
 
           - muud kulud                         216 000
 
          investeeringud                     26 000 000
     
     Perekonnaseisuamet                              840 700
 
      Sellest halduskulud                            840 700
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks            344 700
 
           - muud kulud                         496 000
 
     Advokatuur                                    4 500 000
 
     Sellest õiguskaitsekulud                     4 500 000 
 
Kaitseministeerium                               264 839 000
      Sellest: 
               halduskulud                         4 706 000
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks          1 397 000
 
           - kapitaalremont                     300 000
 
           - muud kulud                       3 009 000
 
          seadusloomekulud                      100 000
 
          erivarustus ja vormiriietus       141 600 000
 
          Kaitsejõudude Peastaap             12 528 000
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks          5 320 000
 
           - kapitaalremont                     100 000
 
           - muud kulud                       7 108 000
 
          kaitseväeosad                      83 593 000
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks         15 577 000
 
           - kapitaalremont                  30 000 000
 
           - muud kulud                      38 016 000
 
          riigikaitseosakonnad               10 401 000
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks          4 921 000
 
           - kapitaalremont                     300 000
 
           - muud kulud                       5 180 000
 
          Kaitseväe Lahingukool               6 708 000
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks          1 729 000
 
           - kapitaalremont                   1 100 000
 
           - muud kulud                       3 879 000
 
          Kaitseliit                          5 203 000
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks          3 057 000
 
           - kapitaalremont                      80 000
 
           - muud kulud                       2 066 000
 
Keskkonnaministeeriumi valitsemisala             124 469 400
 
     Keskkonnaministeerium                        70 709 300
      Sellest: 
               halduskulud                         3 659 300
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks          2 453 100
 
           - kapitaalremont                     250 000
 
           - muud kulud                         956 200
 
          seadusloomekulud                      125 000
 
          maareformi valitsuskomisjoni kulud     71 000
 
          looduskaitsealade ja -asutuste
               kulud                               3 180 000
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks          2 017 300
 
           - kapitaalremont                     295 000
 
           - muud kulud                         867 700
 
          keskkonnaseisundi jälgimine         3 065 000
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks          2 040 600
 
           - muud kulud                       1 024 400
               Meteoroloogia ja Hüdroloogia 
               Instituut                          12 400 000
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks          9 504 000
 
           - kapitaalremont                      50 000
 
           - muud kulud                       2 846 000
 
          Riiklik Mereinspektsioon            3 241 000
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks          2 025 000
 
           - kapitaalremont                     200 000
 
           - muud kulud                       1 016 000
 
          riiklike geoloogiliste uurimistööde
               kulud                               4 680 000
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks          3 511 000
 
           - muud kulud                       1 169 000
 
          endise NSV Liidu sõjaväe kasutuses 
               olnud maa-alade ökoloogiline 
               ekspertiis ja ohtlike kahjustuste
               tõkestamine                         5 000 000
 
          tellitavad monitooringutööd         6 758 000
 
          muud keskkonnakaitsekulud           3 622 000
 
          projekteerimistööd ja
          normdokumentide koostamine              1 298 000
 
          rahvusvaheliste organisatsioonide
               liikmemaksud                          949 000
 
 
          teaduskulud                           210 000
 
          kulutused informaatikale            2 080 000
 
          Loodusmuuseum                         501 000
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks            333 000
 
           - kapitaalremont                      30 000
 
           - muud kulud                         138 000
 
          investeeringud                     19 000 000
 
          Lääne-Eesti saarestiku biosfääri
               kaitseala                             749 000
 
          Rapla maakonna keskkonnakontrolli 
               laboratoorium                         121 000
 
     Metsaamet                                     5 112 100
      Sellest: 
               halduskulud                         1 276 100
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks            833 200
 
           - kapitaalremont                     100 000
 
           - muud kulud                         342 900
 
          metsakorralduse kulud               3 576 000
 
          arhitektuurimälestiste remont
               ja restaureerimine                    220 000
 
          kulutused informaatikale               40 000
 
     Kalaamet                                      3 484 300
      Sellest: 
               halduskulud                           739 300
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks            345 900
 
           - muud kulud                         393 400
 
          kalavarude taastootmise ja
          kalapüügi mahtude määramise kulud   1 090 000
 
          kalamajanduslikud teadusuuringud      799 000
 
          rahvusvaheliste organisatsioonide
               liikmemaksud                          856 000
 
