Kasutaja: Unustasid parooli?
Parool
 

Kehtivad Eesti õigusaktid
Otsing
Sirvimine vastuvõtjate kaupa
Täna jõustunud aktid
Seaduste lühendid
Unustasid parooli?
Tõlgitud aktide nimekiri
Законы по-русски


Prindi   |    Tagasi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
1 Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus (ÜVJP) 2017/1802, 28. september 2017, millega nimetatakse ametisse Palestiina aladel läbiviidava Euroopa Liidu politseimissiooni (EUPOL COPPS) juht (EUPOL COPPS/1/2017) Poliitika- ja julgeolekukomitee o 1802 28.09.2917 28.09.2017
2 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/33, 28. september 2017, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses makstud tasude ülevaate standarditud esitlusvormingu ja ühise sümboliga vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2014/92/EL  Euroopa Komisjon m 33 28.09.2018 31.01.2018
3 Nõukogu määrus (EL) 2016/1710, 27. september 2016, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2580/2001 teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangute kohta terrorismivastaseks võitluseks Euroopa Nõukogu m 1710 27.09.2018 27.09.2016
4 Justiitsministri 14. detsembri 2001. a määruse nr 97 "Välisriikide ametiisikute loetelu, kelle kinnitatud või tõestatud volikiri on võrdne Eesti notari tõestatud volikirjaga" muutmine Justiitsmin m 19 18.07.2018 22.07.2018
5 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/1017, 18. juuli 2018, millega muudetakse rakendusmäärusi (EL) 2017/366 ja (EL) 2017/367, millega kehtestatakse lõplikud tasakaalustavad ja dumpinguvastased tollimaksud Hiina Rahvavabariigist pärinevate või sealt lähetatud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) suhtes, ning rakendusmäärusi (EL) 2016/184 ja (EL) 2016/185, millega laiendatakse Hiina Rahvavabariigist pärinevate või sealt lähetatud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) impordi suhtes kehtestatud lõplikku tasakaalustavat tollimaksu ja dumpinguvastast tollimaksu Malaisiast ja Taiwanist lähetatud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) impordile, olenemata sellest, kas need on deklareeritud Malaisiast või Taiwanist pärinevana või mitte Euroopa Komisjon m 1017 18.07.2018 20.07.2018
6 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/1018, 18. juuli 2018, millega antakse luba UV-töödeldud pagaripärmi (Saccharomyces cerevisiae) kasutusala laiendamiseks uuendtoiduna Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2015/2283 alusel ja muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2017/2470   Euroopa Komisjon m 1018 18.07.2018 08.08.2018
7 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/1019, 18. juuli 2018, milles käsitletakse toimeaine oksasulfurooni heakskiidu pikendamata jätmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning millega muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) nr 540/2011   Euroopa Komisjon m 1019 18.07.2018 08.08.2018
8 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2018/1020, 18. juuli 2018, millega võetakse vastu ja ajakohastatakse oskuste, kompetentside ja ametite Euroopa klassifikaatori loetelu automaatseks sobitamiseks EURESe ühise IT-platvormi kaudu   Euroopa Komisjon o 1020 18.07.2018 08.08.2018
9 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2018/1021, 18. juuli 2018, millega võetakse vastu tehnilised standardid ja vormingud, mis on vajalikud automaatse sobitamise toimimiseks Euroopa klassifikaatoril põhineva ühise IT-platvormi kaudu, ning riiklike süsteemide ja Euroopa klassifikaatori koostalitlusvõime tagamiseks   Euroopa Komisjon o 1021 18.07.2018 08.08.2018
10 Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2018/1009, 17. juuli 2018, millega rakendatakse määrust (EL) 2017/1509, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid Euroopa Nõukogu m 1009 17.07.2018 18.07.2018