Kasutaja: Unustasid parooli?
Parool
 

Kehtivad Eesti õigusaktid
Otsing
Sirvimine vastuvõtjate kaupa
Täna jõustunud aktid
Seaduste lühendid
Unustasid parooli?
Tõlgitud aktide nimekiri
Законы по-русски


Prindi   |    Tagasi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
1 Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus (ÜVJP) 2017/1802, 28. september 2017, millega nimetatakse ametisse Palestiina aladel läbiviidava Euroopa Liidu politseimissiooni (EUPOL COPPS) juht (EUPOL COPPS/1/2017) Poliitika- ja julgeolekukomitee o 1802 28.09.2917 28.09.2017
2 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/33, 28. september 2017, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses makstud tasude ülevaate standarditud esitlusvormingu ja ühise sümboliga vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2014/92/EL  Euroopa Komisjon m 33 28.09.2018 31.01.2018
3 Nõukogu määrus (EL) 2016/1710, 27. september 2016, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2580/2001 teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangute kohta terrorismivastaseks võitluseks Euroopa Nõukogu m 1710 27.09.2018 27.09.2016
4 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/878, 18. juuni 2018, millega võetakse vastu selliste liikmesriikide või nende territooriumi osade loetelu, mis vastavad kategooriatesse jaotamise eeskirjadele, nagu on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2018/772 artikli 2 lõigetes 2 ja 3 seoses ennetavate tervishoiumeetmete võtmisega koertel esineva Echinococcus multilocularis'e nakkuse tõrjeks   Euroopa Komisjon m 878 18.06.2018 20.06.2018
5 Nõukogu otsus (EL) 2018/881, 18. juuni 2018, millega palutakse komisjonil esitada uuring liidu võimaluste kohta käsitleda Århusi konventsiooni vastavuskomitee järeldusi asjas ACCC/C/2008/32 ning kui see on uuringu tulemuste põhjal asjakohane, esitada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepanek määruse (EÜ) nr 1367/2006 muutmiseks Euroopa Nõukogu o 881 18.06.2018 19.06.2018
6 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2018/880, 18. juuni 2018, millega muudetakse otsust 2014/386/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid vastusena Krimmi ja Sevastopoli ebaseaduslikule annekteerimisele Euroopa Nõukogu o 880 18.06.2018 20.06.2018
7 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2018/882, 18. juuni 2018, mis käsitleb teatavate palestiinlaste ajutist vastuvõtmist Euroopa Liidu liikmesriikides ning millega muudetakse ühist seisukohta 2002/400/ÜVJP Euroopa Nõukogu o 882 18.06.2018 18.06.2018
8 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2018/883, 18. juuni 2018, millega muudetakse rakendusotsuse 2014/709/EL (milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2018) 3942 all)   Euroopa Komisjon o 883 18.06.2018
9 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/875, 15. juuni 2018, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1210/2003, mis käsitleb teatavaid spetsiifilisi piiranguid majandus- ja finantssuhetes Iraagiga Euroopa Komisjon m 875 15.06.2018 19.06.2018
10 Eesti Vabariigi valitsuse ja Mali Vabariigi valitsuse vahelise Eesti väeüksuse staatust selle siirmise ajal Mali Vabariigi territooriumile käsitleva kokkuleppe eelnõu heakskiitmine VV k 147 14.06.2018 14.06.2018