     Maa-amet                                     45 163 700
      Sellest: 
               halduskulud                         1 166 700
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks            853 900
 
           - muud kulud                         312 800
 
          maakorralduse kulud                21 691 000
 
          seadmed ja inventar                 2 006 000
 
               topo-geodeetiliste ja 
               kartograafiliste tööde kulud        8 000 000
               maakatastri ja maa maksustamise
               aluste väljatöötamise kulud        10 000 000
 
          Eesti-Läti piiri taastamiskulud     1 200 000
 
               seadusloomekulud                      100 000
     
          kulutused informaatikale            1 000 000
 
Kultuuri- ja Haridusministeeriumi
valitsemisala                                  1 196 872 200
 
     Kultuuri- ja Haridusministeerium            524 352 900
      Sellest: 
               halduskulud                         5 920 900
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks          3 242 900
 
           - kapitaalremont                     500 000
 
           - muud kulud                       2 178 000
 
          seadusloomekulud                      100 000
 
          hariduskulud                       71 887 000
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks         27 290 000
 
           - stipendiumid                       375 000
 
           - kapitaalremont                   6 980 000
 
           - toetus eraõppeasutustele           852 000
 
           - muud kulud                      36 390 000
 
          ülikoolide kulud                  175 706 000
 
           - Tartu Ülikool                   78 312 000
 
           - Tallinna Tehnikaülikool         55 478 000
 
           - Tallinna Pedagoogikaülikool     24 296 000
 
           - Tallinna Kunstiülikool           8 871 000
 
           - Eesti Muusikaakadeemia           8 749 000
 
              ülikoolide kuludest: 
 
               töötasu ja sotsiaalmaks      113 112 000
 
               stipendiumid                   5 644 000
 
               kapitaalremont                 5 015 000
 
               muud kulud                    51 935 000
 
          kultuurikulud                     116 470 000
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks         59 935 600
 
           - kapitaalremont                   6 675 400
 
           - muud kulud                      49 859 000
 
          Eesti Rahva Muuseum                 3 091 000
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks          1 261 000
 
           - kapitaalremont                     830 000
 
           - muud kulud                       1 000 000
 
          Eesti Kunstimuuseum                15 536 000
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks          2 326 000
 
           - kapitaalremont                   9 650 000
 
           - muud kulud                       3 560 000
 
          investeeringud                     15 600 000
 
          kunstimuuseumi projekti
               arhitektuurikonkurss                1 300 000
 
          hariduse ja teaduse andmesidevõrk   1 030 000
 
          kulutused informaatikale              500 000
 
          Eesti Teadusfond                  117 162 000
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks         79 219 000
 
           - kapitaalremont                   2 000 000
 
           - muud kulud                      35 943 000
 
          Eesti Viipekeele Keskus                50 000 
 
     Kooliamet                                   542 455 600
      Sellest: 
               halduskulud                         2 403 600
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks          1 747 600
 
           - kapitaalremont                      60 000
 
           - muud kulud                         596 000
 
          hariduskulud                      540 052 000
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks        426 674 000
 
           - stipendiumid                     9 313 000
 
           - kapitaalremont                   9 925 000
 
           - muud kulud                      94 140 000
 
     
     Spordiamet                                   16 955 000
      Sellest: 
               halduskulud                           559 000
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks            372 400
 
           - muud kulud                         186 600
 
          spordikulud                        16 396 000
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks          6 250 000
 
           - muud kulud                      10 146 000
 
     
     Muinsuskaitseamet                            10 687 700
      Sellest: 
               halduskulud                         1 387 700
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks            978 500
 
           - muud kulud                         409 200
 
          kultuurikulud                         120 000
 
          arhitektuurimälestiste remont
               ja restaureerimine                  9 180 000
 
     Eesti Rahvusraamatukogu                      20 050 000
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks          8 568 000
 
           - infosüsteemi loomine             1 300 000
 
           - muud kulud                      10 182 000
 
     
     UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon                 342 000
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks            112 000
 
