Kasutaja: Unustasid parooli?
Parool
 

Kehtivad Eesti õigusaktid
Otsing
Sirvimine vastuvõtjate kaupa
Täna jõustunud aktid
Seaduste lühendid
Unustasid parooli?
Tõlgitud aktide nimekiri
Законы по-русски


Otsing

Otsinguvormi nupud

Nupp Otsi käivitab otsingu.

Nupp Puhasta kustutab kõigist lahtritest sinna sisestatud otsingutingimused.

Kui õigusaktide loetelust tulla otsinguvormile tagasi ilma ühtki akti avamata, siis säiluvad otsinguvormil eelnevalt sisestatud tingimused.

Sõnade järgi otsimine

Kirjuta otsitavad sõnad kas pealkirja  või teksti lahtrisse, sõltuvalt sellest, kust neid otsida on vaja. Sõnad tuleb kirjutada täpselt õiges kirjapildis, sest muidu ei anna otsing õiget tulemust. Otsingul ei eristata suur- ja väiketähti.

Kui ei tea, millises käändes või pöördes otsitav sõna esineb, sisesta sõna alguse järele märk *. Tärn (*) esindab nulli või enamat üksteisele järgnevat märki.

Sõnade korral on võimalik määrata, kuidas neid sõnu käsitletakse. Selleks tuleb valida lahtri lõpus olevast valikuloetelust otsinguoperaator. Vaikimisi on valitud Sisaldab fraasi.

Otsinguoperaatorid

Otsinguoperaatorite abil on võimalik määrata, kuidas peavad otsitavad sõnad tekstis paiknema.

Sisaldab fraasi - leitakse dokumendid, kus esinevad kõik etteantud sõnad, täpses järjestuses.
Sisaldab kõiki - leitakse dokumendid, kus esinevad kõik etteantud sõnad, suvalises järjestuses.
Sisaldab mõnda - leitakse dokumendid, kus esineb vähemalt üks etteantud sõnadest, suvalises järjestuses.

Kuupäeva järgi otsimine

Kuupäeva järgi otsimiseks sisesta kuupäeva lahtrisse kuupäev formaadis pp.kk.aaaa

Kui soovid otsida kuupäevade vahemiku järgi, sisesta esimesse lahtrisse vahemiku alguskuupäev ja teise lahtrisse lõpukuupäev.

Kui soovid otsida akte, mille kuupäev on etteantud kuupäevast suurem või võrdne, sisesta esimesse lahtrisse kuupäev ja tee lahtrisse kuni linnuke. Viimane lahter jäta tühjaks.

Kui soovid otsida akte, mille kuupäev on etteantud kuupäevast väiksem või võrdne, sisesta viimasesse lahtrisse kuupäev ja tee lahtrisse kuni linnuke. Esimene lahter jäta tühjaks.

Kuupäevalahtri kõrval oleval kalendrikujulisel pildil klõpsates avatakse kalender kuupäeva valimiseks.

Vastuvõtja, aktiliigi ja numbri järgi otsimine

Klõpsa lahtri Vastuvõtja kõrval olevale noolekesele ja vali ripploendist sind huvitav asutus.

Klõpsa lahtri Akti liik kõrval olevale noolekesele ja vali ripploendist sind huvitav aktiliik.

Akti numbri järgi otsimiseks sisesta esimesse lahtrisse akti number.

Kui soovid otsida numbrite vahemiku järgi, sisesta esimesse lahtrisse vahemiku algus ja teise vahemiku lõpp.

Kui soovid otsida akte, mille number on etteantud numbrist suurem või võrdne, sisesta esimesse lahtrisse number ja tee lahtrisse kuni linnuke. Viimane lahter jäta tühjaks.

Kui soovid otsida akte, mille number on etteantud numbrist väiksem või võrdne, sisesta viimasesse lahtrisse number ja tee lahtrisse kuni linnuke. Esimene lahter jäta tühjaks.

