Kasutaja: Unustasid parooli?
Parool
 

Kehtivad Eesti õigusaktid
Otsing
Sirvimine vastuvõtjate kaupa
Täna jõustunud aktid
Seaduste lühendid
Unustasid parooli?
Tõlgitud aktide nimekiri
Законы по-русски


Prindi   |    Tagasi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
1 Komisjoni määrus (EL) 2018/1847, 26. november 2018, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) V lisa Euroopa Komisjon m 1847 26.11.2018 17.12.2018
2 Maksukorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus RK s 21.11.2018 17.12.2018
3 Ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seadus RK s 21.11.2018 17.12.2018
4 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus RK s 21.11.2018 17.12.2018
5 Komisjoni määrus (EL) 2018/1832, 5. november 2018, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/46/EÜ, komisjoni määrust (EÜ) nr 692/2008 ja komisjoni määrust (EL) 2017/1151, et parandada kergsõidukite heitkoguste tüübikinnituskatseid ja -menetlusi, sealhulgas kasutusel olevate sõidukite vastavuskatseid ja tegelikus liikluses tekkivate heitkoguste katseid, ning võtta kasutusele kütuse- ja elektrienergiakulu jälgimise seadmed (EMPs kohaldatav tekst) Euroopa Komisjon m 1832 05.11.2018 17.12.2018

Otsingutingimused
Jõustumise kuupäev17.12.2018