           - muud kulud                         230 000
     
     Toetused kultuurile, kunstile ja spordile    82 029 000
 
               Eesti Rahvuskultuuri Fond           9 415 000
 
          Eesti Raadio                       32 487 000
 
          Eesti Televisioon                  37 460 000
 
           Heliloojate Liit                      50 000
 
          Kirjanike Liit                         50 000
 
          Kinoliit                               50 000
 
          Kunstnike Liit                         50 000
 
          Teatriliit                            100 000
 
           Kooriühing                           100 000
 
          Eesti Olümpiakomitee                  972 000
 
          Eesti Eriolümpia                      100 000
 
          Eestimaa Rahvuste Ühendus              75 000
 
          Sihtasutis "Fenno-Ugria"              100 000 
 
          Riigiettevõte "Viru Infokeskus"       700 000
 
          Eesti Instituut                       120 000
 
          Narva ja Narva-Jõesuu Eesti 
          seltsid                               200 000
 
 
Majandusministeeriumi valitsemisala              269 646 500
 
     Majandusministeerium                         45 983 300
      Sellest: 
               halduskulud                         8 967 300
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks          4 692 200
 
           - kapitaalremont                     400 000
 
           - muud kulud                       3 875 100
 
          seadusloomekulud                       50 000
 
          kulutused informaatikale            1 500 000
 
          sihtprogrammide finantseerimine    32 250 000
                - energeetika- (põlevkivi-)       
                  programm                         4 000 000
 
           - energiasäästuprogramm           15 000 000
 
           - tootmise tehnoloogilise taseme,
                  toodangu kvaliteedi ja 
                  konkurentsivõime tõstmise
                  programm                        13 250 000
 
          Riigiressursside Keskus ja laod     3 216 000
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks          2 113 400
 
           - kapitaalremont                      50 000
 
           - muud kulud                       1 052 600
 
     Elamuamet                                   213 013 000
      Sellest: 
               halduskulud                         1 713 000
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks            711 800
 
           - kapitaalremont                      80 000
 
           - muud kulud                         921 200
 
          eluasemetoetus                    211 300 000
 
     Energiaamet                                     840 000
      Sellest: 
               halduskulud                           840 000
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks            502 700
 
           - muud kulud                         337 300
 
     
     Kaubalitsentsiamet                               39 400
      Sellest: 
               halduskulud                            39 400
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks             39 400
 
                                       
     Patendiamet                                   5 536 800
      Sellest: 
               halduskulud                         2 438 800
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks          1 474 600
 
           - muud kulud                         964 200
 
          kulutused informaatikale              300 000
 
          raamatukogukulud                    2 453 000
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks            382 000
 
           - muud kulud                       2 071 000
 
          seadusloomekulud ja
          normdokumentide väljatöötamine        345 000
 
     Tehnilise Järelevalve Amet                    2 584 800
      Sellest: 
               halduskulud                         2 554 800
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks          1 777 000
 
           - kapitaalremont                     100 000
 
           - muud kulud                         677 800
 
          seadusloomekulud                       30 000
 
     Turismiamet                                   1 000 000
      Sellest: 
               halduskulud                           615 900
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks            344 300
 
           - muud kulud                         271 600
 
          hariduskulud                          300 000
 
          kulutused informaatikale               68 500
 
          rahvusvaheliste organisatsioonide
          liikmemaksud                           15 600
 
     Kaubandusinspektsioon                           639 200
      Sellest: 
               halduskulud                           549 200
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks            427 700
 
           - muud kulud                         121 500
 
          kvaliteedi analüüsi laboratoorium      90 000
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks             70 200
 
           - muud kulud                          19 800
 
     Kaubandusesindused välisriikides                 10 000
      Sellest: 
               halduskulud                            10 000
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks             10 000
 
     
                                             
Põllumajandusministeerium                        192 566 100
 
      Sellest: 
               halduskulud                         4 079 100
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks          2 861 600
 
           - kapitaalremont                      60 000
 
           - muud kulud                       1 157 500
 
          põllumajandusasutused              56 630 000
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks         21 905 000
 
           - kapitaalremont                   6 440 000
 
           - muud kulud                      28 285 000
 
          maakondade põllumajandusosakonnad   3 500 000
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks          2 038 900
 
           - muud kulud                       1 461 100
 
          haridusasutused                    23 617 000
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks         12 938 000
 
           - stipendiumid                       167 000
 
           - kapitaalremont                   1 100 000
 
           - muud kulud                       9 412 000
 
          Põllumajandusülikool               23 777 000
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks         12 752 000
 
