Kasutaja: Unustasid parooli?
Parool
 

Kehtivad Eesti õigusaktid
Otsing
Sirvimine vastuvõtjate kaupa
Täna jõustunud aktid
Seaduste lühendid
Unustasid parooli?
Tõlgitud aktide nimekiri
Законы по-русски


Prindi   |    Tagasi

Sirvimine vastuvõtjate kaupa

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
1 Eesti Vabariigi valitsuse ja India Vabariigi valitsuse vahelise diplomaatilise passi kasutajate suhtes viisanõudest loobumise kokkuleppe eelnõu heakskiitmine VV k 180 12.07.2018 12.07.2018
2 Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Singapuri Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu eelnõu heakskiitmine ja volituse andmine VV k 181 12.07.2018 12.07.2018
3 Loa andmine koeproovide säilitamiseks ja uurimiseks väljaspool Eesti Vabariigi territooriumi VV k 178 12.07.2018 12.07.2018
4 Loa andmine koeproovide säilitamiseks ja uurimiseks väljaspool Eesti Vabariigi territooriumi VV k 179 12.07.2018 12.07.2018
5 Nõusolek riigivara isikliku kasutusõigusega koormamiseks VV k 182 12.07.2018 12.07.2018
6 Vabariigi Valitsuse 21. juuni 2007. a korralduse nr 311 "Valitsuskomisjoni moodustamine Kagu-Eesti piirialade elanike probleemide lahendamiseks" muutmine VV k 183 12.07.2018 12.07.2018
7 Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 "Kõrgharidusstandard" muutmine VV m 58 12.07.2018 01.08.2018
8 Vabariigi Valitsuse 10. detsembri 2009. a määruse nr 186 "Keskkonnaministeeriumi põhimäärus" muutmine VV m 60 12.07.2018 01.08.2018
9 Kinnisasja avalikes huvides omandamise seadusega seonduvate Vabariigi Valitsuse määruste muutmine VV m 61 12.07.2018 17.07.2018
10 Võlumäe-Linnamäe maastikukaitseala kaitse-eeskiri VV m 59 12.07.2018 24.07.2018
11 Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu kriteeriumide täpsem sisu ning kriteeriumidele vastavuse hindajad, tervishoiuteenuste loetelu hindamise tingimused ja kord, tervishoiuteenuste loetelu komisjoni moodustamine ja töökord ning arvamuse andmise kord VV m 62 12.07.2018 17.07.2018
12 1965. aasta rahvusvahelise mereliikluse hõlbustamise konventsiooni lisa 2016. aasta muudatuste heakskiitmine VV k 170 05.07.2018 05.07.2018
13 Kaitseministeeriumi kantsleri ametikohalt vabastamine VV k 166 05.07.2018 05.07.2018
14 Kaitseministeeriumi kantsleri ametikohale nimetamine VV k 167 05.07.2018 05.07.2018
15 Nõusolek riigivara otsustuskorras võõrandamiseks vahetamise teel VV k 168 05.07.2018 05.07.2018
16 Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamine ja riigivara üleandmine VV k 169 05.07.2018 05.07.2018
17 Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2011. a määruse nr 80 "Mootorsõidukijuhi ja mootorsõiduki juhtimisõiguse taotleja ning trammijuhi ja trammi juhtimisõiguse taotleja tervisekontrolli tingimused ja kord ning tervisenõuded, sealhulgas meditsiinilised vastunäidustused, mille korral mootorsõiduki ja trammi juhtimine ei ole lubatud" muutmine VV m 53 05.07.2018 13.07.2018
18 Liiklusõnnetuse registreerimise, asjaolude väljaselgitamise ja arvestuse kord ning liiklusõnnetuste andmekogu pidamise põhimäärus VV m 54 05.07.2018 13.07.2018
19 Aastatel 2014-2021 Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismist ja Norra finantsmehhanismist vahendite taotlemise ja kasutamise tingimused ja kord VV m 55 05.07.2018 13.07.2018
20 Vabariigi Valitsuse 21. märtsi 2014. a määruse nr 44 "Riigi rahavoo juhtimise ja stabiliseerimisreservi haldamise põhimõtted" muutmine VV m 56 05.07.2018 13.07.2018
21 Vabariigi Valitsuse 11. aprilli 2013. a määruse nr 60 "Politsei- ja Piirivalveameti ja Kaitsepolitseiameti vaheline uurimisalluvus" muutmine VV m 57 05.07.2018 13.07.2018
22 Eesti Vabariigi valitsuse ja Belize’i valitsuse diplomaatiliste passide kasutajate suhtes viisanõudest loobumise kokkuleppe eelnõu heakskiitmine VV k 164 28.06.2018 28.06.2018
