Kasutaja: Unustasid parooli?
Parool
 

Kehtivad Eesti õigusaktid
Otsing
Sirvimine vastuvõtjate kaupa
Täna jõustunud aktid
Seaduste lühendid
Unustasid parooli?
Tõlgitud aktide nimekiri
Законы по-русски


Prindi   |    Tagasi

Sirvimine vastuvõtjate kaupa

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
1 Janar Holmi riigikontrolöri ametisse nimetamine RK o 07.03.2018 08.04.2018
2 Euroopa Liidu asjade komisjoni koosseisu muudatuste kinnitamine RK juhatus o 40 06.03.2018 06.03.2018
3 Riigikogu liikme volituste taastumise kuupäeva edasilükkamine RK juhatus o 35 02.03.2018 02.03.2018
4 ˮTranspordi arengukava 2014-2020ˮ muutmine RK o 20.02.2018 20.02.2018
5 Riigikohtu liikme Indrek Koolmeistri kohtunikuametist vabastamine RK o 15.02.2018 15.02.2018
6 Relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus RK s 14.02.2018 01.07.2018
7 Laevade ballastvee ja selle setete kontrolli ning käitlemise 2004. aasta rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seadus RK s 14.02.2018 04.03.2018
8 Lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus RK s 14.02.2018 15.03.2018
9 Riigikogu otsus Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis" muutmine RK o 07.02.2018 07.02.2018
10 Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse muutmise seadus RK s 23.01.2018 01.01.2019
11 Autoveoseadus RK s 19.01.2018 01.06.2018
12 Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (tehnovõrgu talumise tasu muutmine) RK s 17.01.2018 01.01.2019
13 Tagatisfondi nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine RK o 16.01.2018 16.01.2018
14 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus RK s 16.01.2018 01.02.2018
15 Looduskaitseseaduse ja metsaseaduse muutmise seadus RK s 16.01.2018 05.02.2018
16 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus RK s 10.01.2018 01.02.2018
17 Erakooliseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus RK s 10.01.2018 01.02.2018
18 Maakatastriseaduse, maapõueseaduse ja ruumiandmete seaduse muutmise seadus RK s 21.12.2017 01.02.2018
19 Eesti Vabariigi valitsuse ja Kirgiisi Vabariigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seadus RK s 20.12.2017 13.01.2018
20 Eesti Vabariigi ja Jaapani vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seadus RK s 20.12.2017 13.01.2018
21 Alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seadus RK s 20.12.2017 19.01.2018
22 Ülemaailmse Postiliidu 26. kongressi lõppaktide ratifitseerimise seadus RK s 19.12.2017 01.01.2018
23 Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse muutmise seadus RK s 19.12.2017 30.12.2017
24 Riigikogu otsuse ˮEuroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ muutmine RK o 14.12.2017 14.12.2017
25 Põhiseaduskomisjoni, rahanduskomisjoni ja riigikaitsekomisjoni koosseisu muudatuste kinnitamine RK juhatus o 179 14.12.2017 14.12.2017
26 Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Ühendkuningriigi ühendekspeditsiooniväe koosseisus RK o 13.12.2017 14.12.2017
27 Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Kosovos RK o 13.12.2017 14.12.2017
28 Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalvemissioonil Liibanonis RK o 13.12.2017 14.12.2017
29 Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel RK o 13.12.2017 14.12.2017
30 Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni reageerimisjõudude koosseisus RK o 13.12.2017 14.12.2017
31 Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis RK o 13.12.2017 14.12.2017
32 Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel missioonil EUNAVFOR Med/Sophia RK o 13.12.2017 14.12.2017
33 Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis RK o 13.12.2017 14.12.2017
34 Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias RK o 13.12.2017 14.12.2017
35 Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni juhitud Iraagi väljaõppe ja kaitsevõime ülesehitamise toetamise koolitusprogrammis RK o 13.12.2017 14.12.2017
36 Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve RK o 13.12.2017 14.12.2017
37 Perekonnaseisutoimingute seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus RK s 13.12.2017 01.01.2018
38 Spordiseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seadus RK s 13.12.2017 01.01.2018
39 Sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seadus RK s 13.12.2017 01.01.2018
40 2018. aasta riigieelarve seadus RK s 13.12.2017 01.01.2018
41 Kohtutäituri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus RK s 13.12.2017 09.01.2018
42 Väärtpaberituru seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus RK s 13.12.2017 03.01.2018
43 Tubakaseaduse muutmise seadus RK s 13.12.2017 19.01.2018
44 Osoonikihti kahandavate ainete Montreali protokolli 2016. aasta muudatuse ratifitseerimise seadus RK s 12.12.2017 29.12.2017
45 Püsiasustusega väikesaarte seaduse, liiklusseaduse ja maapõueseaduse muutmise seadus RK s 06.12.2017 30.12.2017
46 Konkurentsiseaduse muutmise seadus RK s 06.12.2017 30.12.2017
47 Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus RK s 06.12.2017 01.01.2018
48 Haldusmenetluse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus RK s 06.12.2017 01.02.2018
49 Turismiseaduse, võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seadus RK s 06.12.2017 01.07.2018
50 Eesti Haigekassa seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus RK s 06.12.2017 01.01.2018

Otsingutingimused
AsutusegruppRiigikogu