           - stipendiumid                       832 000
 
           - kapitaalremont                     950 000
 
           - muud kulud                       9 243 000
 
          kultuuriasutused                    1 553 000
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks            935 000
 
           - kapitaalremont                      60 000
 
           - muud kulud                         558 000
 
          investeeringud                      7 500 000
 
          subsiidiumid                       11 940 000 
 
          - tõuaretuse subsideerimine         7 500 000
 
          - laenuintresside osaline
 
            kompenseerimine põllumajandus-
 
            saaduste tootjatele               4 440 000
 
     
               riiklike programmide ja riigi-
               reservi kulud                      11 895 000
 
           - teraviljamajanduse arendamise
                  programm                         5 650 000
 
           - kartulikasvatuse ja kartuli-
                  töötlemise programm              1 290 000
 
           - liha- ja piimatoodete riigi-
                  reservi hoiukulud ja laenu-
                  intresside osaline 
 
                  kompenseerimine                  4 610 000
                - magusainete ja suhkru-
                  tootmise programm                  345 000
 
          omandireformi toetus                4 000 000
 
           - pangalaenude kustutamine         4 000 000
 
          asunduspiirkondade taastamine      15 000 000
 
          rahvusvaheliste organisatsioonide
               liikmemaksud                        4 102 000
 
               talumajanduse arendamine           24 523 000
 
           - talude maaparandus              10 000 000
 
           - talupidajate koolitus ja
                  konsulentteenindus               2 346 000
 
           - taluliitude inventari soetamise,
                  transpordi-, majandus- ja
                  muud kulud                       1 352 000
 
          - Jäneda Õppe- ja Nõuandekeskus    7 615 000
 
          - ühistegevuse arendamine          3 000 000
 
          - talumetsade korraldus              210 000
 
         kulutused informaatikale              450 000
 
 
Rahandusministeeriumi valitsemisala              219 713 300
 
     Rahandusministeerium                         20 447 000
      Sellest: 
               halduskulud                        12 357 000
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks          6 932 000
 
           - muud kulud                       5 425 000
 
          seadusloomekulud                      890 000
 
          arhitektuurimälestiste
               remont ja restaureerimine             600 000
 
          kulutused informaatikale              600 000
 
          omandireformi kulud                 6 000 000
 
     
     Konkurentsiamet                               1 598 000
      Sellest: 
               halduskulud                         1 598 000
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks          1 238 200
 
           - muud kulud                         359 800
 
     Maksuamet                                    38 156 000
      Sellest: 
               halduskulud                        37 406 000
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks         31 241 200
 
           - kapitaalremont                     750 000
 
           - muud kulud                       5 414 800
 
          kulutused informaatikale              750 000
 
     Standardiamet                                 1 858 200
      Sellest: 
               halduskulud                           601 000
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks            412 300
 
           - muud kulud                         188 700
 
          rahvusvaheliste organisatsioonide
               liikmemaksud                          395 000
               standardi- ja mõõtesüsteemide
               väljaarendamine                       390 000
 
          standardiraamatukogu                  227 200
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks             89 400
 
           - muud kulud                         137 800
 
          kulutused informaatikale              245 000
 
     Statistikaamet                               14 479 800
      Sellest: 
               halduskulud                        10 201 000
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks          6 759 100
 
           - kapitaalremont                     492 000
 
           - muud kulud                       2 949 900
 
          statistiliste tööde kulud           4 278 800
 
     Tolliamet                                    52 422 000
      Sellest: 
               halduskulud                         3 979 000
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks          1 902 400
 
           - kapitaalremont                     800 000
 
           - muud kulud                       1 276 600
 
          tollindus                          44 833 000
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks         19 156 300
 
           - kapitaalremont                   1 335 000
 
           - muud kulud                      24 341 700
 
          rahvusvaheliste organisatsioonide
               liikmemaksud                          340 000
 
          investeeringud                      2 000 000
 
          kulutused informaatikale            1 270 000
 
     
     Klassifikaatorikeskus                           432 000
      Sellest: 
               halduskulud                           432 000
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks            236 500
 
           - muud kulud                         195 500
 
     
     Erastamisagentuur                             9 573 700
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks          4 524 700
 
           - muud kulud                       5 049 000
 
     
     Proovikoda                                    2 696 600
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks            425 400
 
