Kasutaja: Unustasid parooli?
Parool
 

Kehtivad Eesti õigusaktid
Otsing
Sirvimine vastuvõtjate kaupa
Täna jõustunud aktid
Seaduste lühendid
Unustasid parooli?
Tõlgitud aktide nimekiri
Законы по-русски


Prindi   |    Tagasi

Sirvimine vastuvõtjate kaupa

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
1 Autoveoseadus RK s 19.01.2018 01.06.2018
2 Tagatisfondi nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine RK o 16.01.2018 16.01.2018
3 Maakatastriseaduse, maapõueseaduse ja ruumiandmete seaduse muutmise seadus RK s 21.12.2017 01.02.2018
4 Eesti Vabariigi valitsuse ja Kirgiisi Vabariigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seadus RK s 20.12.2017 13.01.2018
5 Eesti Vabariigi ja Jaapani vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seadus RK s 20.12.2017 13.01.2018
6 Alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seadus RK s 20.12.2017 19.01.2018
7 Ülemaailmse Postiliidu 26. kongressi lõppaktide ratifitseerimise seadus RK s 19.12.2017 01.01.2018
8 Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse muutmise seadus RK s 19.12.2017 30.12.2017
9 Riigikogu otsuse ˮEuroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ muutmine RK o 14.12.2017 14.12.2017
10 Põhiseaduskomisjoni, rahanduskomisjoni ja riigikaitsekomisjoni koosseisu muudatuste kinnitamine RK juhatus o 179 14.12.2017 14.12.2017
11 Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Ühendkuningriigi ühendekspeditsiooniväe koosseisus RK o 13.12.2017 14.12.2017
12 Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Kosovos RK o 13.12.2017 14.12.2017
13 Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalvemissioonil Liibanonis RK o 13.12.2017 14.12.2017
14 Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel RK o 13.12.2017 14.12.2017
15 Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni reageerimisjõudude koosseisus RK o 13.12.2017 14.12.2017
16 Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis RK o 13.12.2017 14.12.2017
17 Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel missioonil EUNAVFOR Med/Sophia RK o 13.12.2017 14.12.2017
18 Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis RK o 13.12.2017 14.12.2017
19 Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias RK o 13.12.2017 14.12.2017
20 Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni juhitud Iraagi väljaõppe ja kaitsevõime ülesehitamise toetamise koolitusprogrammis RK o 13.12.2017 14.12.2017
21 Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve RK o 13.12.2017 14.12.2017
22 Perekonnaseisutoimingute seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus RK s 13.12.2017 01.01.2018
23 Spordiseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seadus RK s 13.12.2017 01.01.2018
24 Sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seadus RK s 13.12.2017 01.01.2018
25 2018. aasta riigieelarve seadus RK s 13.12.2017 01.01.2018
26 Kohtutäituri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus RK s 13.12.2017 09.01.2018
27 Väärtpaberituru seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus RK s 13.12.2017 03.01.2018
28 Tubakaseaduse muutmise seadus RK s 13.12.2017 19.01.2018
29 Osoonikihti kahandavate ainete Montreali protokolli 2016. aasta muudatuse ratifitseerimise seadus RK s 12.12.2017 29.12.2017
30 Püsiasustusega väikesaarte seaduse, liiklusseaduse ja maapõueseaduse muutmise seadus RK s 06.12.2017 30.12.2017
31 Konkurentsiseaduse muutmise seadus RK s 06.12.2017 30.12.2017
32 Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus RK s 06.12.2017 01.01.2018
33 Haldusmenetluse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus RK s 06.12.2017 01.02.2018
34 Turismiseaduse, võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seadus RK s 06.12.2017 01.07.2018
35 Eesti Haigekassa seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus RK s 06.12.2017 01.01.2018
36 Ravikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus RK s 06.12.2017 01.01.2018
37 Okupatsioonire˛iimide poolt represseeritud isiku seaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seadus RK s 06.12.2017 01.01.2018
38 Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus RK s 06.12.2017 01.07.2020
39 Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja riikliku matusetoetuse seaduse kehtetuks tunnistamise ning nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus RK s 06.12.2017 01.01.2018
40 Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seadus RK s 06.12.2017 01.01.2018
41 Põhiseaduskomisjoni ja rahanduskomisjoni koosseisu muudatuste kinnitamine RK juhatus o 170 06.12.2017 06.12.2017
42 Riigikogu liikme volituste taastumise kuupäeva edasilükkamine RK juhatus o 160 01.12.2017 01.12.2017
43 Riigi 2016. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine RK o 22.11.2017 22.11.2017
44 2017. aasta riigieelarve seaduse muutmise seadus RK s 22.11.2017 30.11.2017
45 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (alaealiste õigusrikkujate kohtlemise muutmine) RK s 22.11.2017 15.12.2017
46 Spordiseaduse muutmise seadus RK s 16.11.2017 01.01.2018
47 Keskkonnakomisjoni, põhiseaduskomisjoni, rahanduskomisjoni, riigikaitsekomisjoni, sotsiaalkomisjoni, väliskomisjoni ja õiguskomisjoni koosseisu muudatuste kinnitamine RK juhatus o 156 16.11.2017 16.11.2017
48 Makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus RK s 15.11.2017 13.01.2018
49 Halduskohtumenetluse tõhustamiseks halduskohtumenetluse seadustiku, riigilõivuseaduse ja riigi õigusabi seaduse muutmise seadus RK s 15.11.2017 01.01.2018
50 Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus RK s 15.11.2017 01.01.2018

Otsingutingimused
AsutusegruppRiigikogu