Kasutaja: Unustasid parooli?
Parool
 

Kehtivad Eesti õigusaktid
Otsing
Sirvimine vastuvõtjate kaupa
Täna jõustunud aktid
Seaduste lühendid
Unustasid parooli?
Tõlgitud aktide nimekiri
Законы по-русски


Prindi   |    Tagasi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
1 Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus (ÜVJP) 2017/1802, 28. september 2017, millega nimetatakse ametisse Palestiina aladel läbiviidava Euroopa Liidu politseimissiooni (EUPOL COPPS) juht (EUPOL COPPS/1/2017) Poliitika- ja julgeolekukomitee o 1802 28.09.2917 28.09.2017
2 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/33, 28. september 2017, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses makstud tasude ülevaate standarditud esitlusvormingu ja ühise sümboliga vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2014/92/EL  Euroopa Komisjon m 33 28.09.2018 31.01.2018
3 Nõukogu määrus (EL) 2016/1710, 27. september 2016, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2580/2001 teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangute kohta terrorismivastaseks võitluseks Euroopa Nõukogu m 1710 27.09.2018 27.09.2016
4 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/1129, 13. august 2018, millega kiidetakse heaks olemasoleva toimeaine atseetamipriidi kasutamine tooteliiki 18 kuuluvates biotsiidides  Euroopa Komisjon m 1129 13.08.2018 03.09.2018
5 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/1130, 13. august 2018, millega kiidetakse heaks olemasoleva toimeaine tsüpermetriini kasutamine tooteliiki 18 kuuluvates biotsiidides  Euroopa Komisjon m 1130 13.08.2018 03.09.2018
6 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/1131, 13. august 2018, millega kiidetakse heaks toimeaine penflufeeni kasutamine tooteliiki 8 kuuluvates biotsiidides  Euroopa Komisjon m 1131 13.08.2018 03.09.2018
7 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/1132, 13. august 2018, millega lubatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2015/2283 muuta uuendtoidu sünteetilise zeaksantiini nimetust ja märgistamise erinõuet ning muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2017/2470  Euroopa Komisjon m 1132 13.08.2018 03.09.2018
8 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/1133, 13. august 2018, millega lubatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2015/2283 lasta uuendtoiduna turule Hoodia parviflora kuivatatud maapealseid osi ning muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2017/2470  Euroopa Komisjon m 1133 13.08.2018 03.09.2018
9 Põllumajandusministri 18. aprilli 2006. a määruse nr 47 "Dekoratiivkultuuride paljundusmaterjali tootmise ja turustamise nõuded" muutmine Maaelumin m 47 13.08.2018 01.10.2018
10 Alarmsõidukijuhi koolituse kord, pädevusnõuded, koolituse õppekava, koolitustunnistuse vorm ja liiklusregistrisse kantavad andmed Majandus- ja taristusmin m 48 13.08.2018 18.08.2018