Kasutaja: Unustasid parooli?
Parool
 

Kehtivad Eesti õigusaktid
Otsing
Sirvimine vastuvõtjate kaupa
Täna jõustunud aktid
Seaduste lühendid
Unustasid parooli?
Tõlgitud aktide nimekiri
Законы по-русски


Prindi   |    Tagasi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
1 Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus (ÜVJP) 2017/1802, 28. september 2017, millega nimetatakse ametisse Palestiina aladel läbiviidava Euroopa Liidu politseimissiooni (EUPOL COPPS) juht (EUPOL COPPS/1/2017) Poliitika- ja julgeolekukomitee o 1802 28.09.2917 28.09.2017
2 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/33, 28. september 2017, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses makstud tasude ülevaate standarditud esitlusvormingu ja ühise sümboliga vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2014/92/EL  Euroopa Komisjon m 33 28.09.2018 31.01.2018
3 Nõukogu määrus (EL) 2016/1710, 27. september 2016, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2580/2001 teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangute kohta terrorismivastaseks võitluseks Euroopa Nõukogu m 1710 27.09.2018 27.09.2016
4 Nõukogu otsus (EL) 2018/270, 15. veebruar 2018, millega muudetakse otsust 1999/70/EÜ riikide keskpankade välisaudiitorite kohta Central Bank of Cypruse välisaudiitorite osas Euroopa Nõukogu o 270 15.05.2018
5 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/613, 20. aprill 2018, millega kiidetakse heaks olemasoleva toimeaine PHMB (1415; 4,7) kasutamine tooteliikidesse 2 ja 4 kuuluvates biotsiidides  Euroopa Komisjon m 613 20.04.2018 13.05.2018
6 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/614, 20. aprill 2018, millega kiidetakse heaks asoksüstrobiini toimeainena kasutamine tooteliiki 7, 9 või 10 kuuluvates biotsiidides  Euroopa Komisjon m 614 20.04.2018 13.05.2018
7 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2018/619, 20. aprill 2018, millega jäetakse heaks kiitmata olemasoleva toimeaine PHMB (1415; 4.7) kasutamine tooteliiki 1, 5 või 6 kuuluvates biotsiidides  Euroopa Komisjon o 619 20.04.2018 13.05.2018
8 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2018/620, 20. aprill 2018, Copernicuse teenusekomponendi tehnilise kirjelduse kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 377/2014  Euroopa Komisjon o 620 20.04.2018 13.05.2018
9 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2018/621, 20. aprill 2018, milles käsitletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 377/2014 kohast Copernicuse kosmosekomponendi tehnilist kirjeldust  Euroopa Komisjon o 621 20.04.2018 13.05.2018
10 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2018/622, 20. aprill 2018, millega jäetakse heaks kiitmata olemasoleva toimeaine klorofeeni kasutamine tooteliiki 3 kuuluvates biotsiidides  Euroopa Komisjon o 622 20.04.2018 13.05.2018