           - inventar                         1 831 500
 
           - muud kulud                         439 700
 
     
     Põllumajanduse ja Maaelu
     Krediteerimise Fond                          78 050 000
 
 
Siseministeeriumi valitsemisala                  558 161 000
 
     Siseministeerium                              3 449 000
      Sellest: 
               halduskulud                         3 429 000
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks          1 729 000
 
           - kapitaalremont                     300 000
 
           - muud kulud                       1 400 000
 
          seadusloomekulud                       20 000
 
     
     Kaitsepolitseiamet                           27 000 000
 
     Migratsiooniamet                             16 598 000
      Sellest:
               halduskulud                         5 418 000
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks          3 956 000
 
           - muud kulud                       1 462 000
 
          sotsiaalhoolduskulud                1 180 000
 
          Migratsioonifond                   10 000 000
 
     
     Kohaliku Omavalitsuse ja
     Regionaalse Arengu Amet                       5 414 000
      Sellest:
               halduskulud                           514 000
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks            399 000
 
           - muud kulud                         115 000
 
          regionaalpoliitilised toetused      4 900 000
 
     
     Politseiamet                                279 371 000
      Sellest:
               Politsei                          239 388 000
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks        170 340 000
 
           - kapitaalremont                   6 300 000
 
           - muud kulud                      62 435 200
 
           - rahvusvaheliste organisat-
                  sioonide liikmemaksud              312 800
 
          Sisekaitse Operatiivrügement       12 768 000
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks          2 876 000
 
           - kapitaalremont                   1 000 000
 
           - muud kulud                       8 892 000
 
          Julgestusteenistus                  5 579 000
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks          3 059 000
 
           - kapitaalremont                      80 000
 
           - muud kulud                       2 440 000
 
          Keskuurimisbüroo                   11 551 000
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks          9 443 000
 
           - kapitaalremont                      29 000
 
           - muud kulud                       2 079 000
 
          hariduskulud                       10 085 000
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks          3 294 000
 
           - stipendiumid                        50 000
 
           - kapitaalremont                     660 000
 
           - muud kulud                       6 081 000
 
     
 
     Piirivalveamet                              119 911 000
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks         25 270 000
 
           - kapitaalremont                  15 000 000
 
           - investeeringud                   4 000 000
 
           - muud kulud                      75 641 000
 
     
 
     Päästeamet                                   85 340 000
      Sellest:
               keskuse kulud                       7 969 000
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks          3 062 000
 
           - kapitaalremont                     370 000
 
           - muud kulud                       4 537 000
 
          kulutused informaatikale              340 000
 
          Jõhvi I Päästerügement              7 474 000
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks          1 684 000
 
           - kapitaalremont                   1 200 000
 
           - muud kulud                       4 590 000
 
          Tallinna Juhtimis- ja Pääste-
          kompanii                            4 257 000
 
                - töötasu ja sotsiaalmaks            559 000
 
           - kapitaalremont                   1 500 000
 
           - muud kulud                       2 198 000
 
          Õppekeskus                            300 000
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks             63 000
 
           - muud kulud                         237 000
 
          munitsipaaltuletõrje ja -pääste-
               teenistused                        64 000 000
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks         41 200 000
 
           - kapitaalremont                   1 000 000
 
           - muud kulud                      21 800 000
 
          investeeringud                      1 000 000
 
     Tuletõrjeliit ja -ühingud                     5 732 000
 
     Sellest:
 
          direktsioon                           205 000
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks             90 000
 
           - muud kulud                         115 000
 
          ühingud                             5 426 000
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks          3 835 000
 
           - muud kulud                       1 591 000
 
          muuseum                               101 000
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks             70 000
 
           - muud kulud                          31 000
 
     Vetelpäästeühing                              2 927 000
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks          2 208 000
 
           - muud kulud                         719 000
 
     Kodakondsusamet                              11 119 000
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks          6 371 000
 
           - kulutused informaatikale         1 000 000
 
           - kapitaalremont                   1 000 000
 
           - muud kulud                       2 748 000
 
     
     Kirikute Nõukogu                              1 300 000
 
 
Sotsiaalministeeriumi valitsemisala              998 563 000
 
     Sotsiaalministeerium                        353 438 500
      Sellest: 
               halduskulud                         5 591 500
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks          2 408 100
 
