Kasutaja: Unustasid parooli?
Parool
 

Kehtivad Eesti õigusaktid
Otsing
Sirvimine vastuvõtjate kaupa
Täna jõustunud aktid
Seaduste lühendid
Unustasid parooli?
Tõlgitud aktide nimekiri
Законы по-русски


Prindi   |    Tagasi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
1 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/878, 18. juuni 2018, millega võetakse vastu selliste liikmesriikide või nende territooriumi osade loetelu, mis vastavad kategooriatesse jaotamise eeskirjadele, nagu on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2018/772 artikli 2 lõigetes 2 ja 3 seoses ennetavate tervishoiumeetmete võtmisega koertel esineva Echinococcus multilocularis'e nakkuse tõrjeks   Euroopa Komisjon m 878 18.06.2018 20.06.2018
2 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2018/880, 18. juuni 2018, millega muudetakse otsust 2014/386/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid vastusena Krimmi ja Sevastopoli ebaseaduslikule annekteerimisele Euroopa Nõukogu o 880 18.06.2018 20.06.2018
3 Liikmesriikide valitsuste esindajate otsus (EL, Euratom) 2018/879, 13. juuni 2018, millega nimetatakse ametisse Euroopa Kohtu kohtunikud EL Liikmesriikide Valitsuste Esi o 879 13.06.2018 20.06.2018
4 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/787, 25. mai 2018, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris Euroopa Komisjon m 787 25.05.2018 20.06.2018

Otsingutingimused
Jõustumise kuupäev20.06.2018