Kasutaja: Unustasid parooli?
Parool
 

Kehtivad Eesti õigusaktid
Otsing
Sirvimine vastuvõtjate kaupa
Täna jõustunud aktid
Seaduste lühendid
Unustasid parooli?
Tõlgitud aktide nimekiri
Законы по-русски


Prindi   |    Tagasi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
1 Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus (ÜVJP) 2017/1802, 28. september 2017, millega nimetatakse ametisse Palestiina aladel läbiviidava Euroopa Liidu politseimissiooni (EUPOL COPPS) juht (EUPOL COPPS/1/2017) Poliitika- ja julgeolekukomitee o 1802 28.09.2917 28.09.2017
2 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/66, 16. jaanuar 2019, millega kehtestatakse ühtne praktiline kord taimede, taimsete saaduste ja muude objektide ametlikuks kontrolliks, mille eesmärk on teha kindlaks, kas kõnealused tooted vastavad nende suhtes kohaldatavatele liidu eeskirjadele taimekahjustajate vastaste kaitsemeetmete kohta Euroopa Komisjon m 66 16.01.2019 06.02.2019
3 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/67, 16. jaanuar 2019, millega kehtestatakse kaitsemeetmed Kambod˛ast ja Myanmarist pärineva indica riisi impordi suhtes Euroopa Komisjon m 67 16.01.2019 18.01.2019
4 Peaministri 24. novembri 2016. a korralduse nr 130 "Ministrite pädevus ministeeriumi juhtimisel ja ministrite vastutusvaldkonnad" muutmine Peaminister k 3 15.01.2019 15.01.2019
5 2019. aastal maaelu ja põllumajandusturu korraldamiseks antavad toetused Maaelumin m 4 15.01.2019 19.01.2019
6 Maaparandussüsteemi lisavett juhtiva isiku maaparandushoiukulude suuruse määramise alused ja kulude tasumise täpsem kord Maaelumin m 1 14.01.2019 18.01.2019
7 Komisjoni määrus (EL) 2019/58, 14. jaanuar 2019, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja V lisa seoses linuroonijääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal  Euroopa Komisjon m 58 14.01.2019 04.02.2019
8 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/59, 14. jaanuar 2019, millega kehtestatakse pärast Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1036 artikli 11 lõike 2 kohast aegumise läbivaatamist Hiina Rahvavabariigist pärit alumiiniumradiaatorite impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks Euroopa Komisjon m 59 14.01.2019 16.01.2018
9 Eesti Vabaerakonna fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine RK juhatus o 3 14.01.2019 14.01.2019
10 Õiguskomisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine RK juhatus o 4 14.01.2019 14.01.2019