Kasutaja: Unustasid parooli?
Parool:

Tasuta otsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
Otsus Eesti Vabariigi väljateenitud aastate pensionide seaduse rakendamise kohta
Ülemnõukogu 14.05.1992 otsus; jõustumiskuupäev 01.07.1992
; kehtetuks muutumise kuupäev 01.01.2020

redaktsioon 01.04.2000

AVALDATUD :

RT  1992, 21, 295

REDAKTSIOON :

RK s 15.03.2000 jõust.01.04.2000

RT I  2000, 25, 147

RK s 20.03.96 nr.  150 jõust.01.04.96

RT I 1996, 22,  437

rk  s 27.06.94 nr.  398 jõust.01.07.94

rk  s 23.03.94 nr.  326 jõust.01.04.94

rk  s 16.06.93 nr.  178 jõust.01.07.93Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsus


Väljateenitud aastate pensionide seaduse rakendamise kohta


(RK s 23.03.94 nr.326 jõust.01.04.94 - RT I 1994, 24, 398)Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsustab:


1. Kehtestada Eesti Vabariigi väljateenitud aastate pensionide seadus 1992.aasta 1.juulist.


2. (Kehtetu - RK s 20.03.96 nr. 150 jõust.01.04.96 - RT I 1996, 22, 437)


3. (Kehtetu - RK s 20.03.96 nr. 150 jõust.01.04.96 - RT I 1996, 22, 437)


4. (Lõige 1 ja 2 kehtetud - RK s 20.03.96 nr. 150 jõust.01.04.96 - RT I 1996, 22, 437)


Isikutele, kellel ei ole õigust Eesti Vabariigi pensioniseaduse alusel vanadusega invaliidsuspensionile, säilitatakse määratud väljateenitud aastate pension. Alates 2000. aasta 1. aprillist makstakse neile säilitatud väljateenitud aastate pensioni rahvapensioni määras. Nimetatud pensioni makstakse pärast sellele pensionile õiguse andnud töölt või ametikohalt lahkumist.

(RK s 15.03.2000 jõust.01.04.2000 - RT I  2000, 25, 147)


Isikule, kes jätkab töötamist töödel, mis kuni väljateenitud aastate pensionide seaduse jõustumiseni kehtinud normatiivaktide või nimetatud seaduse alusel ei anna õigust väljateenitud aastate pensionile makstakse väljateenitud aastate pensioni täies ulatuses.

(RK s. 16.06.93 nr.178 jõust.01.07.93 - RT I 1993, 40, 596;
RK s 23.03.94 nr.326 jõust.01.04.94 - RT I 1994, 24, 398;
RK s 27.06.94 nr.  398 jõust.01.07.94 - RT I 1994, 51, 856;
RK s 15.03.2000 jõust.01.04.2000 - RT I  2000, 25, 147)


(Lõige 5 kehtetu - RK s 15.03.2000 jõust.01.04.2000 - RT I  2000, 25, 147)


5. Eesti Vabariigi väljateenitud aastate pensionide seaduse alusel pensionile õigust andva staa˛i hulka arvatakse ka töötamine nimetatud seadusega ettenähtud töödel ja ametikohtadel enne seaduse jõustumist.


6. (Kehtetu - RK s 20.03.96 nr. 150 jõust.01.04.96 - RT I 1996, 22, 437)


7. Lubada kuni väljateenitud aastate pensionide määramise uute aluste, nende pensionide määramise korra ja tingimuste jõustumiseni maksta väljateenitud aastate pensioni, olenemata palgast või muust sissetulekust, väljateenitud aastate pensionide seaduse paragrahvis 12 loetletud ameti- või töökohtadel töötamise korral.

(RK s 23.03.94 nr.326 jõust.01.04.94 - RT I 1994, 24, 398)


8. Eesti Vabariigi Valitsusel:
1) kinnitada ühe kuu jooksul, arvates väljateenitud aastate pensionide seaduse vastuvõtmisest, sellest seadusest tulenevad normatiivaktid;
2) töötada välja ja esitada 1992.aasta 1.juuliks Eesti Vabariigi Ülemnõukogule sotsiaalmaksu määramise tingimused ettevõtetele, asutustele ja organisatsioonidele, kus on väljateenitud aastate pensionide seaduse alusel pensionile õigust andvaid töökohti;
3) töötada välja ja esitada 1995. aasta 1.jaanuariks Eesti Vabariigi Riigikogule kinnitamiseks väljateenitud aastate pensionide saamise uued alused ning nende määramise kord ja tingimused, asendades riiklikud väljateenitud aastate pensionid osaliselt tööandja omavahendite arvel makstavate pensionidega.

(RK s 23.03.94 nr.326 jõust.01.04.94 - RT I 1994, 24, 398)Eesti Vabariigi Ülemnõukogu esimees A. Rüütel


Tallinn, 14. mail 1992