23 Maksubaasi kahandamise ja kasumi ümberpaigutamise ennetamiseks maksulepingutega seotud meetmete rakendamise mitmepoolse konventsiooni heakskiitmine ja volituse andmine VV k 165 28.06.2018 28.06.2018
24 "Eesti ettevõtluse kasvustrateegia 2014-2020" rakendusplaani aastateks 2018-2020 heakskiitmine VV k 160 28.06.2018 28.06.2018
25 Vabariigi Valitsuse 26. septembri 2014. a korralduse nr 420 "Valitsuskomisjoni moodustamine kahepoolsete läbirääkimiste pidamiseks Omavalitsusliitude Koostöökoguga" muutmine VV k 161 28.06.2018 28.06.2018
26 Vabariigi Valitsuse algatatud valdade ja linnade haldusterritoriaalse korralduse muutmisega seonduvate kulude hüvitamine VV k 162 28.06.2018 28.06.2018
27 Vabariigi Valitsuse 20. juuni 2013. a määruse nr 96 "Laevapere liikmete koolitus- ja kvalifikatsiooninõuded ning diplomeerimise kord" muutmine VV m 51 28.06.2018 03.07.2018
28 Vabariigi Valitsuse 1. detsembri 2016. a määruse nr 138 "Tervise infosüsteemi põhimäärus" muutmine VV m 52 28.06.2018 03.07.2018
29 Vabariigi Valitsuse 29. detsembri 2016. a määruse nr 161 "Riigile kuuluva kinnisasja maavara kaevandamiseks kasutada andmise täpsustatud nõuded ja kord" muutmine VV m 50 28.06.2018 06.07.2018
30 Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Jaapani vahelise strateegilise partnerluse lepingu eelnõu heakskiitmine ja volituse andmine VV k 158 21.06.2018 21.06.2018
31 2018/2019. õppeaastal riigi tagatud õppelaenu summa maksimaalmäära kehtestamine ühe laenutaotleja kohta VV k 151 21.06.2018 21.06.2018
32 Andmekaitse Inspektsiooni peadirektori ametisse nimetamine VV k 152 21.06.2018 01.10.2018
33 Vabariigi Valitsuse korralduste muutmine seoses kaitseväeteenistuse seaduse muutmisega VV k 153 21.06.2018 01.07.2018
34 Vabariigi Valitsuse 14. detsembri 2017. a korralduse nr 364 "Geenitehnoloogiakomisjoni koosseisu kinnitamine" muutmine VV k 154 21.06.2018 21.06.2018
35 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks VV k 155 21.06.2018 21.06.2018
36 Nõusolek riigivara hoonestusõigusega koormamiseks VV k 156 21.06.2018 21.06.2018
37 Vabariigi Valitsuse 19. novembri 2015. a korralduse nr 494 "Teadus- ja Arendusnõukogu koosseisu kinnitamine" muutmine VV k 157 21.06.2018 21.06.2018
38 "Eesti infoühiskonna arengukava 2020" rakendusplaani aastateks 2018-2022 heakskiitmine VV k 159 21.06.2018 21.06.2018
39 Inimtekkeliste saasteainete heitkoguste vähendamise riiklikud kohustused Eesti territooriumil ja majandusvööndis, nende täitmise tähtajad ja erandid ning aruandlus VV m 49 21.06.2018 01.07.2018
40 Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määruse nr 262 "Riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse kord" muutmine VV m 44 21.06.2018 01.07.2018
41 Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses riigikaitselise töökohustuse arvestusega VV m 46 21.06.2018 01.07.2018
42 Kaitseväe põhimäärus VV m 45 21.06.2018 01.07.2018
43 Pamma maastikukaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri VV m 47 21.06.2018 13.07.2018
44 Puhatu looduskaitseala kaitse-eeskiri VV m 48 21.06.2018 13.07.2018
45 Eesti Vabariigi valitsuse ja Mali Vabariigi valitsuse vahelise Eesti väeüksuse staatust selle siirmise ajal Mali Vabariigi territooriumile käsitleva kokkuleppe eelnõu heakskiitmine VV k 147 14.06.2018 14.06.2018
46 "Korruptsioonivastase strateegia aastateks 2013-2020" rakendusplaani aastateks 2018-2020 heakskiitmine VV k 148 14.06.2018 14.06.2018
47 Nõusolek riigivara otsustuskorras võõrandamiseks VV k 149 14.06.2018 14.06.2018
48 Vabariigi Valitsuse 14. veebruari 2004. a korralduse nr 94 "Väikesaarte komisjoni moodustamine" muutmine VV k 150 14.06.2018 14.06.2018
49 Vabariigi Valitsuse 26. augusti 2013. a määruse nr 130 "Kutseharidusstandard" muutmine VV m 43 14.06.2018 22.06.2018
50 Eesti Vabariigi diplomaatilise esinduse asutamine Budapestis VV k 143 07.06.2018 07.06.2018

Otsingutingimused
AsutusegruppValitsus