untitled1

 

Isikuandmete kaitse üldmäärus, õiguskaitseasutuste direktiiv, isikuandmete kaitse seadus ja selle rakendusmäärus.

Koolitaja Sander Põllumäe


Eesmärk:  Anda ülevaade isikuandmete kaitse üldmääruse, õiguskaitseasutuste direktiivi, isikuandmete kaitse seaduse ja selle rakendusmääruse regulatsioonist, vastutava töötleja ning andmesubjekti õigustest ja kohustustest ning nende kaitsest

Sihtgrupp: Juristid, kes nõustavad andmesubjekte
Juristid, kes nõustavad vastutavat töötlejat


Sisu/teemad:
 

·         isikuandmete kaitse üldmääruse, õiguskaitseasutuste direktiivi ja teiste isikuandmete kaitset reguleerivate õigusaktide reguleerimis- ja kohaldamisala;

·         isikuandmete töötlemise õiguslikud alused ning avaliku võimu poolt isikuandmete töötlemise erisused ning isikuandmete töötlemine muul eesmärgil, kui see, milleks isikuandmed koguti;

·         andmesubjekti õigused seoses tema isikuandmete töötlemisega, vastutava töötleja kohustused andmesubjekti õiguste tagamisel ning andmesubjekti õiguste piiramine avaliku korra, riigi julgeoleku jms eesmärgil;


Väljundid:

 

·         teab, millist õigusakti milliste isikuandmete töötlemisel kohaldatakse ning kuidas on erinevad õigusaktid omavahel seotud;

 

meetodid: loeng ja arutelu
materjalid: PowerPoint esitlus

Ajakava:
10.00 - 10.30 Kogunemine ja hommikukohv
10.30 – 12.00 -
isikuandmete töötlemise õiguslik süsteem, erinevate õigusaktide kohaldamisala ja omavahelised seosed
                               - isikuandmete töötlemise õiguslikud alused ning piirangud, seadusliku aluse nõue isikuandmete töötlemisel;
12.00- 13.00 lõunapaus (60 min)
13.00- 14.00 andmesubjekti õigused ja vastutava töötleja kohustused nende õiguste tagamisel: a) kuidas nõustada andmesubjekti tema õiguste rikkumisel või b) kuidas nõustada vastutavat töötlejat väidetava õiguste rikkumise korral.
14.30 - 14.45 kohvipaus
14.45-16.00 andmesubjekti õiguste piiramise õiguslikud alused ning piirangu õiguspärasuse hindamine, sealhulgas andmesubjekti nõustamine tema isikuandmete kaitsega seotud õiguste piiramise korral

Koolituse hind Registreerumisel kuni 21.05.2018 (k.a) 139 eurot, 22.-28.05.2018 169 eurot. Hinnale lisandub käibemaks. Hind sisaldab koolitust, koolitusmaterjale ja kohvipause. Lõunasöök ei sisaldu hinnas.

Koolitusele registreerumine  info@estlex.ee või telefonil 58426052, 58426053