ESTLEX   19.04.2019 10:02
                      EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI
                                S E A D L U S
 
                   Eesti NSV riigivalitsemise keskorganite
                       süsteemi ümberkujundamise kohta
 
 
     Seoses Eesti NSV 6.  detsembri 1989.  aasta seadusega
"Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Valitsusest" Eesti NSV
Ülemnõukogu Presiidium o t s u s t a b:
 
 
     1.  Likvideerida Eesti NSV Elamu- ja Kommunaalmajanduse
Ministeerium ja Eesti NSV Teraviljasaaduste Ministeerium ning
järgmised Eesti NSV riiklikud komiteed:
 
     Eesti NSV Riiklik Agrotööstuskomitee;
 
     Eesti NSV Riiklik Ehituskomitee;
 
     Eesti NSV Riiklik Hariduskomitee;
 
     Eesti NSV Riiklik Kehakultuuri- ja Spordikomitee;
 
     Eesti NSV Riiklik Kultuurikomitee;
 
     Eesti NSV Riiklik Kütuse- ja Energeetikakomitee;
 
     Eesti NSV Riiklik Looduskaitse ja Metsamajanduse Komitee;
 
     Eesti NSV Riiklik Materiaal-Tehnilise Varustuse Komitee;
 
     Eesti NSV Riiklik Plaanikomitee;
 
     Eesti NSV Riiklik Statistikakomitee;
 
     Eesti NSV Riiklik Tehnilise ja Mäejärelevalve Komitee;
 
     Eesti NSV Riiklik Transpordikomitee;
 
     Eesti NSV Riiklik Töö ja Sotsiaalküsimuste Komitee;
 
     Eesti NSV Riiklik Tööstuskomitee.
 
     2. Moodustada järgmised Eesti NSV ministeeriumid:
 
     Ehitusministeerium likvideeritava Eesti NSV Riikliku
Ehituskomitee baasil;
 
     Haridusministeerium likvideeritava Eesti NSV Riikliku
Hariduskomitee baasil;
 
     Keskkonnaministeerium likvideeritava Eesti NSV Riikliku
Looduskaitse ja Metsamajanduse Komitee baasil:
 
     Kultuuriministeerium likvideeritava Eesti NSV Riikliku
Kultuurikomitee baasil;
 
     Majandusministeerium likvideeritava Eesti NSV Riikliku
Plaanikomitee baasil;
 
     Materiaalsete Ressursside Ministeerium likvideeritava Eesti
NSV Riikliku Materiaal-Tehnilise Varustuse Komitee baasil;
 
     Põllumajandusministeerium likvideeritava Eesti NSV Riikliku
Agrotööstuskomitee baasil;
 
     Sotsiaalministeerium likvideeritava Eesti NSV Riikliku Töö
ja Sotsiaalküsimuste Komitee baasil;
 
     Transpordiministeerium likvideeritava Eesti NSV Riikliku
Transpordikomitee baasil;
 
     Tööstus- ja Energeetikaministeerium likvideeritavate Eesti
NSV Riikliku Tööstuskomitee ning Eesti NSV Riikliku Kütuse- ja
Energeetikakomitee baasil.
 
 
     3.  Esitada Eesti NSV Ülemnõukogule ettepanek võtta Eesti
NSV televisiooni ja raadio riiklik juhtimine Eesti NSV
Ülemnõukogule.
 
 
     Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees
 
     Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär
 
 
     Tallinn, 21. detsembril 1989.a.