Kasutaja: Unustasid parooli?
Parool
 

Kehtivad Eesti õigusaktid
Otsing
Sirvimine vastuvõtjate kaupa
Täna jõustunud aktid
Seaduste lühendid
Unustasid parooli?
Tõlgitud aktide nimekiri
Законы по-русски


Prindi   |    Tagasi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
1 2018. aastal antava kalamajandusliku riigiabi, kalamajandusliku vähese tähtsusega abi ja muu kalamajandusliku abi liigid Maaelumin m 28 17.05.2018 22.05.2018
2 Kaitseliidu liikme ravikulu hüvitamise tingimused, piirmäär ja kord Kaitsemin m 3 16.05.2018 22.05.2018
3 Sotsiaalministri 21. jaanuari 2011. a määruse nr 4 "Kollektiivlepingute andmekogu põhimäärus" muutmine Tervise- ja töömin m 22 15.05.2018 22.05.2018
4 Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2018/667, 19. aprill 2018, iga-aastase järelevalvetasu kogusumma kohta 2018. aastal (EKP/2018/12) Euroopa Keskpank o 667 19.04.2018 22.05.2018
5 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/643, 18. aprill 2018, raudteeveo statistika kohta Euroopa Parlament m 643 18.04.2018 22.05.2018
6 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/644, 18. aprill 2018, postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenuste kohta  Euroopa Parlament m 644 18.04.2018 22.05.2018
7 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2018/645, 18. aprill 2018, millega muudetakse direktiivi 2003/59/EÜ reisijate- või kaubaveol kasutatavate teatavate maanteesõidukite juhtide alus- ja jätkuõppe kohta ning direktiivi 2006/126/EÜ juhilubade kohta  Euroopa Parlament direktiiv 645 18.04.2018 22.05.2018
8 Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus (EL) 2018/646, 18. aprill 2018, milles käsitletakse oskuste ja kvalifikatsioonidega seotud paremate teenuste pakkumise ühist raamistikku (Europass) ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 2241/2004/EÜ  Euroopa Parlament o 646 18.04.2018 22.05.2018

Otsingutingimused
Jõustumise kuupäev22.05.2018