Leht: 1
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus (EL) 2018/598, 18. aprill 2018, täiendava makromajandusliku finantsabi andmise kohta Gruusiale Euroopa Parlament o 598 18.04.2018 26.04.2018
2 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/545, 4. aprill 2018, millega kehtestatakse raudteeveeremile ja raudteeveeremi tüübile loa andmise menetluse praktiline kord vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile (EL) 2016/797 (EMPs kohaldatav tekst ) Euroopa Komisjon m 545 04.04.2018 26.04.2018
3 Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2018/547, 27. märts 2018, millega volitatakse tööüksuste juhte vastu võtma omavahendeid käsitlevaid delegeeritud otsuseid (EKP/2018/11) Euroopa Keskpank o 547 27.03.2018 26.04.2018
4 Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2018/546, 15. märts 2018, omavahendeid käsitlevate otsuste tegemise pädevuse delegeerimise kohta (EKP/2018/10) Euroopa Keskpank o 546 15.03.2018 26.04.2018
5 Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2018/543, 23. jaanuar 2018, millega parandatakse komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 812/2013 (millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses veesoojendite, kuumaveesalvestite ning veesalvestiga päikesekütteseadmete energiamärgistusega) hispaaniakeelset teksti (EMPs kohaldatav tekst ) Euroopa Komisjon m 543 23.01.2018 26.04.2018
6 Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2018/541, 20. detsember 2017, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2017/2358 ja delegeeritud määrust (EL) 2017/2359 nende kohaldamise alguskuupäeva osas (EMPs kohaldatav tekst ) Euroopa Komisjon m 541 20.12.2017 26.04.2018
7 Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2018/540, 23. november 2017, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 347/2013 seoses ELi ühishuviprojektide loendiga Euroopa Komisjon m 540 23.11.2017 26.04.2018

Otsingutingimused
Jõustumise kuupäev26.04.2018