Kasutaja: Unustasid parooli?
Parool
 

Kehtivad Eesti õigusaktid
Otsing
Sirvimine vastuvõtjate kaupa
Täna jõustunud aktid
Seaduste lühendid
Unustasid parooli?
Tõlgitud aktide nimekiri
Законы по-русски


Prindi   |    Tagasi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
1 Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus (ÜVJP) 2017/1802, 28. september 2017, millega nimetatakse ametisse Palestiina aladel läbiviidava Euroopa Liidu politseimissiooni (EUPOL COPPS) juht (EUPOL COPPS/1/2017) Poliitika- ja julgeolekukomitee o 1802 28.09.2917 28.09.2017
2 T. Riisalole preemia määramine Vabariigi President kk 67 13.12.2018 13.12.2018
3 Toimeaine, taimekaitseaine ja sünergisti heakskiitmise taotluse nõuetekohasuse kontrollimise ning toimeaine, taimekaitseaine ja sünergisti hindamise tasude määrad 2019. aastal Maaelumin m 68 12.12.2018 01.01.2019
4 Taimetervise järelevalvetoimingu tegemise eest võetava tunnitasu määr ning taimetervise järelevalvetoimingu tegemiseks kasutatava ametisõiduki transpordikulu määr 2019. aastal Maaelumin m 69 12.12.2018 01.01.2019
5 Toidu- ja veterinaarjärelevalve toimingute tegemise eest võetava tunnitasu määra kehtestamine 2019. aastaks Maaelumin m 70 12.12.2018 01.01.2019
6 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/1967, 12. detsember 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 37/2010, et liigitada aine paromomütsiin selle jääkide piirnormi järgi  Euroopa Komisjon m 1967 12.12.2018 02.01.2019
7 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/1968, 12. detsember 2018, millega avatakse 2019. aasta tariifikvoot Norrast pärit teatavate Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 510/2014 hõlmatud põllumajandustoodete töötlemisel saadud kaupade importimiseks liitu Euroopa Komisjon m 1968 12.12.2018 20.12.2018
8 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/1969, 12. detsember 2018, millega vähendatakse teatavate kalavarude 2018. aasta püügikvoote eelmistel aastatel ülepüütud koguse võrra Euroopa Komisjon m 1969 12.12.2018 20.12.2018
9 Ühendkuningriigi poolt Euroopa Investeerimispangas märgitud kapitali asendamine RK o 12.12.2018 12.12.2018
10 Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni reageerimisjõudude koosseisus RK o 12.12.2018 13.12.2018