Kasutaja: Unustasid parooli?
Parool
 

Kehtivad Eesti õigusaktid
Otsing
Sirvimine vastuvõtjate kaupa
Täna jõustunud aktid
Seaduste lühendid
Unustasid parooli?
Tõlgitud aktide nimekiri
Законы по-русски


Prindi   |    Tagasi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
1 Maaeluministri 4. mai 2017. a määruse nr 37 "Põllumajandus-, maamajandus- ja veterinaariavaldkonna praktikatoetus" muutmine Maaelumin m 65 10.12.2018 16.12.2018
2 Maaeluministri 3. veebruari 2017. a määruse nr 14 "Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus" muutmine seoses toetatava tegevuse elluviimise tähtaja pikendamisega Maaelumin m 67 10.12.2018 16.12.2018
3 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/1843, 23. november 2018, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2015/2452 seoses kindlustusmaksete, nõuete ja kulude riikide kaupa avalikustamise vormi kohaldamisalaga  Euroopa Komisjon m 1843 23.11.2018 16.12.2018
4 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/1844, 23. november 2018, millega muudetakse ja parandatakse rakendusmäärust (EL) 2015/2450, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses järelevalveasutustele Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ kohaselt teabe esitamise vormidega  Euroopa Komisjon m 1844 23.11.2018 16.12.2018
5 Komisjoni direktiiv (EL) 2018/1846, 23. november 2018, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/68/EÜ (ohtlike kaupade siseveo kohta) lisasid, et võtta arvesse teaduse ja tehnika arengut  Euroopa Komisjon direktiiv 1846 23.11.2018 16.12.2018
6 Tulumaksuseaduse muutmise seadus RK s 21.11.2018 16.12.2018

Otsingutingimused
Jõustumise kuupäev16.12.2018