           - kapitaalremont                   1 400 000
 
           - muud kulud                       1 783 400
 
          seadusloomekulud                      160 000
 
          rahvusvaheliste organisatsioonide
               liikmelisusega seotud kulud           465 000
 
          rahvusvaheliste organisatsioonide
               liikmemaksud                        1 035 000
 
          hariduskulud                          110 000
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks             79 800
 
           - muud kulud                          30 200
 
          kultuurikulud                       1 106 000
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks            581 000
 
           - kapitaalremont                       2 000
 
           - muud kulud                         523 000
 
          sotsiaalhooldusasutused           124 517 000
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks         52 750 300
 
           - kapitaalremont                   4 630 000
 
           - muud kulud                      67 136 700
 
          proteesimiskulud                   12 000 000
 
          toetused Tsernobõli avarii 
               likvideerimisest osavõtnuile        2 999 000
 
          transpordikulude hüvitus
         puuetega inimestele                 1 200 000
 
               ühekordsed toetused vähekindlus-
               tatud peredele                     30 000 000
 
          muud toetused                      10 274 000
 
          sotsiaalhooldusprogrammid           6 814 000
 
          tervishoiuasutused                  7 117 000
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks          2 896 700
 
           - kapitaalremont                     320 000
 
           - muud kulud                       3 900 300
 
          tervishoiuprogrammid                1 500 000
 
          toetus tervishoiuasutustele       120 000 000
 
          investeeringud                     23 550 000
 
          kulutused informaatikale            5 000 000
 
     
 
     Riigi Tervisekaitsekeskus                    18 500 000
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks         11 369 000
 
           - kapitaalremont                     270 000
 
           - muud kulud                       6 861 000
 
     
     Ravimiamet                                      203 000
 
     Sellest halduskulud                            203 000
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks            110 400
 
           - kapitaalremont                      22 000
 
           - muud kulud                          70 600
 
     Sotsiaalkindlustusamet                      471 004 300
      Sellest: 
               halduskulud                         6 179 300
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks          2 721 400
 
           - kapitaalremont                   1 070 000
 
           - muud kulud                       2 387 900
 
          elatusrahade andmetöötluskulud        230 000
 
          eraldised riikliku sotsiaalkind-
               lustuse eelarvesse lastetoetuste 
               ja pensionide maksmiseks          464 595 000
 
     Tööturuamet                                 151 666 300
      Sellest: 
 
          halduskulud                         5 201 300
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks          3 624 300
 
           - kapitaalremont                     270 000
 
           - muud kulud                       1 307 000
 
          töötute abirahad, ümberõppe ja
               töölesuunamise kulud              146 465 000
 
     Tööinspektsioon                               3 373 900
      Sellest:                                      
          halduskulud                         3 373 900
     
           - töötasu ja sotsiaalmaks          2 796 900
 
           - muud kulud                         577 000
 
     Toetused                                        377 000
      Sellest:
               Eesti Pensionäride Ühendus             10 000
 
          Eesti Pensionäride Liit                10 000
 
          Eesti Invaspordi Liit                 357 000
     
 
 
Teede- ja Sideministeeriumi valitsemisala        600 745 300
 
     Teede- ja Sideministeerium                  475 176 600
      Sellest: 
               halduskulud                         4 708 600
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks          1 427 000
 
           - kapitaalremont                   2 000 000
 
           - muud kulud                       1 281 600
 
          eraldised teedehoiuks             302 213 000
 
           - riigimaanteed                  262 831 000
 
           - veeteed                          2 322 000
 
           - raudteed                        26 983 000
 
                - lennurajad                      10 077 000
 
          raudtee reisijateveo dotatsioon    24 750 000
 
          parvlaevaühenduse dotatsioon       17 782 000
 
          linna- ja maabussiliinide
               dotatsioon                        100 714 000
 
           - linnaliinidel                   40 000 000
 
           - maaliinidel                     60 714 000
 
          sõidusoodustuste kompensatsioon    15 520 000
 
          side eriobjektide kahjumi katmine   1 610 000
 
          perioodiliste väljaannete 
               kojukanne                           5 000 000
 
          rahvusvaheliste organisatsioonide
               liikmemaksud                        2 879 000
 
     Lennuamet                                    27 144 900
      Sellest: 
               halduskulud                         1 161 900
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks            793 200
 
