Kasutaja: Unustasid parooli?
Parool
 

Kehtivad Eesti õigusaktid
Otsing
Sirvimine vastuvõtjate kaupa
Täna jõustunud aktid
Seaduste lühendid
Unustasid parooli?
Tõlgitud aktide nimekiri
Законы по-русски


Prindi   |    Tagasi

Sirvimine vastuvõtjate kaupa

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
1 Valitsusdelegatsiooni moodustamine Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu täievolilisel konverentsil osalemiseks ja volituse andmine VV k 267 18.10.2018 18.10.2018
2 Diplomaatiliste suhete sõlmimine Eesti Vabariigi ja Cooki saarte vahel VV k 268 18.10.2018 18.10.2018
3 Eesti Kunstiakadeemia kuratooriumi liikmete nimetamine VV k 252 11.10.2018 11.10.2018
4 "Kodanikuühiskonna arengukava 2015-2020" rakendusplaani 2019-2022 heakskiitmine VV k 253 11.10.2018 11.10.2018
5 Vabariigi Valitsuse 3. novembri 2016. a korralduse nr 373 "Riigi teaduspreemiate komisjoni koosseisu kinnitamine" muutmine VV k 254 11.10.2018 11.10.2018
6 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks VV k 255 11.10.2018 11.10.2018
7 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks VV k 256 11.10.2018 11.10.2018
8 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks VV k 257 11.10.2018 11.10.2018
9 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks VV k 258 11.10.2018 11.10.2018
10 Volitus osaühingu Rail Baltic Estonia omakapitali sissemakseks VV k 259 11.10.2018 11.10.2018
11 Vabariigi Valitsuse algatatud valdade ja linnade haldusterritoriaalse korralduse muutmisega seonduvate kulude hüvitamine VV k 260 11.10.2018 11.10.2018
12 Raha eraldamine Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist VV k 261 11.10.2018 11.10.2018
13 Riiklike hariduspreemiate määramine VV k 266 11.10.2018 11.10.2018
14 Nõusolek riigivara hoonestusõigusega koormamiseks VV k 246 04.10.2018 04.10.2018
15 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks VV k 247 04.10.2018 04.10.2018
16 Vabariigi Valitsuse 8. aprilli 2016. a korralduse nr 11 "Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikmete nimetamine" muutmine VV k 248 04.10.2018 04.10.2018
17 Riigi liikmeõiguste teostaja määramine rahvusvahelises sihtasutuses Euroopa Õigusakadeemia ja volituse andmine VV k 251 04.10.2018 04.10.2018
18 Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Singapuri Vabariigi vahelise investeeringute kaitse lepingu eelnõu heakskiitmine ja volituse andmine VV k 249 04.10.2018 04.10.2018
19 Isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse konventsiooni muutmise protokolli heakskiitmine ja volituse andmine VV k 250 04.10.2018 04.10.2018
20 Kasti maastikukaitseala kaitse-eeskiri VV m 88 04.10.2018 19.10.2018
21 Prangli maastikukaitseala kaitse-eeskiri VV m 89 04.10.2018 19.10.2018
22 Kallukse maastikukaitseala kaitse-eeskiri VV m 90 04.10.2018 19.10.2018
23 Keretü looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri VV m 91 04.10.2018 19.10.2018
24 Saare maakonna kaitsealuste parkide, arboreetumi ja puistute piirid VV m 92 04.10.2018 19.10.2018
25 Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määruse nr 154 "Hoiualade kaitse alla võtmine Pärnu maakonnas" muutmine VV m 93 04.10.2018 19.10.2018
26 Vabariigi Valitsuse 8. septembri 2005. a määruse nr 234 "Hoiualade kaitse alla võtmine Järva maakonnas" muutmine VV m 94 04.10.2018 19.10.2018
27 Viljandi maakonna parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamine VV m 95 04.10.2018 19.10.2018
28 "Eesti regionaalarengu strateegia 2014-2020" rakendusplaani aastateks 2018-2020 heakskiitmine VV k 236 28.09.2018 28.09.2018
29 "Eesti keele arengukava aastateks 2011-2017" pikendamine aastani 2021 VV k 233 27.09.2018 27.09.2018
30 Nõusolek riigivara otsustuskorras võõrandamiseks VV k 234 27.09.2018 27.09.2018
31 Raha eraldamine VV k 235 27.09.2018 27.09.2018
32 Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruse nr 162 "Strateegilise kauba komisjoni moodustamine ja töökord" muutmine VV m 86 27.09.2018 01.10.2018
33 Vabariigi Valitsuse 28. aprilli 2004. a määruse nr 154 "Nõuded loomade ja loomsete saaduste impordiks ettenähtud piiripunktile ja piiripunktide lahtioleku ajad, piiripunktide Euroopa Komisjoni loetellu kandmise ja sealt väljaarvamise alused, nõuded menetlusele ja menetlemise kord" muutmine VV m 87 27.09.2018 05.10.2018
34 Vabariigi Valitsuse algatatud valdade ja linnade haldusterritoriaalse korralduse muutmisega seonduvate kulude hüvitamine VV k 226 20.09.2018 20.09.2018
35 Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamine ja riigivara üleandmine VV k 227 20.09.2018 20.09.2018
36 Vabariigi Valitsuse 6. septembri 2018. a korralduse nr 216 "Eesti Haigekassa nõukogu liikmete nimetamine ja nõukogust väljaarvamine" muutmine VV k 228 20.09.2018 20.09.2018
37 Kinnisasja omandamiseks loa andmine isikule, kes ei ole Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi kodanik VV k 230 20.09.2018 20.09.2018
38 Vabariigi Valitsuse 21. juuni 2018. a korralduse nr 152 "Andmekaitse Inspektsiooni peadirektori ametisse nimetamine" kehtetuks tunnistamine VV k 231 20.09.2018 20.09.2018
39 Nõusolek riigivara otsustuskorras alla hariliku väärtuse võõrandamiseks VV k 232 20.09.2018 20.09.2018
40 Vabariigi Valitsuse 6. juuni 2013. a määruse nr 89 "Alltegevusvaldkondade loetelu ning künnisvõimsused, mille korral on käitise tegevuse jaoks nõutav kompleksluba" muutmine VV m 83 20.09.2018 28.09.2018
41 Töötuskindlustusmakse määrad aastatel 2019-2022 VV m 84 20.09.2018 01.01.2019
42 Tööturuteenuste ja -toetuste sihtkapitali ülekantavate vahendite määr 2019. aastal VV m 85 20.09.2018 01.01.2019
43 Perioodi 2014-2020 põhikooli õppehoonete teise investeeringute kava kinnitamine VV k 218 13.09.2018 13.09.2018
44 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kuratooriumi liikmete nimetamine VV k 219 13.09.2018 13.09.2018
45 "Riigiteede teehoiukava aastateks 2018-2022" kinnitamine VV k 220 13.09.2018 13.09.2018
46 Nõusolek riigivara otsustuskorras kasutada andmiseks VV k 221 13.09.2018 13.09.2018
47 Toetusfondist lisavahendite jaotamine 2018. aastal VV k 222 13.09.2018 13.09.2018
48 Vabariigi Valitsuse 1. juuli 2004. a korralduse nr 478 "Kohanimenõukogu moodustamine" muutmine VV k 223 13.09.2018 13.09.2018
49 Raha eraldamine Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist VV k 224 13.09.2018 13.09.2018
50 Struktuuritoetusega seotud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine VV m 82 13.09.2018 21.09.2018

Otsingutingimused
AsutusegruppValitsus