Kasutaja: Unustasid parooli?
Parool
 

Kehtivad Eesti õigusaktid
Otsing
Sirvimine vastuvõtjate kaupa
Täna jõustunud aktid
Seaduste lühendid
Unustasid parooli?
Tõlgitud aktide nimekiri
Законы по-русски


Prindi   |    Tagasi

Sirvimine vastuvõtjate kaupa

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
1 Laenu andmine Sihtasutusele Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid VV k 102 19.04.2018 19.04.2018
2 Vabariigi Valitsuse 9. juuni 2016. a korralduse nr 201 "Ametnikueetika nõukogu koosseisu kinnitamine" muutmine VV k 103 19.04.2018 19.04.2018
3 Vabariigi Valitsuse 11. mai 2006. a korralduse nr 285 "Valitsuskomisjoni moodustamine rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamist puudutavate küsimuste lahendamise koordineerimiseks" kehtetuks tunnistamine VV k 104 19.04.2018 19.04.2018
4 Toetusfondi jaotus jäätmehoolduse arendamise toetuseks 2018. aastal VV k 105 19.04.2018 19.04.2018
5 Volitus aktsiaseltsi Tallinna Sadam dividendipoliitika kinnitamiseks VV k 106 19.04.2018 19.04.2018
6 Riigi äriühingu ja sellise äriühingu, kus riigil on vähemalt otsustusõigus, poolt makstavate dividendide summade kinnitamine 2018. aastaks VV k 107 19.04.2018 19.04.2018
7 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise komisjoni liikmete arv ja töökord VV m 34 19.04.2018 23.04.2018
8 Kultuuriministeeriumi kantsleri teenistusest vabastamine VV k 97 12.04.2018 12.04.2018
9 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks VV k 98 12.04.2018 12.04.2018
10 Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamine ja riigivara üleandmine VV k 99 12.04.2018 12.04.2018
11 Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005. a määruse nr 225 "Väikelaevajuhi teadmiste, oskuste ja väljaõppe nõuded ning tunnistuste vormid" muutmine VV m 32 12.04.2018 20.04.2018
12 Raha eraldamine VV k 93 05.04.2018 05.04.2018
13 Vabariigi Valitsuse 14. septembri 2006. a määruse nr 203 "Pihla-Kaibaldi looduskaitseala kaitse-eeskiri" muutmine VV m 31 05.04.2018 20.04.2018
14 Aktsiaseltsi Tallinna Sadam aktsiakapitali suurendamine ja riigivara üleandmine VV k 79 29.03.2018 29.03.2018
15 Aktsiaseltsi Tallinna Sadam aktsiakapitali suurendamine ja riigivara üleandmine VV k 80 29.03.2018 29.03.2018
16 Raha eraldamine VV k 81 29.03.2018 29.03.2018
17 Eesti Töötukassa nõukogu liikme nimetamine VV k 89 29.03.2018 29.03.2018
18 Aktsiaseltsi Tallinna Sadam aktsiate avaliku pakkumise korraldamine VV k 90 29.03.2018 30.03.2018
19 Rahvusvahelise sanktsiooni kehtestamine VV k 88 29.03.2018 03.04.2018
20 Rahvastiku tervise arengukava 2020-2030 koostamise ettepaneku heakskiitmine VV k 78 29.03.2018 29.03.2018
21 Vabariigi Valitsuse 2. aprilli 2003. a määruse nr 105 "Haiglavõrgu arengukava" muutmine VV m 30 29.03.2018 07.04.2018
22 Tuhu looduskaitseala kaitse-eeskiri VV m 26 29.03.2018 16.04.2018
23 Jalase maastikukaitseala kaitse-eeskiri VV m 27 29.03.2018 16.04.2018
24 Saunaküla maastikukaitseala kaitse-eeskiri VV m 29 29.03.2018 16.04.2018
25 Uhtju looduskaitseala kaitse-eeskiri VV m 25 29.03.2018 16.04.2018
26 Tonja-Karisilla-Värska looduspargi kaitse alt väljaarvamine VV m 28 29.03.2018 16.04.2018
27 "Välispoliitika arengukava 2030" koostamise ettepaneku heakskiitmine VV k 74 22.03.2018 22.03.2018
28 Tartu maakonnas Tartu vallas Kärevere külas asuva Varju kinnisasja osade sundvõõrandamine VV k 75 22.03.2018 22.03.2018
29 Volitus Mittetulundusühingu Helsinki-Tallinn Euregio liikmeks olemise lõpetamiseks VV k 76 22.03.2018 22.03.2018
30 Päästeameti peadirektori ametikohale nimetamine uueks tähtajaks VV k 77 22.03.2018 22.03.2018
31 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks VV k 69 15.03.2018 15.03.2018
32 Nõusolek riigivara otsustuskorras kasutada andmiseks VV k 70 15.03.2018 15.03.2018
33 Nõusolek riigivara otsustuskorras kasutada andmiseks VV k 71 15.03.2018 15.03.2018
34 Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamine ja riigivara üleandmine VV k 72 15.03.2018 15.03.2018
35 Vabariigi Valitsuse 21. aprilli 2014. a määruse nr 53 "Õpilaskodutoetuse kasutamise tingimused ja kord ning toetuse jaotus koolide pidajate vahel" muutmine VV m 20 15.03.2018 23.03.2018
36 Riikliku pensioni 2018. aasta indeksi väärtuse kinnitamine VV m 22 15.03.2018 23.03.2018
37 Sotsiaalkaitse infosüsteemi kantud 2017. aasta isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa keskmise suuruse kinnitamine VV m 23 15.03.2018 23.03.2018
38 Vabariigi Valitsuse 8. novembri 2012. a määruse nr 91 "Teenistuslehe vorm ning teenistuslehe pidamise ja teenistusstaa˛i arvutamise kord" muutmine VV m 21 15.03.2018 01.04.2018
39 Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu VV m 24 15.03.2018 01.04.2018
40 Vabariigi Valitsuse 17. veebruari 2017. a korralduse nr 52 "Tartu Ülikooli nõukogu koosseisu kinnitamine" muutmine VV k 56 08.03.2018 08.03.2018
41 Nõusolek riigivara otsustuskorras võõrandamiseks VV k 57 08.03.2018 08.03.2018
42 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks VV k 58 08.03.2018 08.03.2018
43 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks VV k 59 08.03.2018 08.03.2018
44 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks VV k 60 08.03.2018 08.03.2018
45 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks VV k 61 08.03.2018 08.03.2018
46 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks VV k 62 08.03.2018 08.03.2018
47 Hoonestusloa andmine ja riigipiiri ületava gaasitorustiku rajamise lubamine VV k 63 08.03.2018 08.03.2018
48 Volitus Elering AS aktsiakapitali suurendamiseks VV k 64 08.03.2018 08.03.2018
49 Vabariigi Valitsuse 29. detsembri 2016. a korralduse nr 446 "2017. aasta riigieelarve täiendav liigendamine" muutmine VV k 65 08.03.2018 08.03.2018
50 Vabariigi Valitsuse 28. detsembri 2017. a korralduste nr 388 ja nr 389 "Raha eraldamine Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist" muutmine VV k 66 08.03.2018 08.03.2018

Otsingutingimused
AsutusegruppValitsus