           - muud kulud                         368 700
 
          lennujuhtimise kulud               25 983 000
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks          3 026 000
 
           - muud kulud                      22 957 000
 
     
     Liiklusohutusamet                             1 157 800
 
     Sellest halduskulud                          1 157 800
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks            812 400
 
           - muud kulud                         345 400
 
                                  
     Maanteeamet                                   2 754 000
 
     Sellest halduskulud                          2 754 000
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks          1 709 000
 
           - kapitaalremont                     175 000
 
           - muud kulud                         870 000
 
     Veeteede Amet                                92 975 700
      Sellest: 
 
          halduskulud                         1 205 700
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks            876 200
 
           - muud kulud                         329 500
 
          Rannavalvetalitus                  22 269 000
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks          2 477 000
 
           - muud kulud                      19 792 000
 
          Tuletorni-hüdrograafiatalitus      37 000 000
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks          5 490 000
 
           - muud kulud                      31 510 000
 
          Meresõiduohutuse talitus           32 501 000
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks          4 059 000
 
           - muud kulud                      28 442 000
 
     
     Elekterside Inspektsioon                      1 536 300
      Sellest: 
               halduskulud                         1 336 300
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks            791 600
 
           - muud kulud                         544 700
 
          kulutused informaatikale              200 000
 
     
Välisministeeriumi valitsemisala                 110 229 000
 
     Välisministeerium                            40 166 000
      Sellest: 
               halduskulud                        20 945 000
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks          6 084 800
 
           - kapitaalremont                     257 200
 
           - muud kulud                      14 603 000
 
          rahvusvaheliste organisatsioonide
               liikmemaksud                       13 220 000
 
          hariduskulud                          816 000
 
           - töötasu ja sotsiaalmaks            464 000
 
           - muud kulud                         352 000
 
          kulutused informaatikale              375 000
 
          välisriikide esinduste valve        4 810 000
 
     
     Välisesindused                               69 500 000
 
     ÜRO Arenguprogrammide (UNDP) Eesti Esindus      563 000
 
 
     Paragrahv 4. Lähtuvalt valla- ja linnaeelarve ning
riigieelarve vahekorra seaduse paragrahv 6 3.lõikest
kehtestatakse valdade ja linnade XII klassi tulude taseme suhte
piirmäär ll0%.
 
 
     Paragrahv 5. Vabariigi Valitsusel on õigus riiklike
ametite, inspektsioonide ja muude asutuste reorganiseerimisel
vähendada nendele riigieelarves ettenähtud finantseerimist,
suunates vabanevad summad oma reservfondi, ning finantseerida
reservfondist reorganiseeritavaid ja moodustatavaid uusi
ameteid, inspektsioone ja muid asutusi.
 
 
     Paragrahv 6. Valdade ja linnade üleminekuks l.aprillist
algavale eelarveaastale koostatakse l994.aasta I kvartali
kohta eraldi eelarved (edaspidi üleminekueelarved).
Üleminekueelarves nähakse ette tulud, lähtudes nende eeldatavast
laekumisest nimetatud ajaperioodil, sealhulgas eraldised
riigieelarvest l/4 ulatuses nende aastasummast, mis määratakse
Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras lähtuvalt
l994.aasta riigieelarvest ja valla- ja linnaeelarve ning
riigieelarve vahekorra seadusest.
 
 
     Paragrahv 7. Valdade ja linnade üleminekueelarvete
kasutamata assigneeringud suletakse l994.aasta 3l.märtsil
valla- ja linnaeelarve seaduses sätestatud korras ning nende
eelarvete täitmise kohta koostatakse eraldi aruanded.
 
 
     Paragrahv 8. Valla või linna l994/l995.aasta eelarve
koostamisel nähakse ette eraldised riigieelarvest nende
eraldiste aastasumma ulatuses. Nimetatud summa määratakse
Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras lähtuvalt
l994.aasta riigieelarvest ja valla- ja linnaeelarve ning
riigieelarve vahekorra seadusest.
 
     Paragrahv 9. Riigieelarvesse laekuvate riigimetsa tulude
eelarvesse ülekandmise korra kehtestab Vabariigi Valitsus.
Ülejäänud osa metsatulust kasutatakse l994.aastal riigimetsa
majandamiseks vastavalt riigimetsa majandamise eelarvele, mille
kinnitab Vabariigi Valitsus. Selle eelarve kasutamata jääk
kantakse üle järgmisse aastasse riigimetsa majandamise kulude
katteks.
 
