Kasutaja: Unustasid parooli?
Parool
 

Kehtivad Eesti õigusaktid
Otsing
Sirvimine vastuvõtjate kaupa
Täna jõustunud aktid
Seaduste lühendid
Unustasid parooli?
Tõlgitud aktide nimekiri
Законы по-русски


Prindi   |    Tagasi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
1 Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus (ÜVJP) 2017/1802, 28. september 2017, millega nimetatakse ametisse Palestiina aladel läbiviidava Euroopa Liidu politseimissiooni (EUPOL COPPS) juht (EUPOL COPPS/1/2017) Poliitika- ja julgeolekukomitee o 1802 28.09.2917 28.09.2017
2 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/33, 28. september 2017, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses makstud tasude ülevaate standarditud esitlusvormingu ja ühise sümboliga vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2014/92/EL  Euroopa Komisjon m 33 28.09.2018 31.01.2018
3 Nõukogu määrus (EL) 2016/1710, 27. september 2016, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2580/2001 teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangute kohta terrorismivastaseks võitluseks Euroopa Nõukogu m 1710 27.09.2018 27.09.2016
4 Nõukogu otsus (EL) 2018/270, 15. veebruar 2018, millega muudetakse otsust 1999/70/EÜ riikide keskpankade välisaudiitorite kohta Central Bank of Cypruse välisaudiitorite osas Euroopa Nõukogu o 270 15.05.2018
5 Laenu andmine Sihtasutusele Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid VV k 102 19.04.2018 19.04.2018
6 Vabariigi Valitsuse 9. juuni 2016. a korralduse nr 201 "Ametnikueetika nõukogu koosseisu kinnitamine" muutmine VV k 103 19.04.2018 19.04.2018
7 Vabariigi Valitsuse 11. mai 2006. a korralduse nr 285 "Valitsuskomisjoni moodustamine rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamist puudutavate küsimuste lahendamise koordineerimiseks" kehtetuks tunnistamine VV k 104 19.04.2018 19.04.2018
8 Toetusfondi jaotus jäätmehoolduse arendamise toetuseks 2018. aastal VV k 105 19.04.2018 19.04.2018
9 Volitus aktsiaseltsi Tallinna Sadam dividendipoliitika kinnitamiseks VV k 106 19.04.2018 19.04.2018
10 Riigi äriühingu ja sellise äriühingu, kus riigil on vähemalt otsustusõigus, poolt makstavate dividendide summade kinnitamine 2018. aastaks VV k 107 19.04.2018 19.04.2018