Otsingutulemuste sorteerimine

Otsingu tulemusena saadakse aktide loetelu, milles aktide järjestus sõltub otsinguaknas määratud sorteerimisvalikutest.

Vaikimisi sorteeritakse väljastatud aktide nimekiri akti vastuvõtmise kuupäeva järgi kahanevalt - uuemad aktid on kõige ees. Et sorteerida mingi teise välja järgi või muuta sorteerimise järjestust, tuleb otsinguaknas muuta ripploendite Sorteerimine ja Järjestus väärtuseid.

Õigusaktide loetelu

Loetelu kuvamine

Aktide loetelus kuvatakse järgmised akti andmed:

  • järjekorranumber;
  • akti pealkiri. Akti pealkirjal klõpsamine avab akti teksti;
  • akti vastuvõtja lühendnimetus;
  • akti liigi tähis;
  • akti number;
  • akti vastuvõtmise kuupäev;
  • akti jõustumise kuupäev.

Aktide järjestus loetelus on määratud otsinguaknas tehtud valikutega. Vaikimisi on aktid järjestatud vastuvõtmise kuupäeva järgi kahanevasse järjekorda.

Iga lehekülje lõpus on toodud otsingutingimuste ja sorteerimisvalikute väärtused

Tagasi otsinguvormile saab klõpsates loetelu paremas ülanurgas oleval lingil Tagasi.

Loetelus liikumine

Suure aktide arvu korral otsingu tulemuses jaotatakse loetelu lehekülgedeks. Vaikimisi kuvatakse 10 akti leheküljel.

Loetelus liikumiseks on loetelu kohal riba, millel hiirega sobival leheküljel klõpsates kuvatakse valitud lehekülg. Leheküljed on toodud loetelu järjekorranumbrite vahemikena.

Korraga kuvatakse valikus kuni 10 lehekülge.

Järgmise lehekülje kuvamiseks tuleb klõpsata järgmisel järjekorranumbrite vahemiku nupul või nupul „Järgmine"

Eelmise lehekülje kuvamiseks tuleb klõpsata eelmisel järjekorranumbrite vahemiku nupul või nupul „Eelmine"

Järgmise lehekülgede grupi kuvamiseks tuleb klõpsata nupul „>>".

Eelmise lehekülgede grupi kuvamiseks tuleb klõpsata nupul „<<".

Loetelu printimine

Loetelu parasjagu kuvatava lehekülje printimiseks tuleb klõpsata loetelu paremas ülanurgas oleval lingil Prindi.

Avatakse uus aken aktide loeteluga ning printimisinfoga.

Akti teksti kuvamine

Õigusakti teksti kuvamiseks tuleb klõpsata loetelus akti pealkirjal. Avaneb aken, milles on ülal akti päis üldinfoga ning selle all akti HTML vormingus tekst.

HTML vormingus aktile lisatud manuste loetelu on linkide kujul akti teksti lõpus. Manuse vaatamiseks tuleb lingile klõpsata.

Akti päise kohal olevad lingid

Prindi avab akti teksti eraldi aknas koos printimismääratlustega

Salvesta DOC failina võimaldab salvestada akti teksti oma kõvakettale doc failina selle edasiseks kasutamiseks tekstitöötlusvahendis.

Tagasi viib tagasi aktide loetelusse.

Sirvimine vastuvõtjate kaupa

Sellel menüüpunktilö klõpsamisel avaneb aken asutuse ja aktiliigi valimiseks valikupuust.

Puu alamtaseme avab hiireklõps selle ees oleval plussmärgil. Kui plussmärk muutub miinuseks, siis rohkem see jaotis ei jagune

Jaotise valimiseks tuleb teha hiireklõps jaotise nimetusel - avatakse loetelu valitud jaotise õigusaktidega.

Kui valitud jaotisel on alamjaotisi, siis tulevad loetelusse kõigi alamjaotiste aktid.