Kasutaja: Unustasid parooli?
Parool
 

Kehtivad Eesti õigusaktid
Otsing
Sirvimine vastuvõtjate kaupa
Täna jõustunud aktid
Seaduste lühendid
Unustasid parooli?
Tõlgitud aktide nimekiri
Законы по-русски


Prindi   |    Tagasi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
1 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/444, 19. märts 2019, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2015/2447 käendusdokumentide vormide ja tolliväärtuse sisse arvestatavate õhutranspordikulude osas, arvestades Ühendkuningriigi väljaastumist liidust Euroopa Komisjon m 444 19.03.2019 21.03.2019
2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus (EL) 2019/420, 13. märts 2019, millega muudetakse otsust nr 1313/2013/EL liidu elanikkonnakaitse mehhanismi kohta Euroopa Parlament o 420 13.03.2019 21.03.2019
3 Nõukogu otsus (EL) 2019/441, 4. märts 2019, Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu, selle rakendamise protokolli ja lepingu juurde kuuluva kirjavahetuse sõlmimise kohta Euroopa Nõukogu o 441 04.03.2019 21.03.2019
4 Komisjoni määrus (EL) 2019/343, 28. veebruar 2019, milles sätestatakse erandid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1924/2006 (toidu kohta esitatavate toitumis- ja tervisealaste väidete kohta) artikli 1 lõikest 3 teatavate üldnimetuste kasutamiseks  Euroopa Komisjon m 343 28.02.2019 21.03.2019
5 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/344, 28. veebruar 2019, milles käsitletakse toimeaine etoprofossi heakskiidu pikendamata jätmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning millega muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa Euroopa Komisjon m 344 28.02.2019 21.03.2019
6 Nõukogu määrus (EL) 2019/440, 29. november 2018, mis käsitleb kalapüügivõimaluste jaotamist Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu ja selle rakendamise protokolli alusel Euroopa Nõukogu m 440 29.11.2018 21.03.2019

Otsingutingimused
Jõustumise kuupäev21.03.2019