Kasutaja: Unustasid parooli?
Parool
 

Kehtivad Eesti õigusaktid
Otsing
Sirvimine vastuvõtjate kaupa
Täna jõustunud aktid
Seaduste lühendid
Unustasid parooli?
Tõlgitud aktide nimekiri
Законы по-русски


Prindi   |    Tagasi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
1 Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus (ÜVJP) 2017/1802, 28. september 2017, millega nimetatakse ametisse Palestiina aladel läbiviidava Euroopa Liidu politseimissiooni (EUPOL COPPS) juht (EUPOL COPPS/1/2017) Poliitika- ja julgeolekukomitee o 1802 28.09.2917 28.09.2017
2 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/33, 28. september 2017, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses makstud tasude ülevaate standarditud esitlusvormingu ja ühise sümboliga vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2014/92/EL  Euroopa Komisjon m 33 28.09.2018 31.01.2018
3 Nõukogu määrus (EL) 2016/1710, 27. september 2016, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2580/2001 teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangute kohta terrorismivastaseks võitluseks Euroopa Nõukogu m 1710 27.09.2018 27.09.2016
4 Komisjoni määrus (EL) 2018/1259, 20. september 2018, millega seoses lõhna- ja maitseainet "grillimaitseline kontsentraat (taimne)" (FLi nr 21.002) puudutava artikli 4 üleminekuperioodi pikendamisega muudetakse määrust (EL) nr 873/2012 üleminekumeetmete kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1334/2008 I lisas sätestatud lõhna- ja maitseaineid ning lähtematerjale käsitleva liidu loetelu suhtes  Euroopa Komisjon m 1259 20.09.2018 11.10.2018
5 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/1260, 20. september 2018, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete püridabeeni, kvinmeraagi ja tsinkfosfiidi heakskiidu kehtivusaja pikendamisega  Euroopa Komisjon m 1260 20.09.2018 11.10.2018
6 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/1261, 20. september 2018, millega antakse liidu luba biotsiidiperele "Hypred's iodine based products"  Euroopa Komisjon m 1261 20.09.2018 11.10.2018
7 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/1262, 20. september 2018, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete 1-metüültsüklopropeeni, beeta-tsüflutriini, klorotaloniili, klorotolurooni, klomasooni, tsüpermetriini, daminosiidi, deltametriini, dimeteenamiid-p, diurooni, fludioksoniili, flufenatseedi, flurtamooni, fostiasaadi, indoksakarbi, MCPA, MCPB, prosulfokarbi, metüültiofanaadi ja tribenurooni heakskiidu kehtivusaja pikendamisega  Euroopa Komisjon m 1262 20.09.2018 24.09.2018
8 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/1263, 20. september 2018, millega kehtestatakse teabe esitamise vormid postipakkide kättetoimetamise teenuse osutajatele vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2018/644 Euroopa Komisjon m 1263 20.09.2018 11.10.2018
9 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/1264, 20. september 2018, millega pikendatakse toimeaine petoksamiidi heakskiitu vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa  Euroopa Komisjon m 1264 20.09.2018 11.10.2018
10 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/1265, 20. september 2018, millega kiidetakse heaks toimeaine fenpikoksamiid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 Euroopa Komisjon m 1265 20.09.2018 11.10.2018