Kasutaja: Unustasid parooli?
Parool:
Tasuta otsing  Sirvimine vastuvõtjate kaupa  Täna jõustunud aktid  Seaduste lühendid  Tõlgitud aktide nimekiri 

Tasuta otsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
Kohalike omavalitsusüksuste ja maa-alade loetelu kinnitamine, kus maa erastamiseks välismaalase või Eesti eraõigusliku juriidilise isiku poolt on vajalik Siseministeeriumi luba
Vabariigi Valitsuse 15.10.1996 määrus number 249; jõustumiskuupäev 25.10.1996

redaktsioon 01.01.2018 [RT I, 12.12.2017, 10]

+ Muudetud järgmiste aktidega

Kohalike omavalitsusüksuste ja maa-alade loetelu kinnitamine, kus maa erastamiseks välismaalase või Eesti eraõigusliku juriidilise isiku poolt on vajalik Siseministeeriumi luba
[RT I, 12.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

Vastu võetud 15.10.1996 nr 249
RT I 1996, 74, 1315
jõustumine 27.10.1996

Eesti Vabariigi maareformi seaduse paragrahvi 21 lõike 5 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1. Kinnitada maa-alade loetelu, kus maa erastamiseks välismaalase või Eesti eraõigusliku juriidilise isiku poolt on vajalik Siseministeeriumi luba (juurde lisatud).
[RT I, 12.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

2. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]


Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 15. oktoobri 1996. a
määrusega nr 249
[RT I, 12.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

Maa-alade loetelu, kus maa erastamiseks välismaalase või Eesti eraõigusliku juriidilise isiku poolt on vajalik Siseministeeriumi luba
[RT I, 12.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

1. Riigipiiriga piirnevad maa-alad:

Maaüksus, mis piirneb välispiiri maismaapiiril riigipiiriga või piiririba katastriüksusega või piiriveekoguga, välja arvatud Peipsi järve, Lämmijärve ja Pihkva järvega.
[RT I, 12.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

2. Muud maa-alad:

Saared, välja arvatud Saaremaa, Hiiumaa, Muhu ja Vormsi.