Kasutaja: Unustasid parooli?
Parool
 

Kehtivad Eesti õigusaktid
Otsing
Sirvimine vastuvõtjate kaupa
Täna jõustunud aktid
Seaduste lühendid
Unustasid parooli?
Tõlgitud aktide nimekiri
Законы по-русски


Prindi   |    Tagasi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
1 Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus (ÜVJP) 2017/1802, 28. september 2017, millega nimetatakse ametisse Palestiina aladel läbiviidava Euroopa Liidu politseimissiooni (EUPOL COPPS) juht (EUPOL COPPS/1/2017) Poliitika- ja julgeolekukomitee o 1802 28.09.2917 28.09.2017
2 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/33, 28. september 2017, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses makstud tasude ülevaate standarditud esitlusvormingu ja ühise sümboliga vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2014/92/EL  Euroopa Komisjon m 33 28.09.2018 31.01.2018
3 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/258, 21. veebruar 2018, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 725/2011, et viia see vastavusse regulatiivses katsemeetodis tehtud muudatusega ning lihtsustada taotluse esitamise ja sertifitseerimise halduskorda  Euroopa Komisjon m 258 21.02.2018 14.03.2018
4 Venemaa Föderatsiooni viisa taotluse menetlemise tasu kompenseerimise ja viisakoordinaatori teenuse toetusskeem Riigihalduse min m 13 21.02.2018 26.02.2018
5 Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 69 "Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmisel teenusevajaduse otsustamiseks ja teenuse osutamiseks vajalike andmete loetelu ning kohaliku omavalitsuse üksuse poolt lapse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse tuvastamise tingimused" muutmine Sotsiaalkaitsemin m 3 21.02.2018 26.02.2018
6 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/259, 21. veebruar 2018, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 427/2014, et viia see vastavusse regulatiivses katsemeetodis tehtud muudatusega ning lihtsustada taotluse esitamise ja sertifitseerimise halduskorda  Euroopa Komisjon m 259 21.02.2018 14.03.2018
7 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/260, 21. veebruar 2018, millega lõpetatakse uurimine seoses võimaliku kõrvalehoidmisega Hiina Rahvavabariigist pärit käsikahveltõstukite ja nende oluliste osade impordi suhtes nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 1008/2011 (mida on muudetud rakendusmäärusega (EL) nr 372/2013) kehtestatud dumpinguvastastest meetmetest Vietnamist lähetatud impordi vahendusel, olenemata sellest, kas neid tooteid deklareeritakse Vietnamist pärit impordina või mitte Euroopa Komisjon m 260 21.02.2018 23.02.2018
8 Rahandusministri 18. jaanuari 2017. a määruse nr 8 "Nõuded avalikustamisele kuuluvate fondi aruannetele" muutmine Rahandusmin m 11 20.02.2018 26.02.2018
9 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/256, 20. veebruar 2018, millega muudetakse 281. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavad eripiirangud organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud teatavate isikute ja üksuste vastu Euroopa Komisjon m 256 20.02.2018 22.02.2018
10 ˮTranspordi arengukava 2014-2020ˮ muutmine RK o 20.02.2018 20.02.2018