Kasutaja: Unustasid parooli?
Parool
 

Kehtivad Eesti õigusaktid
Otsing
Sirvimine vastuvõtjate kaupa
Täna jõustunud aktid
Seaduste lühendid
Unustasid parooli?
Tõlgitud aktide nimekiri
Законы по-русски


Prindi   |    Tagasi

Sirvimine vastuvõtjate kaupa

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
1 Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2016. a korralduse nr 418 "Kohustusliku keskse hankija määramine Kaitseministeeriumi ja Kaitseväe riigihangetes" kehtetuks tunnistamine VV k 4 11.01.2018 11.01.2018
2 Sviby sadama akvatooriumi piiride määramine VV k 5 11.01.2018 22.01.2018
3 Vabariigi Valitsuse 28. märtsi 2000. a määruse nr 104 "Sviby sadama akvatooriumi piiride määramine" kehtetuks tunnistamine VV m 3 11.01.2018 22.01.2018
4 Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2004. a korralduse nr 296 "Triigi sadama akvatooriumi piiride määramine" muutmine VV k 3 04.01.2018 04.01.2018
5 Vabariigi Valitsuse 22. juuli 2003. a määruse nr 202 "Residentuuri lõpetamist tõendava tunnistuse statuut ja vorm" muutmine VV m 1 04.01.2018 01.01.2019
6 Ruumiandmete seaduse alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine VV m 2 04.01.2018 01.02.2018
7 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks VV k 385 28.12.2017 28.12.2017
8 "Perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse meetmete nimekirja" kinnitamine VV k 386 28.12.2017 28.12.2017
9 Raha eraldamine Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist VV k 388 28.12.2017 28.12.2017
10 "Riigikaitse arengukava 2017-2026" rakendusplaani aastateks 2018-2021 heakskiitmine VV k 383 28.12.2017 28.12.2017
11 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks VV k 384 28.12.2017 28.12.2017
12 2018. aasta riigieelarve täiendav liigendamine VV k 387 28.12.2017 01.01.2018
13 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks VV k 381 28.12.2017 28.12.2017
14 Nõusolek riigivara otsustuskorras võõrandamiseks VV k 382 28.12.2017 28.12.2017
15 Raha eraldamine Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist VV k 389 28.12.2017 28.12.2017
16 Haridus- ja Teadusministeeriumi põhimäärus VV m 199 28.12.2017 01.01.2018
17 Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1996. a määruse nr 319 "Justiitsministeeriumi põhimääruse kinnitamine" muutmine VV m 198 27.12.2017 01.01.2018
18 Vabariigi Valitsuse 29. detsembri 2016. a korralduse nr 446 "2017. aasta riigieelarve täiendav liigendamine" muutmine VV k 371 21.12.2017 21.12.2017
19 Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 2017. a korralduse nr 1 "Raha eraldamine Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist" muutmine VV k 372 21.12.2017 21.12.2017
20 Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamine ja riigivara üleandmine VV k 373 21.12.2017 21.12.2017
21 Volitus Sihtasutuse Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus ühinemiseks Sihtasutusega Pärnumaa Arenduskeskus VV k 374 21.12.2017
22 Liikmeõiguste teostaja määramine VV k 380 21.12.2017 01.01.2018
23 Õppekoha tegevuskulu piirmäär ühe kuu kohta 2018. aastal VV m 195 21.12.2017 01.01.2018
24 Töötasu alammäära kehtestamine VV m 189 21.12.2017 01.01.2018
25 Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär VV m 196 21.12.2017 01.01.2018
26 Riigieelarve eraldise arvestamise alused, eraldise arvestamise hulka kuuluvad mittetöötavad riikliku pensioni saajad ja andmete esitamise kord VV m 188 21.12.2017 01.01.2018
