Kasutaja: Unustasid parooli?
Parool
 

Kehtivad Eesti õigusaktid
Otsing
Sirvimine vastuvõtjate kaupa
Täna jõustunud aktid
Seaduste lühendid
Unustasid parooli?
Tõlgitud aktide nimekiri
Законы по-русски


Prindi   |    Tagasi

Sirvimine vastuvõtjate kaupa

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
1 Ühendkuningriigi poolt Euroopa Investeerimispangas märgitud kapitali asendamine RK o 12.12.2018 12.12.2018
2 Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni reageerimisjõudude koosseisus RK o 12.12.2018 13.12.2018
3 Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias RK o 12.12.2018 13.12.2018
4 Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel RK o 12.12.2018 13.12.2018
5 Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis RK o 12.12.2018 13.12.2018
6 Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Ühendkuningriigi ühendekspeditsiooniväe koosseisus RK o 12.12.2018 13.12.2018
7 Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Prantsusmaa sõjalisel operatsioonil Barkhane Malis RK o 12.12.2018 13.12.2018
8 Riigi 2017. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine RK o 05.12.2018 05.12.2018
9 Riigikohtu liikme Malle Seppiku kohtunikuametist vabastamine RK o 04.12.2018 04.12.2018
10 Riigikohtu liikme Eerik Kergandbergi kohtunikuametist vabastamine RK o 04.12.2018 04.12.2018
11 Velmar Breti Riigikohtu liikmeks nimetamine RK o 04.12.2018 04.12.2018
12 Riigikogu otsuse "Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine rahvastikukriisi lahendamiseks" muutmine RK o 04.12.2018 04.12.2018
13 Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine RK juhatus o 230 30.11.2018 30.11.2018
14 Väliskomisjoni ja Euroopa Liidu asjade komisjoni koosseisu muudatuste kinnitamine RK juhatus o 231 30.11.2018 30.11.2018
15 Riigikogu liikme volituste lõppemine ja asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks RK juhatus o 227 27.11.2018 27.11.2018
16 Riigikogu avaldus ÜRO globaalse ränderaamistiku kohta RK a 26.11.2018 26.11.2018
17 Asendusliikme volituste lõpetamine RK juhatus o 225 26.11.2018 26.11.2018
18 Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ning võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seaduse muutmise seadus RK s 21.11.2018 01.07.2019
19 Tulumaksuseaduse muutmise seadus RK s 21.11.2018 16.12.2018
20 Maksukorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus RK s 21.11.2018 17.12.2018
21 Jäätmete ja muude ainete kaadamisest põhjustatud merereostuse vältimise 1972. aasta konventsiooni 1996. aasta protokolli 2009. ja 2013. aasta muudatuste heakskiitmise seadus RK s 21.11.2018 15.12.2018
22 Ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seadus RK s 21.11.2018 17.12.2018
23 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus RK s 21.11.2018 17.12.2018
24 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus RK s 21.11.2018 22.12.2018
25 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus RK s 21.11.2018 01.01.2019
26 Relvaseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus RK s 20.11.2018 01.01.2019
27 2018. aasta riigieelarve seaduse muutmise seadus RK s 14.11.2018 23.11.2018
28 Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seadus RK s 14.11.2018 01.01.2019
29 Raudteeseaduse, atmosfääriõhu kaitse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus RK s 14.11.2018 25.12.2018
30 Käibemaksuseaduse muutmise seadus RK s 14.11.2018 01.01.2019
31 Eesti Vabaerakonna fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine RK juhatus o 214 12.11.2018 12.11.2018
32 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravimiseaduse muutmise seadus RK s 07.11.2018 11.11.2018
33 Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seadus RK s 07.11.2018 23.11.2018
34 Looduskaitseseaduse muutmise seadus RK s 07.11.2018 24.11.2018
35 Keskkonnatasude seaduse muutmise seadus RK s 07.11.2018 01.01.2019
36 Autoriõiguse seaduse muutmise seadus RK s 07.11.2018 28.11.2018
37 Riigikogu otsuse "Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine rahvastikukriisi lahendamiseks" muutmine RK o 06.11.2018 06.11.2018
38 Riigi Teataja seaduse muutmise seadus RK s 24.10.2018 20.11.2018
39 Piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni hapestumise, eutrofeerumise ja troposfääriosooni vähendamise protokolliga ühinemise ja protokolli 2012. aasta muudatuste heakskiitmise seadus RK s 24.10.2018 23.11.2018
40 Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse hädaolukordade ennetamise, nendeks valmisoleku ja neile reageerimise alase vastastikuse abi ja koostöö kokkuleppe ratifitseerimise seadus RK s 24.10.2018 23.11.2018
41 Eesti Vabariigi ja Poola Vabariigi vahelise investeeringute vastastikuse soodustamise ja kaitse lepingu muutmise ja lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seadus RK s 24.10.2018 23.11.2018
42 Avaliku teabe seaduse muutmise seadus RK s 24.10.2018 01.12.2018
43 Tarbijakaitseseaduse muutmise seadus RK s 24.10.2018 03.12.2018
44 Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus RK s 17.10.2018 01.04.2022
45 Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni geneetilistele ressurssidele juurdepääsu ja nende kasutamisest saadava tulu õiglase ja erapooletu jaotamise Nagoya protokolliga ühinemise seadus RK s 17.10.2018 29.10.2018
46 Hasartmängumaksu seaduse ja Eesti Kultuurkapitali seaduse muutmise seadus RK s 17.10.2018 01.01.2019
47 Rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni muutmise protokollide ratifitseerimise seadus RK s 16.10.2018 29.10.2018
48 Sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse, jäätmeseaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seadus RK s 16.10.2018 30.10.2018
49 Põhiseaduskomisjoni, sotsiaalkomisjoni, väliskomisjoni ja Euroopa Liidu asjade komisjoni koosseisu muudatuste kinnitamine RK juhatus o 205 16.10.2018 16.10.2018
50 Riigikogu otsuse ˮEuroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ muutmine RK o 11.10.2018 11.10.2018

Otsingutingimused
AsutusegruppRiigikogu