 
Riigikogu esimees                                        Ü. Nugis
 
    
 
                                           Lisa l
                              l994.aasta riigieelarve juurde 
                                       
                          
          RIIKLIKU SOTSIAALKINDLUSTUSE 1994. AASTA EELARVE
 
 
                             T U L U D
 
Jääk aasta alguseks                             79 865 000
 
Sotsiaalmaks                                 l 920 000 000
 
Muud laekumised                                 l0 000 000
 
Eraldised riigieelarvest                       464 595 000
 
     Tulud kokku                             2 474 460 000
 
 
 
 
                             K U L U D
 
Pensioni sihtkapital                         l 720 200 000
   Sellest:
    pensionid mittetöötavatele 
    pensionäridele                           1 525 481 000 
 
     - vanaduspension                        1 297 409 000
 
     - rahvapension                             13 770 000
 
     - väljatöötatud aastate pension            13 860 000  
 
     - toitjakaotuspension                      53 532 000
 
     - invaliidsuspension                       46 9l0 000
 
     
    pensionilisad                               34 700 000
 
    pensionid töötavatele pensionäridele       ll7 994 000
 
    postikulud                                  42 025 000
 
Lastetoetuste sihtkapital                      6l7 984 000
 
     - sünnitoetus                              l5 030 000 
 
     - lapsetoetus                             506 080 000
 
     - ülalpidamistoetus lapse
       kolmeaastaseks saamiseni                 64 008 000
 
     - ülalpidamistoetus
       lapsinvaliidi l6-aastaseks 
       saamiseni                                 l l88 000
 
     - Eesti kaitsejõudude
       ajateenija lapse toetus                     l08 000
 
     - eestkostja- või hooldajatoetus            l 332 000
 
     - vallasematoetus                          l7 280 000
 
     - elluastumistoetus                           240 000
 
     - lapsinvaliidi vanema täiendav tasuline
       puhkepäev                                    84 000
 
     - postikulud                               l2 634 000   
 
Toetuskapital                                   20 526 000
 
     - matusetoetused                           l4 l46 000
 
     - igakuulised riiklikud toetused              380 000
 
     - ravituusikud mittetöötavatele
       pensionäridele ja invaliididele           6 000 000
 
Halduskulud                                     l3 8l5 000
 
     - töötasu ja sotsiaalmaks                   7 666 000
 
     - majanduskulud                             2 489 000
 
     - lähetused                                   3l8 000
 
     - inventari soetamine                    
       ja hooldamine                             2 742 000
 
     - sotsiaalkindlustustöötajate koolitus,
       seminarid, kursused, süsteemi arendus       600 000
 
Eesti Vabariigi puhkuseseaduse 
paragrahv 27 alusel makstav täiendav puhkusetasu 7 200 000
 
Jääk aasta lõpuks                               94 735 000
 
     Kulud kokku                             2 474 460 000
 
 
 
                                            Lisa 2               
                             l994.aasta riigieelarve juurde
 
 
 
 
               RAVIKINDLUSTUSE  1994. AASTA EELARVE 
 
 
 
                             T U L U D
 
Jääk aasta alguseks                               75 455 000
 
Laekumine sotsiaalmaksust                      l 235 000 000
 
     Tulud kokku                               l 3l0 455 000
 
 
 
                             K U L U D
 
Raviasutustele antava krediidi kustutamine
   raviteenuste osutamise eest                   907 455 000
 
Ravimite väljastamine ambulatoorseks 
   raviks soodustingimustel                       84 000 000
 
Tasuta ravituusikud                                9 000 000
 
Hüvitised haiguse, sünnituse ja lapse
   hooldamise puhul                              204 000 000  
 
Keskhaigekassa ja haigekassade   
   halduskulud                                     9 000 000
          - töötasu ja sotsiaalmaks                5 054 000
 
Proteesid (endoproteesid, südameklapid,
   südamestimulaatorid jm.)                        9 800 000  
 
Eriravikulud (neerukivide purustamine, 
   ravi väljaspool vabariiki jm.)                 3 200 000      
                                                      
Muud kulud                                         4 000 000
 
Jääk aasta lõpuks                                 80 000 000
 
     Kulud kokku                               l 3l0 455 000