27 Vabariigi Valitsuse 26. septembri 2002. a määruse nr 308 "Haiguste loetelu, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravim kantakse piirhinna või hinnakokkuleppe olemasolu korral ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100 või 75" muutmine VV m 190 21.12.2017 01.01.2018
28 Vabariigi Valitsuse 24. septembri 2002. a määruse nr 301 "Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu muutmise kriteeriumid ning nende hindamise tingimused ja kord" muutmine VV m 191 21.12.2017 01.01.2018
29 Vabariigi Valitsuse 5. jaanuari 2001. a määruse nr 3 "Eesti Haigekassa põhikiri" muutmine VV m 192 21.12.2017 01.01.2018
30 Vabariigi Valitsuse 1. detsembri 2016. a määruse nr 137 "Sotsiaalkaitse infosüsteemi põhimäärus" muutmine VV m 194 21.12.2017 01.01.2018
31 Kutseõppe rahastamise põhimõtted ja komponendid ning nende rakendamise tingimused ja kord VV m 197 21.12.2017 01.01.2018
32 Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu VV m 193 21.12.2017 01.01.2018
33 Geenitehnoloogiakomisjoni koosseisu kinnitamine VV k 364 14.12.2017 14.12.2017
34 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks VV k 365 14.12.2017 14.12.2017
35 Nõusolek riigivara mitterahalise sissemaksena üleandmiseks Sihtasutusele Saaremaa Muuseum VV k 366 14.12.2017 14.12.2017
36 Välismaalaste seaduse alusel sisserände piirarvu alla arvatavate välismaalaste 2018. aasta sisserände piirarvu kehtestamine VV k 367 14.12.2017 01.01.2018
37 Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2002. a määruse nr 240 ""Maksukohustuslaste registri" asutamine ja registri pidamise põhimäärus" muutmine VV m 174 14.12.2017 20.12.2017
38 Vabariigi Valitsuse 21. märtsi 2013. a määruse nr 45 "Kaitseväeteenistuskohustuslasele ja tegevväelasele teenistusülesande täitmiseks ettenähtud tervisenõuded" muutmine VV m 173 14.12.2017 01.01.2018
39 Vabariigi Valitsuse 8. novembri 2012. a määruse nr 92 "Riigi ametiasutuste teenistuskohtade koosseisude kehtestamise kord, teenistuskohtade klassifikaator ja teenistuskohtade liigitamise kord" muutmine VV m 175 14.12.2017 01.01.2018
40 Vabariigi Valitsuse 27. augusti 1996. a määruse nr 221 "Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra kinnitamine" muutmine VV m 176 14.12.2017 22.12.2017
41 Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 1999. a määruse nr 38 "Eluruumidele esitatavate nõuete kinnitamine" muutmine VV m 177 14.12.2017 22.12.2017
42 Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2011. a määruse nr 80 "Mootorsõidukijuhi ja mootorsõiduki juhtimisõiguse taotleja ning trammijuhi ja trammi juhtimisõiguse taotleja tervisekontrolli tingimused ja kord ning tervisenõuded, sealhulgas meditsiinilised vastunäidustused, mille korral mootorsõiduki ja trammi juhtimine ei ole lubatud" muutmine VV m 178 14.12.2017 01.01.2018
43 Kesselaiu maastikukaitseala kaitse-eeskiri VV m 179 14.12.2017 29.12.2017
44 Letipea maastikukaitseala kaitse-eeskiri VV m 180 14.12.2017 29.12.2017
45 Pilkuse maastikukaitseala kaitse-eeskiri VV m 181 14.12.2017 29.12.2017
46 Pangodi maastikukaitseala kaitse-eeskiri VV m 182 14.12.2017 29.12.2017
47 Laidu saare looduskaitseala kaitse-eeskiri VV m 183 14.12.2017 29.12.2017
48 Suuremõisa lahe looduskaitseala kaitse-eeskiri VV m 184 14.12.2017 29.12.2017
49 Keema järvede kaitseala kaitse alt väljaarvamine VV m 185 14.12.2017 29.12.2017
50 Lääne ja Pärnu maakonna parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamine VV m 186 14.12.2017 29.12.2017

Otsingutingimused
AsutusegruppValitsus